Velkommen til skolehjemmet

esh.dk

Velkommen til skolehjemmet

Selskovvej

Roskildevej

Gadevangsvej

Isterødvejen

ERHVERVSAKADEMIET NORDSJÆLLAND · PEDER OXES ALLÉ 4 · 3400 HILLERØD · TLF. 4822 5300 · WWW.EANORD.DK

kaw/291110

Velkommen til skolehjemmet


Information om skolehjemmet

Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjællands skolehjem, som er en del af

Industri- og Håndværkerkollegiet.

Skolehjemmet finder du på adressen:

Bymosegårds Allé 8, (blok 8)

3400 Hillerød

Under dit ophold er din postadresse:

Dit for- og efternavn

c/o Erhvervsakademiet Nordsjælland, Fremtidens reddere

Peder Oxes Allé 4, samt lejlighedsnr.

3400 Hillerød

Vi glæder os til at tage del i din hverdag.

Helle Bøttcher

Uddannelsesforstander

IndcheknIng

Du skal checke ind den dag, du starter på

skolen, eller dagen før (søndag). Værelserne er

hovedsagligt dobbeltværelser. Husk derfor at

medbringe en hængelås til dit skab på værelset.

Du skal selv medbringe sengelinned, karklude,

viskestykker, håndklæder mv.

SkolenS receptIonen

Skolens reception har åbent mandag til fredag

kl. 7:45-13:30. Telefon 48 22 53 00. For direkte

henvendelse, kontakt Charlotte Eilschou Dam,

telefon 48 22 53 66. Uden for skolens normale

åbningstid kan du kontakte Michael Frederiksen

på mobil 27 78 38 51 om praktiske ting fx el,

vand og varme.

VærelSet

Som elev på skolehjemmet skal du selv sørge for

at rydde op og rengøre dit værelse. Støvsuger

og rengøringssæt står i hver blok. Husk altid at

låse døren til værelset, når du forlader det – også

i dagtimerne. Mellem kl. 23:00-06:45 frabedes

støjende adfærd af enhver art. Tag hensyn til de

omkringboende, skru helt ned for radio m.m.

VaSk

Der er vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler

i blok 8, som kan benyttes efter reglerne

i husordenen.

Skader

Eventuelle skader på bygninger og inventar for-

voldt af elever under opholdet vil blive udbedret

på skadesvolderens regning.

Sygdom

Sygdom meddeles inden kl. 08.00 på telefon

48 22 53 66. Har du brug for en læge, kontakt:

Læge Klaus Anker Nielsen

Torvet 1, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 00 56

afrejSe

På afrejsedagen skal dit værelse være tømt

og rengjort. Aflever nøgler og lånt materiel i

receptionen inden kl. 9:00 på afrejsedagen. Hvis

du ikke har gjort rent jf. vores aftale, sender vi

en regning. Prisen er 500 kr. Rejser du før aftalte

afrejsedato, skal du give skolen besked hurtigst

muligt.

BortVISnIng

Elever der ikke overholder skolens reglement,

forvolder skade på bygninger og inventar eller

ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises.

alkoholpolItIk, rygnIng og euforISerende

Stoffer

Det er tilladt at drikke alkohol - du skal dog være

over 18 år. Rygning på skolehjemmet er forbudt.

Al brug eller salg af euforiserende stoffer er forbudt

og vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Det

samme gælder, hvis der er mistanke om det.

More magazines by this user
Similar magazines