Monsanto Company - dlg

dlg.dk

Monsanto Company - dlg

Monsanto Company

“Agriculture is our business”

Monsanto is focused 100% in agriculture

“We are only successful, if the farmer is successful”

-Hugh Grant, Monsanto CEO

1


Indlejring af olie i vinterraps

Ditte Clausen, tech. dev. DK

Ditte.clausen@monsanto.com

Dorthe Kappel, tech. dev. Tyskland

Dorthe.kappel@monsanto.com


Rapsplantens vigtigste udbyttefaktorer

• Antallet af skulper pr plante

• Olieindhold

• TKV

• Antal sideskud

• Frøvægt pr skulpe

• Derfor er disse to faktorer oplagte at

selektere udbytte på

Marjanovic-Jeromela et al, 2002


Optimalt høsttidspunkt

Svensk Raps 2012


Faktorer der forkorter

frøfyldningsperioden

Dage med frøfyldning

Gennemsnitstemperatur (°C)

Koldere vejrforhold forlænger perioden af frøfyldning

Kilde: HGCA


• Tørke

Faktorer der forkorter

frøfyldningsperioden

• Sygdomme

• For tidlig skårlægning eller nedvisning

• Lejesæd kan også påvirke udbyttet, da

dette blokere for lysnedtrængning til de

nedre grønne blade


Udvikling af skulpe og frø

Tørstof pr skulpe (mg) Skulpelængde (cm)

Dage efter blomstring

Største delen af olieindlejringen sker i den sidste halvdel af frøfyldningen

Mendham and Salisbury 1995


Højere olie ved sen høst

Høsttid Vandindhold Udbytte Olieindhold

% kg/ha %

29. juli 13.2 5504 50.4

2. aug 8.6 5856 51.1

Differens -4.6 352 0.7

88 kg/ha i gns mere pr døgn

0.7 % mere olie på 4 dage

Svensk Raps, 2012


Olieprocent høst 2012

Sortsnavn Skælskør Holeby Skive Odder Hinnerup Brønderslev

DK Explicit 52.2 51.8 51 52.2 52.2 52.5

PR46W21 52 51.7 51.5 51.4 52.5 52.3

Compass 52 50.9 51.2 51.6 52.5 52.2

DK Exstorm 51.2 51.9 50.8 51.7 51.8 51.2

DK Exclusiv 51.5 51.5 51.1 51.4 51.4 51.2

Avatar 51.6 51.6 50.3 51.1 51.1 52.1

PT211 51.3 51.2 50.1 51 52.1 51.8

DK Extrovert 51.6 51.1 50 50.9 51.4 51.6

DK Expower 51.8 51.4 49.9 50.3 51.4 51.1

SY Darwin 51.1 51.1 50 50.7 51 50.1

Primus 50.8 51.4 49.2 50.9 50.2 51.1

Sesame 51.2 49.3 51 51

Excalibur 51 51.2 49.4 50.6 51.1 49.3

Alessio 50.9 51.5 48.8 50.6 51.1 49.3

SY Carlo 50.9 50.8 49 50.4 49.9 50.4

Atenzo 50.8 51.5 47.9 50.6 50.7 49.4

Alabaster 51.1 50.4 49.5 50.3 50.3 49.3

Sherpa 50.6 50.6 49.1 49.9 49.9 50.5

Vision 50.8 47.9 50.9 51.1

Artoga 51 50.6 48.5 50.3 50.7 48.9

SY Kolumb 50.6 50.4 48.9 49.8 49.4 49

Troubadour 50.6 50.6 48.1 49.7 49.7 48.7

NK Technic 50.8 49 47.3 49.3 48.8 49.2

Visby 49.7 49.7 48.5 48.5 48.5 49

73 sorter i forsøget incl måleblanding gns olieprocent 50,43 kilde: Landsforsøg 2012


Olieprocent høst 2011

Sortsnavn Skælskør Holeby Haderslev Skive

DK Extrovert 51.5 50.7 51.2 49.6

DK Explicit 52.1 50.6 49.6 49.1

DK Expower 50.3 50.5 50.8 49

DK Exstorm 50.3 49.4 50.9 48.5

PT211 50.7 50 50.2 47.1

Ladoga 49.8 49 50.5 48.9

PR46W21 50.4 48.8 49.6 49

Alessio 49 48.7 49.6 47.7

Artoga 50.1 49.4 48.2 47.6

Primus 49.6 49 49 47.2

Avatar 49.9 49.2 48.7 46.7

Albatros 49.2 48.4 50 46.4

Excalibur 48.9 49.8 48.5 47.6

Vision 48.3 47.5 49.6 46.7

NK Technic 48.8 47.1 49.7 45.4

SY Carlo 47.7 47.4 49.3 45.5

Sesame 48.7 46.1 48.8 45.1

Sherpa 48.3 47.4 48.3 44.6

Visby 47.8 46 48.3 44.3

Troubadour 47.1 46.4 48.5 43.7

65 sorter i forsøget incl måleblanding gns olieprocent 48,29 Kilde: Landsforsøgene 2011


Betydning for olieprocenten

Positiv påvirkning

• God jordfugt og lave temperatur giver som regel det

højest olieindhold

• Høst rapsen når den er fuldmoden

Negativ påvirkning

• Tørke reducere udbytte og olieindhold

• Høje temperatur under frøfyldning reducere olieindholdet

Olieprocenten er ”arvelig”

• Olieprocenten variere imellem sorter

• Sorter der generelt ligger højt – sunde til høst

• Træk høsten så langt som muligt, hvis sorten har resistens

mod skulpeopspring


DK Exclusiv,

en hurtig voksende sort med

meget højt udbytte,

• DK Exclusiv blev sortslistet i Danmark efter afprøvning 2010 og 2011.

• DK Exclusiv blandt de højst ydende i landsforsøgene 2012

• Hurtig vækst i efteråret, muliggør såning ind i september hvis nødvendigt.

• Veleget til etablering i hele Danmark i hele august

• God vinterfasthed – afprøvet i alle egne af Danmark – på niveau med Excalibur

• Tidlig i blomst som DK Expower

• Dobbel rodhalsråd resistens både specific RLM7 resistens og alm poly resistens

• Stærk skulpeopspringnings resistens

• DK Exclusiv – der kan afløse DK Expower med højere olie indhold og større

standard udbytte.

12


DK Explicit,

exceptionelt højt udbytte

under varierende klimatiske

og dyrkningsmæssige forhold

• DK Explicit højst ydende sort både 2012 og i 2011

• DK Explicit høst ydende sort på samtlige forsøg lokaliteter 2011 samt flere i 2012

• DK Explicit højst ydende sort 2010-12 index 113

• Rolig vækst i efteråret, muliggør meget tidlig etablering i første uge af august

• Veleget til etablering i hele Danmark i hele august

• Meget sikker vinterfasthed – afprøvet i Baltikum – langt bedre end Excalibur

• Lidt senere i blomst end de tidligst sorter– men stadig tidligere end DK Cabernet

• Dobbel rodhalsråd resistens både specific RLM7 resistens og alm poly resistens

• Stærk skulpeopspringnings resistens

• DK Explicit – sorten der egne sig til den erfarne raps avler der går efter det højste

udbytte

13


Tak for opmærksomheden

More magazines by this user
Similar magazines