Geovidenskab A – Matematik A – samfundsfag B - Erhvervsskolen ...

esh.dk

Geovidenskab A – Matematik A – samfundsfag B - Erhvervsskolen ...

110112/mf

Ækvator

Geovidenskab A Matematik A samfundsfag B

Stillehavs-

Plade


Nordamerikanske

Plade

Nasca

Plade

Sydamerikanske

Plade

Jordens opbygning af Lithosfære-plader

Kilde: GEUS

Afrikanske

Plade

Antarktiske

Plade

Eurasiske

Plade

Kinesiske

Plade

Philipinske

Plade

▲ ▲

Indo - Australske

Plade

Ki de: Niels Henr ksen, Grønlands Geoloiske udvik ing, GEUS. Tegning A. Andersen, GEUS


Geovidenskab A Matematik A samfundsfag B

Faget Geovidenskab er et bredt naturvidenskabeligt

fag som beskæftiger sig med vores planet jorden.

Interesserer du dig for årsager til naturfænomener

som klima og vejr, jordskælv, olieeftersøgning,

jordens oprindelse og udforskning mv., så er denne

studieretning lige noget for dig.

Faget Geovidenskab tager udgangspunkt i, hvilke

geografiske, geologiske og fysiske processer der

bestemmer livet her på jorden. Du får forståelse for de

muligheder og begrænsninger, mennesket er underlagt

inden for fx råstoffer, klima og energikilder.

FAGETS KERNESTOF ER FORDELT PÅ

FIRE HOVEDOMRÅDER:

Jorden, de geologiske processer,

jordens indre og pladetektonik

(dvs. jordens pladeopdelte

overfladebevægelser, der kan

resultere i jordskælv og vulkansk

aktivitet).

• Vejret, klima og

klimaforandringer.

Meteorologi, energibalancer og

klimamodeller.

• Vand, vandressourcer og deres

udnyttelse. Vandets kredsløb og

grundvandsstrømme.

• Produktion og energiteknologi.

Energiforsyning, olieudvinding

og bæredygtige energikilder.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen veksler imellem

teori og studier ud af huset, som

ekskursioner til Stevns Klint, Maersk

Oil, GEUS og Geodata-centret på

DTU. På et geografisk afgrænset


Skolens elever kigger på borekerner, under besøg hos Mærsk Oil

område, en såkaldt ”Geotop”

her i Nordsjælland, kommer du

til at arbejde med både elektrisk

og seismisk (vha. trykbølger)

måleudstyr ude i felten.

I Matematik A bliver der ud over

det almene kernestof arbejdet

med modeller med data fra

egne undersøgelser og ud fra

geovidenskabelige modeller. I

samarbejde med Teknologifaget

og Samfundsfag undersøger du

i projekter, hvordan du selv og

samfundet som helhed kan bidrage

til energibesparelser og udvikling af

vedvarende energi.

INDHOLD

Faget Geovidenskab indeholder

Fysik på B-niveau, som du

derfor ikke skal læse særskilt.

Undervisningen bliver tilrettelagt

således, at det på 3. år bliver

muligt at vælge Fysik A og andre

naturvidenskabelige højniveauer.


STUDIERETNING 1. ÅR 2. ÅR 3. ÅR

Matematik A

Geovidenskab A

Samfundsfag B

STUDIEVEJLEDNING

Karen Munk Jensen

Telefon 4822 2709

E-mail: kmu@esnord.dk

Karen Kongsted

Telefon 4822 2709

E-mail: kk@esnord.dk

Matematik A

Geovidenskab A

Dansk A

Engelsk B

Kemi B

Biologi C

Samfundsfag B

Kommunikation /IT C

Teknologi B

Matematik A

Geovidenskab A

Dansk A

Engelsk B

Kemi B

Biologi C

Samfundsfag B

Teknologi B

Teknologihistorie C

Valgfag på C- niveau

UDDANNELSESADMINISTRATIONEN

Katja Ravn

Telefon 4822 2703

E-mail: kar@esnord.dk

Cecilie Tarp Christiansen

Telefon 4822 2704

E-mail: cc@esnord.dk

Matematik A

Geovidenskab A

Dansk A

Samfundsfag B

Teknikfag A

Valgfag på A- eller B-

niveau

ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND · MILNERSVEJ 48 · 3400 HILLERØD · TLF. 4829 0000 · WWW.ESNORD.DK/HTX

110112/mf

More magazines by this user
Similar magazines