27. august 2010 - Erhvervsskolen Nordsjælland

esh.dk

27. august 2010 - Erhvervsskolen Nordsjælland

Til Det Lokale Uddannelsesudvalg for Serviceassistentuddannelsen.

Steen Andersen (SA) Thora Pestell (TP) Jakob Boye-Møller

Niels Thomsen (NITH) Solveig Frisch (SF) Inger Kofoed-Jespersen (IKJ)

Egon Svensson Michael Krogh Sabrina Karby Mikkelsen, ref.

Referat af LUU-møde den 27. august 2010.

Hillerød den 30. august

Afbud:

Ej mødt: Solveig Frisch

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og evt. opfølgning

3. Skole start

4. Nyt fra hospitalselever

5. Virksomhedsundersøgelse (GVU)

6. Nyt fra udvalget

7. Nyt fra Skolen

8. Eventuelt – herunder fastlæggelse af nyt møde

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

Ad 2 Godkendelse af referat fra sidste møde og evt. opfølgning

Ad 3 Skole start

Referatet fra sidste møde er godkendt

Steen spurgte om der var tjek på det nye skole start, Inger sagde at der

var tjek på det.

Inger informerede udvalgt om at der er startet en ny lærer.

Jacob sagde at det er godt der er kommet en ny lærer, da Inger ikke skal

have for mange undervisningstimer, for hun skal også have tid til at være

faglærer, og kunne tage sig af de opgaver der høre under dette.

Steen informerede udvalget om at der har været lidt ged i

uddannelsesaftalerne. Screeningen har været sat i gang for sent, det skal

der rettes op på, for det er meget vigtigt at det bliver sat i gang i rette tid.

Se også ad. 6

Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · tlf. 4829 0000 · www.esh.dk

Side 1 af 3


Udvalget snakkede om der skulle laves et LUU udvalg for ejendomsservices,

så der både var et udvalg for serviceassistent og ejendomsservice, da

uddannelserne er lidt forskellige.

Det syntes alle er en god idé.

Der skal vælges en ny elevrådsrepræsentant i stedet for Egon.

Steen forslog at det ville være godt hvis der kunne blive valgt 2

elevrådsrepræsentanter, 1 fra hospitalsdelen og 1 fra virksomhedsdelen. De

skal vælges fra det nye hold.

Ad 4 Nyt fra hospitalselever

Steen fortalte, at 3 elever havde fået godkendt deres projekt, men 4 dage

efter bliver det afvist af lærerne. Dette skyldes manglende kommunikation

mellem lærer og elever, og det skal der rettes op på.

Jacob havde snakket med de 2 lærer, de mener der er forgået en

misforståelse og de har samme opfattelse af situationen. De mener

eleverne ikke helt var klare over hvad, der blev sagt. Eleverne ville ikke

kunne gå op og scorer høje karakterer, da opgaven var misforstået.

Jacob vil gerne sende et brev/svar til personen omkring denne situation,

hvis personen ønsker det.

Steen snakker med personen og melder tilbage til Jacob (denne sag er

afsluttet nu)

Egon fortalte at der skal være klarer linjer, om projekt og karakterer, da

mange elever ikke er klare over dette. Der skal også være en bedre

kommunikation mellem lærer og elever.

Det vil der blive rettet op på.

Ad 5 Virksomhedsundersøgelse (GVU)

Hvis der kommer en som gerne vil have tilbuddet, skal det kunne lade sig

gøre. Der er pt. ikke nogen der har søgt ind som serviceassistent med

GVU.

Ad 6 Nyt fra udvalget

Steen fortalte at han havde haft et møde med Niels Thomsen, hvor de

havde snakket om, at de gerne vil havde Jacob og Inger med til et møde,

Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · tlf. 4829 0000 · www.esh.dk

Side 2 af 3


hvor de snakker om Screening og hvem der gør hvad, og målrettet dansk

hold, for personer som ikke kommer fra Danmark.

Ad 7 Nyt fra skolen

Jacob fortalte udvalget, at skolen har åbnet en service skole i

Frederikssund d. 16. august. Der var 13 tilmeldte, og med hensyn til køn

var det godt fordelt. Frederikssund kommune havde gjort en god indsats

for at fremhæve skolens åbning.

Frederikssund har igen garanti for praktikpladser.

Den. 1. oktober bliver der ansat en ejendomsservice lærer.

Jacob informerede udvalget, om at skolen køber de senge som vi mangler,

og det bliver rigtige hospitalssenge, så undervisningen bliver helt optimal.

Inger fortalte at møblerne i klasselokalet er blevet tjekket, og det er de

bedste møbler skolen har. Der kan ikke købes nye møbler grundet budget

rammen.

Egon fortalte at computerne ikke er opdateret, hvilket ikke er særlig godt

når læreren underviser med et program fra 2007, og eleverne sidder med

et program fra 2003.

Det vil blive undersøgt.

Ad 8 Eventuelt – herunder fastlæggelse af nyt møde

Næste møde er onsdag den 24. november kl. 12-14 (Julefrokost)

Steen undersøger om Solveig stadig er interesseret i, at være med i

udvalget

Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · tlf. 4829 0000 · www.esh.dk

Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines