Om Vold Elever - Emu

emu.dk

Om Vold Elever - Emu

26 tabu og vold

Tavshed kan skyldes, at vold er et tabubelagt emne. Tabu betyder oprindeligt ”urørligt” og

”forbudt” og handler om ting eller handlinger vi helst ikke accepterer eller taler om –

og som på den måde bliver tabu.

? Lav en brainstorm om tabu.

Overvej, hvilke tabuer der er ens

eller forskellige for piger og drenge.


Straffeloven

Den danske lovgivning kriminaliserer ethvert overgreb mod en anden person. I straffelovens

§ 244 står der, at den som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme,

straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 3 år. I § 245 står der, at den som udøver vold

af en særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med

fængsel indtil 6 år.

www.retsinformation.dk

More magazines by this user
Similar magazines