Membership_Trailer_DK.qxp:Layout 1 - EUROPART - europart.de

europart.net

Membership_Trailer_DK.qxp:Layout 1 - EUROPART - europart.de

Dækningsbegrænsning

Servicetilbuddet fra EUAC for punkteringer begrænser på ingen måde de

lovmæssige garantibestemmelser, som er gældende uden begrænsninger. EUAC

forbeholder sig retten til når som helst at ændre tilbuddet inden for

punkteringsservicen uden varsel med hensyn til indhold, anvendelsesbetingelser,

tilmeldingsbetingelser, gyldighedsvarighed og tilbudsomfang og give

medlemmerne skriftlig meddelelse herom. EUAC forbeholder sig retten til når som

helst at trække tilbuddet i punkteringsservicen tilbage uden varsel; i så fald gælder

de øvrige serviceydelser fortsat frem til udløb af løbetiden.

A.2.5. Erstatningskøretøj

Hvis køretøjets køreevne ikke kan genetableres inden for 8 arbejdstimer gennem

den tidligere beskrevne mobilitetsservice, stilles et om muligt ligeværdigt

erstatningskøretøj til rådighed i maks. tre (3) dage for at muliggøre viderekørsel.

Udgifter til tillægsforsikringer, brændstof, vejafgifter samt udbringnings- eller

afhentningsgebyrer dækkes ikke. Disse afholdes af kunden. De pågældende

udleveringsbetingelser fra udbyderen af erstatningskøretøjet er gældende. Hvis

der er lastet gods på medlemmets køretøj/anhænger, dækkes udgiften til

omlæsning heraf ikke.

Artikel 2. Tidsmæssigt gyldighedsområde

Assistancebeskyttelsen starter ved modtagelse af medlemsbidraget og slutter

ved udløb af medlemskabet af EUAC. Assistancebeskyttelsen for køretøjer retter

sig efter hhv. deres bestående registrering og derefter, om medlemsbidraget for

det pågældende registrerede køretøj er betalt.

Artikel 3. Omfattede køretøjer

Assistancebeskyttelsen gælder for individuelle lastbiler og erhvervskøretøjer

med en nyttelast > 1,8 t.

More magazines by this user
Similar magazines