Hent Sensseed brugervejledning - dlg

dlg.dk

Hent Sensseed brugervejledning - dlg

SENSSEED ®

TemperATur og TemperATur/relATiv fugTighed,

mAnuel konfigurering

Brugervejledning

Anvendelse

SENSSEED® må kun anvendes

til korn og frø på lager.

Brugervejledning TemperaTur og TemperaTur/relaTiv fugTighed, manuel konfigurering . 1

SenSSeed®


udsTyr

• 1 basestation – udstyret med et SIM-kort med dataabonnement.

• Sensorenheder.

• Markeringsflag.

• 1 log-in til egen hjemmeside på internet/smartphone.

• 1 brugervejledning.

Et basissystem består af en basestation og 5 sensor-

enheder.

En basestation kan håndtere op til 150 sensorenheder.

1 sensorenhed kan som hovedregel overvåge 100 m³

korn. Til 1.000 tons hvede anvendes 15 sensorenheder.

Det nødvendige antal sensorenheder afhænger af siloens

størrelse og form (se bilag med ’eksempler på behov

for sensorbolde’).

Der kan tilkøbes flere 5-styks pakninger med sensor-

enheder til samme basestation.

2

opsæTning . Trin 1

Systemstart mindst 48 timer før placering af

sensorenheder i lager

1. Basestationen tilsluttes strøm.

2. Kassen med sensorenheder placeres max. en meter

fra basestationen.

3. Gå til hjemmesiden www.sensseed.com

4. Log ind med den information, der følger basestationen.

5. Log-in er SIM kort-nummer, og password er det samme

SIM kort-nummer.

6. Password skal skiftes ved første log-in. (Opsætningsside

1 på hjemmesiden).

7. Det købte produkt bekræftes. Fx SENSSEED T/RH

Dark Blue, land og antal sensorenheder (Opsætningside

2 på hjemmesiden).

8. Indtast kontakt information, e-mail og mobilnummer

(Opsætningsside 2 på hjemmesiden).

9. Basestation og sensorenheder aktiveres i feltet på

opsætningsside 2 på hjemmesiden.

10. Efter 24 timer er der adgang til opsætningsside 3 på

hjemmesiden.

11. Log ind på hjemmesiden med SIM-kort nummer og

det nye password (se pkt. 6).

12. Systemet har nu selv identificeret sensornumrene

ved basen.

13. Sammenlign de angivne numre med id-numrene på

de leverede enheder i kassen og bekræft.

14. Vælg den afgrøde, der skal overvåges i lageret.

15. Vælg antal lag (niveauer) af sensorer i siloen eller antal

siloer, samt antal sensorer pr. lag eller silo. Nu er

systemet klar til ilægning af sensorer i siloen.

Fig. 1: Placering af sensorenheder i lager (21 x 21 x 2 m)

og (21 x 21 x 6 m). Sensorerne fordeles under indlægning

af afgrøden i et kvadratisk mønster i lageret.

SENSSEED® . TEmpEraTur og TEmpEraTur/rElaTiv fugTighED, maNuEl koNfigurEriNg BrugErvEjlEDNiNg


2 m

6 m

opsæTning . Trin 2

A Hvor der anvendes påslag, snegl eller sugetrykblæser

ved tømning:

B

1. Før anvendelse af løse sensorenheder, bør det sikres,

at sensorenhederne, der har en diameter på 9 cm, kan

sorteres fra ved tømning. Dette kan være via påslag

eller snegl, der er beskyttet af metalnet. Ved brug af

suge-trykblæser bør det sikres, at sensorenheden ikke

kan suges ind i mundstykket.

2. Sensorenhederne fordeles i lageret under indlægning

af afgrøden.

3. En skitse med angivelse af sensor-id og placering udfyldes

løbende under indlægning.

4. Sensorenhederne kan lægges i flere lag eller i flere

siloer.

5. Optimal overvågning af siloen opnås ved at placere

sensorerne ca. 50 cm fra kant og hjørner og fordele

dem i et kvadratisk mønster med en indbyrdes afstand

på optimalt 3-4 m og max. 6 m (se fig. 1).

6. Sensorenhederne skal placeres nede i afgrøden. Afhængig

af lagerets højde, placeres et eller flere lag.

Sensorenhederne placeres minimum 30 cm under

overfladen og 30 cm over gulvet.

7. Indsæt placeringen af hver sensor (opsætningsside 3

på hjemmesiden). Brug skitsen fra punkt 3 over den

aktuelle placering af de enkelte sensornumre.

8. Se separat vejledning for anvendelse af programmet

på hjemmesiden.

1 m

1 m

1 m

21 m

0,5 m

5 m

21 m

5 m

3

hvor der anvendes læssemaskiner, og hvor

afgrøden ikke passerer et påslag, snegl eller

suge-trykblæser ved tømning:

1. Sensorerne lægges ind i lageret efter fyldning.

2. En skitse med angivelse af sensornumre og placering

laves under placeringen.

