Rundspørge til landets banker (i alt 20 banker har deltaget) - DR

dr.dk

Rundspørge til landets banker (i alt 20 banker har deltaget) - DR

Rundspørge til landets banker (i alt 20 banker har deltaget)

1. I har givet en del af Jeres udlån til landbruget; Hvor mange kunder er disse lån fordelt på?

Gennemsnit: 1778,5 (primært fordi Nykredit som realkreditinstitut trækker gennemsnittet op med

20.000 kunder)

2. Hvor mange af Jeres landbrugskunder overstiger 10 % af bankens basiskapital?

Gennemsnit: 0,36 kunde pr. bank

3. Vurderes pengeinstituttets andel af landbrugskunder som en skærpet risikofaktor for

pengeinstituttet?

Ja: 5

Nej: 14

Evt. uddybende forklaring:

4. Er pengeinstituttets markedsandel på landbrug konform (evt. større eller mindre) med

lokalområdets erhvervsfordeling?

Ja: 10

Nej: 10

Evt. uddybende forklaring:

4a. Hvis du svarede ja til ovenstående: Hvor meget større?

Næsten ingen svar.

5. Har pengeinstituttet besluttet særlige aktiviteter i det kommende år til reduktion af

udlånsporteføljen til landbrug?

Ja: 1

Nej: 18

Evt. uddybende forklaring:

6. Når en landmand laver andre typer finansielle forretninger (såsom investering i vindmøller eller

aktier) end f.eks. at låne til såsæd og nyt staldinventar, er det så anført i bankens regnskab under

landbrug?

Ja: 15

Nej: 5

Evt. uddybende forklaring:

6a. Gælder det samme for andre brancher? For eksempel hvis en ejendomsspekulant investerer i

andre ting end ejendomsbranchen. Vil det da også stå anført under noget anden end ejendomme i

regnskabet?

Ja: 11

Nej: 4

Evt. uddybende forklaring:

7. Har de landmænd der investerer i andre typer finansielle forretninger end landbrug en mere

risikobetonet profil end andre landmænd?

Ja: 7


Nej: 5

Evt. uddybende forklaring:

8. Er de selskaber m.v., hvor landmanden har investeringsaktivitet udenfor landbruget, generelt

opført i

bankens branchestatistik som landbrug eller fremstår de med en anden branchekode?

Ja: 2

Nej: 2

9. Forventer I, at nedskrivninger og tab på landmændenes basale drift vil være større eller mindre

sammenlignet med 2010.

Større: 3

Mindre: 1

Cirka det samme: 12

10. Forventer I, at nedskrivninger og tab på landmænds investeringsaktiviteter udenfor landbruget

vil være større eller mindre sammenlignet med 2010?

Større: 1

Mindre: 2

Samme niveau: 12

11. På hvor stor en andel af pengeinstituttets landbrugskunder med nedskrivninger / tab, der også

har investeringsaktivitet udenfor landbruget, ville man kunne have undgået nedskrivning / tab

såfremt disse ikke var gået ind i anden investeringsaktivitet?

12. Forventer I stigende eller faldende nedskrivninger / tab på landbrug generelt i 2012?

Stigende: 2

Faldende: 3

Samme niveau: 13

13. Forventer I stigende eller faldende nedskrivninger / tab på landbrug på grund af alternative

investeringsaktiviteter i 2012?

Stigende:

Faldende: 3

Samme niveau: 8

14. Hvem har hovedansvaret for landbrugets massive investeringer udenfor landbruget:

Pengeinstituttet, økonomikonsulenterne (landboforeningerne), landmanden selv eller måske

realkreditinstitutterne?

Realkreditinstitutter: 3

Pengeinstituttet: 0

Landmanden selv: 4

Økonomikonsulenterne: 1

Kollektivt: 5

15. Er brug af f.eks. valuta- og renteswaps mere eller mindre udbredt indenfor landbruget

sammenlignet med øvrige erhvervskunder?

Ja: 10


Nej: 1

Samme udbredelse som andre erhvervskunder: 5

16. Er investering i vindmøllesektoren mere eller mindre udbredt indenfor landbruget sammenlignet

med øvrige erhvervskunder?

Ja: 8

Nej: 3

Samme udbredelse: 3

17. Er landmænd generelt mere risikovillige end andre typer erhvervsmennesker?

Ja: 7

Nej: 5

Lige så risikovillige: 4

Banker der ikke har kunder inden for landbrugsbranchen, og som derfor ikke ønsker at medvirke: 4

Banker som af principmæssige grunde ikke ønsker at deltage: 4

More magazines by this user
Similar magazines