I august og september 2009 blev der foretaget en ex-ante vurdering ...

eogs.dk

I august og september 2009 blev der foretaget en ex-ante vurdering ...

Tillæg til ex-ante vurdering af de administrative konsekvenser ved forslag

til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer

I august og september 2009 blev der foretaget en ex-ante vurdering af

de administrative konsekvenser af et lovforslag om afgift af mættet fedt

i visse fødevarer. Lovforslaget var sendt i høring af Skatteministeriet d.

18. august med henblik på fremsættelse i folketingsåret 09/10, men

lovforslaget blev trukket tilbage og omarbejdet til fremsættelse i folketingsåret

10/11. I den forbindelse blev det nye lovforslag sendt i høring

d. 12. oktober 2010.

Siden første høring er der sket en række ændringer med lovforslaget.

De fleste er af en mere teknisk karakter, og deres indflydelse på de administrative

byrder for erhvervslivet er blevet vurderet til at være minimale.

Tilføjelsen af fødevaregruppen ”kød” vil derimod medføre, at

væsentlig flere producenter og importører omfattes af lovforslaget, og

dette vil have en større indflydelse på de administrative konsekvenser,

som vil blive vurderet i dette tillæg.

Vurderingen tager udgangspunkt i ex-antens beregninger af omstillingsbyrder

og løbende byrder på virksomhedsniveau. Dermed er eneste

ændring en opskrivning af antallet af omfattede virksomheder. Forholdet

mellem store og små virksomheder i ex-anten er endvidere videreført

her, da det ikke har været muligt at segmentere kødproducenter

og kødimportører på anden vis.

I alt forventes yderligere ca. 116 (kød)producenter og ca. 384 (kød)importører

at blive omfattet af lovforslaget. Dermed ser populationen ud

som følgende:

Segment Population

Stor producent 34

Lille producent 124

Stor importør 77

Lille importør 1.466

Total 1.701

12. november 2010

/jme

Sag

ERHVERVS- OG

SELSKABSSTYRELSEN

Kampmannsgade 1

1780 København V

Tlf. 33 30 77 00

Fax 33 30 77 99

CVR-nr 10 15 08 17

eogs@eogs.dk

www.eogs.dk

ØKONOMI- OG

ERHVERVSMINISTERIET


Nedenstående tabel viser de administrative konsekvenser på samfundsniveau

af det nye udkast til lovforslaget:

Informations- Segment Omstillings- Løbende omforpligtelseomkostningkostning

Registrering af Ikke segmente- 146.286 6.535

afgiftspligtige

virksomheder

ret

Angivelse af Stor producent 5.071.950 872.945

fedtafgift for en

afgiftsperiode

Angivelse af Lille producent 2.807.980 1.839.968

fedtafgift for en

afgiftsperiode

Angivelse af Stor importør 23.450.350 2.486.747

fedtafgift for en

afgiftsperiode

Angivelse af Lille importør 32.046.760 9.582.582

fedtafgift for en

afgiftsperiode

Angivelse af Stor importør 34.268.850 3.817.261

dækningsafgift

for en afgiftsperiode

Angivelse af Lille importør 52.644.060 16.530.542

dækningsafgift

for en afgiftsperiode

Opgørelse og Stor producent 340.680 -

indberetning af

varelager

Opgørelse og Lille producent 305.040 -

indberetning af

varelager

Opgørelse og Stor importør 1.157.310 -

indberetning af

varelager

Opgørelse og Lille importør 9.015.900 -

indberetning af

varelager

Kontrol Ikke segmenteret

- 209.223

Total 161.255.166 35.345.803

Samlet set er der sket en forøgelse af omstillingsbyrderne med ca. 44

mio. kr., mens de løbende byrder er steget med ca. 10 mio. kr.

2/2

More magazines by this user
Similar magazines