Godkendt referat af bestyrelsesmøde 07062013.pdf - Dansk ...

dsr.dk

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 07062013.pdf - Dansk ...

SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 Deltagere SLS-Bestyrelsen Marie Nagel Christensen, formand Anders Gregers Lind, næstformand Trine Thøgersen, forretningsudvalgsmedlem Mette Kästner Jacobsen, forretningsudvalgsmedlem Søren Rødgaard Andersen, SLS-DST Kristina Johnsen, SLS-Hjørring Nadja Storm, SLS-Thisted Peter Michael Holdgaard Halvorsen, SLS-Aalborg Sanne Fuglsang Nyquist, SLS-Aarhus Andre deltagere Line Hansen, SLS-Esbjerg Helene Heltoft, SLS-Hjørring Katrine Lamhauge, SLS-København Melanie Clivaz-Nielsen, SLS-København Marco Vitale, SLS-Odense Lea Glasdam, SLS-Sønderborg Hauge Suneson, SLS-Aarhus Martin Locht Pedersen, SLS-Aarhus Afbud Ann Christensen, SLS-Silkeborg 1


SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde 7. juni 2013 på Klarskovgaard 1. Velkomst og praktiske oplysninger v. formanden ............................................................... 3 2. Åbning af mødet v. mødeleder .......................................................................................... 3 3. Opfølgning fra sidste mødes evaluering v. mødeleder ....................................................... 3 4. Godkendelse og prioritering af dagsorden ......................................................................... 3 5. Orientering ........................................................................................................................ 3 5.1 Lokalbestyrelser ........................................................................................................... 3 5.2 Arbejdsgrupper ............................................................................................................ 4 5.3 Forretningsudvalg ........................................................................................................ 4 5.4 Næstformand ............................................................................................................... 6 5.5 Formand ...................................................................................................................... 6 6. Sager til orientering ........................................................................................................... 7 6.1 Konstituering af nyt forretningsudvalg .......................................................................... 7 7. Sager til drøftelse .............................................................................................................. 7 7.1 Forventninger til forretningsudvalget ............................................................................ 7 7.2 Evaluering af landskonference ..................................................................................... 8 7.3. ICN Kongressen 2013 ................................................................................................. 8 8. Sager til beslutning ............................................................................................................ 8 8.1 Kreds-, regions- og kommunalvalg i efteråret ............................................................... 8 8.2 Nyt navn til SLS-repræsentanten ................................................................................. 9 8.3 Foreløbigt realiseret kvartalsregnskab og budget 2013 ...............................................10 9. Eventuelt ..........................................................................................................................10 9.1 Evaluering af arbejdsgrupperne 2012-2013 ................................................................10 9.2. Projektmedarbejderen ................................................................................................10 10. Evaluering af mødet .......................................................................................................10 11. Næste møde...................................................................................................................11 12. Afslutning af mødet v. mødeleder ...................................................................................11 2


SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 1. Velkomst og praktiske oplysninger v. formanden Intet refereret til dette punkt. 2. Åbning af mødet v. mødeleder Intet refereret til dette punkt. 3. Opfølgning fra sidste mødes evaluering v. mødeleder Intet refereret til dette punkt. 4. Godkendelse og prioritering af dagsorden Dagsordenen er godkendt med tilføjelse af disse punkter: Punkt 7.3. ICN Kongressen 2013, punkt 9.1. Evaluering af arbejdsgrupperne 2012-2013 og punkt 9.2. Projektmedarbejderen. 5. Orientering 5.1 Lokalbestyrelser SLS-Hjørring Har afholdt OPK-regionalt med Franziska Juul-Andersen og Anne Ladegaard. Er ved at forberede foredrag med vågekoner og Anne Meinecke. SLS-Odense Har afholdt lokalbestyrelsesmøde 6. juni, og er nu oppe på 10 lokalbestyrelsesmedlemmer. Har afholdt synlighedsarrangement – uddelt frugt, promoveret SLS med banner osv. Havde planlagt grill-arrangement, som desværre blev aflyst pga. dårligt vejr. Lokalbestyrelsesformanden har haft et møde med uddannelseschefen, og det er nu aftalt, at introduktionerne holdes klassevis i stedet for i auditoriet. SLS-Aarhus Har afholdt OPK-regionalt med Franziska Juul-Andersen og Charlotte Dam. Har afholdt paneldebat med Morten Østergaard. Har afholdt arrangement med Rune Støvring, elitegymnast der blev lam under træning. Skolen har fået ny uddannelsesleder 1. juni. Lokalbestyrelsen forbereder det kommende samarbejde. DSR Kreds Midtjylland uddeler emblemer for første gang til dimissionen i juni. 3


SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 SLS-Aalborg Har afholdt generalforsamling, hvor der blev valgt nyt formandskab. Har afholdt Bogbazar. Har afholdt OPK-regionalt med Franziska Juul-Andersen og Anne Ladegaard. 5.2 Arbejdsgrupper Skriftlig orientering fra arbejdsgruppen for den bedste teoretiske undervisning Arbejdet i gruppen er ikke kommet meget videre siden sidste bestyrelsesmøde, da en stor del af gruppens medlemmer har været fokuseret på at arrangere den netop overståede landskonference. Melanie Clivaz-Nielsen og Line Hansen, medlemmer af arbejdsgruppen og kommende næsteformand og forretningsudvalgsmedlem, vil dog i nærmeste fremtid udarbejde et produkt, så det er let at overskue, hvad gruppen har arbejdet med. Skriftlig orientering landskonferencearbejdsgruppen De sidste uger op til landskonferencen var meget hektiske, da alting pludselig skulle falde på plads. Det var en stor udfordring for gruppen, men vi forsøgte, så godt vi kunne. Det betød da også, at da konferencedeltagerne ankom fredag eftermiddag, var der styr på programmet, men organiseringen kunne have været bedre. Der har ligget en kæmpe stykke arbejde bag konferencen, og mange arrangører har gjort et kæmpe stykke arbejde. Opgaverne var mange, og til tider var det svært for gruppens tovholdere at holde styr på alting. Så det var med en håbefuld men noget nervøs mine, at vi bød gæsterne velkommen. Fredag eftermiddag og aften var der ikke noget fastlagt program. Ideen var, at deltagerne skulle møde hinanden i en afslappet atmosfære og bruge aftenen på nye venskaber. Lørdag stod derimod i faglighedens tegn, hvor vi startede morgenen med et oplæg med historier fra en traumestue. Herefter blev der holdt oplæg i triage og akut sygepleje, begge oplæg med tilhørende workshops. Mellem oplæggene og det næste punkt på programmet spiste vi frokost, og de der havde lyst, kunne også besøge de faglige selskaber, som var kommet til på besøg. Over middagen havde vi Michael og Maria fra Fixelancen på besøg, og det var et oplæg, som fangede alle. De fortalte om, hvordan de havde oprettet mobile fixerum til misbrugere i København. Ikke det typiske job for en sygeplejerske, men relevant og meget spændende. Eftermiddagen brugte vi på fire forskellige workshops, og vi sluttede af med et oplæg fra Adriana. Adriana er sygeplejerske, og har været udsendt med læger uden grænser mange gange i løbet af de sidste par år. Alt i alt en rigtig god oplevelse, og I kommer til at høre mere om deltagernes evalueringer senere på bestyrelsesmødet. 5.3 Forretningsudvalg Skriftlig orientering fra forretningsudvalgsmedlem Mette Kästner Jacobsen Siden bestyrelsesmødet i marts har jeg bl.a. beskæftiget mig med: FU-møder Landskonference i Odense Professionshøjskolernes årsmøde Kvalitet i klinikken Arbejdet i arbejdsgruppen er i de sidste måneder gået med at nedskrive de ting der har været arbejdet med i indeværende år, og hvilke ting der med fordel kan arbejdes videre med. 4


SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 Årsmødet 2013 I samarbejde med Theis har jeg været i gang med planlægningen af tema, pynt, borddækning og alle andre praktiske detaljer til årsmødefesten. Været ”praktisk” ved afholdelsen af årsmødet: Opstilling, planlægning, hjælp til lokalbestyrelserne, koordinering med aktivisterne osv. Forberedelse til det næste års arbejde i formandsskabet Der har været ekstremt mange praktiske detaljer, der har skullet falde på plads: Flytning til København, adresseændring, forsikringer. Men også mange interne ting – dokumenter til underskrift, forberedelse til introduktionsugerne i Kvæsthuset, planlægning af overlevering med Marie osv. Skriftlig orientering fra forretningsudvalgsmedlem Theis L. Smedegaard Landskonferencen Siden sidste bestyrelsesmøde har jeg brugt langt det meste af min tid på at planlægge, arrangere, koordinere og eksekvere landskonferencen. Det har været et stort arbejde, eftersom jeg ikke har den vilde erfaring med denne slags arrangementer. Heldigvis har jeg haft nogle meget dygtige og arbejdsomme medarrangører, som har gjort et fantastisk stykke arbejde. Når man gerne vil stykke et rigtig godt program sammen til vores medlemmer, kræver det meget energi, men det betyder ikke altid resultater. Jeg har brugt mange timer på at skrive mails og ringe til alverdens forskellige mennesker, som jeg tænkte kunne være relevante at have med til vores konference. Af dem takkede en masse nej, og nogle få takkede ja. Til slut endte vi dog med at have tilstrækkelig med oplægs- og workshopholdere, til at vi kunne stable et fagligt stærkt arrangement på benene. I skal senere snakke evaluering af landskonferencen, men ud fra de tilbagemeldinger, jeg har fået, både mundtligt og skriftligt, så lader det til, at deltagerne var ganske godt tilfredse. Andet SLS-arbejde For ca. 2 uger siden var jeg til redaktørmøde med studiechefen fra Odense, nogle studievejledere og et par it-koordinatorer. Denne gruppe mødes 4-6 gange om året og arbejder på hjemmesiden: sygeplejerskeuddannelsen.dk. Jeg var med som repræsentant for de studerende, men mest i kraft af min rolle som FUmedlem. Vi diskuterede, hvordan man bedste kunne bruge siden, og jeg anbefalede dem at tænke facebook meget mere end i deres strategi, sådan som vi også har gjort det i SLS. Mødet gik rigtig godt, og de andre deltagere var vilde med at have mig (studerende og FU’er) med, så der kunne komme input fra os til siden. Hermed er der banet vej for et godt samarbejde fremover. Slut med SLS Nu er der ikke længe til, at min tid i SLS’ forretningsudvalg er slut. Desværre har jeg ikke mulighed for at være med til mødet i dag, men jeg vil gerne takke jer alle sammen. Det var været en fornøjelse og en stor ære at have fået muligheden for at arbejde som politiker, hvor jeg hver eneste dag har repræsenteret jer og alle vores andre seje medlemmer. I som frivillige gør et kæmpestort stykke fantastisk arbejde, og det kan I godt klappe jer selv på skulderen for. TAK. Skriftlig orientering fra forretningsudvalgsmedlem Trine Thøgersen Siden årsmødet har jeg haft meget travlt med at passe min klinik på modul 12. Derudover har jeg deltaget i planlægningen og afviklingen af SLS Landskonference 2013 i Odense. 5


SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 Jeg har været i Hjørring til SLS-Aalborgs og SLS-Hjørrings OPK-kursus med Franziska Juul- Andersen. 5.4 Næstformand I marts var vi med til at afholde konference om sygeplejerskeuddannelsen, og jeg havde siddet for SLS i arrangørgruppen. Så det var en stor tilfredsstillelse, at konferencen blev en succes, indholdet var rigtigt godt, og der var over 300 kliniske vejledere og undervisere med. Det var stor optur at mærke den energi og velvilje, de havde for at sikre kvaliteten i vores uddannelse og debattere, i hvilken retning den skal. Jeg har deltaget i DSR Hovedbestyrelsesmøde. Her var jeg, på vegne af SLS, med til at beslutte, at sygeplejersker, der underviste på SOSU-skoler under KL’s lærerlockout skulle have startløn fra strejkekassen i stedet for dagpenge. På Hovedbestyrelsesmødet blev SLS rost for vores mange nye kommunikationsinitiativer. SLS har jo arbejdet med studenterindflydelse lokalt i et år. I den forbindelse har jeg deltaget i samarbejde med en masse andre uddannelser om at styrke studerende i professionshøjskolebestyrelser og uddannelsesudvalg. I samarbejdet afholdt vi en kursusweekend for disse repræsentanter. Et af resultaterne var, at der nok bliver dannet et nationalt netværk af de studerendes råd på professionshøjskolerne. Det bliver på sigt nok en tilsvarende organisation som DSF, Danske Studerendes Fællesråd og vil tale på vegne af de studerende på professionshøjskolerne. Dette kan blive en udfordring i forhold til vores synlighed og repræsentationer. Derfor er der vigtigt, at vi får et godt samarbejde med denne nye paraplyorganisation og sikrer, at de udtaler sig generelt om studerendes vilkår og studiemiljø men ikke udtaler sig om fagligt indhold på de forskellige områder. Jeg har været i Randers til møde med deres ”De studerendes råd” for at inspirere dem til, hvad de kan lave og selvfølgelig opfordre dem til at lave en sideløbende SLS-lokalbestyrelse. Medlemssager fyldte noget, da DSR kredse desværre endnu ikke håndterer alle problemer hos de studerende, selvom de burde. Det er noget, vi skal arbejde for at sikre fremadrettet, da medlemssager både kan være utroligt tunge at arbejde med og have alvorlige konsekvenser for de studerende. Årsmødet fyldte meget både i forberedelse, under og efter. Paniksituationer opstår der vist altid, i år f.eks. ”dør ind til printer er låst med alarm” og ”Shit – projektør virker ikke” men alt blev løst med god hjælpe fra aktivister og DSR-kreds Syddanmark, så mange tak til dem! Halvårsregnskabet er lavet, med så mange udgifter med som muligt. Det er tydeligt, at året samlet set og med ekstra udgifter til projektmedarbejder bliver lidt af en udfordring. ICN, International Council of Nurses med over 3.000 sygeplejersker fra hele verden, var en kæmpe oplevelse og med en dansk delegation på ca. 300 fik vi også mange brugbare kontakter til danske udviklingssygeplejersker og forskere, som havde virkelig gode oplæg med. 5.5 Formand Årsmøde Kontoret har været på den anden ende for at lave årsmødematerialet færdigt, samt planlægge årsmødet. Anders og jeg arbejdede på vores beretning samt de præsentationer, vi havde. 6


SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 ENSA I april var SLS vært for bestyrelsesmødet i ENSA. Mødet blev afholdt i Kvæsthuset, og gik ud på at planlægge ENSA-mødet i oktober måned. 1. maj Jeg holdt 1.-maj tale i Odense og fejrede dagen med en masse sygeplejersker. ICN-kongres Næstformanden og jeg var i Australien til ICN-kongres (International Council of Nurses) i maj, og deltog på to møder for studerende. Det gik op for os, at der er stor forskel på at være studerende i USA og i Danmark, og det gav os en enorm indsigt i ICN’s arbejde. 6. Sager til orientering 6.1 Konstituering af nyt forretningsudvalg På SLS’ årsmøde 26.-28. april 2013 valgte SLS nyt forretningsudvalg. Forretningsudvalget tiltræder 15. juli 2013 men har allerede nu besluttet, hvem der skal være tovholder for de valgte indsatsområder, samt hvem der skal være kontaktperson for områderne. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen tager oplysningerne til sig, og forbereder sig på deres fremtidige samarbejdspartnere. Orientering: Der orienteres om, hvilke indsatsområder forretningsudvalgsmedlemmerne har fået, og hvem der er kontaktperson for hvilke regioner: Mette Stefansen: o Kontaktperson for Region Hovedstaden og tovholder for ”Kvalitet i klinikken”. Line Hansen: o Kontaktperson for Region Syddanmark og tovholder for ”Lokalbestyrelser på alle skoler”. Martin Pedersen: o Kontaktperson for Region Midtjylland og tovholder for ”Flere mænd i sygeplejen”. Melanie Nielsen: o Kontaktperson for Region Syddanmark. Mette Jacobsen: o Kontaktperson for Region Nordjylland. 7. Sager til drøftelse 7.1 Forventninger til forretningsudvalget På årsmødet 26.-28.april 2013 besluttede vi at give vores forretningsudvalgsmedlemmer 1.000 kr. mere i honorar om måneden. Det er en stor ”lønforhøjelse”, og i den forbindelse er det relevant at diskutere, hvilke forventninger SLS-Bestyrelsen har til forretningsudvalget. 7


SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen diskuterer, hvilke forventninger/krav der skal stilles til forretningsudvalget. Herunder kan man blandt andet diskutere, om det er ok, at forretningsudvalget arbejder ved siden af SLS, hvilke resultater de skal have nået i slutningen af året osv. Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen diskuterer, om medlemmerne af forretningsudvalget fortsat skal have arbejdstelefon, eller om de skal have tilskud til brug af privattelefon. Drøftelse: Det nye forretningsudvalg nedfælder på papir på førstkommende forretningsudvalgsmøde, hvad forventningerne er til hhv. formand, næstformand og øvrige forretningsudvalgsmedlemmer. Dette drøftes på bestyrelsesmødet i september. Brug af FU-arbejdstelefonen drøftes. Bestyrelsen mener, det er relevant, at den nuværende ordning med FU-arbejdstelefonerne fortsætter. 7.2 Evaluering af landskonference 31. maj – 1. juni 2013 har SLS afholdt landskonference i Odense. Tidligere har landskonferencen (tidligere: landskursus) ikke tiltrukket så mange deltagere, og derfor har gruppen i år nytænkt konceptet. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter evalueringen fra deltagerne samt evalueringen fra arbejdsgruppen. Drøftelse Se evalueringer bagest i referatet. 7.3. ICN Kongressen 2013 På bestyrelsesmødet stillede Sanne Fuglsang Nyquist og Martin Locht Pedersen, begge fra SLS-Aarhus, spørgsmålstegn ved formandskabets deltagelse i ICN-kongressen i maj, og hvorfor man har brugt så mange penge på netop dette projekt. Formanden forklarede, at det var en bestyrelsesbeslutning i januar måned, og at pengene havde været sparet op til formålet i de sidste 4 år. Bestyrelsen havde vurderet, at det var vigtigt for SLS og for SLS- Bestyrelsen, at to repræsentanter fra SLS tog af sted. 8. Sager til beslutning 8.1 Kreds-, regions- og kommunalvalg i efteråret I efteråret 2013 afholdes der både kredsbestyrelsesvalg og kommunal- og regionsvalg. I forbindelse med folketingsvalget 2011 lavede SLS posters og flyers, som vi delte ud på skolerne til paneldebatter osv. I materialet opfordrede vi sygeplejestuderende til at ”Stemme Sygepleje” og ”Stemme Uddannelse” og altså stemme på de kandidater, som ville bidrage mest til sygeplejerskeuddannelsen og vores fremtidige arbejdsliv. 8


SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 Det ville være relevant at lave noget lignende - især til regionsvalget, da det er her, mange af vores kliniske perioder ligger. Desuden kunne vi slå på ting som refusionstaxameter til kommunalvalget. Til kredsbestyrelsesvalget skal vi vurdere, hvor meget vi vil ”hjælpe” Dansk Sygeplejeråd, om vi skal give en særlig støtte til unge/nyuddannede, der stiller op til kredsbestyrelsesvalgene osv. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen diskuterer valgene ét for ét, og beslutter hvilke tiltag SLS skal gøre i forbindelse hermed. Drøftelse: - Campus – De Studerendes Råd i Aarhus laver paneldebat med alle partier – opfordring til alle lokalbestyrelser. - SLS-København foreslår paneldebatter arrangeret af MVU-netværket. Regionalt? - Invitér alle lokalbestyrelser til de paneldebatter, der planlægges. - Martin Locht Pedersen (forretningsudvalgsmedlem 2013-2014) vil gerne hjælpe lokalbestyrelserne med at arrangere paneldebatter lokalt. Beslutning: Der er udarbejdet en foreløbig flyer (den har den nuværende formand), der kan uddeles til studerende og lægges rundt om på skolerne for at hjælpe de studerende med kvalificerede spørgsmål til politikere osv. til regions - og kommunalvalgene. Flyeren blev delt ud på bestyrelsesmødet. TIl den er der følgende ændringer: - "Den gode overgang til arbejdslivet" revideres, så den er mere fokuseret på introforløbene for nyuddannede sygeplejersker. Ligeledes skal der tilføjes spørgsmål omhandlende arbejdsmiljø. - "Lige løn for lige arbejde": Der skal tilføjes spørgsmål omhandlende de andre professionsbachelorers lønninger ift. vores. Flyeren sendes ud til godkendelse hos alle lokalbestyrelsesformænd, når den er revideret af den nuværende og den tiltrædende formand. Derefter går den i trykken, så den er klar til efteråret. 8.2 Nyt navn til SLS-repræsentanten På årsmødet 26.-28. april 2013 valgte vi, at ”SLS-repræsentant” bliver erstattet med ”aktiv”. Da vores mappe til nye lokalbestyrelsesmedlemmer hedder ”SLS-repræsentanten”, skal vi have valgt et andet navn til mappen. Forslag til navne: Lokalbestyrelseshåndbogen SLS aktiv Aktivisten Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter mulige forslag til det nye navn og beslutter, hvad navnet skal være fremover. Beslutning: Det besluttes enstemmigt, at SLS-repræsentanten fremover skal hedde ”Aktiv i SLS”. 9


SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 8.3 Foreløbigt realiseret kvartalsregnskab og budget 2013 Vi har haft flere større aktiviteter, her i blandt årsmøde og studietur. Årsmødet har besluttet øgede udgifter til forretningsudvalgsmedlemmerne og til bestyrelsesmøder. Foreløbig er der budgetteret med underskud for 2013. SLS-Bestyrelsen har ansvaret for at revidere budgettet imellem årsmøderne. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter SLS’ forbrug og budget for 2013 og reviderer det efter behov. Beslutning: Forbruget og det realiserede budget for 2013 diskuteres i bestyrelsen. Det tiltrædende formandskab ønsker at deltage i ”Kvindelige meningsdannere” – et kursus der afholdes af Tænketanken Cevea. Kurset koster 10.000 kr. pr. deltager. Der stemmes om dette, og det besluttes, at det kommende formandskab IKKE skal deltage i kurset. 9. Eventuelt 9.1 Evaluering af arbejdsgrupperne 2012-2013 Opfølgning Generel information om arbejdsgrupperne – hvad er fokus? Konkrete krav til det enkelte medlem af arbejdsgruppen. Hvad skal DU gøre? Det SKAL være et forretningsudvalgsmedlemm, der er tovholder for de enkelte arbejdsgrupper. Der skal ligge en klar retningslinje for, hvilken kommunikationsform (facebook, dropbox) der anvendes i den enkelte arbejdsgruppe. Giv dine opgaver videre, hvis du ikke selv kan overskue dem. Mere virkelighedsnære indsatsområder – gør dem levende. Brug virkelige historier og studerende. Vi mangler det narrative. 9.2. Projektmedarbejderen Generel diskussion om, hvad projektmedarbejderen skal bruges til. Forretningsudvalget får mandat til at udarbejde stillingsopslag, som sendes ud til lokalbestyrelsesformændene til godkendelse. 10. Evaluering af mødet Talerækken blev overholdt – dejligt! Brug af facebook under møderne frabedes. Svært at koncentrere sig til kl. 23.30 om aftenen. Det er for sent. 10


SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 11. Næste møde Næste bestyrelsesmøde afholdes 7.-8. september 2013. 12. Afslutning af mødet v. mødeleder Intet refereret til dette punkt. 11


SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 Evaluering af Landskonference 2013 – arbejdsgruppen 1. Gruppens arbejdsindsats/ fordeling af arbejdsopgaver i planlægningsfasen/ tidsplan Der manglede en fast tovholder Der manglede en tidsplan Gruppens medlemmer var ikke så god til at holde hinanden opdateret på, hvor langt de var med de forskellige processer Gruppen kom for sent i gang med den reelle planlægning – brugte meget tid på brainstorming og idéudvikling, hvoraf det meste alligevel faldt til jorden. Mistede en masse muligheder på den måde. Var ikke gode til at fordele opgaver ligeligt mellem gruppemedlemmerne Der røg en del af gruppens medlemmer undervejs Kommunikation foregik via facebook-gruppe 2. Mødefrekvens- og afholdelse Skype møderne skulle have været mere strukturerede, både mht. hyppighed og under møderne. Referater var mangelfyldte, det var svært at følge med og indgå i gruppen midtvejs. Folk glemte hyppigt Skype-møder - de skulle måske have været på fast dag og så kortere? Flere i arbejdsgruppen lavede stort arbejde i slutspurt lige op til konferencen 3. Gennemførsel af kurset, herunder hvordan det praktiske forløb Manglede hjælpen fra national side Odense LB stod alene med kursisterne da de ankom, mens 3 fra arbejdsgruppen var ude og handle hvor to af de personer var "hovedpersonerne" ved kurset. En anden gang skal det gøres før så det er på plads inden kurset starter! Odense LB ydede kæmpe praktisk arbejde Kbh LB var super flinke at blive og rydde op Aarhus LB har været super seje med både rekruttering og bus-arrangement Koordineringen med tilmelding og tilmeldingssystem var noget rod Tidskrævende at styre intern venteliste, men det gav også god kontrol over deltagerantal 4. Generelt om LK De fleste deltagere var glade for konferencen og den løb af stablen i god ro og orden Aktive SLS´ere meget hjælpsomme, også dem der kommer som deltagere Alle var helt vilde med Fixelance-oplæg og det er nogen vi nok kommer til at bruge lokalt til flere oplæg 12


SLS-Bestyrelsesmøde på Klarskovgaard Godkendt referat 7. juni 2013 Evaluering af Landskonference 2013 – deltagere Rating 4,9 Foredraget om "Det mobile fixerum" ved Michael Olsen og Maria Bonde Workshoppen om casearbejde og alternativ akutsygepleje ved Christian 4,5 Kummerfeldt 4,3 Transporten Foredraget om "Sygepleje i verdens brændpunkter" ved Adriana Ferracin 4,2 Kleivan 4,1 Lokalerne og beliggenhed 4 Oplægget om triage og den efterfølgende workshop 3,9 Workshoppen om PVK-anlæggelse 3,8 Programmet og tidsplanen 3,7 Landskonferencen generelt 3,7 Informationen før konferencen Oplægget om akutbehandling (det med ABCDE-principperne) og den efter- 3,4 følgende workshop 2,9 Maden Workshoppen om gruppedynamik og stresshåndtering ved Birgit Smede- 2,8 gaard 2,7 Oplægget "Historier fra en traumestue" ved Lone Sneistrup Kritikpunkter Ros For lidt praktisk/hands-on workshops i forhold til det forventede Overnatning på store sovesale samt bad- og toiletforhold var ikke i orden For lille fagligt udbytte – især studerende efter modul 10 var ikke tilfredse Lørdagens program var for presset/for langt Dårlig koordinering, manglende velkomst, information og program For lidt ”ryste sammen”-aktivitet Ikke nok vand/drikkevarer – og der var for varmt i auditoriet! Ikke nok tid til PVK-workshop Transport i bus Aarhus t/r samt refusion af billetter Stort fagligt udbytte Socialt arrangement fredag aften PVK-anlæggelse og case-workshops Idéer til fremtiden Gå udenom pensum – find et relevant tema, som alle sygeplejestuderende får noget ud af og som ikke kræver afslutning af bestemt modul Lavere deltagerantal? Flere praktiske workshops og mindre presset program Igen: Flere vinkler på sygeplejen, à la karrieredage Bruge faglige selskaber som lokkemad og evt. workshopholdere Give grundig information om konferencens indhold og program 13

More magazines by this user
Similar magazines