Udbudspolitik, erhversakademiet - Erhvervsskolen Nordsjælland

esh.dk

Udbudspolitik, erhversakademiet - Erhvervsskolen Nordsjælland

Udbudspolitik for EVE m.v. for Erhvervsskolen Nordsjælland 2009

be kompetenceudvikling og værditilvækst for virksomheden og dens

medarbejdere gennem praksisnær læring.

Mission for Erhvervsakademiet Nordsjælland

Erhvervsakademiet Nordsjælland:

• tilbyder uddannelser så vore studerende og kursister opnår faglige,

sociale og personlige kvalifikationer, der bidrager til at gøre dem til

kompetente borgere i fremtidens samfund.

• arbejder systematisk med at forbedre den enkelte medarbejders

kompetencer, gennem kompetencevurdering og proces- og udviklingsorienteret

undervisning.

Vision Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende vision:

• Vi vil opfattes som et visionært og udviklingsorienteret viden- og

kompetencecenter, der fremstår attraktivt for kunder, samarbejdspartnere

og medarbejdere.

• Vi vil indgå strategiske samarbejder med andre uddannelsesudbydere

for at dække så bredt, koordineret og kvalificeret i forhold til virksomhedernes

behov.

• Vi vil etablere gode markedsrelaterede kompetencer gennem en høj

produktkvalitet - og fleksibelt imødekomme erhvervslivets aktuelle

og kommende behov.

• Med udgangspunkt i dialog, vejledning og rådgivning vil vi tilbyde

kompetencegivende uddannelser og kurser der skaber værditilvækst

for virksomheden og den enkelte.

Hvor agerer vi?

Skolens geografiske dækningsområde/region varierer fra uddannelse til

uddannelse, og spænder fra det rent lokale til det nationale. Dækningsområdet

er bl.a. afhængigt af antallet af godkendte uddannelsesinstitutioner

lokalt, regionalt og nationalt, og af konkrete partnerskaber med

koncerner og virksomheder og andre eksterne samarbejdspartnere, der

kan være landsdækkende.

Erhvervsakademiet Nordsjælland betragter ”regionen” som Nordsjælland

og Storkøbenhavn, og ser denne region som sin primære aftager af uddannelser.

Hvis kunder og samarbejdspartnere ønsker Erhvervsakademiet

Nordsjællands deltagelse i specifikke uddannelsesprojekter, af stør-

Side 4 af 15

More magazines by this user
Similar magazines