Bioteknologi A, Matematik A, Samfundsfag B - Erhvervsskolen ...

esh.dk

Bioteknologi A, Matematik A, Samfundsfag B - Erhvervsskolen ...

Bioteknologi A, Matematik A, Samfundsfag B


De største opfindelser opstår, når vi lærer

af naturen. Den ny teknologi skaber fremtiden

ved at sætte sit præg på samfundet.

Undervisningen i faget bioteknologi A tager

udgangspunkt i viden fra både biologi

og kemi på B-niveau. Der skiftes mellem

rene kemi- og biologiforløb, og bioteknologiske

temaer. Det kan være temaer som:

genteknologi, fremstilling og anvendelse af

enzymer, analysemetoder fra lægevidenskaben,

og fremstilling af nye lægemidler. Vi

bruger biologien og kemien til at forstå de

reaktioner der foregår inde i vores celler, i

forskernes reagensglas og i biotekvirksomhedernes

gæringstanke.

Du lærer at udføre eksperimenter og undersøgelser,

og at formidle forsøg og resultater

både mundtligt og skriftligt. Der

indgår en del læsning af lærebøger og for-

BIOTEKNOLOGI A

MATEMATIK A

skellige typer tekster i faget, og faget indeholder

en del skriftligt arbejde.

Undervisningen er tilrettelagt med både

teoretisk undervisning og eksperimentelt

arbejde i laboratorier. Du laver forsøg her

på skolen, og på virksomheder og uddannelsesinstitutioner

som vi besøger.

Matematik er det vigtigste værktøj, når

data fra bioteknologi skal behandles og

fortolkes. Anvendt matematik giver os

mulighed for, i Bioteknologi, at arbejde

med egne resultater.

I matematik A opnår du forståelse for matematiske

metoder, teorier og modeller.

Du udvikler din evne til at formulere og

løse matematiske problemer både teoretisk

og praktisk, fx indenfor teknik, naturvidenskab

og samfundsfag.


Du lærer også at bruge matematiske IThjælpemidler,

som fx CAS-værktøjer, matematikprogrammer

m.v.

Undervisningsformen veksler mellem lærerstyret

undervisning, emnearbejde og

Samfundsfag knytter vores naturvidenskabelige

og teknologiske viden sammen med

det samfund vi lever i. Vi kan arbejde med

lovgivning, økonomi, og samfundsmæssige

problemstillinger i forbindelse med udvikling

af ny (bio)teknologi.

I faget samfundsfag på B-niveau beskæftiger

du dig desuden med samfundsfaglige

emner som sociologi, økonomi og politik.

Du bliver fortrolig med brugen af fagets

Diagram der viser resultaterne

fra vores undersøgelse

om hvad interviewpersonerne

stemmer på.

Resultaterne er opgjort i

procent.

SAMFUNDFAG B

projektarbejde. Du bliver trænet i mundtlig

og skriftlig fremstilling indenfor faget.

I matematik på A-niveau er der en del

skriftligt arbejde i form af regelmæssige afleveringsopgaver

og større projekter.

fagsprog og metoder. Nyheder fra aviser, tv

eller digitale medier inddrages i undervisningen,

og gør dig i stand til at deltage på

kvalificeret vis i den aktuelle debat.

Undervisningen træner dig til at kunne

gennemføre alle faser af et samfundsfagligt

projekt, herunder kunne indsamle egne

data. Du får metoder til indsamling, vurdering

og bearbejdning af forskelligt materiale.


Studieretning 1. år 2. år 3. år

Bioteknologi A

Matematik A

Samfundsfag B

Studievejledning

Matematik A

Bioteknologi A

Samfundsfag B

Dansk A

Fysik B

Engelsk B

Teknologi B

Kommunikation/IT C

Karen Munk Jensen

Telefon 48 22 27 09

Telefon 4822 2709

E-mail: kmu@esnord.dk

E-mail: kmu@esnord.dk

Karen Kongsted

Telefon 48 22 27 09

Karen Kongsted

E-mail: kk@esnord.dk

Telefon 4822 2709

E-mail: Christian kk@esnord.dk

Obel

Telefon 48 22 27 09

E-mail: cob@esnord.dk

STUDIERETNINGEN

Studieretningen er tilrettelagt til dig, som drømmer om en fremtid med en

naturvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig uddannelse.

Det er studieretningen til dig, der vil arbejde med den nyeste teknologi indenfor

området - ikke kun i teori men også i praksis.

Matematik A

Bioteknologi A

Samfundsfag B

Dansk A

Fysik B

Engelsk B

Teknologi B

Teknologihistorie C

Valgfag C-niveau

Matematik A

Bioteknologi A

Samfundsfag B

Dansk A

Teknikfag A

Uddannelsesadministrationen

Katja Ravn

Telefon 48 22 27 03

Telefon 4822 2703

E-mail: kar@esnord.dk

E-mail: kar@esnord.dk

Cecilie Tarp Christiansen

Cecilie Telefon 48 Tarp 22 27 Christiansen

04

Telefon E-mail: cc@esnord.dk 4822 2704

E-mail: cc@esnord.dk

Valgfag A- eller B-niveau

ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND ·CARLSBERGVEJ 34 · 3400 HILLERØD · TLF. 4829 0000 · WWW.ESNORD.DK/HTX

More magazines by this user
Similar magazines