3. Til placering anvendes evt. værktøjet SENSSEED PRE-

CISE (se fig. 2). Værktøjet købes separat.

4. Net med snor og flag findes i emballagen med sensorenheder.

5. Ved optimal overvågning af siloen lægges sensorerne

ca. 50 cm fra kant og hjørner og fordeles i et kvadratisk

mønster med en indbyrdes afstand på optimalt 3-4 m

og max. 6 m.

6. Sensorenhederne placeres i 0,5-1 meters dybde.

Se separat vejledning for SENSSEED PRECISE.

7. Indsæt placeringen af hver sensor (opsætningsside 3

på hjemmesiden). Brug skitsen fra punkt 2 over den

aktuelle placering af de enkelte sensornumre.

8. Se separat vejledning for anvendelse af programmet

på hjemmesiden.

Fig. 2: SENSSEED PRECISE – et værktøj til

at placere og markere de enkelte sensorenheder

i siloen.

BrugErvEjlEDNiNg TEmpEraTur og TEmpEraTur/rElaTiv fugTighED, maNuEl koNfigurEriNg . SENSSEED®

0,5 m


opsæTning . Trin 3

Opsætning af basestation

• Basestation (fig. 3) placeret max. 30 m fra silo i fri luftlinje,

og må ikke være skærmet af metal.

• Hvis basestationen overvåger flere siloer, bør den placeres

midtfor og over siloerne.

• Basestationen fastgøres grundigt og tilsluttes et 220

volt strømkabel.

• Basestationen kan køre uden netstrøm i 6 timer ved

opsætning.

Fig. 3 Basestation til 220 volt strømkabel

Producent

WEBSTECH ApS

Niels Pedersens Allé 2 . DK-8830 Tjele

www.webstech.dk

4

opsæTning . Trin 4

Udtagning af sensorenheder fra silo

Hvor der anvendes påslag, snegl eller suge-trykblæser

ved tømning:

• Sensorenhederne indsamles på påslag, eller fra det

tomme lager, når der er anvendt skærmet snegl eller

suge-trykblæser til tømning.

Hvor der anvendes læssemaskiner, og hvor afgrøden

ikke passerer et påslag, snegl eller suge-trykblæser ved

tømning:

• Sensorenhederne indsamles før tømning ved at gå

gennem siloen og trække hver enkelt sensorenhed op

ved snoren, der er markeret med flag i siloen.

opsæTning . Trin 5

Slukning af sensor-systemet efter endt brug

• Proceduren kan evt. gennemføres før indsamling af

sensorerne.

• Log ind på hjemmesiden.

• Basestation og sensorenheder deaktiveres i feltet på

opsætningsside 2 på hjemmesiden.

Bemærk, at denne procedure ikke kan fortrydes, før

sensorenhederne igen er samlet ved basestationen

og klar til næste sæson. Sensorenhederne går i sleepmode

for at spare strøm.

opsæTning . Trin 6

rengøring – opbevaring og service efter brug

• Efter indsamling rengøres sensorenhederne og samles

i en kasse.

• Sensorenhederne rengøres med en våd klud eller

børstes rene.

• Basestationen og sensorenhederne opbevares under

tag til næste anvendelse.

• Er der sensorenheder, der ikke har virket korrekt indleveres

de til det lokale Servicecenter.

• Efter 2 år indleveres alle sensorenheder til batteriskift

hos det lokale Servicecenter.

konTAkT . service/supporT

+45 33 68 36 07

webstech@kongskilde.com

www.dlg.dk/sensseed

SENSSEED® . TEmpEraTur og TEmpEraTur/rElaTiv fugTighED, maNuEl koNfigurEriNg BrugErvEjlEDNiNg

Dissing Grafisk


SENSSEED ®

EksEmplEr på bEhov for sEnsorboldE

Antal sensorbolde ift. lagerets størrelse

afstand mellem sensorer: 4-6 m

l*b*h lag Afstand mellem sensorerne

8*6*4 m 1 4 m 5 m 6 m

Antal sensorer med kantovervågning

9 6 6

l*b*h lag Afstand mellem sensorerne

21*21*4 m 1 4 m 5 m 6 m

AnvEndElsE

SENSSEED® må kun anvendes

til korn og frø på lager.

Antal sensorer med kantovervågning

30 25 16

l*b*h lag Afstand mellem sensorerne

50*21*4 m 1 4 m 5 m 6 m

Antal sensorer med kantovervågning

78 55 36

l*b*h lag Afstand mellem sensorerne

50*21*8 m 2 4 m 5 m 6 m

Antal sensorer med kantovervågning

156 110 72

SENSSEED® . 5

aNtal SENSorbolDE brugErvEjlEDNiNg

More magazines by this user
Similar magazines