Forkant_2009_01 - Dansk Sygeplejeråd

dsr.dk

Forkant_2009_01 - Dansk Sygeplejeråd

Indhold

06 TEMA: GOD KOMMUNIKATION KLARES IKKE

PÅ ET GÅ-HJEM-MØDE

Ledelse og kommunikation hænger uløseligt sammen og klares

ikke blot med en opdateret pjece eller en ny hjemmeside.

13 LEDER: LYKKELIGE LEDERE

Lederne er glade på trods af. Hvad ville det ikke føre til, hvis

vi kunne være glade på grund af, spørger Lederforeningens

formand.

14 3X3: INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE

Sådan sikrer tre ledere et godt samarbejde med de pårørende.

16 REFLEKS: MED BLIK FOR MANGFOLDIGHED

Det kræver mange ressourcer at få en multikulturel arbejdsplads

til at fungere, men afkastet er stort, fortæller to ledere.

22 INTERVIEW: VÆRDIERNE SKAL OVERHOLDES

Plejehjemsleder Henriette Wülser er en af de ”fremragende”

ledere, der uden for mediernes spotlight udøver ledelse af

kanon-kvalitet.

30 NY BOG: FORANDRING SOM VILKÅR

Anmeldelse: Arbejdsmiljø bør være en naturlig del af

ledelsesarbejdet.

32 ANALYSE: FEDT AT VÆRE LEDER

Langt de fl este sygeplejefaglige ledere er glade for deres job.

38 KRONIK: LEDER, TAG DIG SELV ALVORLIGT!

Sæt ledelse som profession på dagsordenen, opfordrer

hverdagslivsforsker Annemette Digmann.

40 STRØMNINGER: HVAD MÅLER DU I LEDELSE?

Ledelsesevaluering på godt og ondt.

46 PÅ KANTEN: NETVÆRK NYTTER, NÅR

KRISEN KRADSER

2009 er udråbt til kriseår. Læs hvordan du griber

mulighederne og kommer godt igennem.

>> 22

INTERVIEW: VÆRDIERNE

SKAL OVERHOLDES

>> 32

ANALYSE:

FEDT AT VÆRE LEDER

TEMA:

KOMMUNIKATION

>> 6

>> 16

MED BLIK FOR

MANGFOLDIGHED

UDGIVER: DANSK SYGEPLEJERÅD

Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K

Telefon: 33 15 15 55. E-mail: forkant@dsr.dk. Web: www.dsr.dk

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Connie Kruckow, formand for Dansk Sygeplejeråd

LEDERFORENINGEN I DANSK SYGEPLEJERÅD

Formand: Irene Hesselberg. E-mail: lederforeningen@dsr.dk

REDAKTION

Redaktør: Sigurd Nissen-Petersen. Redaktionschef: Sara Holt Fischer

Journalister: Maria Jørvad, Charlotte Trolle, Trine Beckett, Troels Nipper Nielsen,

Nana Vogelbein, Karen Kjærgaard.

DSR ANALYSE

Analysechef: Martin Hornstrup.

Analytikere: Morten Bue Rath, Louise Frederiksen

GRAFISK DESIGN & LAYOUT

Art Director: Sasja Christina Hermansen. Grafi ker: Anita Brogaard.

ADMINISTRATION: Birgit Nielsen

FORSIDEFOTO: Ricky John Molloy

FOTO: Jeppe Carlsen, Lizette Kabré

ILLUSTRATION: Otto Dickmeiss, Gekko / Charlotte Lund Nielsen & Martin Nielsen,

Sissan Richardt

ANNONCESALG: Dansk Mediaforsyning, www.dmfnet.dk

TRYK: Color Print (svanemærket trykkeri nr. 541 520). Oplag: 6.000

ISSN 1902-8873 (online: ISSN 1902-8881)

PRIS: Løssalg 75,00 kr. pr. nr., årsabonnement 250,00 kr., for 4 nr.

3

More magazines by this user
Similar magazines