F O D B O L D - DBU Jylland

dbujylland.dk

F O D B O L D - DBU Jylland

JYSK

FODBOLD

Hune/Strellev i superligaen

I hvert fald når det drejer sig om spillerservice

og påklædning - Læs side 33

Vrå-Børglum IF kan holde på de unge

Miljøet omkring spillerne i U-17 har

stor betydning - Læs side 10

Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

April 2010


2

Kommentar

Behov for flere

kunstgræsbaner

Som fodbold-organisation er en af vores vigtigste

opgaver at sikre, at rammerne for spillet

og for vores foreninger løbende udvikles og

forbedres.

En sådan ambition kræver selvsagt indsats på

mange fronter. Men hvis jeg skal fremhæve et

konkret område, hvor en målrettet investering

netop nu kan gøre en forskel for fodboldens vilkår, er det

etableringen af yderligere kunstgræsbaner.

Det skal indledningsvis slås fast, at antallet af kunstgræsbaner

i Jylland allerede er i stigning. Og det er naturligvis

en udvikling, som vi er glade for.

OMVENDT ER DER også en række faktorer, der peger

på, at en satsning på flere kunstgræsbaner er det eneste

rigtige: Fodboldens sociale og sundhedsmæssige betydning,

den generelle medlems- og aktivitetsfremgang samt

de driftsmæssige forhold for blot at nævne nogle. Hertil

kommer, at en investering på netop dette område er til

gavn for både elite- og breddefodbolden.

Det er naturligvis vigtigt at eliteklubberne og talentudviklingen

fortsat sikres gode rammer. Alligevel er det først

og fremmest breddefodboldens vilkår, vi har i tankerne,

når vi så varmt anbefaler en satsning på dette område. For

etableringen af nye kunstgræsbaner vil nemlig give vores

klubbers mange ungdoms- og motionsspillere bedre vilkår

for at træne og spille kampe på tidspunkter, hvor det i

dag ikke er muligt. Og det vil være en klar styrkelse af det

lokale foreningsliv.

Og det er da også ganske iøjnefaldende, at interessen for

at bruge de allerede anlagte kunstgræsbaner er utrolig

stor.

VORES INDTRYK er, at fodboldklubber og kommuner er

gode til at søge inspiration hos hinanden inden igangsættelse

af eventuelle anlægsprojekter på dette område.

Vi fornemmer dog samtidig desværre, at der mangler et

forum for opdateret viden om kunstgræsbaner – herunder

eksempelvis omkostningsniveauet for vedligeholdelse og

drift. Og det er immervæk vigtige parametre i forhold til

en endelig beslutningsproces i f.eks. en kommune.

Denne manglende viden kan i værste fald være medvirkende

til, at planer om kunstbane-projekter bliver skrottet

på et forkert grundlag. Og det er naturligvis beklageligt.

En kunstgræs-ekspert med konkrete erfaringer inden for

drift af nye anlæg har over for JBU understreget, at det

ikke på nogen måde er dyrere at vedligeholde den rigtige

type kunstgræs end at passe en helt almindelig græsbane.

Snarere tværtimod. Og det er vel at mærke med

udgangspunkt i en bane, som nogle gange er i brug fra kl.

08.00 til kl. 23.30. Eller med andre ord en særdeles hård

belastning.

FODBOLDEN HAR selv via DBU’s hattrickmidler ydet millionbeløb

til en række kunstgræsbaner gennem de seneste

år. Denne pulje er nu tømt, men vi vil arbejde for, at der

også i fremtiden vil blive afsat midler i vores eget system

til etableringen af disse baner.

Samtidig er det JBU’s ambition, at vi skal være med til

at sikre, at den nødvendige viden om kunstgræsbaner –

herunder krav til f.eks. vedligeholdelse og drift – samles,

ajourføres og gøres tilgængelig for alle interesserede.

Flere kunstgræsbaner vil give et tiltrængt løft til baneanlæggene,

som mange steder er hårdt belastede af den

fortsat voksende interesse for fodbold.

Med venlig hilsen

Bent Clausen

Formand, Jydsk Boldspil-Union


Indhold

10

13

21

25

38

43

48

4

33

FORÆLDRETRÆNERE HOLDER NYT LIV

i en svær årgang

16

19

28

DET SOCIALE

betyder mest

MILJØET

er afgørende

TILLID ER GODT

- men kontrol nødvendigt

FODBOLD

i ridehallen

BESTYRELSEN FØLTE SIG DÅRLIGT

behandlet af medlemmerne

52

57

BYEN

bakkede op

”HUL” I FORENINGENS KASSE

- hvordan undgås det?

KLUBBENS SOCIALE ANSVAR

giver hjælp til nye støvler

SERIE 4

med super liga stil

FODBOLD ER

også for de stumme

STEEN GIVER

meget igen

44

54

MANDEN DER IKKE

kan sige nej

DE ”RIGTIGE” MILJØER

tiltrækker spillere

KLUB STOD UDEN

fodboldhold

HALLUND

fik livsmodet igen

JBU’S FODBOLDMAGASIN

JYSK FODBOLD

FORMÅL

Jysk Fodbold er et forum, hvor de jyske fodboldklubber kan hente erfaringer

om foreningsarbejde, ideer, tips og råd om nye tiltag og projekter og

komme til orde med holdninger til fodboldrelevante emner.

32. årgang.

UDGIVER

Jydsk Boldspil-Union, Nøddevej 1, 8260 Viby J.

Telefon: 8939 9999 – Telefax: 8939 9989

E-mail: jbu@jbu.dbu.dk

www.jbu.dbu.dk

ANSVARLIG OVER FOR PRESSELOVEN

Kommunikationschef Mads D. Larsen

Redaktør: Klaus Hansen

ANNONCER

Kontakt FL SportMarketing og hør nærmere på tlf. 8793 3791

Mandag til torsdag mellem kl. 09.00 og 16.00

Fredag fra kl. 09.00 til kl. 12.00

ABONNEMENT

Pris kr. 125,- inkl. moms for seks numre.

Tegning af abonnement kan kun ske ved skriftlig henvendelse til

JBU’s kontor, Nøddevej 1, 8260 Viby J.

Abonnementsperioden løber fra d. 1. april til d. 31. marts.

Hvis der tegnes abonnement i løbet af året,

opkræves følgende pris:

Fra nr. 2. april: kr. 125,00

Fra nr. 3. juni: kr. 105,00

Fra nr. 4. august: kr. 85,00

Fra nr. 5, oktober: kr. 65,00

Fra nr. 6. december: kr. 45,00

Fra nr. 1. februar: Gratis

UDGIVELSESTERMINER

Medio februar, medio april, medio juni, medio august,

medio oktober, medio december.

LAYOUT OG TRYK

FL SportMarketing

OPLAG: 4.000

INDLÆG TIL BLADET

Sendes til mdla@jbu.dbu.dk

Deadline for næste nummer: Mandag d. 10. maj 2010.

Indlæg bedes sendt via E-mail. Redaktionen forbeholder sig ret til

at forkorte tilsendte indlæg.

De enkelte artikler i Jysk Fodbold behøver ikke nødvendigvis at være

sammenfaldende med JBU’s opfattelse og holdning.

FORSIDE FOTO

Superliga med stil

Når de bedste fodboldklubber har en maskot, så vil Hune/Strellev ikke stå

tilbage. De kan med rette kalde sig Danmarks mest professionelle Serie

4-hold. Truppen er på 20 spillere, og den lokale friskole lægger spillerbussen

til, når holdet skal på udebane.

I det hele taget skorter det ikke på ideer, når spillerne er samlet. Hygge og

humør smelter sammen til en helhed omkring fodbold. En skadet spiller

skal iklæde sig klubbens maskotdress – også på udebane, hvor han skal

uddele karameller til tilskuerne.

Se og hør mere om klubben på side 33

Foto: Leif Christensen

3


4

Det

sociale betyder

Med sjap og grus har Peter V. Rasmussen inviteret pigerne til træning i marts i HOG. Der er ikke for megen plads i materialerummet, men Peter V. Rasmussen har tømret

hylder op, så han har plads til tøj og andre materialer, som trænerkredsen skal bruge.


mest

Tekst: Klaus Hansen. Fotos: Henrik Bjerregrav

Peter V. Rasmussen nyder at arbejde med mennesker, se

et mål og en forskel med arbejdet. Det gælder både i hans

håndværksforretning med base i Haar nær Hinnerup og

i fritiden med HOG, fodbold. Uden for familiens smukke

træhus er der udsigt til det bakkede landskab i Faurskov

Kommune. På parkeringspladsen står der en kassetrailer

med DBU og de øvrige lokalunioners logoer. Det signalerer

en familie med fodboldinteresse ud over det sædvanlige.

På JBU’s delegeretmøde i januar blev Peter V. Rasmussen

hædret med JBU’s ungdomslederlegat. Det indebærer, at

han og hans kone Lone kan se frem til en udebanetur med

A-landsholdet. Det

bliver en af kampene

mod enten Cypern,

Island eller Portugal

som led i EM-kvalifikationen

i 2012.

- Jeg elsker at

arbejde med unge

mennesker og fodbold.

Interessen kom

allerede i ungdomsårene

igennem min

far. Det var naturligt

at være hjælpetræner

i Vorup fB for

spillerne i årgangene

under min egen

alder allerede som

13-14-årig, fortæller

Peter V. Rasmussen,

mens vi sidder

over en kop kaffe en

formiddag i parcelhuset,

og familiens

nyeste sjette medlem,

en hundehvalp,

tuller rundt i stue og

køkkenalrum.

Årets ungdomsformand, Peter V.

Rasmussen, Hinnerup OG, arbejder for,

at alle klubbens unge har det godt ved

træning, på ture, kampe og aktiviteter.

Her og nu gælder det udviklingen af

klubbens nye struktur og involvering af

flere frivillige i arbejdet

RANDRUSIANER FRA VORUp FB

Ingen er i tvivl om, at han er vokset op i Randers. Alle

smiler af Peter, når ”æ’et” bliver til ”traner”, og i dag kan

han kokettere med dialekten på møderne og på fodboldbanerne.

I dag er han træner for U-17 pigerne i Hinnerup,

ud over at være ungdomsformand i en af Jyllands største

klubber, der tæller mere end 500 medlemmer.

- Min ældste datter spiller også på holdet, men banen er

kridtet op. Hun véd, at jeg på fodboldbanen er hendes

træner og ikke hendes far. Jeg har det generelt godt

med rene linjer. Derfor står jeg også i kø på posthuset,

når der er tid for at tilmelde børnene til fodboldskolerne.

Der er jeg far på linje med andre forældre, og jeg

skal som ungdomsformand ikke have specielle fordele,

markerer Peter V. Rasmussen sin måde at være og leve

på.

At Peter V. Rasmussen også sørger for at fordele informationerne

til omkring 70 trænere pr. mail vedr. ungdomsholdene

og være en naturlig del af de sociale aktiviteter som

Hinnerup Cup m.m., siger lidt om hans lyst til at arbejde

for klubben.

To timer går let omkring spisebordet i godt selskab med

Peter og hans lidenskab. Han brænder for klubben og

dens udvikling. Lysten og glæden driver de hundredvis af

timer, han lægger i HOG.

Her og nu går han op i den nye struktur i klubben, hvor

målet er at få endnu flere frivillige til at løse opgaverne,

så opgaverne ikke alene hænger på Peter og han ivrige

kolleger.

- Jeg skal lære at sørge for at uddelegere arbejdet. Selv

om jeg kun bliver 43 i år, er jeg af den gamle skole, der

klarer tingene, når ingen lige melder sig. Jeg er blevet

bedre til at spørge og opfordre andre til at tage en lille

del af slæbet. Det er fremtidens måde at drive forening

på, men det tager tid – måske to til tre år før den nye

struktur for alvor slår igennem i klubben, kommenterer

ungdomsformanden stille og roligt om den igangværende

udviklingsopgave.

5


6

Vi er leveringsdygtige i

telte, borde, stole, service med mere.

Alt til at gøre jul, konfirmationer,

bryllupper, halfester og andre større

arrangementer & totalløsninger festlig.

En af Nordjyllands største

Kæmpe rutschebane 8 x 12 x 8 meter

Udlejning af Slush Ice maskiner, jukeboks

og meget, meget mere...

Se mere på www.aabybrotelte.dk

En af

Nordjyllands

største

Aabybro Telt- & Serviceudlejning . Søndre Rønvej 2 . 9440 Aabybro

Tlf. 98 24 35 24 / 23 24 35 07 • www.aabybrotelte.dk

Pris pr. skab:

kr. 4.995 excl. moms.

Plads til 60-72 bolde i str. 4-5.

Låger kan afl åses med hængelås.

Nem optælling af bolde.

Kan bruges Indendørs og udendørs .

Få styr på boldene

Både inde og ude

Boldskab Boldvogn

Nem transport til og fra boldrum

Åbn lågen på boldskabet og rul boldene ned i boldvognen

Vedligeholdelsesfrit og rengøringsvenligt

Få styr på boldene i dag:

Gå ind på www.tl-maskinfabrik.dk og bestil eller

ring på 75891331 for nærmere information.

Pris pr. vogn:

kr. 1.840 excl. moms.

Plads til 20-30 stk. bolde i str. 3-5.

Med letløbende gummihjul.

Kraftige greb med gummihåndtag.

Vognen kan afåses med hængelås.

Kan bruges Indendørs og udendørs .


FODBOLDFORMAND

HApSEDE pETER

Da Peter V. Rasmussen flyttede til Hin-

nerup, delte han villavej med Magnus Nielsen,

HOG’s daværende fodboldformand. Det tog heller ikke

lang tid, før Magnus sagde: ”Du skal da med i fodboldaf-

delingen”, og Peter V. Rasmussen var ikke svær at lokke.

Normalt véd Peter alt i klubben, men alligevel kom det bag

på ham, da han blev kaldt på scenen til årets ungdomsle-

derlegat i JBU.

Jeg vidste, at jeg var indstillet året før, men jeg havde

-

ikke skænket det en tanke, da vi skulle til delegeret-

møde i år. Da formanden nævnte de ting, som årets

prismodtager har gjort, kunne jeg genkende noget af

det, jeg laver i klubben, men det skulle langt hen i talen,

før det gik op for mig, at Bent Clausen talte om mig. Så

rejste nakkehårene sig, og jeg blev helt forvirret. Ved

siden af mig sad Magnus og HOG-formand Per Bach

Sørensen. De så bare lige ud; ”I er bare nogle r….ller”

sagde jeg vist, da jeg skulle rejse mig, fortæller Peter

om minutterne omkring januardagen i Herning.

Peter taler dagligt med de gode fodboldkolleger, som han

samarbejder med i hverdagen. Mobiltelefonen gløder dag-

ligt, når små og store ting lige skal afklares eller vendes.

Betydningen af DBU’s Børne- og Ungdomskonsulenten,

Rasmus Sørensen, har haft stor betydning for prioriteringen

af opgaverne i ungdomsudvalget og ikke mindst at føre

ideer ud i livet.

Mit hjerte ligger i bredden. Det er for mig afgørende,

-

at alle fodboldspillere, drenge som piger, skal have en

god oplevelse i klubben. På U-17 pigeholdet har vi

indført en social turnus, der sikrer, at alle kommer til

at spille. Det betyder altså også, at selv de bedste

skal sidde over. Når kampen så er fløjtet op, så vil

vi vinde, men så snart kampen er slut, snakker vi

med spillerne om dagens kamp og forbedrings-

muligheder. Resultatet træder så i baggrunden,

forklarer pigetræneren.

DE UNGE SKAL VÆRE MED I NOGET

Som i alle andre klubber er der løbende diskus-

sion mellem trænere og forældre om at satse

på eliten, men for ungdomsformanden er det ikke afgø-

rende. Klubbens sociale liv og samværet mellem de unge

både i klubben og udenfor er det helt afgørende.

Det handler om at få de unge til at være med i

-

noget, noget de har det godt med og har interesse

for. Derfor opfordrer jeg dem også til at prøve

andre idrætsgrene uden for fodboldsæsonen. Hvis

de har bedre forudsætninger for håndbold, bad-

minton eller gymnastik, så skal de da finde glæden

der. Det afgørende er, at de ikke hænger på gaderne.

Der kan vi som ledere gøre en forskel, mener Peter V.

Rasmussen.

Ungdomsformanden gør handling bag ord, når det gælder

det sociale liv. Når HOG-ungdom til sommer skal til Ram-

sing Cup i Spjald, er det ikke en tur for nogle få hold. Det

er 15-16 hold og en stor flok af forældre, der camperer ved

banerne.

I 2010 har klubben flere end 200 deltagere af sted. Fa-

milien Rasmussen er selv ivrige campister. Og familielivet

kombinerer de så med at finde en plads blot en halv times

væk fra de baner, hans fodboldhold skal spille.

Også i den sammenhæng sørger Peter for en struktur i

hverdagen. At hans kone, der er bogholder i en erhvervs-

virksomhed i hverdagen, for nylig også er blevet kasserer i

fodboldafdelingen gør ikke familielivet ringere.

Der skal meget til, inden Peter V. Rasmussen reagerer. Når

hundehvalpen går i gang med at bide i gulvtæppet og ikke

har helt styr på renligheden, bliver stemmen ikke hævet.

Stille og roligt taler han til hvalpen og beder en af de to

piger, der har vinterferie, om at klare toiletforholdene, så vi

kan snakke fodbold.

Der skal meget til, inden jeg hidser mig op, men når det

-

sker, så tænder jeg også af. Det gælder f.eks., hvis vi i

et møde ikke taler ordentligt til hinanden og ser kon-

struktivt og fremadrettet på opgaven. Så siger jeg fra,

og hvis det så ikke hjælper, så kan jeg finde på at gå.

Diskussionen skal have et formål, understreger

han.

Fodboldtrænerens opgaver:

1. Sørge for en god og alsidig træning, afpasset

efter den årgang, man træner. Aldersrelateret

træning.

2. Loyalt medvirker til, at klubbens overordnede

målsætning følges og udføres.

3. Møde velforberedt til både kampe og træning.

4. Være et godt eksempel for spillere, såvel i op-

førsel som i ordvalg.

5. Undlade, at komme med upassende kommen-

tarer om dommerens præstationer under kam-

pen.

6. Udføre de administrative opgaver, der følger

med trænerjobbet.

7. Drage omsorg for, at udleveret materiel altid

er til stede, vedligeholdt og i det antal, der er

udleveret.

8. Gennem kurser forsøger, at dygtiggøre sig i

både fagligt, administrativt og menneskeligt.

9. Sørge for, at inddrage hjælpetræneren/ hold-

lederen i det daglige arbejde til gavn for sam-

menholdet omkring klubben.

10. Forsøge at inddrage flest mulige forældre i ar-

bejdet omkring både holdet og klubben.

Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente

børneattester på trænere, instruktører og holdlede-

re, før de ansættes til at have direkte kontakt med

børn under 15 år.

Vi overholder selvfølgelig lovgivningen.

Hjælpetrænerens eller hold-

lederens opgave:

1. I samarbejde med træneren, være behjælpelig

med de praktiske opgaver i forbindelse med

den daglige træning.

2. I samarbejde med træneren, at arrangere spil-

lermøder, rejser, fodboldstævner og sociale til-

tag.

3. Udfærdige kamp/holdkort i forbindelse med

kampene.

4. I samarbejde med træneren, at arrangere

transport/forældrekørsel.

5. I samarbejde med træneren, at arrangere tur-

nusordning for vask af spillertøjet og sørge for,

at spillertøjet er medbragt til kampene.

6. At være ”Hyggeonkel/tante” for holdet og sør-

ge for det sociale sammenhold omkring holdet

og dets forældre.

7. Vikariere for træneren i dennes fravær.

8. Ledsage holdet til kampene.

9. Være et godt eksempel for spillere, såvel i op-

førsel som i ordvalg.

10. Undlade, at komme med upassende kommen-

tarer om dommeren under kampen.

11. Loyalt medvirker til at klubbens overordnede

målsætning følges og udføres.

12. Hjælpe til med at inddrage flest mulige foræl-

dre i arbejdet omkring både holdet og klubben.

Klubbens Adresser m.m.

Spillested:

HH hallen Svinget 6 Hinnerup

Rønbæk Stadion Ådalsvej 94 Hinnerup

Hjemmeside:

www.hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner

Medlems- og kontingent:

lor@hog-hinnerup.dk

Ungdomsformand:

pra@hog-hinnerup.dk

Børne- og Ungdomskonsulent:

baccus@mail.dk

Mailliste:

Send din mailadresse til pra@hog-

hinnerup.dk

og du vil fremover modtage al relevant in-

formation fra børne- og ungdomsudvalget.

Årgangsbetegnelse

En spiller som f.eks. i 2009 fylder 7 år vil

normalt deltage på årgangen med beteg-

nelsen U-7. Spillere født i 4-kvartal kan

deltage i årgangen før. (Begrænset antal).

Kontingent:

Satserne fremgår af klubbens hjemmeside.

Opkræves til betaling?

Klubbens Adresser m.m.

Brevpost:

Rønbæk hallen

Ådalsvej 94 Hinnerup

Spillested:

HH hallen Svinget 6

8382 Hinnerup

Hjemmeside:

www.hog-hinnerup.dk

Mailadresser:

Medlems- og kontingent:

Lor@hog-hinnerup.dk

Ungdomsformand:

pra@hog-hinneup.dk

Børne- og Ungdomskonsulent:

baccus@mail.dk

Mailliste:

På klubbens hjemmeside kan du tilmelde dig

en malingliste. Hvis der tilmelder sig mindst

50, vil vi med jævne mellemrum udsende et

nyhedsbrev.

Årgangsbetegnelse

En spiller som f.eks. i 2009 fylder 7 år vil

normalt deltage på årgangen med betegnelsen

U-7. Spillere født i 4-kvartal kan deltage i år-

gangen før. (Begrænset antal).

Kontingent:

Satserne fremgår af klubbens hjemmeside.

Opkræves til betaling ?

Navne

Navne på trænere og ledere, børneudvalg og

ungdomsudvalg fremgår af klubbens hjemme-

side.

Deltag i klubbens opgaver.

Med sikker gevinst! Både for dig, dit barn og klubben

Det må aldrig være træls at være frivillig fodboldtræner

eller leder i en fodboldklub.

Ofte bruger disse personer utroligt mange timer på at

gøre træningen motiverende og interessant for dit barn.

Det gør, at det måske kan være svært at følge op på de

mange andre områder i klubbens hverdag, som ville

skabe større glæde for dit barn og holdet.

Start derfor med at give disse frivillige foreningsmenne-

sker en ekstra hånd!

Få fælles oplevelser sammen med dit barn.

På denne side er skitseret nogle af de mange forskellige

arbejdsopgaver, som hvis de alle blev praktiseret kunne

gøre det endnu sjovere at gå til fodbold, både for spille-

re, de frivillige og for dig selv.

Se på de enkelte opgaver - find en opgave som passer

dig - og kontakt klubben på

pra@hog-hinnerup.dk

mni@hog-hinnerup.dk

Opgaverne kan bl.a. være:

Holdet / årgangen

1. repræsentant i forældreråd

2. være årgangens webmaster

3. adm. kørsel til udekampe for mit barns hold

4. Hjælpetræner for mit barns hold

5. Holdleder for mit barns hold

6. lave ture for mit barns hold

7. Medlemsadministrator for mit barns årgang

Klubben

8. Dommer / kampleder 3-5-7-11-mands

9. Hjælpe til ved klubbens stævner

10. Hjælpe med at finde sponsorer eller bistå

sponsorpleje

11. Hjælpe ved et aftenarrangement/Fodboldskole

12. Optælling og klargøring i materialerum

13. HR finde nye kræfter/trænere til klubben

Holdet

Afbud

Det er vigtigt at melde fra til træneren –

gerne 3 - 4 uger før en kamp – hvis spille-

ren er forhindret. Det gælder også ved

skolearrangementer.

Hvis I holder børnefødselsdag m.m. bedes

dage med kampe undgås. Hvis vi ikke kan

stille hold går det ud over dine holdkam-

merater og vores modstander samtidig

med at det koster klubben ca. 500 kr. i

bøde.

Mailadresser

Da mange trænere og klubben benytter

mail bedes denne oplyst evt. via adressen

____________

Kampe:

På klubbens hjemmeside kan du se de en-

kelte årgangs kampe.

Det er trænerens ansvar at alle deltager i

kampe, men i tilfælde af for mange spille-

re, må enkelte på skift sidde over. Klubben

lægger vægt på at spillerne deltager i

mindst ½-delen af de kampe, som de del-

tager i.

Træningstider

____________________________

Trænerens navn / telefonnr:

Navne kan også ses på klubbens hjemmeside.

____________________________

____________________________

____________________________

FODBOLDFORMAND

HApSEDE pETER

Da Peter V. Rasmussen flyttede til Hin-

nerup, delte han villavej med Magnus Nielsen,

på eliten, men for ungdomsformanden er det ikke afgø

rende. Klubbens sociale liv og samværet mellem de unge

både i klubben og udenfor er det helt afgørende.

-

noget, noget de har det godt med og har interesse

for. Derfor opfordrer jeg dem også til at prøve

andre idrætsgrene uden for fodboldsæsonen. Hvis

minton eller gymnastik, så skal de da finde glæden

der. Det afgørende er, at de ikke hænger på gaderne.

Der kan vi som ledere gøre en forskel, mener Peter V.

Rasmussen.

Ungdomsformanden gør handling bag ord, når det gælder

det sociale liv. Når HOG-ungdom til sommer skal til Ram

sing Cup i Spjald, er det ikke en tur for nogle få hold. Det

Klubbens Adresser m.m.

Brevpost:

Rønbæk hallen

Ådalsvej 94 Hinnerup

Spillested:

HH hallen Svinget 6

8382 Hinnerup

Hjemmeside:

Deltag i klubbens opgaver.

Med sikker gevinst! Både for dig, dit barn og klubben

HH hallen Svinget 6

8382 Hinnerup

Hjemmeside:

www.hog-hinnerup.dk

Mailadresser:

Medlems- og kontingent:

Lor@hog-hinnerup.dk

Ungdomsformand:

pra@hog-hinneup.dk

Børne- og Ungdomskonsulent:

baccus@mail.dk

Mailliste:

På klubbens hjemmeside kan du tilmelde dig

en malingliste. Hvis der tilmelder sig mindst

50, vil vi med jævne mellemrum udsende et

nyhedsbrev.

Årgangsbetegnelse

En spiller som f.eks. i 2009 fylder 7 år vil

normalt deltage på årgangen med betegnelsen

U-7. Spillere født i 4-kvartal kan deltage i år-

gangen før. (Begrænset antal).

Kontingent:

Satserne fremgår af klubbens hjemmeside.

Opkræves til betaling ?

Navne

Navne på trænere og ledere, børneudvalg og

ungdomsudvalg fremgår af klubbens hjemme-

side.

Deltag i klubbens opgaver.

Med sikker gevinst! Både for dig, dit barn og klubben

Det må aldrig være træls at være frivillig fodboldtræner

eller leder i en fodboldklub.

Ofte bruger disse personer utroligt mange timer på at

gøre træningen motiverende og interessant for dit barn.

Det gør, at det måske kan være svært at følge op på de

mange andre områder i klubbens hverdag, som ville

skabe større glæde for dit barn og holdet.

Start derfor med at give disse frivillige foreningsmenne-

sker en ekstra hånd!

Få fælles oplevelser sammen med dit barn.

På denne side er skitseret nogle af de mange forskellige

arbejdsopgaver, som hvis de alle blev praktiseret kunne

gøre det endnu sjovere at gå til fodbold, både for spille-

re, de frivillige og for dig selv.

Se på de enkelte opgaver - find en opgave som passer

dig - og kontakt klubben på

pra@hog-hinnerup.dk

mni@hog-hinnerup.dk

Opgaverne kan bl.a. være:

Holdet / årgangen

1. repræsentant i forældreråd

2. være årgangens webmaster

3. adm. kørsel til udekampe for mit barns hold

4. Hjælpetræner for mit barns hold

5. Holdleder for mit barns hold

6. lave ture for mit barns hold

7. Medlemsadministrator for mit barns årgang

Klubben

8. Dommer / kampleder 3-5-7-11-mands

9. Hjælpe til ved klubbens stævner

10. Hjælpe med at finde sponsorer eller bistå

sponsorpleje

11. Hjælpe ved et aftenarrangement/Fodboldskole

12. Optælling og klargøring i materialerum

13. HR finde nye kræfter/trænere til klubben

Holdet

Afbud

Det er vigtigt at melde fra til træneren –

gerne 3 - 4 uger før en kamp – hvis spille-

ren er forhindret. Det gælder også ved

skolearrangementer.

Hvis I holder børnefødselsdag m.m. bedes

dage med kampe undgås. Hvis vi ikke kan

stille hold går det ud over dine holdkam-

merater og vores modstander samtidig

med at det koster klubben ca. 500 kr. i

bøde.

Mailadresser

Da mange trænere og klubben benytter

mail bedes denne oplyst evt. via adressen

____________

Kampe:

På klubbens hjemmeside kan du se de en-

kelte årgangs kampe.

Det er trænerens ansvar at alle deltager i

kampe, men i tilfælde af for mange spille-

re, må enkelte på skift sidde over. Klubben

lægger vægt på at spillerne deltager i

mindst ½-delen af de kampe, som de del-

tager i.

Træningstider

____________________________

Trænerens navn / telefonnr:

Navne kan også ses på klubbens hjemmeside.

____________________________

____________________________

____________________________

HOG´s 15 forældrebud

1. Vær gode ambassadører for HOG

2. Følg børnene til kampe – også gerne til træ-

ning.

3. Vis interesse for hele holdet – tænk på dem,

der ikke har deres forældre med.

4. Spørg hvordan kampen var – lad være med

udelukkende at fokusere på resultatet.

5. Spørg hvordan I kan hjælpe træner og holdle-

der.

6. Vær loyal over for både træner og holdleder,

de bruger mange timer på jeres børn.

7. Lær børnene at være loyale over for træner og

holdleder.

8. Tilbyd kørsel og anden form for hjælp med

praktiske opgaver.

9. Sørg for at dit barn møder til tiden, og husk at

melde afbud til kampe og træning.

10. Vær aktiv – tag initiativ til forældremøder og

mød op.

11. Husk HOG er IKKE er en pasningsordning.

12. Udvis god sportslig opførsel på sidelinjen – giv

kun positiv og vejledende kritik. Det er altid

træneren der bestemmer.

13. Lad være med at kritisere dommeren.

14. Overdriv ikke udstyr til dit barn – alle skal

kunne være med.

15. Betal kontingent og stævnegebyr til tiden.

Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente

børneattester på trænere, instruktører og holdlede-

re, før de ansættes til at have direkte kontakt med

børn under 15 år.

Dette overholder HOG selvfølgelig

Holdninger og Handlinger

HOG fodbold følger DBU's holdninger og handlinger og

anbefaler at samtlige forældre læser hæftet igennem, så I

opnår en forståelse for de holdninger som vi har til børne-

og ungdomsfodbold.

Vi arbejder målrettet på at forbedre udviklingen af vores

mange børne- og ungdomsspillere. Derfor har vi søsat en

række initiativer og opkvalificeret vores trænere, som

sammen med klubledelsen skal være garanter for at vores

holdninger til børne- og ungdomsfodbold bliver implemen-

teret.

I praksis betyder det bl.a., at vi i HOG vil:

skabe et godt fodboldmiljø, hvor glæde, tryghed,

variation og tilknytning er nøgleord.

spille fodbold på børnenes præmisser.

give alle et godt tilbud, men ikke altid det samme

tilbyde dygtige og velforberedte trænere til alle.

spille for at vinde, men den personlige udvikling

er altid den vigtigste.

give så mange som muligt, så længe som muligt,

adgang til miljøer der har betydning for deres ud-

vikling.

udvikle spillere der tænker selv på fodboldbanen.

bruge stationstræning

sørge for at alle spillere prøver at spille forskellige

pladser, og alle SKAL spille mindst halvdelen af

kampen.

Information

Til

Forældre & spillere

Sæson 2009

Falck abonnement i HOG

HOG har et FALCK abonnement, der dækker alle

uheld for spillere og trænere i forbindelse med

kampe og træning.

Trænere og holdledere kan rekvirere ambulance i

tilfælde af tilskadekomst, hvor der kræves hospi-

talsbesøg.

Abonnementsnummeret skal blot oplyses i forbin-

delse med skade.

Abonnementsnr.: 13 02 13 37

Medlemsnavnet er: HOG

Abonnementsformer: Kode 20 og 21

Lokal vagtcentral tlf.: 70 10 20 30

Alarmcentralen: 112

Holdninger og Handlinger

HOG fodbold følger DBU's holdninger og handlinger og

anbefaler at samtlige trænere læser hæftet igennem, så I

opnår en forståelse for de holdninger som vi har til børne-

og ungdomsfodbold.

Vi arbejder målrettet på at forbedre udviklingen af vores

mange børne- og ungdomsspillere. Derfor har vi søsat en

række initiativer og opkvalificeret vores trænere, som sam-

men med klubledelsen skal være garanter for at vores

holdninger til børne- og ungdomsfodbold bliver implemen-

teret.

I praksis betyder det bl.a., at vi i HOG vil:

skabe et godt fodboldmiljø, hvor glæde, tryghed,

variation og tilknytning er nøgleord.

spille fodbold på børnenes præmisser.

give alle et godt tilbud, men ikke altid det samme

tilbyde dygtige og velforberedte trænere til alle.

spille for at vinde, men den personlige udvikling

er altid den vigtigste.

give så mange som muligt, så længe som muligt,

adgang til miljøer der har betydning for deres ud-

vikling.

udvikle spillere der tænker selv på fodboldbanen.

benytte os af stationstræning.

sørge for at alle spillere prøver at spille forskellige

pladser, og alle SKAL spille mindst halvdelen af

kampen.

Information

Til

Børne- og ungdomstrænere

i HOG

Sæson 2009

ubilæum

100 år 1909-2009

J

ubilæum

100 år 1909-2009

J

Fodboldtrænerens opgaver:

1. Sørge for en god og alsidig træning, afpasset

efter den årgang, man træner. Aldersrelateret

træning.

2. Loyalt medvirker til, at klubbens overordnede

målsætning følges og udføres.

3. Møde velforberedt til både kampe og træning.

4. Være et godt eksempel for spillere, såvel i op-

førsel som i ordvalg.

5. Undlade, at komme med upassende kommen-

tarer om dommerens præstationer under kam-

pen.

6. Udføre de administrative opgaver, der følger

med trænerjobbet.

7. Drage omsorg for, at udleveret materiel altid

er til stede, vedligeholdt og i det antal, der er

udleveret.

8. Gennem kurser forsøger, at dygtiggøre sig i

både fagligt, administrativt og menneskeligt.

9. Sørge for, at inddrage hjælpetræneren/ hold-

lederen i det daglige arbejde til gavn for sam-

menholdet omkring klubben.

10. Forsøge at inddrage flest mulige forældre i ar-

bejdet omkring både holdet og klubben.

Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente

børneattester på trænere, instruktører og holdlede-

re, før de ansættes til at have direkte kontakt med

børn under 15 år.

Vi overholder selvfølgelig lovgivningen.

Hjælpetrænerens eller hold-

lederens opgave:

1. I samarbejde med træneren, være behjælpelig

med de praktiske opgaver i forbindelse med

den daglige træning.

2. I samarbejde med træneren, at arrangere spil-

lermøder, rejser, fodboldstævner og sociale til-

tag.

3. Udfærdige kamp/holdkort i forbindelse med

kampene.

4. I samarbejde med træneren, at arrangere

transport/forældrekørsel.

5. I samarbejde med træneren, at arrangere tur-

nusordning for vask af spillertøjet og sørge for,

at spillertøjet er medbragt til kampene.

6. At være ”Hyggeonkel/tante” for holdet og sør-

ge for det sociale sammenhold omkring holdet

og dets forældre.

7. Vikariere for træneren i dennes fravær.

8. Ledsage holdet til kampene.

9. Være et godt eksempel for spillere, såvel i op-

førsel som i ordvalg.

10. Undlade, at komme med upassende kommen-

tarer om dommeren under kampen.

11. Loyalt medvirker til at klubbens overordnede

målsætning følges og udføres.

12. Hjælpe til med at inddrage flest mulige foræl-

dre i arbejdet omkring både holdet og klubben.

Klubbens Adresser m.m

Spillested:

HH hallen Svinget 6 Hinnerup

Rønbæk Stadion Ådalsvej 94 Hinnerup

Hjemmeside:

www.hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner

Medlems- og kontingent:

lor@hog-hinnerup.dk

Ungdomsformand:

pra@hog-hinnerup.dk

Børne- og Ungdomskonsulent:

baccus@mail.dk

Mailliste:

Send din mailadresse til pra@hog-

hinnerup.dk

og du vil fremover modtage al relevan

formation fra børne- og ungdomsudva

Årgangsbetegnelse

En spiller som f.eks. i 2009 fylder 7 år

normalt deltage på årgangen med bet

nelsen U-7. Spillere født i 4-kvartal ka

deltage i årgangen før. (Begrænset an

Kontingent:

Satserne fremgår af klubbens hjemme

Opkræves til betaling?

Klubbens Adresser m.m.

Brevpost:

Rønbæk hallen

Ådalsvej 94 Hinnerup

Spillested:

HH hallen Svinget 6

8382 Hinnerup

Hjemmeside:

www.hog-hinnerup.dk

Mailadresser:

Medlems- og kontingent:

Lor@hog-hinnerup.dk

Ungdomsformand:

pra@hog-hinneup.dk

Børne- og Ungdomskonsulent:

baccus@mail.dk

Mailliste:

På klubbens hjemmeside kan du tilmelde dig

en malingliste. Hvis der tilmelder sig mindst

50, vil vi med jævne mellemrum udsende et

nyhedsbrev.

Årgangsbetegnelse

En spiller som f.eks. i 2009 fylder 7 år vil

normalt deltage på årgangen med betegnelsen

U-7. Spillere født i 4-kvartal kan deltage i år-

gangen før. (Begrænset antal).

Kontingent:

Satserne fremgår af klubbens hjemmeside.

Opkræves til betaling ?

Navne

Navne på trænere og ledere, børneudvalg og

ungdomsudvalg fremgår af klubbens hjemme-

side.

Deltag i klubbens opgaver.

Med sikker gevinst! Både for dig, dit barn og klubben

Det må aldrig være træls at være frivillig fodboldtræner

eller leder i en fodboldklub.

Ofte bruger disse personer utroligt mange timer på at

gøre træningen motiverende og interessant for dit barn.

Det gør, at det måske kan være svært at følge op på de

mange andre områder i klubbens hverdag, som ville

skabe større glæde for dit barn og holdet.

Start derfor med at give disse frivillige foreningsmenne-

sker en ekstra hånd!

Få fælles oplevelser sammen med dit barn.

På denne side er skitseret nogle af de mange forskellige

arbejdsopgaver, som hvis de alle blev praktiseret kunne

gøre det endnu sjovere at gå til fodbold, både for spille-

re, de frivillige og for dig selv.

Se på de enkelte opgaver - find en opgave som passer

dig - og kontakt klubben på

pra@hog-hinnerup.dk

mni@hog-hinnerup.dk

Opgaverne kan bl.a. være:

Holdet / årgangen

1. repræsentant i forældreråd

2. være årgangens webmaster

3. adm. kørsel til udekampe for mit barns hold

4. Hjælpetræner for mit barns hold

5. Holdleder for mit barns hold

6. lave ture for mit barns hold

7. Medlemsadministrator for mit barns årgang

Klubben

8. Dommer / kampleder 3-5-7-11-mands

9. Hjælpe til ved klubbens stævner

10. Hjælpe med at finde sponsorer eller bistå

sponsorpleje

11. Hjælpe ved et aftenarrangement/Fodboldskole

12. Optælling og klargøring i materialerum

13. HR finde nye kræfter/trænere til klubben

Holdet

Afbud

Det er vigtigt at melde fra til træneren

gerne 3 - 4 uger før en kamp – hvis sp

ren er forhindret. Det gælder også ved

skolearrangementer.

Hvis I holder børnefødselsdag m.m. be

dage med kampe undgås. Hvis vi ikke

stille hold går det ud over dine holdka

merater og vores modstander samtidig

med at det koster klubben ca. 500 kr.

bøde.

Mailadresser

Da mange trænere og klubben benytte

mail bedes denne oplyst evt. via adres

____________

Kampe:

På klubbens hjemmeside kan du se de

kelte årgangs kampe.

Det er trænerens ansvar at alle deltag

kampe, men i tilfælde af for mange sp

re, må enkelte på skift sidde over. Klu

lægger vægt på at spillerne deltager i

mindst ½-delen af de kampe, som de

tager i.

Træningstider

____________________________

Trænerens navn / telefonnr:

Navne kan også ses på klubbens hjemmesi

____________________________

____________________________

____________________________

Diskussionen skal have et formål, understreger

han.

Hjælpetrænerens eller hold- Klubbens Adresser m.m

Spillested:

HH hallen Svinget 6 Hinnerup

Rønbæk Stadion Ådalsvej 94 Hinnerup

Hjemmeside:

www.hog-hinnerup.dk

pra@hog-hinnerup.dk

Børne- og Ungdomskonsulent:

Send din mailadresse til pra@hog-

og du vil fremover modtage al relevan

formation fra børne- og ungdomsudva

Årgangsbetegnelse

En spiller som f.eks. i 2009 fylder 7 år

normalt deltage på årgangen med bet

nelsen U-7. Spillere født i 4-kvartal ka

deltage i årgangen før. (Begrænset an

Kontingent:

Satserne fremgår af klubbens hjemme

Opkræves til betaling?

af opgaverne i ungdomsudvalget og ikke mindst at føre

Mit hjerte ligger i bredden. Det er for mig afgørende,

at alle fodboldspillere, drenge som piger, skal have en

god oplevelse i klubben. På U-17 pigeholdet har vi

indført en social turnus, der sikrer, at alle kommer til

at spille. Det betyder altså også, at selv de bedste

skal sidde over. Når kampen så er fløjtet op, så vil

vi vinde, men så snart kampen er slut, snakker vi

-

Fodboldtrænerens opgaver:

1. Sørge for en god og alsidig træning, afpasset

efter den årgang, man træner. Aldersrelateret

træning.

2. Loyalt medvirker til, at klubbens overordnede

målsætning følges og udføres.

3. Møde velforberedt til både kampe og træning.

4. Være et godt eksempel for spillere, såvel i op-

førsel som i ordvalg.

5. Undlade, at komme med upassende kommen-

tarer om dommerens præstationer under kam-

pen.

6. Udføre de administrative opgaver, der følger

med trænerjobbet.

7. Drage omsorg for, at udleveret materiel altid

er til stede, vedligeholdt og i det antal, der er

udleveret.

8. Gennem kurser forsøger, at dygtiggøre sig i

både fagligt, administrativt og menneskeligt.

9. Sørge for, at inddrage hjælpetræneren/ hold-

lederen i det daglige arbejde til gavn for sam-

menholdet omkring klubben.

10. Forsøge at inddrage flest mulige forældre i ar-

bejdet omkring både holdet og klubben.

Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente

børneattester på trænere, instruktører og holdlede-

re, før de ansættes til at have direkte kontakt med

børn under 15 år.

Vi overholder selvfølgelig lovgivningen.

Hjælpetrænerens eller hold-

lederens opgave:

1. I samarbejde med træneren, være behjælpelig

med de praktiske opgaver i forbindelse med

den daglige træning.

2. I samarbejde med træneren, at arrangere spil-

lermøder, rejser, fodboldstævner og sociale til-

tag.

3. Udfærdige kamp/holdkort i forbindelse med

kampene.

4. I samarbejde med træneren, at arrangere

transport/forældrekørsel.

5. I samarbejde med træneren, at arrangere tur-

nusordning for vask af spillertøjet og sørge for,

at spillertøjet er medbragt til kampene.

6. At være ”Hyggeonkel/tante” for holdet og sør-

ge for det sociale sammenhold omkring holdet

og dets forældre.

7. Vikariere for træneren i dennes fravær.

8. Ledsage holdet til kampene.

9. Være et godt eksempel for spillere, såvel i op-

førsel som i ordvalg.

10. Undlade, at komme med upassende kommen-

tarer om dommeren under kampen.

11. Loyalt medvirker til at klubbens overordnede

målsætning følges og udføres.

12. Hjælpe til med at inddrage flest mulige foræl-

dre i arbejdet omkring både holdet og klubben.

Rønbæk Stadion Ådalsvej 94 Hinnerup

Hjemmeside:

www.hog-hinnerup.dk

Kontaktpersoner

Medlems- og kontingent:

lor@hog-hinnerup.dk

Ungdomsformand:

pra@hog-hinnerup.dk

Børne- og Ungdomskonsulent:

baccus@mail.dk

Mailliste:

Send din mailadresse til pra@hog-

hinnerup.dk

og du vil fremover modtage al relevan

formation fra børne- og ungdomsudva

Årgangsbetegnelse

En spiller som f.eks. i 2009 fylder 7 år

normalt deltage på årgangen med bet

nelsen U-7. Spillere født i 4-kvartal ka

deltage i årgangen før. (Begrænset an

Kontingent:

Satserne fremgår af klubbens hjemme

Opkræves til betaling?

HOG´s 15 forældrebud

1. Vær gode ambassadører for HOG

2. Følg børnene til kampe – også gerne til træ-

ning.

3. Vis interesse for hele holdet – tænk på dem,

der ikke har deres forældre med.

4. Spørg hvordan kampen var – lad være med

udelukkende at fokusere på resultatet.

5. Spørg hvordan I kan hjælpe træner og holdle-

der.

6. Vær loyal over for både træner og holdleder,

de bruger mange timer på jeres børn.

7. Lær børnene at være loyale over for træner og

holdleder.

8. Tilbyd kørsel og anden form for hjælp med

praktiske opgaver.

9. Sørg for at dit barn møder til tiden, og husk at

melde afbud til kampe og træning.

10. Vær aktiv – tag initiativ til forældremøder og

mød op.

11. Husk HOG er IKKE er en pasningsordning.

12. Udvis god sportslig opførsel på sidelinjen – giv

kun positiv og vejledende kritik. Det er altid

træneren der bestemmer.

13. Lad være med at kritisere dommeren.

14. Overdriv ikke udstyr til dit barn – alle skal

kunne være med.

15. Betal kontingent og stævnegebyr til tiden.

Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente

børneattester på trænere, instruktører og holdlede-

re, før de ansættes til at have direkte kontakt med

børn under 15 år.

Dette overholder HOG selvfølgelig

Holdninger og Handlinger

HOG fodbold følger DBU's holdninger og handlinger og

anbefaler at samtlige forældre læser hæftet igennem, så I

opnår en forståelse for de holdninger som vi har til børne-

og ungdomsfodbold.

Vi arbejder målrettet på at forbedre udviklingen af vores

mange børne- og ungdomsspillere. Derfor har vi søsat en

række initiativer og opkvalificeret vores trænere, som

sammen med klubledelsen skal være garanter for at vores

holdninger til børne- og ungdomsfodbold bliver implemen-

teret.

I praksis betyder det bl.a., at vi i HOG vil:

skabe et godt fodboldmiljø, hvor glæde, tryghed,

variation og tilknytning er nøgleord.

spille fodbold på børnenes præmisser.

give alle et godt tilbud, men ikke altid det samme

tilbyde dygtige og velforberedte trænere til alle.

spille for at vinde, men den personlige udvikling

er altid den vigtigste.

give så mange som muligt, så længe som muligt,

adgang til miljøer der har betydning for deres ud-

vikling.

udvikle spillere der tænker selv på fodboldbanen.

bruge stationstræning

sørge for at alle spillere prøver at spille forskellige

pladser, og alle SKAL spille mindst halvdelen af

kampen.

Information

Til

Forældre & spillere

Sæson 2009

Falck abonnement i HOG

HOG har et FALCK abonnement, der dækker alle

uheld for spillere og trænere i forbindelse med

kampe og træning.

Trænere og holdledere kan rekvirere ambulance i

tilfælde af tilskadekomst, hvor der kræves hospi-

talsbesøg.

Abonnementsnummeret skal blot oplyses i forbin-

delse med skade.

Abonnementsnr.: 13 02 13 37

Medlemsnavnet er: HOG

Abonnementsformer: Kode 20 og 21

Lokal vagtcentral tlf.: 70 10 20 30

Alarmcentralen: 112

Holdninger og Handlinger

HOG fodbold følger DBU's holdninger og handlinger og

anbefaler at samtlige trænere læser hæftet igennem, så I

opnår en forståelse for de holdninger som vi har til børne-

og ungdomsfodbold.

Vi arbejder målrettet på at forbedre udviklingen af vores

mange børne- og ungdomsspillere. Derfor har vi søsat en

række initiativer og opkvalificeret vores trænere, som sam-

men med klubledelsen skal være garanter for at vores

holdninger til børne- og ungdomsfodbold bliver implemen-

teret.

I praksis betyder det bl.a., at vi i HOG vil:

skabe et godt fodboldmiljø, hvor glæde, tryghed,

variation og tilknytning er nøgleord.

spille fodbold på børnenes præmisser.

give alle et godt tilbud, men ikke altid det samme

tilbyde dygtige og velforberedte trænere til alle.

spille for at vinde, men den personlige udvikling

er altid den vigtigste.

give så mange som muligt, så længe som muligt,

adgang til miljøer der har betydning for deres ud-

vikling.

udvikle spillere der tænker selv på fodboldbanen.

benytte os af stationstræning.

sørge for at alle spillere prøver at spille forskellige

pladser, og alle SKAL spille mindst halvdelen af

kampen.

Information

Til

Børne- og ungdomstrænere

i HOG

Sæson 2009

ubilæum

100 år 1909-2009

J

ubilæum

100 år 19

J7


CUP

8

– tidligere Invita Cup

International fodboldstævne

for ungdom, den 6.-8. august 2010

• Tre festlige sommerdage med fodbold, ferie og

fornøjelser for piger og drenge mellem 9-17 år.

• Der er en hyggelig familiecamping ved banerne.

• Der er et stort underholdningsprogram med

diskotek lørdag aften.

• Pårup Kro Cup er alle tiders afslutning på sommerferien

og en god opstart til efterårssæsonen.

• Pårup Kro Cup afvikles i Bording og samler hvert

år omkring 1500 deltagere fra ind og udland

+ 600 forældre på familiecamping.

• Der er 3 slutspil og alle hold garanteres mindst

4 kampe.

• Der dystes både om æren og en større præmiesum.

• Alle rejser hjem som vindere, det vidner glade

ansigter og mange nye venskaber om.

For yderligere oplysninger og tilmelding, kontakt:

Tommy Hansen, tlf. 3023 2076 / tommyhn83@gmail.com

eller...

Besøg os på www.bordingif.dk

med online tilmelding

Arrangør:

Bording IF

Afvikles

for

31. gang

2010

PÅRUP KROCUP

PÅRUP KRO

CUP

Preparing for the Games · new friends · team spirit · challenges · victory · joy

Layout og produktion: RAHBEK GRAPHIC 97149915


Peter’s bog

• 43 år

• ungdomsformand i Hog, Hinnerup, fodbold i 7 år

• materialemand i knap 8 år

• arrangerer dbu’s fodboldskoler, pige-raket og

MIKROFODBOLDSKOLER

• sponsorsælger

• små reparationer i materialerum og kiosk

• træner for både drenge og piger i mere end 10 år

• arrangør af både ind- og udlandsture

• koordinering af klubbens cirka 70 trænere

• altid klar med en Hånd og et råd

SÆTTE TINGENE pÅ pLADS

Peter V. Rasmussen har da også reageret, hvis forældre på

sidelinjen råber af hans indsats som ungdomskampleder.

De opgaver påtager han sig nemlig også gerne, hvis det

kniber.

- Jeg har da taget dommervesten af og gået over til en

forælder og sagt, at når han var så meget bedre til det

end mig, så var det lettere, at han også overtog fløjten.

Så trak han sig tilbage, og tonen blev en anden, smiler

Peter V. Rasmussen, når han lidt kontant markerer, at

han også er der som frivillig og far.

Gensidig respekt betyder meget for Peter. Det gælder

også i forhold til det offentlige og samarbejdet med sponsorer.

- Vi skal have et godt forhold til kommunen, og hvis det

skal lykkes, skal vi også være med til at passe på græsbanerne.

Det gælder både senior og ungdom. Alle vil jo

helst spille på en god bane. Dialogen med kommunen

står vi os bedst ved, uddyber han holdningen.

På falderebet smutter Peter lige op på 1. sal og henter den

informationsfolder, der fortæller forældrekredsen om klubbens

måde at fungere på. I den indgår også DBU’s ”Holdninger

og Handlinger”.

Nøgleord som glæde, tryghed, variation og tilknytning har

afgørende betydning. Med Peter som eksponent bliver der

sat konkrete aktiviteter bag de fine ord i HOG, Hinnerup,

fodbold.

Undervejs har vi været rundt om klubbens fest for trænere

og påhæng, julemandsfodbold, træner- og spillerpleje,

materielservice, udlandsture til Holland og Italien, forsikringsforhold

og gensidig sponsorrespekt.

Peter V. Rasmussen modtog JBU’s ungdomslederlegat på delegeretmøde i Herning i januar 2010.

- Jeg har det godt, når jeg går en tur på banen. Nu skal

jeg til hundetræning med hvalpen, så kan den gå med

på banerne, hvis jeg lige skal kridte banen en dag. Så

får hunden motion, og jeg møder nogle klubmennesker,

der fortæller mig om medlemmernes opfattelse af dagligdagen,

siger Peter V. Rasmussen.

ET pAR BOLDKASSER SKAL VÆRE KLAR

På vej ud af døren ved 12.30 tiden har Peter planlagt en

tur hen i klubben for at klargøre materielrummet, nu da

vintertræningen er tæt på at starte.

- Jeg skal lige have lavet tre kasser mere, så bolde og

materiale er klar til alle ”tranerne”. Alle spillerne skal

have hver sin bold, og materialerne skal holdes ved lige,

så både spillere og trænere kan passe på tingene i hver

aldersgruppe, siger han.

Det er vigtig ikke at glemme, at Peter V. Rasmussen driver

sin virksomhed 37 timer om ugen, og fodbolden får mindst

det samme antal timer om ugen, inklusiv arbejdet ved

computeren for at orientere trænerne om stort og småt.

At årets ungdomslegatmodtager også er én af trænerne på

DBU’s fodboldskole er naturligt, ligesom Peter V. Rasmussen

tager sin tørn ved Hinnerup Cup. Det sociale liv i og

omkring fodboldklubbens arbejde giver ungdomsformanden

de guldkorn, som han nyder.

Inden længe skal hundehvalpen også på græs og lege

med livets muligheder.

9


10

Forældretrænere

holder nyt liv

i en svær årgang

Mange klubber døjer med at stille hold i U-17 – Vrå-Børglum IF i Nordjylland

oplever det modsatte og har nu omkring 25 spillere til træning

Tekst og fotos: Niels Henriksen

Hvordan skal regler om, at en rund læderkugle med en

diameter på omkring 70 centimeter og et tryk på 1 bar

nogen sinde have en jordisk chance mod en struttende

blondine på 16 eller en toptunet Yamaha-knallert?

Det er en fuldstændig ulige kamp, som rigtig mange fodboldklubber

da også taber klart på point. Risikoen for. at

spillerne omkring U-15 og U-17 vender fodbolden ryggen,

er større end at få hjertekvababbelse ved at glemme at

dyrke motion. Men i Vrå-Børglum Idrætsforening i Nordjyl-

Forberedelserne til den ny

halvsæson har bestemt ikke været

ideelle. I manglen af grønt græs

har en gymnastiksal og det lokale

idrætscenter lagt gulv til træningen

to gange om ugen.

Torben Steffensen (th) og Niels Henriksen oplever stor tilgang af spillere til Vrå-Børglum Idrætsforenings U-17-hold.

land har man nøjagtig den modsatte oplevelse. Her holder

to forældretrænere liv i de svære årgange, og spillerlisten

bliver længere og længere.

Da februar blev til marts i 2008, ventede 12-13 drenge på,

at nogen ville tage sig af dem, så de kunne få lov at dyrke

deres store passion, nemlig fodbolden. Men deres klub

– Vrå-Børglum Idrætsforening midt i Vendsyssel – havde

ikke været i stand til at finde en træner, der ville hjælpe

drengene.


Miljøet er afgørende

Tryghed og følelsen af at være sig værdsat får de unge til at fastholde

fodbolden, mener ungdomsformanden i Vrå-Børglum IF

Tekst og fotos: Niels Henriksen

- Miljøet i klubben og omkring holdet er utroligt vigtigt. Og det miljø skal

klubben være med til at skabe. Der skal være tilbud til alle, ikke kun til de

gode, således at de børn og unge, der måske ikke er helt så gode til at spille

fodbold, også føler sig værdsat.

Ungdomsformand Henning Sørensen, Vrå-Børglum Idrætsforening, er ikke et

sekund i tvivl om, at VBI er i stand til at stille hold og endda notere fremgang

i en årgang, hvor selv store klubber har problemer. I Vrå-Børglum IF er det

resultatet af en langsigtet strategi med flere facetter.

NEDEFRA

- I VBI har vi besluttet, at vi skal gøre mere nedefra for at gøre spillerne interesseret

helt fra små, hvor det i høj grad er forældrene, der trækker det tunge læs.

Når vi skal vælge trænere til de yngste hold – og alle hold for den sags skyld –

så ser vi ikke så meget på deres faglige kvaliteter men mere på, om de har lyst

til at være sammen med børnene. Har de det, så er bunden lagt for et positivt

samarbejde, fastslår Henning Sørensen.

- Klubben har tidligere ønsket, at ungdomsholdene skulle placeres i A-rækker, og sportsligt har det ikke altid været den

mest optimale løsning. Nu ser vi i stedet på, hvilke rækker der er de mest rigtige for de enkelte hold, for Vrå-Børglum

Idrætsforening skal ikke være en klub for de gode eller de bedste. Vi skal have tilbud til alle, og personligt ser jeg da

helst, at vi mister spillere fra den bedste ende, for så er der tale om spillere, som stræber efter noget mere – noget som vi

ikke er i stand til at tilbyde dem, siger ungdomsformanden.

MILJØ

- I den U-17-trup, vi har i øjeblikket, har mange af de ældste helt ærligt aldrig været så dygtige fodboldspillere, men jeg

er fuldstændig overbevist om, at de har hængt ved, fordi miljøet omkring holdet er så godt, bl.a. oplever vi meget interesserede

forældre, som er med til at skabe den nødvendige tryghed, mener Henning Sørensen.

Ungdomsformand Henning Sørensen, der her overrækker medaljer ved et indestævne,

mener, at klubben skal skabe tryghed og give spillerne følelsen af at være værdsat.

11


12

Nu bliver det endnu

sjovere at spille fodbold!

Jyske 3-bold-netbanen

• Ny og revolutionerende multibane med netbander

• Nem at transportere og stille op

• Flere boldberøringer, større intensitet!

• Passer til Jyske 3-bold-mål

• Udviklet af JBU, Nørvo Sportsnet og Jyske Bank

• Attraktiv introduktionspris – spar 35%

De første 200 baner sælges til kr. 8.825,- pr. stk.

Læs mere om Jyske 3-bold-netbanen

på www.jbu.dbu.dk

www.jyskebank.dk

NYHED

www.jbu.dbu.dk

www.norvosportsnet.dk


Sagt om årsmøderne

De adspurgte klubledere fik også mulighed for at knytte kommentarer til besvarelserne.

Her følger en håndfuld udvalgte af de rigtig mange personlige bemærkninger:

MELDTE SIG FRIVILLIGT

- Da vi begge havde drenge, der ikke kunne vente med

at komme i gang – og faktisk burde de på det tidspunkt

have indledt træningen for flere uger siden – besluttede

vi, at hvis de drenge skulle have lov at spille fodbold, og

hvis ikke klubben skulle tabe dem på gulvet, så måtte vi

gøre en indsats. Så vi meldte os frivilligt til at stå i spidsen

for holdet, selv om vi reelt ingen trænererfaring havde. Vi

havde selv spillet, men ellers stod vi uden erfaring, fortæller

Torben Steffensen og Niels Henriksen, der mødte op til

træning for at konstatere, at der dårligt var spillere nok til

et hold i U-15.

Men rygtet om, at der var to, som godt gad gøre en

indsats, spredtes på skolen og i omegnen, så antallet af

spillere til træning voksede støt. Efterhånden var de 12-13

frysende drenge blevet til knap 20.

Nogle kom hver gang; andre kom engang imellem. Niveauet

var også meget forskelligt fra de rigtigt dygtige til

næsten begyndere. Men alle havde fornemmelsen af, at

de var lige velkomne, og alle hyggede sig.

INDSTILLING

- Tonen mellem drenge på 13-15 år kan godt være hård,

og de kan kalde hinanden for det værste. Måske er det for

nogles vedkommende deres måde at kommunikere på,

men vi slog hårdt ned på sproget og forklarede, at det ville

vi ikke høre, når de er til træning. Og når de er til træning,

skal de gøre, som vi siger. Hvordan de spiller fodbold i

frikvartererne og om eftermiddagen med vennerne, må de

selv om. Når de er til træning, skal de spille, som vi beder

dem om, fastslår de to trænere, der erkender, at de har en

meget simpel indstilling til fodbold:

Fodbold handler om at have bolden og beholde den

så længe som muligt. Når vi taber den, skal vi sørge for

hurtigt at få den igen. Vi kan nemlig ikke score mål, hvis vi

ikke har bolden, og hvis vi ikke kan score mål, kan vi heller

ikke vinde en fodboldkamp.

Den første halvsæson sluttede holdet på en lidt skuffende

fjerdeplads. Men engagementet – både fra trænerne og

fra det voksende antal spillere – gav sportslig bonus. Efter

anden halvsæson sluttede holdet på tredjepladsen for at

blive puljevinder efter tredje halvsæson.

- Vi har gjort meget ud af at prøve at forklare drengene, at

de skal kæmpe og gøre en indsats for holdet. Drenge i

den alder kan godt virke lidt sløve engang imellem, men

vi har forklaret dem, at det mindste, de kan gøre, er at

kæmpe for sagen. Det er ikke sikkert, at vi er så dygtige

fodboldspillere som modstanderne, men kæmpe, det kan

alle. Og det har givet gevinst, for dem, som vitterlig ikke er

så dygtige fodboldspillere, har så pludseligt noget andet

at byde ind med; nemlig deres gejst og engagement, siger

forældretrænerne.

FRAFALD

- Nu er alt jo ikke rosenrødt, og vi har da også oplevet spillere,

som er stoppet. Det har typisk været spillere, som af

forskellige grunde har haft svært ved at begå sig på holdet.

De har så ikke ønsket at tage kampen op og forsøge

at kæmpe sig tilbage. Vi er selvfølgelig kede af, at de ikke

kommer mere, for vi mener virkelig, at alle er lige velkomne.

Omvendt er der spillere, som altid vil have svært ved

at være med, og som derfor desværre har fået begrænset

spilletid. De kommer til gengæld trofast til træning hver

gang, og det er dejligt. Det er vi lidt stolte af.

- Klubben mente i flere år, at vi skulle have hold med i Arækken.

Det betød, at flere af vore ungdomshold fik nogle

gevaldige øretæver, og det er jo ikke ret eksotisk at tabe

8-0 hver gang. Derfor forlangte vi helt fra begyndelsen, at

vi skulle tilmeldes i B-rækken. Vi vil hellere have succesoplevelser

i en lavere række end opleve den ene sportslige

nedtur efter den anden. Prestigen ved at være et A-række

hold er til at overse, når vi taber hver gang.

SKAFFER pENGE TIL ITALIENSTUR

Trygheden ved de to forældretrænere og deres indstilling,

som også vækker genklang i forældrekredsen, har betydet,

at spillerlisten er vokset til 25 navne. Det sociale sammenhold

er enestående, og det har spillerne en meget stor del

af æren for. Trænerne kan ikke forlange, at spillerne skal

komme godt ud af det med hinanden på tværs af aldersskel,

men det gør spillerne helt af sig selv, og hverken på

eller udenfor banen er der nogen forskel.

Det gode sammenhold betyder nu, at hele truppen skal til

Italien til efteråret, men da 2010 er et år med både dyre

skolerejser og endnu dyrere efterskoleophold på budgettet,

så skal der arbejdes for at tjene penge til turen. Den

udfordring tager både spillere og forældre også på sig.

13


Udvikler sig

For Mathias Christensen er fodbolden blevet en vigtig del af livet.

- Jeg begyndte først at spille i klub for to år siden, og jeg synes, at det er sjovt

at udvikle mig. Jeg synes, det er sjovt hele tiden at lære nyt og blive bedre. Jeg

har på et tidspunkt haft en kæreste og arbejde i fritiden, men fodbolden skal der

være plads til, fastslår Mathias, der fodboldmæssigt flyttede til Vrå, da han skiftede

skole fra Rakkeby for at gå i 8. klasse.

Godt sammenhold

- Vi har et godt sammenhold, hvor alle snakker med alle på

tværs af aldersskel. Vi tager alle fodbolden seriøst, så det er fedt

at komme til træning og kamp, synes anfører Steffen Selmer

Andersen, der også spiller håndbold.

- Nogle dage har jeg spillet håndbold og fodbold på samme

dag. Det har været hårdt, men jeg har ikke tænkt mig at droppe

fodbolden, for her er vi alle kammerater på tværs, siger han.

Fylder meget

Selv om der er arbejdsmæssige pligter at passe hjemme på gården,

kunne Thomas Hollesen ikke drømme om at droppe en træning eller en

kamp.

- Vi er en meget fodboldinteresseret familie, hvor både min storebror,

min storesøster og min lillebror spiller eller har spillet fodbold, så fodbolden

fylder meget i mit liv, konstaterer Thomas Hollesen, der efter at have

prøvet nye græsgange i en naboklub er tilbage i Vrå hos kammeraterne.

15


16

Tillid er godt

- men

Tekst: Leif Christensen. Fotos: Leif Christensen og privatfoto

Når bestyrelsen i Brande IF sætter sig til bestyrelsesbordet,

er der hver eneste gang et fast punkt på dagsordenen –

regnskab. Og det er ikke nok for kassereren blot at sige, at

tingene er i orden. Det er et krav, at både bilag og kontoudskrifter

er med, så der er lejlighed til også at kigge på

den økonomiske udvikling.

Sådan har det imidlertid ikke altid været, og det fortryder

mange i og omkring klubben utvivlsomt i dag, for den

manglende opmærksomhed omkring økonomien og kassererens

arbejde har kostet klubben næsten en halv million

kroner – penge, som den daværende kasserer mistænkes

for at have brugt privat.

Det store sponsorcykelløb sørgede for, at Brande IF igen fik penge

at arbejde med efter den uheldige sag med kassereren, der fortsat

venter på en afgørelse i civilretten. (privatfoto)

Hun har efterfølgende udtalt sig til flere medier i sagen

og erkendt, at hun har brugt mange af klubbens penge til

private indkøb af bl.a. møbler. I følge klubben er der tale

om et beløb på op mod en halv million kroner, men sagen

ligger nu hos politiet, da Brande IF ikke var i tvivl – sagen

skulle politianmeldes.

pENGE STRØMMEDE UD

- Tillid er godt, men kontrol er bedre.

Det er den lære, som en af de aktive ledere i klubben,

Michael Koch, har udledt af den tvivlsomme oplevelse. Han

sad selv i bestyrelsen, da pengene over et par år bogstaveligt

talt strømmede ud af kassen. I 2005 var der næsten

en halv million kroner i kassen, men blot to år senere var

beløbet nede på omkring 45.000 kroner.


kontrol nødvendigt

I Brande IF er der kommet nye »spilleregler«

omkring økonomien, efter der pludselig forsvandt

næsten en halv million kroner fra klubbens konti

- Det er vigtigt, vi har tillid til en kasserer, og vi

havde fået en kasserer, som også var økonomiansvarlig

i en virksomhed. Derfor var fornemmelsen, at

tingene fungerede, og når man har den tillid til en

kasserer, stiller man ikke spørgsmål ved regnskabet,

erkender Michael Koch.

Problemerne opstod samtidig med, at der på et par

andre punkter i klubben var uro. Foreningen havde

netop brugt penge på sit 100 års jubilæum, så

derfor havde kassereren lidt lettere spil, men sådan

bliver det ikke frem over i Brande IF. Nu bliver kassereren

kigget mere over skulderen både lokalt og via

ekstern revision.

KAN SKE I DE FLESTE KLUBBER

Brande IF er ikke den første forening, der har oplevet

en kasserer, som ”stjæler” af kassen og dermed

medlemmernes penge, og den hårdt ramte klub er

ikke i tvivl:

- Det kan ske i 90 procent af landets idrætsforeninger,

er den klare melding fra klubbens nuværende

formand, Ole Langelund.

Han er samtidig manden, der ved generalforsamlingen

i 2008 stillede spørgsmål ved, hvor de mange

penge var blevet af. Det kunne han ikke umiddelbart

få et svar på, og det tog det meste af 2008 at nå

frem til en forklaring, for han kunne ikke få bilagene

udleveret.

Til sidst lykkedes det, og med hjælp fra et revisionsfirma

i byen blev bedrageriet opdaget.

- Den største fejl er i mange klubber, at tilliden til

kassereren er for stor. Her var kassereren ene om at

have fuldmagt til kontiene. Hun modtog al post, og

alle kontante beløb blev afleveret og mange gange

uden at være talt op. Det er vigtigt, at der er flere

om tingene, understreger Ole Langelund.

I Brande IF er der nu strammet op om tingene, så

det under alle omstændigheder vil være meget

sværere at dræne kassen for penge:

pENGENE VÆRD

- Som fodboldledere er det egentlig ikke spørgsmålet

om økonomi, vi ønsker at bruge tid på ved et

bestyrelsesmøde, men det er en vigtig ting. Ud over

vores to interne revisorer benytter vi også en ekstern

revisor til at kigge regnskabet igennem. Det koster

lidt, men det er pengene værd, understreger Ole

Langelund.

17


Byen bakkede op

Ole Langelund og Michael Koch – foran det spændende maleri i klubhuset – har

lært af tingene. Det er ikke nok med tillid til en kasserer – der er brug for kontrol.

Tekst og fotos: Leif Christensen

I et forholdsvist lille samfund som Brande rygtes problemerne

omkring økonomien i en klub med omkring 400

fodboldspillere hurtigt. Det har også tydeligt vist sig,

at byen har bakket op om foreningen og dens aktiviteter.

Så godt, at foreningen efter blot et par år igen kan

glæde sig over en sund økonomi.

- Det kunne være gået galt, men vi er kommet videre. I

byen er vi rykket tættere sammen og har mødt en stor

opbakning, lyder det med glæde fra Michael Koch, der

isoleret set kalder det for lidt af en solstrålehistorie.

Brande IF oplevede en stor opbakning, da

problemerne med økonomien blev kendt

Ved generalforsamlingen i januar i fjor blev der slået en

streg i græsset omkring den aktuelle sag, om end klubben

fortsat vil arbejde på at få kassereren til at betale

beløbet tilbage. Ellers bliver der set fremad, og der er

igen optimisme og penge på kontoen.

- I byen blev der afviklet et sponsorcykelløb, der alene

gav et overskud på 280.000 kroner, og den store BIFcup

i 2008 gav et overskud på 267.000, så vi kan se

fremad og glæde os over, at rigtig mange har villet

hjælpe. Byen har stået sammen for at få fodbolden på

fode igen, noterer den nuværende formand, Ole Langelund,

overfor Jysk Fodbold.

19


”Hul”

i foreningens kasse –

hvordan undgås det?

Tekst: Willy Rasmussen, konsulent i DIF. Illustration: Gunnar Johnsen, Mercatus

Flere danske idrætsklubber har oplevet det uheldige, at

kassebeholdningen er forsvundet. I nogle tilfælde er der

tale om tusindvis af kroner. Hos Tarup/Pårup var der tale

om 750.000 kr.

For to år siden opdagede Brande IF, at kassereren havde

begået underslæb på 250.000 kr. Politisagen er endnu

ikke afgjort, så ind til videre har Brande afskrevet det store

beløb, der truede foreningens eksistens.

Konsulent Willy Rasmussen, DIF har skrevet denne artikel,

som samtlige klubbers bestyrelsesmedlemmer med fordel

kan læse og blive klog på.

HVEM HAR ANSVARET FOR

ØKONOMIEN I EN FORENING?

En forening består af forskellige organisatoriske led (personer).

Når man skal kigge på, hvordan arbejdsopgaverne

og ansvaret for økonomien bør være fordelt, er det derfor

nødvendigt at kigge på:

• Generalforsamlingens (medlemmernes)

• Bestyrelsens

• Kassererens

• Revisionens

indbyrdes ansvar på det økonomiske område.

GENERALFORSAMLINGEN

I følge almindelige foreningsvedtægter er generalforsamlingen

den øverste myndighed i en forening. Dette gælder

principielt også på det økonomiske område, idet det er

generalforsamlingen, der bl.a. vedtager - eller eventuelt

forkaster - regnskab og budget.

Herudover bør det også af vedtægterne fremgå, at køb/

salg af fast ejendom og eventuel

Låneoptagelse, udover et vist beløb altid skal godkendes

af generalforsamlingen.

Endelig bør det aldrig kunne forekomme, at generalforsamlingen

accepterer/godkender et årsregnskab, som ikke

er revideret af foreningens revisorer og underskrevet af

den samlede bestyrelse. Sidstnævnte har vi i DIF igennem

årene set eksempler på.

I nogle tilfælde har det kun handlet om sjusk og forglemmelse,

mens det i andre tilfælde efterfølgende har vist sig,

at der netop var rod i regnskaberne, og der manglede

penge i foreningens kasse.

BESTYRELSEN

Det er mit indtryk, at det er en udbredt holdning blandt

mange bestyrelsesmedlemmer i

foreninger, at de ikke behøver at bekymre sig om foreningens

økonomi, for det har man jo en kasserer til at tage sig

af. En sådan holdning er imidlertid både meget forkert og

kan også vise sig at være skæbnesvanger for en forening

og dens økonomi.

En forenings bestyrelse - det viI sige aIle bestyrelsens

medlemmer - er principielt lige ansvarlige for at føre tilsyn

med foreningens drift, og aIle skal være med til at sikre, at

der i bestyrelsen arbejdes og disponeres i overensstemmelse

med foreningens vedtægter og de beslutninger og

retningslinjer, som foreningens generalforsamling (medlemmerne)

har udstukket for foreningens arbejde.

21


Gode tips til at holde øje med klubbens økonomi kan være:

• Holde bestyrelsesmøder med jævne mellemrum

• Altid fast punkt på dagsordenen, at kassereren redegør for kassebeholdning, saldo på

bankkonti mv. samt orienterer om foreningens generelle økonomiske status

• Kassebog eller edb-udskrift af bogføring medbringes altid til bestyrelsesmøderne

• Bestil en månedlig udskrift hos pengeinstitut, som også medbringes

• Sidste bogføring må højst være (f.eks.) 2 uger gammel

• SamI foreningens penge på så få konti som muligt

• Undgå at den konstante kassebeholdning udgør andet end absolut minimum

• Inddrag i højere grad revisorerne i det løbende arbejde i foreningen f.eks. ved en halvårlig

gennemgang af regnskab suppleret med et uanmeldt kasseeftersyn

Det er altså meget vigtigt, at det ikke kun er kassereren,

der står med ansvaret. Ved hvert bestyrelsesmøde bør

foreningens økonomi være et fast punkt på dagsordenen,

hvor kassereren giver en kort orientering om foreningens

økonomiske status - herunder fremlægger en opdateret

kasserapport/udskrift af bogføringen.

Endvidere bør kassereren til bestyrelsesmøderne medbringe

(fremlægge) et kontoudtog fra bank, sparekasse m.v.,

så hele bestyrelsen løbende har mulighed for ved seIvsyn

at konstatere, at foreningens faktiske beholdninger er i

overensstemmelse med bogføringen.

Endelig bør man i enhver bestyrelse også sørge for at få

udarbejdet skriftlige interne instrukser om bl.a.:

• Tegningsregler (prokura og underskrifter over for pengeinstitutter

m.v.)

• Underskrifter på checks og giroblanketter

• Attestationer og godkendelse af udgifter

• Den løbende bogførings hyppighed

KASSEREREN

Som nævnt ovenfor er det den samlede bestyreIse, der har

det overordnede ansvar for en forenings økonomi. Men når

dette er sagt, så er det jo stadig kassereren, der i det daglige

er ”praktiske gris” med hensyn til at sørge for at bogføre

aIle indtægter og udgifter og i øvrigt løbende holde

øje med økonomien, så han/hun hele tiden kan holde den

øvrige bestyrelse orienteret om, hvordan det står til på den

økonomiske front.

Da det er betroede midIer, man som kasserer har med at

gøre, er det vigtigt, at man som kasserer altid sørger for at

holde foreningens midler skarpt adskilt fra private midler.

Men en ting er jo som bekendt teori og noget andet er

praksis. Og svage sjæle og brodne kar kan idrætsforeninger

nok aldrig undgå at løbe ind i fra tid til anden.

Det er derfor, for aIle parters skyld, vigtigt, at risikoen for

”hul i pengekassen” minimeres mest muligt via de interne

forretningsgange og procedurer, som foreningens bestyrelse

internt har aftalt. Endvidere har foreningens revisorer

også visse muligheder for at være med til at forebygge, at

foreningens kasse tømmes uretsmæssigt.

REVISORERNE

Generalforsamlingen vælger en eller flere revisorer i følge

foreningens vedtægter. Revisorerne indestår overfor generalforsamlingen

for regnskabets rigtighed. Dette sker ved,

at revisorerne gennemgår årsregnskabet for derved at sikre

sig, at dette er uden væsentlige fejl og mangler.

Det betyder bI.a., at klubbens indtægts- og udgiftsposter

er stikprøvevis kontrolleret, at

revisorerne sikrer sig, at bogføringen er tilrettelagt på en

fornuftig måde samt, at foreningens aktiver og passiver

(formue) er afstemt og kontrolleret ved årsregnskabets

afslutning.

Udover den nævnte revision i forbindelse med foreningens

årsregnskab bør det også være sådan, at revisionen

mindst en gang om året foretager en uanmeldt revision

hos kassereren. Det er i den forbindelse vigtigt at fastslå,

at en sådan revision ikke har til hensigt at mistænkeliggøre

kassereren men er af mere præventiv art, såvel over for

kassereren som over for foreningen som helhed. Man skal

i den forbindelse huske, at en forenings interne revisorer

først og fremmest er revisorer i forhold til generalforsamlingen

(de medlemmer der har valgt dem), og som sådan

derfor skal stå til ansvar over for de samme medlemmer på

generalforsamlingen.

AFSLUTNING

Jeg har ovenfor forsøgt at komme med nogle anvisninger

på, hvad og hvem der maske kan være med til at dæmme

op for, at en forenings kasserer måske bliver fristet over

evne til at ”låne” af foreningens kasse.

23


Klubbens sociale ansvar giver hjælp til

nye støvler

“Vi giver dig oplevelser med og uden bold - uanset niveau”

Horsens FC´s slogan lover oplevelser til alle, og det forpligter, mener de i klubben. Derfor

valgte klubben for et år siden at oprette Den Sociale Fond, hvor medlemmer kan søge

om støtte til de ting, der skal til for at have en aktiv fodboldhverdag.

Tekst og fotos: Lykke Møller Kristensen

Når fodboldstøvlerne klemmer, og der skal nye til, er det

ikke i alle hjem en selvfølge, at de kan købe nye, ligesom

det er svært for nogle familier at få råd til udlandsrejser og

turneringer, hvor egenbetaling er nødvendig. Her er en

skæv fordeling blandt de unges vilkår i de fleste klubber,

og derfor har FC Horsens nu taget initiativ til at gøre det

nemmere for de udsatte medlemmer at få støtte til materialer

og rejser.

- Vi mener, det er utrolig vigtigt, at det ikke er de økonomiske

vilkår, der gør, at vores unge spillere ikke kan få de

oplevelser, som er en stor del af at være i en fodboldklub,

lyder det fra Lars Jensen, der er medlem af FC Horsens´s

bestyrelse og initiativtager til Den Sociale Fond. For ham

er det vigtigt, at alle kan få en god aktiv hverdag, også selv

om midlerne derhjemme ikke er til de store støvleudskiftninger.

- Der er så mange, usagte forventninger om, at man skal

have det bedste udstyr eller kunne komme med på rejser

og til turneringer, og det lægger et pres på nogle, som vi

gerne vil lette. For der er ingen tvivl om, at det, at de unge

har en aktiv hverdag, kan give dem et stærkere fundament

i fremtiden, lyder det fra Lars Jensen.

IKKE NOK MED TILSKUD TIL KONTINGENT

Idéen til Den Sociale Fond opstod, efter at klubben indgik

samarbejde med den lokale forening, ”Broen”, der hjælper

udsatte børn og unge til en mere aktiv fritid.

”Broen” betaler for, at de unge kan spille fodbold i FC

Horsens, men Lars Jensen kunne hurtigt se, at det ikke var

nok kun at give dem støtte til at spille.

- Vi tænkte, at familier, der får støtte til kontingent, også

vil få svært ved at få økonomien til at hænge sammen til

Alle spillere kan søge om støtte til materialer og rejser hos den Sociale Fond,

der har til formål, at alle skal føle sig godt tilpas ved at komme til fodbold.

25


ture og tøj. Her er det så, at vi har mulighed for at gå ind

og give støtte nu. Tanken og ånden er, at det gerne skal

betyde, at flere af de unge, der blandt andet kommer fra

”Broen” eller fra andre familier, hvor det er svært at få råd

til nye støvler, skal føle sig så velkomne, at de søger om

støtte hos os, siger Lars Jensen, der i hverdagen ser, hvor

vigtigt det er, at unge spillere ikke føler, at de falder

udenfor.

- Jeg brænder personligt for, at alle føler, de

er lige meget værd. Tanken er også, at fonden

skal være med til at få spillerne til at føle det

som sådan.

ARBEJDSGANGEN I FONDEN

For at få fonden til at fungere optimalt for

spillere og familier, der ønsker støtte, kan medlemmerne

søge om støtten anonymt i forhold

til klubben. Der er udpeget fire eksterne personer,

der behandler ansøgninger. Samtidig

er der lavet helt specifikke emner, de kan søge

på. En godkendelse betyder ikke, at en spiller

får penge i hænderne, men de kan få tøj og

materialer leveret gennem klubbens sponsorer.

- Vi har fundet en god løsning til at klare det

med materialer, for hvis en spiller får tilkendt

støtte til tøj, bliver det leveret direkte til spilleren fra vores

tøjsponsor, og det samme gælder med fodboldstøvler. På

denne måde er der ikke penge mellem hænderne, og spilleren

får tøjet direkte fra den sponsor, som vi giver tilskuddet

direkte til, fortæller Lars Jensen og fortsætter:

Samtidig overfører vi bare direkte til de turer og turneringer,

som en spiller måtte opnå støtte til.

HÅBER pÅ MANGE FLERE ANSØGERE

Men der har været stille omkring fonden, siden den blev

stiftet. Lars Jensen tror, at det er en kombination af to ting:

- Der er for mange, der endnu ikke kender til den, og så er

der også det forfængelige element, der kan gøre det svært

for nogle at bede om støtte, lyder hans konklusion.

Det første har han tænkt sig at gøre noget ved.

- Vi har selvfølgelig plakater og materialer på hjemmesiden

og alle nye spillere, der starter i klubben, får en folder

og velkomstpakke, og jeg håber i det hele taget, at vi får

bredt budskabet så langt ud, at ingen kan undgå at vide,

at de kan få støtte hos os. Så der med andre ord ikke er en

undskyldning for ikke at kunne få det til at løbe rundt, siger

han med et smil.

Når det handler om det forfængelige er Lars Jensen klar

over, at det kan være svært at gøre noget ved.

- Jeg tror, at behovet er der. Jeg véd, at mange kunne

have glæde af at få støtte, og jeg har en fornemmelse af,

at nogle helt melder sig ud, fordi det er grænseoverskridende

at skulle give udtryk for, at de ikke har råd til ma-

terialer eller en rejse. Derfor betyder det meget for vores

klub, at vi får skabt en kultur, hvor det ikke er tabu at have

forskelligt udgangspunkt. Det er så utrolig ærgerligt, hvis

de ikke får en oplevelse, fordi de ikke tør søge. For der skal

være meget galt, hvis de ikke får de midler, de søger efter.

- Det skal ikke være de økonomiske vilkår, der skal hindre de unge i at spille fodbold

og deltage i foreningslivet, siger Lars Jensen, bestyrelsesmedlem i FC Horsens.

