Forkant_2009_01 - Dansk Sygeplejeråd

dsr.dk

Forkant_2009_01 - Dansk Sygeplejeråd

[ TEKST: SARA HOLT FISCHER ILLUSTRATION: GEKKO / CHARLOTTE LUND NIELSEN & MARTIN NIELSEN ]

fedt

at være leder

Glade ledere. De sygeplejefaglige ledere er godt tilfredse med deres arbejde.

Faktisk er hele 86 pct. af lederne tilfredse eller meget tilfredse med deres job, viser

tal fra DSR Analyse. Det er markant fl ere end blandt de ikke ledende sygeplejersker

– her er tallet 78 pct. Forkant har spurgt sig for – hvorfor er lederne så glade?

Ledere i et krydspres, stressede ledere med mange bolde

i luften, ledere med rekrutteringsproblemer og ledere

med et stort ansvar og en lille løn. Lyder det bekendt?

Historierne er mange, når det kommer til de ledende

sygeplejersker og deres virke i et tiltagende komplekst

sundhedsvæsen, hvor kravene til produktivitet, kvalitet og

effektivitet konstant øges. Midt i det hele sidder altså de

ledende sygeplejersker. Og de har det faktisk rigtig godt

– langt hovedparten trives med deres job, viser nye tal fra

DSR Analyse. Hele 86 pct. af lederne er enten tilfredse

eller meget tilfredse med deres job. Kun 5 pct. af lederne

er utilfredse (se fi gur s. 35). Og det er både overraskende

og fl ot, mener Dorthe Pedersen, lektor (LPF) og leder af

MPA-uddannelsen på CBS:

”Det er bestemt glædelige tal, som viser en stærk grad af

”commitment” på trods af de ekstremt store forventninger,

som de ledende sygeplejersker står over for – ikke

mindst oven på forårets konfl ikt. Vi ved jo, de ledende sygeplejersker

er enormt pressede, både ude i kommunerne

og på sygehusene på økonomi, med rekrutteringsproble-

32 FORKANTJOBTILFREDSHED NR. 1 MARTS 2009

mer osv. Så det er da enormt positivt at se, de går på med

krum hals, så at sige,” siger hun.

Et job som kræver arbejdsglæde

Det kommer ikke bag på Irene Hesselberg, formand for

Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, at lederne er godt

tilfredse med jobbet. Men det glæder hende, at så mange

ledere både leverer et godt stykke arbejde hver dag og

samtidig er så glade for at gå på arbejde til trods for de

mange udfordringer og forandringer, der præger sundhedsvæsenet

i disse år.

”Jeg tror, det hænger sammen med, at lederne har en

stor grad af medbestemmelse og indfl ydelse på arbejdet.

Man kan se resultaterne nu og her f.eks. i form af glade

medarbejdere, reduceret sygefravær, tilfredse borgere og

patienter, og det er jo dejligt motiverende at se ting lykkes,”

siger hun og fortsætter:

”Og så handler det om, at det giver mening, det vi laver.

Som leder er din indsats jo enormt betydningsfuld. Det er

>>

More magazines by this user
Similar magazines