Forkant_2009_01 - Dansk Sygeplejeråd

dsr.dk

Forkant_2009_01 - Dansk Sygeplejeråd

Hvad er ledelsesevaluering?

Ledelsesevaluering er en metode til at systematisere refl eksionerne over ledelse i en

organisation.

Fokus i en ledelsesevaluering er kvaliteten af den ledelse, der udøves i organisationen

– ikke lederen som person.

Både offentlige og private organisationer har gennem årtier arbejdet med forskellige

måder at vurdere ledelseskvalitet og den enkelte leders praksis på.

Ledende oversygeplejerske Britt Holmgaard er en af de ledere, der

snart skal igennem en 360 graders evaluering. Hun mener, det er

altafgørende, at der også bliver fulgt op på evalueringerne.

”Rigtig tit er det noget, der bare bliver gjort, og derfra står det

ligesom bare stille. Og det har stor betydning, at der ikke er nogen,

der følger det op. Hen ad vejen udvandes det bare og er ikke en

evaluering, men noget man bare skal gennemføre,” siger hun.

42 FORKANTLEDELSESEVALUERING NR. 1 MARTS 2009

Vigtig snak

I 2007 indgik parterne på det offentlige arbejdsmarked

en trepartsaftale, hvor ledelse er et af indsatsområderne. I

aftalen hedder det bl.a., at ”alle offentlige ledere bør have

evalueret deres ledelsespraksis mindst hvert tredje år med

henblik på at udvikle deres ledelseskompetence. Den enkelte

institution, kommune eller region kan selv fastlægge,

hvordan evalueringen skal foregå, men medarbejderne

skal inddrages i evalueringen af ledelsespraksis. I forlængelse

heraf bør alle offentlige ledere have en årlig lederudviklingssamtale

med deres nærmeste overordnede.”

Og netop det at tage en snak med lederen og medarbejderne

er vigtigt, for at en ledelsesevaluering kan være

med til at udvikle bedre ledelse. Mange steder bruger man

spørgeskemaer, hvor medarbejderne i nogle tilfælde har

mulighed for at svare anonymt. Men det er ikke en metode,

som giver et reelt billede af den ledelse, den enkelte

leder udfører, hvis man spørger eksperterne. Et spørgeskema

siger kun noget om, hvordan medarbejderne oplever

lederen. Og det bliver hurtigt meget små forskelle, man

kigger på. De tre eksperter, som Forkant har talt med,

afviser ikke, at spørgeskemaer kan bibringe vigtige ting til

en evaluering. Men de er enige om, at spørgeskemaer ikke

kan stå alene. Dialog mellem medarbejdere og lederen

er alfa og omega, hvis lederen skal have en chance for at

udvikle sin ledelsespraksis.

”Dialog er anderledes til at fange nuancerne ind. Vi kan

alle sammen blive bedre til noget, men der er også noget,

vi allerede gør godt, og det kan være sværere at se i et spørgeskema,”

tilføjer leder Britt Holmgaard.

More magazines by this user
Similar magazines