Hent sangtekster til: "Brahms: Ein deutsches Requiem" - DR

dr.dk

Hent sangtekster til: "Brahms: Ein deutsches Requiem" - DR

Ein deutsches Requiem

11 12

Koncerthuset

Klassisk Sæson

Sang


Johannes Brahms: Ein deutsches

Requiem

I

Chor:

Selig sind, die da Leid tragen,

denn sie sollen getröstet werden.

Die mit Tränen säen,

werden mit Freuden ernten.

Sie gehen hin und weinen,

und tragen edlen Samen,

und kommen mit Freuden,

und bringen ihre Garben.

Selig sind, . . .

II

Chor:

Denn alles Fleisch es ist wie Gras

und alle Herrlichkeit des Menschen

wie des Grases Blumen.

Das Gras ist verdorret,

und die Blume abgefallen.

So seid nun geduldig, lieben Brüder,

bis auf die Zukunft des Herrn.

Siehe, ein Ackermann wartet

auf die köstliche Frucht der Erde

und ist geduldig darüber,

bis er empfahe den Morgenregen

und Abendregen.

Denn alles Fleisch . . .

Aber des Herrn Wort

bleibet in Ewigkeit.

Die Erlöseten des Herrn

werden wieder kommen,

und gen Zion kommen mit Jauchzen,

ewige Freude

wird über ihrem Haupte sein;

Johannes Brahms: Et tysk

rekviem

I

Kor:

Salige er de, som sørger,

thi de skal trøstes.

(Matthæus-evangeliet kap. 5 vers 4)

De, som sår med gråd,

skal høste med frydesang.

De går deres gang med gråd,

når de udstrør sæden,

med frydesang kommer de hjem,

bærende deres neg.

(Davids Salme 126 vers 5-6)

Salige er de, . . .

II

Kor:

Thi alt kød er som græs,

og al dets herlighed

som græssets blomster;

græsset visner,

og blomsterne falder.

(Peters Første Brev kap. 1 vers 24)

Så vent da tålmodigt, brødre!

indtil Herrens komme.

Se, bonden bier

på jordens dyrebare afgrøde

og venter tålmodigt på den,

til den har fået tidligregn

og sildigregn.

(Jakobs Brev kap. 5 vers 7)

Thi alt kød . . .

Men Herrens ord

bliver evindelig.

(Peters Første Brev kap. 1 vers 25)

Herrens forløste

vender hjem,

de drager til Zion med jubel,

med evig glæde

om issen;


Freude und Wonne

werden sie ergreifen,

und Schmerz und Seufzen

wird weg müssen.

Die Erlöseten des Herrn . . .

III

Bariton und Chor:

Herr, lehre doch mich,

dass ein Ende mit mir haben

muss,

und mein Leben ein Ziel hat,

und ich davon muss.

Siehe, meine Tage

sind einer Hand breit von dir,

und mein Leben

ist wie nichts vor dir.

Herr, lehre doch mich . . .

Ach, wie gar nichts

sind alle Menschen,

die doch so sicher leben.

Sie gehen daher wie ein

Schemen,

und machen ihnen

viel vergebliche Unruhe,

sie sammeln und wissen nicht,

wer es kriegen wird.

Ach, wie gar nichts . . .

Nun, Herr, wes soll ich mich trösten?

Ich hoffe auf dich.

Der Gerechten Seelen

sind in Gottes Hand,

und keine Qual rühret sie an.

fryd og glæde

får de,

sorg og suk

skal fly.

(Esajas’ Bog kap. 35 vers 10)

Herrens forløste . . .

III

Baryton og kor:

Lær mig, Herre,

at kende mit endeligt,

det mål af dage, jeg har,

lad mig kende, hvor snart jeg skal

bort!

Se, i håndsbredder

målte du mine dage ud,

mit liv

er som intet for dig.

Lær mig, Herre . . .

Som et åndepust

står

hvert menneske der.

Kun som en skygge

er menneskets vandring,

kun tomhed er deres travlhed;

de samler og ved ej,

hvem der får det.

Som et åndepust . . .

Hvad bier jeg, Herre, da efter?

Mit håb står ene til dig.

(Davids Salme 39 vers 5-8)

De retfærdiges sjæle

er i Guds hånd,

og dem kan ingen pine nå.

(Visdommens Bog kap. 3 vers 1)


Torsdagskoncert

IV

Introduktion

Chor:

Wie lieblich sind deine

Wohnungen, Herr Zebaoth!

Meine Seele verlanget

und sehnet sich nach den

Vorhöfen des Herrn; mein

Leib und Seele freuen sich

in dem lebendigen Gott.

Wie lieblich . . .

Wohl denen,

die in deinem Hause wohnen,

die loben dich immerdar.

Wie lieblich . . .

V

Sopran und Chor:

Ihr habt nun Traurigkeit;

aber ich will euch wieder

sehen, und euer Herz soll sich

freuen, und eure Freude soll

niemand von euch nehmen.

Ich will euch trösten,

wie einen seine Mutter tröstet.

Sehet mich an:

ich habe eine kleine Zeit

Mühe und Arbeit gehabt

und habe grossen Trost funden.

Ich will euch trösten . . .

VI

Bariton und Chor:

Denn wir haben hie

keine bleibende Statt,

sondern die zukünftige

suchen wir.

IV

Kor:

Hvor elskelige er dine boliger,

hærskarers Herre!

Af længsel efter Herrens forgårde

vansmægted min sjæl,

nu jubler mit hjerte og kød

for den levende Gud!

Hvor elskelige . . .

Salige de,

der bor i dit hus,

end skal de love dig.

(Davids Salme 84 vers 2, 3, 5)

Hvor elskelige . . .

V

Sopran og kor:

I sørger nu,

men jeg skal se jer igen,

og da skal jeres hjerte glædes,

og ingen skal tage jeres glæde fra jer.

(Johannes-evangeliet kap. 16 vers 22)

Som en moder trøster sin søn,

således trøster jeg eder.

(Esajas’ Bog kap. 66 vers 13)

Se med jeres egne øjne,

at jeg kun har arbejdet

en kort tid,

men dog har fundet langvarig hvile.

(Siraks Bog kap. 51 vers 27)

Som en moder trøster . . .

VI

Baryton og kor:

Thi her har vi ikke

en blivende stad,

men søger

den kommende.

(Brevet til hebræerne kap. 13 vers

14)


Siehe, ich sage euch ein

Geheimnis:

Wir werden nicht alle entschlfen,

wir werden aber alle

verwandelt werden;

und dasselbige plötzlich

in einem Augenblick

zu der Zeit der letzten Posaune.

Denn es wird die Posaune schallen,

und die Toten werden auferstehen

unverweslich,

und wir werden verwandelt werden.

Dann wird erfüllet werden das

Wort, das geschrieben steht:

Der Tod ist verschlungen

in den Sieg.

Tod, wo ist dein Stachel?

Hölle, wo ist dein Sieg?

Herr, du bist würdig

zu nehmen Preis und Ehre und

Kraft, denn du hast alle Dinge

erschaffen, und durch deinen

Willen haben sie das Wesen

und sind geschaffen.

VII

Chor:

Selig sind die Toten,

die in dem Herren sterben

von nun an.

Ja, der Geist spricht,

dass sie ruhen von ihrer Arbeit,

denn ihre Werke folgen ihnen

nach.

Selig sind ...

Se, jeg siger jer en hemmelighed:

Vi skal ikke alle hensove,

men vi skal alle

forvandles,

i et nu,

i et øjeblik,

når den sidste basun lyder;

thi basunen skal lyde,

og de døde skal opstå

uforkrænkelige,

og da skal vi forvandles.

Da skal det ord opfyldes,

som står skrevet:

’Døden er opslugt

og sejren vundet.’

’Død, hvor er din sejr?

død, hvor er din brod?’

(Paulus’ Første Brev til korinterne

kap. 15 vers 51, 52, 54, 55)

Værdig er du, vor Herre og Gud,

til at få æren og prisen og magten;

thi du har skabt alle ting,

og de blev til og blev skabt,

fordi det var din vilje.