“VI HAR ET KÆMpE ANSVAR”

Lars Jensen fra Horsens FC brænder for at få skabt bedre

rammer for udsatte unge, der ikke har råd til at have en

hverdag i en fodboldklub. Og han mener, det er klubbernes

ansvar at skabe et grundlag, hvor alle er lige.

- Vi får en større og større social slagside. Det skal vi prøve

som idrætsforening at tage mere alvorligt. Hvordan kan

vi hjælpe flere mennesker med at få bedre vilkår - og en

aktiv og sund hverdag, hvor de kan få et frikvarter fra nogle

problemer, som gør det svært for dem. Jeg mener, at vi

skal gå ind og give mulighed for støtte til sådanne unge.

I det hele taget synes jeg, at politikere bør tænke det her

meget mere ind i deres social politik, lyder det engageret

fra Lars Jensen.

Udgangspunktet er da også, at klubberne er hårdt spændt

for, så derfor håber han på endnu mere politisk opmærksomhed

på det kæmpe sociale ansvar, som han mener,

klubberne har.

- Jeg tror, at hvis vi satte sig ned og regnede lidt på,

at hvis vi i fællesskab gav flere ressourcer til klubber og

sportsforeninger, så vil vi nå meget længere, for så vil de

her mennesker få nogle sunde interesser.

Initiativet i hans egen klub er blevet en realitet efter godt

samarbejde med ”Broen”, klubbens tøjsponsorer og byens

lokale bowlingehal, der også giver tilskud til Den Sociale

Fond.

Alle har den samme interesse; at ungdommen skal have

sunde, alternative og gode interesser.

27


Fodbold

i ridehallen

Ridehallen er velegnet til fodbold i det dårlige føre – og

så kan alle se sig selv i det store spejl på hallens væg.

Træner Lars Jespersen sikrer sig hos direktør

for Blue Hors – og fodboldspiller – Esben

Møller, at ridehallen er tømt for heste. Her

er det »Blue Hors Don Schufro«, der var

med til at vinde bronze ved OL i 2008.

Tekst og fotos: Leif Christensen

Fodbold og ridning har ikke meget

med hinanden at gøre. Bag vinduerne

står hestene og kigger ud, og vi går

forbi en lang række af hestebokse

med heste, da vi kommer ind i bygningen

hos Blue Hors ved Randbøl

for at nå målet – ridehallen. Ganske

vist er den bygget til hestene, men de

tobenede kan med stor gavn anvende

stutteriets ridehal til fodbold.

I dagtimerne er hallen helliget heste,

men om aftenen har fodboldspillerne

lejlighed til at trække i støvlerne og

lade bolden rulle mellem målene i

den 20 gange 60 meter store ridehal.

Firehøje IF har fundet løsningen på snefyldte og isglatte fodboldbaner

– træningen flyttes ind i ridehallen.

- Vi er privilegeret at have den mulighed for at træne her, ikke mindst i en

vinter, som vi netop har oplevet.

Sådan lyder det fra Lars Jespersen, der skal i gang med sin fjerde sæson som

seniortræner i Firehøje IF.

- Vi hører andre klubber klage over de manglende muligheder for træning,

de har haft i år, og så er det dejligt, at vi har kunnet komme her ind og træne

i hvert fald en gang om ugen, og det er super, super godt. Fra de store

nabobyer bliver vi alligevel kaldt for »bønder«, så det er helt fint, fortsætter

Lars Jespersen.

29


30

Lad overskuddet gå til større mål

www.recclamebureauet.dk


Aldersspredningen mellem deltagerne i fodbolden i ridehallen er stor – men alle er enige om, at forholdene er super, når kong vinter hærger uden for.

FREMMER TEKNIKKEN

Underlaget er forholdsvist fast, om end det kan virke lidt tungt at løbe i, men

sammenlignet med den lange vinter, der har gjort træningen på græsbaner

umulig, er det ideelt at kunne rykke inden for, og Lars Jespersen er ikke bange

for at opfordre klubber til at udnytte tilsvarende muligheder, hvis sne og is

igen generer starten på forårssæsonen.

- Det er en kæmpe fordel at kunne benytte hallen. Ikke alene giver det bedre

træningsmuligheder, men vi skåner også vores baner, til de for alvor begynder

at gro, noterer klubbens fodboldformand, Jens Skov Jørgensen.

For fodboldspillerne i Firehøje IF er det ikke noget nyt at tage »hestenes

bane« i brug til fodbold, men ingen tør sætte årstallet på for starten. Der er

dog spillet fodbold i ridehallen gennem flere år, og spillerne vil også fremover

være velkomne:

- Når forholdene ude er dårlige, er det rimeligt populært at spille her, og det

er en fast og fjedrende bund, som er go’ at spille i, og det kan være med til at

fremme teknikken, lyder det for Esben Møller, der bogstaveligt talt har et ben

i begge lejre.

FAST VINTERBOLD

Han spiller fodbold, men han er også direktør for Blue Hors. Han åbner gerne

stalddøren og dermed adgangen til ridehallen, hvor der kan spilles indendørs

fodbold på blød bund.

Det er imidlertid ikke alene som optakt til forårssæsonen, at ridehallens aktører

er skiftet fra heste til fodboldspillere. Den er faktisk i brug hver eneste mandag

i vinterhalvåret til »vinterbold«, hvor det typisk er klubbens ældste seniorer –

old boys – der sammen med nogle helt unge holder sig i gang i vínterhalvåret.

Firehøje IF tæller ca. 340 spillere, og førsteholdet er rykket ned i Serie 4, men

efter træningen i bl.a. ridehallen er

meldingen fra træner Lars Jespersen

meget klar:

- Jeg bliver skuffet, hvis vi ikke rykker

op igen.

Fodboldformanden i Firehøje

IF, Jens Skov Jørgensen, må

som andre ledere konstatere,

at vinteren har været

hård ved fodboldbanerne.

Det glæder ham derfor, at

klubben kan gøre brug af

ridehallen.

31


32

MADSBY

PIGE CUP • 2010

Danmarks hyggeligste og største pigestævne

4. - 6. juni 2010 i Fredericia

Internationalt fodboldstævne for

U-11, U-13 og U-15 piger

Miniputpiger, Lilleputpiger og Piger

Stævnet med familiecampingplads ved fodboldbanerne.

Stævnet med overnatning på skoler tæt ved banerne.

Stævnet med mange aktiviteter uden for banerne.

Stævnet hvor alle spillere får en erindringsgave og en medalje.

Et hyggeligt stævne i det naturskønne Madsby område i

Fredericia. Stævnet afvikles på græsbaner ved siden af Madsby

Legepark, hvor der er mulighed for camping.

Sidste frist for tilmelding 1. maj 2010 • Få indbydelsen tilsendt

Henvendelse til

tilmeld@madsbypigercup.dk • www.madsbypigecup.dk

Sponsoreret

Ta’ på efterskole

- i 8., 9. eller 10. klasse

Du kan stadig nå det!

Idræt Musik

- med fodbold

Efterskole

Løgstørvej 170 - 9610 Nørager

Tlf. 98 65 60 44 - Fax 98 65 63 44

kontoret@borremose.dk

www.borremose.dk


Martin Hollænder og Martin Juul Christensen (til

højre) viser et eksempel på holdets merchandise.

Serie 4

med super

liga stil

Når fodboldherrerne fra Strellev/

Lyne GU tropper op til kamp, er

det et helt specielt syn. Alle mand

møder i jakkesæt, inden der bliver

skiftet til de lyserøde spilletrøjer.

Holdet, der også kalder sig Lyne

Dream Team, går også under betegnelsen

Danmarks mest professionelle

Serie 4-hold.

Tekst: Lars Dyhr Hansen. Fotos: Leif Christensen

Spillerbus, jakkesæt til kamp og en maskot er normalt noget,

der forbindes med hold på et professionelt niveau og

ikke et mandskab i Serie 4. Det forholder sig dog noget

Den bedste i hver kamp får efterfølgende lov at spille med Ugens Spiller-trøjen.

anderledes, når det gælder Serie 4-holdet fra Strellev/Lyne

GU, som har indført SAS Liga-tilstande på Lyne Stadion i

dette fodboldforår.

33


34

For 20. år i træk afholder Køge Boldklubs Ungdomsafdeling stort, internationalt

ungdomsfodboldstævne på Køge Stadion.

Der spilles i alle rækker:

U19, U17, U15, U14, U13, U12, U11, U10, U9, U8, U7, U15 Piger, U18 Piger

Der spilles efter de nye årgangs inddelinger, både elite og bredde,

så vores cup kan bruges som optakt til den nye turnering.

Mulighed for forældreovernatning.


Den lokale kro har indrettet en playerlounge, hvor

spillerne kan hygge sig efter kampen. Her er fra

venstre Nicklas Stenholt, Morten Borg Nielsen og

Michael Nørregaard i aktion med terningerne.

Det unge hold kalder sig Lyne Dream Team, og her gøres

der virkeligt noget ud af fodboldoplevelsen. Den samlede

spillertrup møder til kampene i jakkesæt med tilhørende

pink slips, der er en del af holdets koncept. Det er tydeligt,

når Lyne Dream Team træner eller spiller kamp, da det

også foregår i pink træningssæt og spilledragt. I det hele

taget skorter det ikke på gode idéer, når truppen på 20

mand er samlet.

- Det er som regel noget, vi finder på i omklædningsrummet.

Den ene ting tager den anden, og det skal gerne

være vildere end den seneste idé, fortæller Martin Juul

Christensen, der er en af bagmændene bag holdet, som

går ind til holdets fjerde sæson.

Den indledende målsætning om oprykning til SAS Ligaen i

løbet af 99 sæsoner er fastholdt, og efter holdets to første

oprykninger er der nu 95 år til at klare resten af vejen til

landets fornemmeste række.

Der er sørget godt for dem, der må tage til takke med en plads på bænken.

MASKOT OG SpILLERBUS

De seneste tiltag i rækken hos det initiativrige mandskab

er en spillerbus og en maskot, der med garanti kommer til

at skabe leben til opgørene i Serie 4. Bussen fremskaffes

i samarbejde med den lokale friskole, og den store, pink

maskot har spillertruppen selv investeret i.

For den nette sum af 8.000 kroner plus moms er der

indkøbt en dragt, der skal bæres af en skadet spiller, som

til forårets første hjemmekamp vil dele karameller ud til de

fodboldhungrende tilskuere i Lyne, som også er begyndt

at finde vej til stadion lidt oftere.

- Normalt var der måske 7-10 tilskuere, men da vi kom

langt i JBU’s pokalturnering sidste år, var der da omkring

45 mand på stadion, lyder det med et grin fra

Martin Juul Christensen, som blandt tilskuerne også kan

regne med støtten fra flere ”spillerkoner”.

35


36

Internationalt fodboldstævne

for piger og drenge

L F

1878

Arrangør:

Lemvig Gymnastikforening

af 1878

Vi spiller i følgende rækker:

29. juli - 1. aug.

PIGER: U-18 • U-15 • U-13 • U-12

U-11 • U-10 • U-9

DRENGE: U-17 • U-15 • U-13 • U-12

U-11 • U-10 • U-9

2010

Samtlige hold deltager i A-slutspil eller EGHOLM Cup

Vesterhavet

Thyborøn

LEMVIG

Limfjorden

Læs mere

på:

Struer

Holstebro

Hovedsponsor:


Lyne Dream Team er gennemprofessionelt, og har udstyret i orden.

- Vi har da en flok hardcore supportere, der udgøres af

nogle af spillernes bedre halvdele. Vi bliver generelt

bakket godt op, også af klubben, som måske var lidt

skeptisk i starten. I starten var vi jo bare et ølhold, og

det var ligesom det. Nu er vi blevet mere seriøse, og

det smitter jo også af på resultaterne, konstaterer Martin

Juul Christensen, der hurtigt bakkes op af Martin Hollænder,

som også optræder på holdet.

- De første år kneb det lidt med at samle holdet, men det

er blevet meget bedre. Nu træner vi kun en gang om

ugen for at sørge for at være mange til træning. Vi er

altid 12-14 til træning, og efter vi har fået en træner, har

vi endda prøvet at løbe fire kilometer som opvarmning

til træning, lyder det let forpint fra Serie 4-spilleren.

FORMAND IMpONERET AF ENERGIEN

Heldigvis er der mulighed for at slappe af efter kamp og

træning, hvor holdet har fået indrettet en Player Lounge

på Lyne Kro. Det er bare en af mange lokale virksomheder,

der har valgt at støtte holdet, og formanden for Strellev/

Lyne GU er da også imponeret af det arbejde, som de 20

spillere har lagt for dagen.

Søren Schelde er for tiden skadet, og derfor har han fået æren af at indvi

holdets nye maskot, når forårsturneringen går i gang.

- De har formået at skabe interesse om fodbolden efter

et par år uden seniorfodbold. Samtidig har de et godt

sammenhold, og de er gode til at hjælpe med andre

ting i klubben, siger Kent Sørensen, der - som formand i

en flerstrenget formand - også lige har skullet vænne sig

til en flok unge spillere med masser af ideer.

- De har en utrolig energi, og det går virkeligt stærkt.

Derfor handler det også lidt om, hvordan vi får tacklet

det hele, og der skal vi som forening kigge mere fremad.

Det er rart med unge, der engagerer sig, og vi skal

ikke se det som et problem. Der må vi følge med tiden.

37


38

Fodbold er også

for de stumme

FAKTA

Autisme

asf - autisme spektrum forstyrrelser

- er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

for at barnet får stillet diagnosen asf

skal følgende punkter være opfyldt:

* afvigelser i forestillingsevnen.

* afvigelser i kommunikationen.

* afvigelser i det sociale samspil.

i dag benytter man ofte ordet ”autismespektrumforstyrrelse”

som en sammenfatning

af alle diagnoser indenfor en

gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

asf kan optræde sammen med andre

handicap, sygdomme og udviklingsforstyrrelser.

FAKTA

det kan ses i forbindelse med mental

retardering, epilepsi, sansehandicap,

damp/adHd, med videre.

asf er biologisk betinget.

det kan dreje sig om ikke afklarede

arvelige faktorer, fosterinfektioner og

biologisk betingede forstyrrelser i centralnervesystemet.

FAKTA

da diagnosen er blevet bredere, ser

man i dag en større hyppighed af udviklingsforstyrrelsen.

et realistisk tal vil

være, at ca. 30.000 personer på landsplan

har diagnosen.

Kilde: Landsforeningen Autisme

Steen er autist og

fodbolddrengenes

ven i Ikast fS U-13

Tekst: Ole Tang. Fotos: Birgitte Rødkær og Ole Tang

I 1986 skrev journalist Lasse Ellegaard en bog, der siden

har haft en stor plads i dansk fodbold-litteratur, nemlig

”Fodbold er ikke for de stumme” – primært baseret på

landsholdsspiller Søren Lerbys karriere. Den påstand kan

de modbevise i Ikast fS – fodbold er en rummelig sport,

og det er 48-årige Steen Rasmussen det håndgribelige

eksempel på.


En af spillerne, Anders Mortensen, overrækker en pakke til Steen Rasmussen

- en spilletrøje, som Steen har på ved snakken med Jesper Kristensen.

Steen er ikke fodboldfan i gængs forstand. Han er autist,

har stemmens brug, men taler ikke med andre mennesker;

han taler med ganske enkelte udvalgte personer, som han

har tillid til.

Steen er beboer på Skovbjergparken i Ikast, nærmeste

nabo til IfS’ anlæg, og så er han en venlig, mild og rar

mand, som bruger en meget stor del af sin fritid på fodbolddrengene

i IfS, men kun på U-13 årgangen.

Når U-13 bliver til U-14, så bliver Steen hos de ny U-13drenge,

og sådan har det været siden 1991, da en af pædagogerne

på Steens institution også var træner i klubben.

Han tog Steen med.

Siden har han været årgangens trofaste støtte: Tre gange

ugentlig træning – Steen er der hver gang, og over årene

er det blevet til bekendtskab med hundredvis af forskellige

drenge og trænere.

39


40

SELECT VISION

– NY KAMPBOLD TIL PIGERNE

STORESØSTER TIL PALERMO

Nu introduceres en helt ny kampbold til fodboldpiger

og -kvinder. Bolden er en videreudvikling af PALERMObolden,

som primært anvendes til træning og kamp

på klubniveau. SELECT VISION er fremstillet i et lækkert

microfiber-materiale, som giver bolden et særligt

touch, og som gør den blød og let at sparke til, men

samtidig fuldstændig kontrollerbar. Bolden er IMSgodkendt,

og som den føste deciderede fodbold til

kvinder opfylder den dermed kravene for anvendelse i

kampe på højeste plan.

DER SKAL DA VÆRE FORSKEL

Med et flot nyt design og en reduceret vægt og størrelse

i forhold til en almindelig fodbold, er bolden specielt

udviklet til pigerne. Undersøgelser viser nemlig,

at fodboldpiger pådrager sig langt flere skader end

drenge, og at en stor del af dem helt enkelt skyldes

overbelastning i skudøjeblikket. VISION-boldens størrelse

og lave vægt mindsker risikoen for disse skader,

og gør det samtidig lettere for spilleren at udføre de

svære detaljer, der gør fodboldspillet attraktivt at se

på, og ikke mindst sjovt at deltage i.

Det danske kvindelandshold vil fremover benytte

VISION i en udgave der ligger i den absolut laveste

ende af FIFAs vægt og størrelseskriterier.

Kontakt din lokale Sport Direct forhandler

for yderligere information.

WWW.SELECT.DK


Alt er foregået tillidsfuldt – Steen har sin plads i Ikast fS.

Når sæsonen går i gang informerer klubben den ny årgang

af drenge og forældre om Steens funktioner og handicap,

og over snart 20 sæsoner har der aldrig været et tillidsbrud

– endsige et forkert ord.

- For Steen er fodbolden en ”helle” – et pædagogfrit område,

som han har for sig selv. Han bidrager med at udføre

små, praktiske opgaver, fylder drikkedunke, hjælper med

bolde – og lige så trofast, han har været for årgangen, lige

så trofaste har forældre og drenge bakket op om ”holdlederen”,

siger socialpædagog Jesper Kristensen, der er én

af Steens få fortrolige.

- Steen har et godt liv, har arbejdet i 25 år på det samme

beskyttede værksted, Lundgård, fungerer godt i den boenhed,

hvor han bor sammen med andre voksne autister.

Han cykler en utrolig masse kilometre – men fodbolden er

noget særligt, siger Jesper Kristensen, der har kendt Steen

siden 1996.

- At være autist er en verden for sig, og Steen er en klassisk

autist. Fodbold som sådan interesserer ham ikke nævneværdigt,

og han følger ikke FC Midtjylland eller landsholdet,

men det, han beslutter sig for – det gør han 100

pct. Således cykler han utrolig mange ture, måske 10.000

km pr. år, cyklens speedometer skal være i orden, for hver

tur bliver nøje registreret.

CYKLEDE TIL UDEKAMpEN

U-13-årgangen har altid Steen Rasmussen med på træningslejre,

også i udlandet – til gensidig glæde, og når

holdet skal på udebane, så er der en plads til Steen i én af

bilerne.

Dette er dog kikset – Steen mødte ikke frem til aftalt tid,

og skønt truppen ventede 15-20 minutter, så dukkede han

ikke op. Da man så ankom til Silkeborg, hvor udekampen

skulle spilles, så var Steen allerede dukket op. Han havde

blot taget turen på cykel, så nu kendes den facet i samarbejdet

også.

Steen Rasmussen har fulgt U-13 årgangen i så mange år, at

de ”første drenge” nu er voksne mænd – og selv fædre til

nye fodbold-årgange.

- Vi går i motionscenter hver torsdag, og ligeledes sker det

regelmæssigt, at når vi er ude at handle ind, så er der en

stemme, der råber: Hej Steen.

- Det er ”voksne drenge”, der genkender deres gamle

holdleder, og det er Steen glad for – om end han ikke viser

følelser i den forstand, siger Jesper Kristensen.

- Ved at være et kendt ansigt i lokalsamfundet er Steen

en slags ambassadør for Skovbjergparken, hvor der bor

24 autister – og desto mere vi kan udbrede kendskabet til

institutionen, jo bedre for alle, siger Jesper Kristensen.

kalender-freak

Fodbold er ikke Steen Rasmussens eneste interesse – han

er ”kalender-freak” – og arbejder med kalendere ud fra år

2010 – og er kommet ca. 1000 år til hver side.

Det betyder, at han med to sekunders betænkningstid kan

sige, hvilken ugedag 27. maj år 2853 vil være – og ligeledes

den anden vej i tidsregningen.

Desuden er han glad for sin computer, for sin cykel – og

for at se på fugle.

- Steen skal have så mange penge på sin konto, at hvis

computeren eller cyklen bryder sammen, så skal der være

råd til at købe nyt. De to ting kan han ikke undvære, siger

pædagogen.

Fugleobservationer fylder således en hel reolvæg af selvindbundne

bøger.

Dertil kommer, at Steen har taget 10. klasses-eksamen og

har fulgt masser af aftenskoleundervisning, primært sprog.

Han har godt kendskab til fem-seks sprog: Russisk, polsk,

engelsk, tysk, fransk og spansk!

ALTID OpBAKNING

- Steens engagement virker begge veje. Drengene får et

kik ind i en verden, som de ellers af gode grunde intet ved

om, og jeg må sige, at Ikast fS og de trænere/ledere, der

har været omkring U-13 årgangen, har ageret helt eksemplarisk.

Det er flot af klubben og forældrene, at de over

alle årene har lukket op for en handicappet, og det er sket

sæson på sæson, altid i tillid, og aldrig har der været et

forkert ord, siger Jesper Kristensen.

Steen lytter med, svarer på tiltale med enstavelsesord –

igennem sin pædagog.

Steen er lidt af en slikmund – kan vældig godt lide chokolade,

spiser meget gerne en vaffel-is – og selv om han

cykler ekstremt meget og har en kondicykel centralt i sin

lejlighed, så er der med tiden røget fem kilo for meget på.

I det lys er den motion, som fodboldengagementet giver,

også godt, og Steen kan specielt godt lide at deltage i

drengenes opvarmning med bold.

- Det har været en lang vinter for Steen. Frosten og sneen

har betydet, at fodboldstarten er blevet udskudt, og føret

på vejene har gjort cykelturene umulige, så vi var glade, da

foråret endelig kom, slutter Jesper Kristensen.

Og Steen nikker samtykkende, og smiler et lille skævt smil,

men han siger ikke noget!

41


42

Derudover findes der flere boldbaner og

en idrætshal i centeret, hvis vejret kræver det. I idrætshallen findes også

Futsal-udstyr.


Eks-træneren:

- Steen

Tekst: Ole Tang

Lars F. Jeppesen fra Ikast var igennem otte sæsoner træner-ansvarlig

for U-13 årgangen fra Ikast fS – og i hele perioden

havde han Steen Rasmussen omkring sig og holdet.

Det har Jeppesen kun gode oplevelser ud af.

- Steen er et samlingspunkt for hele truppen. Alle genkender

Steen, og alle drages lidt af den mystik, der hersker

omkring den stille mand, siger Lars F. Jeppesen.

- De forskellige U-13-trupper/eller lilleputmesterspillere,

som det hed førhen, har altid i sæsonstarten fået en forklaring

på, hvem Steen er, og hvordan tingene fungerer.

Det var typisk enten mig eller en af de ældre spillere, som

havde spillet et år som lilleput, som har givet erfaringerne

videre til de ny, og derfor kendte de Steen.

- Steen er et symbol på nogle værdier, som virkelig kan

bruges på et hold, også selv om han ikke siger noget. Men

hans gøren og laden er et eksempel på loyalitet, stabilitet

og at turde overskride grænser.

giver meget igen

Det, at lade en så anderledes person komme ind i et

fællesskab og vel at mærke blive accepteret, er en fantastisk

ting og helt sikkert også at overskride en grænse for

mange, men det har altid fungeret, siger Ikast-træneren.

Og jeg opfatter det ikke som en given ting, at det altid skal

lykkes, som tilfældet er her, siger Jeppesen.

- De senere år er jeg begyndt at få mails fra Steen, og så

kan jeg smile for mig selv, når han skriver om, at han genkender

en af sine ”gamle” spillere ude i byen.

Efter sommerferien genoptager Lars F. Jeppesen sin virke

med IfS’s U-13 trup, og kan så genoptage samarbejdet

med den stille holdleder.

43


Manden, en,, der der

ikke kan sige

en

nej

Kjeld Pedersen er frivillig JBU-leder og har tilbragt næsten 60 år med fodbold -

han siger altid ja til at løse en opgave

Tekst og fotos: Niels Henriksen

der

Kjelds mor så ham spille fodbold nogle få gange. Hans far

var aldrig på sidelinjen. Ikke fordi de ikke interesserede

sig for sønnens boldspil, men pengene var små dengang i

begyndelsen af 1950’erne. Han havde sjældent fri lørdag

eller søndag til at komme på stadion i Vrensted, bare en

håndfuld kilometer øst for de dragende strande ved badebyen

Løkken i Vendsyssel.

Kjeld Pedersen er netop fyldt 64 år, men han var kun

fem, da han for første gang trillede med læderkuglen i

Vrensted Idrætsforening. Han er vendelbo med stor W.

Han taler mest vendelbomål, for han kommer fra landet,

og det har han ikke noget problem med, selv om han har

boet i Brønderslev i over 35 år.

Egentlig ville han gerne have gået på realskolen i Løkken,

men det kunne der ikke blive råd til. Så ville han gerne

være landmand, men en ulykke, hvor han sad bag på en

motorcykel, og en dårlig ryg satte en stopper for de planer.

I stedet blev han udlært murer.

ALLE pLADSER

På fodboldbanen nåede han at spille samtlige pladser,

fra målmand til angriber, men det var som bageste mand

i forsvaret, at han var berømt og berygtet i store dele af

landsdelen. På grund af sin størrelse kunne han, som ellers

er en ganske fredsommelig mand, nok skræmme livet af

enhver ung angriber.

Blandt andet derfor var der bud efter ham fra naboklubben,

Thise IF, hvor han blev lovet en fast plads på førsteholdet

i Serie 2, hvis han flyttede. Det gjorde han, for han

ville gerne lære noget mere, og Kjeld Pedersen lægger

ikke skjul på, at de næsten 20 år i Thise blev de bedste

fodboldår i hans liv.

Han nåede da også at være både spiller, træner og fodboldformand

i Thise IF.

45


46

SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD

Som samarbejdspartner med Jydsk Boldspil-Union, kan vi nu tilbyde

at løfte opgaven med produktionen af dit foreningsblad, der ofte

er det vigtigste bindeled mellem dig og dine medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan

være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt

annoncesalg.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,

f.eks. kampprogrammer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores

erfaring...

FL SPORTMARKETING

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk


FORAN FJERNSYNET

I 1990 flyttede han rent fodboldmæssigt til Brønderslev IF,

hvor han hurtigt blev involveret i klubarbejdet som kampfordeler

– nærmest et fuldtidsjob i en klub med 34 turneringshold.

Senere blev han inspektør på BI Centret, hvor

han sluttede sit aktive arbejdsliv.

I dag ser Kjeld Pedersen mest fodbold foran fjernsynsskærmen

i lejligheden i Frederiksgade i Brønderslev – og så på

Serritslev Stadion, hvor barnebarnet Lasse på seks år netop

er begyndt i den lokale fodboldklub.

Endelig kan han godt finde på at tage til Aalborg for at se

AaB eller i Parken, når der er landskamp. Han går heller

ikke af vejen for en god fodboldkamp, hvis han er ude at

rejse i udlandet.

- Og så ser jeg jo en masse indendørs fodbold i sæsonen.

Jeg elsker indefodbold og futsal. Jeg elsker teknisk fodbold,

og så kan man ikke få noget bedre end indefodbold,

siger Kjeld Pedersen og stråler ved tanken.

- Da jeg var 16 år, kom jeg med i Kridtudvalget i Vrensted

Idrætsforening. Det var nemlig sådan, at hvis vi var med i

et udvalg, slap vi lidt billigere i kontingent, griner han lunt,

og tilføjer, at man som aktiv både bør betale tilbage og

give et nap med i et af klubbens udvalg.

HJERTEBARN

- Men dem, der aldrig har været leder på en eller anden

måde i en idrætsforening, de er altså virkelig gået glip af

noget. Man får en masse gode input til tilværelsen, man får

en masse gode venner, og så er arbejdet med til at give én

et godt liv, synes Kjeld Pedersen, der i tre år var medlem

af bestyrelsen i Foreningen Nordjysk Fodbold, som blev

noget af et hjertebarn for ham.

Foreningen var et arrangement, der på tværs af klubber,

havde sat sig for at dygtiggøre de nordjyske ungdomsspillere

– forme dem til en tilværelse blandt de bedste i dansk

fodbold. Talenterne mødte op fra hele landsdelen

for at træne i Gigantium i Aalborg, på

AaBs anlæg og andre steder i byen. Foreningen

måtte for snart en halv snes år siden lukke

ned på grund af manglende midler.

Kjeld Pedersen blev JBU-leder i en moden

alder.

- Jamen, jeg blev jo opfordret, og da jeg har

mere end svært ved at sige nej, blev det i

stedet til et ja, og det har jeg bestemt ikke

fortrudt. Faktisk fortryder jeg meget mere, at

jeg ikke er kommet med i JBU-arbejdet langt

tidligere. I begyndelsen var jeg med i Ungdomsudvalget

i JBU, Region 1, men nu gælder

det Indefodboldudvalget, hvor jeg løser

alle mulige forefaldende opgaver. Ringer de

fra regionskontoret og beder mig overrække

en pokal til en udendørs mester, så gør jeg

selvfølgelig også det, fastslår den tidligere

murer, der igennem sit frivillige lederarbejde

i JBU holder kontakt til fodbolden, møder nye klubledere

og kommer på stadions, hvor han trods næsten 60 år i

nordjysk fodbold, aldrig har været.

ikke på nettet, men det er datteren

Kjeld Pedersen er et af de få mennesker i verden, der ikke

er koblet på internettet. Han kan sagtens se, at det i nogle

tilfælde godt kan være lidt upraktisk, men umiddelbart har

han ikke tænkt sig at ændre på den situation.

I hans verden er telefonen opfundet for længst, og postbudet

bringer stadig breve ud, men den stigende postmængde,

som bliver afsendt elektronisk, når i stedet datterens

computer, og så formidler hun det videre til faderen.

- Jeg har jo godt nok en computer, men som andre efterlønnere,

så har jeg slet ikke tid til at sætte mig ned og

fordybe mig i dens mysterier, griner Kjeld Pedersen, der

betegner sig selv som en fleksibel og resultatsøgende

idrætsleder.

FLEKSIBEL

- Med fleksibel mener jeg, at jeg gerne vil løse enhver

opgave, når den er der. Så må andet vente, og jeg er da tit

kommet for sent til et familiearrangement, fordi jeg skulle

et eller andet med fodbold. Jeg har også meddelt regionskontoret,

at de bare skal ringe. Jeg er klar. Med resultatsøgende

mener jeg, at vi som frivillige ledere jo altid er til

stede ved eksempelvis Jyske Mesterskaber i indefodbold,

hvor vi af og til oplever lidt tilspidsede situationer med

ophidsede trænere, der er uenige i den eller den beslutning.

Vi skal have løst situationen her og nu, for jeg er af

den opfattelse, at idræt skal vindes på banen og ikke ved

skrivebordet, så derfor er det bedst for alle parter, at vi får

løst problemet i mindelighed, så vi ikke skal til noget med

at indsende protester, siger Kjeld Pedersen, der kan have

mere end svært ved at sige endeligt ja til en privat invitation.

Det kunne jo være, at de ringede fra JBU.

Kjeld Pedersen siger aldrig nej til at løse en opgave for JBU, men nu

hvor barnebarnet Lasse på seks på er begyndt at spille fodbold, kan

det godt være, at opgaven måske bliver udskudt en times tid. Morfar

står i hvert fald gerne på sidelinjen.

47


Klokken 19 var bestyrelsen i

Søndermarken IK samlet i klubhuset

for at tilrettelægge de

sidste detaljer til aftenens generalforsamling.

De fire medlemmer

af bestyrelsen havde lige

en time til at snakke lidt om

tingene, inden medlemmerne

skulle kommer kl. 20. Fem

minutter i kl. 20 sad der stadig

kun bestyrelsens medlemmer i

lokalet. Fem minutter over kl. 20

kunne de fire konstatere, at de

kunne holde generalforsamling

for dem selv. Ingen af medlemskredsen

var mødt op.

Det er ikke sjældent, at kun få medlemmer møder op for

at høre og kommentere bestyrelsens beretning og tanker

om fremtiden. Men i en klub med over 700 medlemmer,

som Søndermarken IK ved Viborg tæller, er det dog aldrig

tidligere sket i klubbens lange historie fra 1938.

- Vi så på hinanden og tænkte: Nu kommer der da snart

nogle. Men der kom ingen. Vi blev ikke bare skuffede.

Vi følte os rigtigt dårligt behandlet af de medlemmer,

som vi faktisk arbejder for. Det er jo ikke ”vores” klub.

Det er ”deres” klub, lyder det spidst fra næstformand

Michael Staun med et klart signal til en stor medlemskreds,

lige fra spillere til forældre.

De fire i ledelsen kunne ganske enkelt ikke forstå, at ingen

gad høre om det forgangne år, tanker for de kommende år

og økonomien i klubben.

Søndermarken IK har mere end 700 medlemmer, men

der kom IKKE en eneste til årets generalforsamling, så

næstformanden blev dirigent, og ingen af de andre tre

i bestyrelsen stemte imod beretning og regnskab

Bestyrelsen følte sig

dårligt behandlet af

medlemmerne

Tekst: Klaus Hansen. Foto: Privat. Illustration: Gunnar Johnsen

VI VIL IKKE GØGLE FOR AT SAMLE FOLK

- Vi kan selvfølgelig godt tolke det, som om alting kører,

som det skal. Jeg har da talt med nogle medlemmer fra

klubben efter generalforsamlingen. De synes jo, at det

går godt. Flere havde også tænkt sig, at de ville komme,

men de kunne altså ikke lige den aften. Det kan vi

altså ikke bruge til noget. Den manglende interesse er

ikke motiverende for de timer, som vi lægger i klubben

dag efter dag, fortsætter Michael Staun.

Næstformanden, der i øvrigt også er kampfordeler, stævneleder,

sponsorsælger, ungdomsformand og medlem af

pigefusionen Team Viborg med Houlkær, Viborg FF og

Søndermarken, har da tænkt over, hvordan en generalforsamling

skal få medlemskredsen til at møde op.

- Vi kan da godt lave spisning, foredrag og andet gøgl,

men skal det være nødvendigt. Det bør da være nok, at

de interesserer sig for deres klub og kommer med idéer

og kommentarer, så vi har noget at forholde os til, lyder

det polemisk fra en person, der er på vej mod de 50.

Han har været med i klubbens bestyrelse i mere end 25

år.

- Jeg føler ikke, at vi skal bruge penge på den slags. Vi vil

hellere bruge pengene på aktiviteter til ungdomsspillere,

tilføjer Michael Staun.

Michael Staun har da en opfattelse af, at den daglige dialog

med både senior- og ungdomsafdeling er tæt, og at

bestyrelsen af samme grund har fingeren på pulsen, men

derfra og til at sidde og se på en tom sal er der et stykke.

49


50

Hils på en

underlig fisk

Jyske Bank bliver kaldt “Havkatten i hyttefadet”.

Havkatten er en underlig fisk – men den skaber

liv og bevægelse, hvor den er.

Kig ind og oplev en anderledes bank, der går nye

veje – også til gavn for dig som kunde.

www.jyskebank.dk

gør en forskel


- Vi gennemførte generalforsamlingen, hvor jeg blev valgt

til dirigent. Bestyrelsen stemte for beretningen og regnskab.

Vi fulgte lovens vedtægter, men det var hurtigt

overstået. Men det var lidt surrealistisk og teateragtigt.

Vi havde godt nok ikke selv fremlagt nogle forslag til

debat, men vi kunne da konstatere, at ingen brokkede

sig på mødet, lyder det sarkastisk fra næstformanden.

ALDRIG VÆRET ET TILLØBSSTYKKE

Nu skal det dog siges, at generalforsamlingen i klubben aldrig

har været et tilløbsstykke. De seneste år har der været

under ti deltagere, men ingen deltagere havde ledelsen

svært ved at acceptere og forstå.

-

Vi har ingen hæderspriser at uddele. Det sker altid ved

de respektive senior- og ungdomsafslutningsfester. Men

heldigvis kunne vi glæde os over, at der var meget stor

opbakning til vores nytårstaffel. Det er et nyt initiativ.

Tidligere har vi holdt en julefrokost, men stadig flere

havde nok at gøre i julemåneden. Nu holdt vi taffel i

januar, og da kom der omkring 40 flere end normalt i

december, så interessen for klubben i træner og lederkredsen

er der da heldigvis, konstaterer Michael Staun.

Klubben benytter sig af mailadresser og en opdateret

hjemmeside, så bestyrelsen føler, at de informerer bredt

og konkret om klubbens aktiviteter.

- Vi har ikke den mest fancy hjemmeside. Da vi sagde ja

til at etablere en hjemmeside, var bestyrelsen enige om,

at vi ikke skulle slå større brød op, end vi kunne magte.

De ting, de kunne klare, skulle i så fald være opdateret.

Jeg har set mange hjemmesider,

der er forældede og det er værre

end ikke at have en website, konstaterer

næstformanden.

NÆSTFORMANDEN HAR MAN-

GE pOSTER

Michael Staun erkender, at han

sidder på mange poster – og

måske også for mange.

- De andre i bestyrelsen har

foreslået, at jeg skulle aflastes,

og at jeg skulle komme med de

områder, som jeg godt ville af

med. Sådan ønsker jeg ikke, det

skal ske. Jeg vil hellere have, at

de finder nogle frivillige hjælpere,

som har interesse for nogle af opgaverne,

så tilrettelægger vi mine

opgaver der fra, mener Michael

Staun.

Næstformanden lægger ikke skjul

på, at han er stolt over klubben,

dens aktiviteter og det voksende

medlemstal.

- Et eller andet sted må vi jo gøre

nogle ting rigtigt, siden der også

kommer spillere fra hele området

omkring Viborg, hvor der ligger

seks klubber i nærområdet. Men

det ville altså være rart at mærke

en opbakning fra medlemskredsen.

Ingen bliver kede af at få

ros – sagt ligeud, slutter Michael

Staun.

Tag lige den til eftertanke medlemmer!

Næstformand Michael Staun:

- Det er jo ikke ”vores” klub. Det er ”deres” klub.

51


52

De

»rigtige«

Tekst og foto: Leif Christensen

For ungdomskonsulent Torsten Bjørn,

Billund IF, er der ingen tvivl om, at der

skal satses på mere end blot fodbolden

for at holde på de unge

- Vi skal være i øjenhøjde med de unge, inddrage spillerne og høre, hvad det

egentlig er, de ønsker af os i klubberne og så indrette os efter det.

Sådan lyder den klare melding fra ungdomskonsulenten i Billund IF, Torsten

Bjørn, der er meget optaget af arbejdet med rekruttering og fastholdelse af

ikke mindst de ældste ungdomsspillere, hvor stort set alle klubber oplever et

frafald – et frafald, Torsten Bjørn vil arbejde for at stoppe.

- Det er vigtigt at have en tæt kontakt med de unge; ellers kan vi ikke holde

på spillerne. Jeg tror dog, at det sociale aspekt er meget vigtigt for spillerne,

og vi skal derfor skabe nogle sociale miljøer, som tiltrækker de unge mennesker.

Vi skal skabe samlingssteder for de unge, og det er jo en kendt sag, at

drengene kommer, hvor pigerne er. Det er ikke tilstrækkeligt blot at kalde til

træning, noterer Torsten Bjørn.

miljøer tiltrækker spillere


Torsten Bjørn – her foran et snedækket stadion i Billund - finder det

vigtigt, at der skabes gode, sociale miljøer for de unge – det kan være

med til at stoppe frafaldet af de ældste ungdomsspillere.

GODT FUNDAMENT

I Billund IF vil han via et par aktiviteter forsøge at finde

ud af, hvad de unge ønsker af klubben. Ud over et sted

at mødes kan det være helt andre ting som natfodbold,

streetfodbold eller andet.

Det bliver ikke kun lokalt, at Torsten Bjørn vil arbejde for at

holde fat i de unge. Også i JBU-regi er han klar til at gøre

en indsats. Han har sagt ja til en plads i ungdomsudvalget i

JBU Region 4, og det fælles ungdomsudvalg i JBU.

For Torsten Bjørn er det ikke nyt at skulle arbejde for JBU

– tværtimod. Nu er det som frivillig leder. Tidligere har han

været på unionens lønningsliste. Han var i perioden 1982-

1989 ansat på kontoret på Nøddevej i Viby.

Også i klubregi har han lagt mange arbejdstimer, og nu

er det altså som ungdomskonsulent i Billund IF, hvor det

naturligvis ikke alene gælder de ældste i ungdomsafdelingen.

Det gælder alle aldre, og han er klar til at skabe »den

blå tråd« i klubben for at skabe sammenhæng mellem

årgangene.

- Vi har også et godt fundament at bygge på med 45-50

U-15 drenge, fortæller Torsten Bjørn, der kan berette om

ca. 400 medlemmer i Billund IF – heraf mange piger.

53


54

Tekst og foto: Niels Henriksen

Klub fodboldho

stod uden

Hvad får en håndfuld voksne mænd til stædigt at holde liv

i en fodboldklub, der end ikke har et fodboldhold? Uden

spillere skulle man tro, at interessen for klubben var ikkeeksisterende.

Men den påstand købte en lille flok ildsjæle

i Hallund B70 i Vendsyssel ikke. De nægtede at opgive

klubben, selv om ingen tilsyneladende havde lyst til at

spille der.

- Jamen, det er jo vores barndomsklub. Det er den klub,

som vi er vokset op med, så vi kunne ikke bare se på, at

Hallund B70 skulle nedlægges og aktiverne – her i blandt

det klubhus, som klubbens medlemmer selv har bygget – i

givet fald skulle overgå til Idrætssamvirket i Brønderslev

Kommune, gør Tommy Larsen opmærksom på.

Han er selv født og opvokset i landsbyen Hallund, fem

kilometer fra Ø. Brønderslev og markedsbyen Jerslev og

tæt ved Den Jyske Ås. Det samme er Karl Peter Andersen,

mens formand Brian Andersen oprindeligt kommer fra Sønderjylland,

hvor han var aktiv i en lille forening som Hallund

B70.

pÅ HOLDKORTET IGEN

Sådan en iskold vinterdag, hvor sneen nu har ligget meter

højt på det lille stadion i Hallund i henved tre måneder,

kan de tre kigge ud af de nye vinduer i klubhuset og

glæde sig over, at en halv snes unge fodboldspillere pisker

rundt i sneen anført af træner Finn Østergaard Pedersen.

Hallund B 70 er kommet på holdkortet igen med et mandskab

i Serie 6.

Hallund B70 har, som navnet antyder, eksisteret siden

1970 og har i alle årene været et omdrejningspunkt for

en landsby, der er ramt af nøjagtig de samme problemer

som alle mulige andre små byer. Børnene går i skole i de

lidt større byer, de unge flytter, og købmanden har netop

lukket og slukket. Til gengæld er der dog kommet liv i den

gamle kro igen.

SOMMERFESTEN

Et af årets højdepunkter har været den årlige sommerfest,

som Hallund B 70 står bag, men også den har skrantet,

bl.a. fordi det har været mere end svært at skaffe hjælpere.

I 2008 stod formand Brian Christensen og hans kone nærmest

alene om arrangementet, som blev okay.

Spillerne ruster sig til den forestående

sæson i Serie 6 med liv og sjæl.

K

Klub stod

Paradoksalt blev sommerfesten i 2009, hvor fodboldklubben

havde været uden fodboldhold i foråret, den bedste i

mands minde. En fantastisk fest, hvor der lørdag aften nærmest

ikke var til at komme frem for glade festdeltagere,

og hvor der kom så mange penge i kassen, at bestyrelsen

besluttede at skifte de ældgamle vinduer i klubhuset ud.

Støj på de indre linjer havde været årsag til, at Hallund B

70 med ét slag mistede 20 fodboldspillere, og sådan en

åreladning kan en lille klub selvsagt ikke stille meget op

imod. Klubben måtte lide den tort, at den ikke kunne byde

på fodbold på Hallund Stadion i foråret 2009 – for første

gang i 39 år.


lub stod uden fodboldhold

Hallund B70 i Vendsyssel har været helt nede at vende, men nu har bestyrelsen fået

nyt liv og gode idéer bl.a. igennem DBU’s fodboldkaravane

uden fodboldhold

pOSITIV DREJNING

- Men så kom en af de unge spillere og fortalte, at de var

nogle stykker, der godt ville stå for et syvmandshold. Det

blev egentlig startskuddet til en positiv drejning, fortæller

formand Brian Christensen.

- Siden kom spillerne og fortalte os, at endnu flere godt

ville vende tilbage til klubben, men så ville de have Finn

Østergaard Pedersen fra Klokkerholm som træner. Ham

kender de, og ham er de trygge ved. Den idé var vi med

på, men vi måtte forklare spillerne, at hvis de ville have

en træner, der skulle have løn, så skulle de også betale et

kontingent, så vi har råd til at aflønne træneren, supplerer

Tommy Larsen.

- Hallund har igennem de senere år oplevet, at flere børnefamilier

er flyttet til byen, bl.a. har vi tre hold tvillinger, og

noget tyder på, at en af fædrene til et sæt tvillinger godt

vil påtage sig at få noget mini-fodbold op at stå, fortæller

Karl Peter Andersen.

ALARMOpKALD

De positive oplevelser gav bestyrelsen blod på tanden,

men dels følte de sig for dårligt uddannet til at tackle

opgaverne, og dels hvilede alle opgaverne efterhånden på

deres skuldre. Derfor tog de kontakt til udviklingskonsulent

i JBU Region 1, Henrik Selch, der besvarede alarmopkaldet

fra den nødlidende klub tæt på Den Jyske Ås.

Formand Brian Christensen (tv), Karl Peter Andersen og Tommy Larsen fra

Hallund B70 har været med til at give Hallund B70 livgivende førstehjælp.

55


- Vi var kørt fast, og vi vidste reelt ikke, hvordan vi skulle

komme videre, forklarer Karl Peter Andersen.

- Først og fremmest spurgte Henrik Selch ind til alle kroge

af foreningen, således at vi fik vendt hver en sten. Han

rådede os straks til at skaffe hjælpere og huske at belønne

dem. Vi skal skaffe hjælpere til mindre, afgrænsede opgaver.

Hans råd var videre, at bestyrelsen skal slankes, og at

vi i stedet etablerer udvalg, og så aftalte vi, at vi selv skal

dygtiggøre os. Vi har allerede været med på DBU’s Lederkaravane

i Aalborg, og vi forventer at tilmelde os det ny

lederkursus. Vi fik i hvert fald meget inspiration på lederkaravanen,

hvor vi hørte, hvordan andre klubber tackler

hverdagen, mener Brian Christensen.

Hallund

Tekst: Niels Henriksen

fik livsmodet igen

Da JBUs udviklingskonsulent Henrik Selch for første gang parkerede bilen uden for

klubhuset i Hallund B70, kom han til en klub, der var på vej mod en lukning. Bestyrelsen

var kørt fast og uden livsmod.

- Men det er jo folk, der har hjertet med sig, og de har i dag fået en helt anden

bestyrelse med engagement, med nyt mod og nye visioner, siger Henrik Selch, der

vendte vrangen ud på både bestyrelse og klub, inden de sammen gik i gang med

at bygge op igen.

NOGET AT BYDE pÅ

Hvad er meningen med Hallund B70? Hvad er jeres eksistensberettigelse? Der er jo

masser af andre klubber i nærheden. Inden for en kort radius ligger både Ø. Brønderslev,

Jerslev og Klokkerholm.

- Da vi fik stillet alle spørgsmålene, kom bestyrelsen frem til, at Hallund B70 i hvert fald

også har noget at byde på. Der er tryghed. De kender hinanden. Og der er plads til alle,

fortæller Henrik Selch, der har meget stor tiltro til, at Hallund kommer styrket ud af

krisen.

GRATIS

- Jeg er helt sikker på, at bestyrelsen kan få klubben på ret køl, men

det er vigtigt at få formuleret en forretningsplan for fremtiden; at

få opstillet nogle forventninger, for ellers dør klubben. Samfundet

og dermed medlemmerne er i forandring, og det er ikke

sikkert, at nutidens unge hverken tænker som os eller har de

samme forventninger til en fodboldklub som os. Det skal man

være opmærksom på, mener JBU-konsulenten, der opfordrer

til at drage nytte af konsulentsystemet.

- Det koster ikke noget at få en af JBUs konsulenter ud.

Tilbuddet er til alle klubber, også de helt små som Hallund

med bare 30 aktive medlemmer, understreger Henrik Selch,

der vurderer, at processen typisk varer op mod 14 måneder.

NYE INITIATIVER

- Foreløbig har vi dog ikke fulgt rådet om at slanke bestyrelsen.

Dels ville det kræve en vedtægtsændring, og dels

havde vi emner, som gerne ville stille op og gøre en indsats

i bestyrelsen. Faktisk havde vi for første gang i mands

minde kampvalg på generalforsamlingen, fortæller Tommy

Larsen.

Bestyrelsen i Hallund B 70 er enig om, at der ikke er tid

til at hvile på laurbærrene. Dampen skal holdes oppe, og

der er allerede nedsat en række udvalg, som arbejder med

nye, mulige tiltag, f.eks. petanque, festudvalg, minifodbold

og andet, som kan være med til at holde pulsen i den

jubilerende forening oppe. Klubbens 40 års jubilæum blev

fejret med fest på Hallund Kro.

Bestyrelsen fik nogle værktøjer

til at få skuden på ret køl igen

Foto: Selch:

- Brug JBU’s konsulentordning. Den er ’gratis og et tilbud også til

de mindste klubber, understreger udviklingskonsulent Henrik Selch.

57


58

Sponsoreret


Spil fodbold

i arbejdstiden

Nu kan du og dine kolleger stemple ind til Jydsk Boldspil-Unions Fodbold i arbejdstiden.

Et særligt fodboldstævne, som kun tager to timer, og hvor målsætningen er at sætte spot på

sundhed og sammenhold på arbejdspladsen.

Stævnet spilles som 5 mod 5, og det er tanken, at alle skal kunne være med. Det er altså ikke

et arrangement for førsteholdsspillere.

For at sikre en fornuftig kobling til resten af arbejdsdagen er stævnet placeret om morgenen

– med starttidspunkt kl. 08.00 og sluttid kl. 10.00. Arrangementet gennemføres i Århus,

Aalborg, Herning og Viborg.

Se mere og meld dig til på www.fodboldiarbejdstiden.dk

WWW.JBU.DBU.DK

Al henvendelse til: Jydsk Boldspil Union Nøddevej 1, 8260 Viby J

UMM ID-NR. 46623

More magazines by this user
Similar magazines