(Johannes’ Åbenbaring kap. 4

vers 11)

VII

Kor:

Salige er de døde,

som dør i Herren

fra nu af.

Ja, siger Ånden,

de skal finde hvile efter deres møje,

thi deres gerninger følger dem.

(Johannes’ Åbenbaring kap. 14

vers 13)

Salige er ...


142 års tro tjeneste …

Fire trofaste musikere i DR SymfoniOrkestret er faldet

for aldersgrænsen og træder tilbage med udgangen

af sæsonen. De fire musikere har samlet været ansat

i DR SymfoniOrkestret i mere end 142 år. Jens Tofte-

Hansen blev ansat som fagottist i det, som dengang hed

Radiosymfoniorkestret 1. august 1972. Fire måneder

senere blev Flemming Lave ansat som bratschist 1.

november 1972. En måned senere – 1. december 1972

– blev Per Nørby Hansen også ansat som bratschist.

Michail Dolgin blev ansat i bratschgruppen 18 år senere

28. januar 1991.

Jens Tofte-Hansens generelle beskedenhed med hensyn

til egne kvaliteter står i skarp kontrast til de utallige imponerende

og flotte musikalske præstationer, som han

har leveret som både solo- og tuttifagottist gennem mange

år i DR SymfoniOrkestret. Som både formand og tillidsmand

for orkestret i en længere periode engagerede

han sig aktivt i orkestrets samlede virke. Kærligheden

til musikken kommer også til udtryk gennem flittigt

cellospil – hvilket er til glæde for musikerkolleger og

publikummer i mange forskellige sammenhænge. At

Jens kommer fra en musikerfamilie understreges af, at

han som en af de få, måske den eneste, har præsteret

at arbejde professionelt i DR Ensembler samtidig med

både faderen Paul, som spillede engelskhorn i orkestret,

og sønnen Rasmus, som sang i DR KoncertKoret i en

periode.

Flemming Lave har gennem årene med stor kærlighed

arbejdet på at skabe den optimale klang, gerne omtalt

som den fede klang. Han er rar og imødekommende

og har som bratschgruppens sjove mand stået for

mange muntre kommentarer. Han har desuden et helt

eminent talent for på kærlig og ikke mindst humoristisk

vis at imitere nogle af de store maestroer, som gennem

tiden har stået foran orkestret. At Flemming har mange

strenge at spille på understreges af, at han gerne, hvis

lejligheden byder sig, stiller op med både guitar og sang.


Per Nørby Hansen har altid været meget engageret i

DR SymfoniOrkestrets ve og vel både kunstnerisk,

menneskeligt og politisk. Som formand og tillidsmand

gjorde Per en særlig indsats for orkestret og blev kendt

for altid at ville løse tingene på en ordentlig måde med

hensyntagen til alle involverede. I de senere år har Per

desuden spillet en meget værdifuld og vigtig rolle som

bindeled mellem orkester og nodearkiv i arbejdet med

at sikre at det for musikerne bedst mulige nodemateriale

står på pulten mandag morgen, når et nyt projekt

begynder. At Per også er et passioneret familiemenneske

viser han bl.a. ved at være legendarisk hurtig til at

klæde om og komme hjem efter koncerterne.

Michail Dolgin har, før han kom til Danmark, rejst

kloden tynd som medlem at Moskvas Kammerorkester

under ledelse af legendariske bratschist Rudolf Barshai.

Fra sin tid som musiker i Moskva har han medbragt

et meget smukt og musikalsk spil til glæde for bratschgruppen

og hele DR SymfoniOrkestret. Han er loyal

og pligtopfyldende og har altid været en god kollega.

Michail er en engageret kammermusiker med et musikerhjerte

som banker allerstærkest for det lidt mindre

svulstige og dermed mere intime og kammermusikalske

univers.

DR takker Jens, Flemming, Per og Michail varmt

for alle årene og sender de bedste ønsker for deres

fortsatte virke.


Torsdagskoncert

Introduktion

More magazines by this user
Similar magazines