26.08.2013 Views

Tilbehør og udstyr - EUROPART - europart.de

Tilbehør og udstyr - EUROPART - europart.de

Tilbehør og udstyr - EUROPART - europart.de

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Tilbehør</strong> <strong>og</strong> <strong>udstyr</strong><br />

til lastbiler <strong>og</strong> busser<br />

<strong>Tilbehør</strong> <strong>og</strong> <strong>udstyr</strong><br />

Antenner<br />

Bakalarm<br />

Batterier<br />

Blæsepistol<br />

Bundmåtter<br />

Diagramskiver<br />

Horn<br />

Hjulkapsler<br />

Kaffemaskiner<br />

Kølebokse<br />

Køleskabe<br />

Michelin figur<br />

Omformere<br />

Snekæ<strong>de</strong>r<br />

Sæ<strong>de</strong>overtræk<br />

Tv<br />

Walkie <strong>og</strong> tilbehør


18.11.2011<br />

Walkie<br />

Danita<br />

Danita 3000Multi<br />

Danita 3000Multi CB radio er et meget avanceret apparat,<br />

som trods sine små dimentioner, rummer en masse.Kan<br />

indstilles til et EU lands specificationer, bå<strong>de</strong> med hensyn<br />

til FM <strong>og</strong> AM modulation <strong>og</strong> korrekt kanal antal. Scanfunktion<br />

så man kan lytte med på flere kanaler. Stort display, <strong>og</strong><br />

mulighed for tilslutning af S-meter samt ekstern højttaler.<br />

Er man i tvivl om et lands specificationer sættes Danita<br />

3000Multi til CE i displayet, CE må benyttes i alle <strong>de</strong> euro-<br />

pæiske lan<strong>de</strong>.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Inkl. mikrofon, mikrofonhol<strong>de</strong>r, strømkabel for<br />

12V DC <strong>og</strong> monteringsbøjle. 8000 009 304<br />

DIN indbygningskit, specielt til Danita 3000<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Justerbar, <strong>de</strong>rfor ingen raslely<strong>de</strong>. 8000 001 129<br />

Danita 640 FM<br />

Klassisk, komplet <strong>udstyr</strong>et FM mobilstation.<br />

Danita 640 FM er spækket med praktiske<br />

funktioner, hvilket gør <strong>de</strong>n til en af <strong>de</strong> mest<br />

efterspurgte mobilstationer på marke<strong>de</strong>t.<br />

Danita 640 har bl.a anal<strong>og</strong>meter for præcis<br />

visning af modtagersignalet.<br />

modtagerens følsomhed kan <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n varieres,<br />

så man undgår forstyrrelser fra fjerne stationer.<br />

Levers komplet med mikrofonhol<strong>de</strong>r, strømkabel<br />

<strong>og</strong> monteringsbøjle<br />

40 kanaler<br />

Sen<strong>de</strong>effekt 4 W<br />

Lyd/udgangseffekt 2 W<br />

Mål (BxHxD) 166 x 180 x 56 mm<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Danita 640 FM 8000 000 645<br />

Danita 640 AM/FM<br />

Danita 640 AM/FM har samme specifikationer som Danita 640 FM,<br />

med <strong>de</strong>n forskel at <strong>de</strong>n <strong>og</strong>så kan tage AM kanalen.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Danita 640 AM/FM 8000 001 143<br />

DIN indbygningskit, specielt til Danita 640<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Kit, justerbar, <strong>de</strong>rfor ingen raslely<strong>de</strong>. 8000 001 132<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-3


Walkie<br />

Danita<br />

14-4<br />

Danita 440 FM<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Danita 440 FM er en avanceret lille mobilstation 3690 000 312<br />

med scanningsfunktion <strong>og</strong> in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r mange<br />

funktioner, så scanningen stopper ved <strong>de</strong> kanaler<br />

<strong>de</strong>r bliver talt på. Kanalvalget klares let med<br />

op/ned tasterne. Danita 440 har enkelt omskiftning<br />

mellem CB, PA <strong>og</strong> Monitor funktionen<br />

Leveres komplet med mikrofonhol<strong>de</strong>r, strømkabel<br />

<strong>og</strong> monteringsbøjle.<br />

40 kanaler<br />

Sen<strong>de</strong>effekt 3,5W<br />

Lyd/udgangseffekt 3,5 W<br />

Mål (BxHxD) 140 x 190 x 49 mm<br />

DIN indbygningskit, specielt til Danita 440<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Justerbar, <strong>de</strong>rfor ingen raslely<strong>de</strong>. 8000 001 130<br />

Danita 1240 FM<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mini mobilstation med alle 40 CEPT kanaler. 8000 005 322<br />

Danita 1240 FM er blevet en populær<br />

mobilstation pga. sin lille størrelse samt sine<br />

mange efterspurgte funktioner.<br />

Med <strong>de</strong>n justerbare ”squelch” funktion kan<br />

man let fjerne støj på kanalerne <strong>og</strong> klare let<br />

med CB Switchen. Kanalvalget op/ned forgår<br />

på samme knap. En<strong>de</strong>ligt kan man foretage et<br />

hurtigt kanalvalg på kanal 9 <strong>og</strong> 19 ved at bruge<br />

hurtigvælger funktionen.<br />

Levers komplet med mikrofonhol<strong>de</strong>r, strømkabel<br />

<strong>og</strong> monteringsbøjle<br />

40 kanaler<br />

Sen<strong>de</strong>effekt 4 W<br />

Lyd/udgangseffekt 1,2 W<br />

Mål (BxHxD) 135 x 170 x 35 mm<br />

DIN indbygningskit, specielt til Danita 1240<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Justerbar, <strong>de</strong>rfor ingen raslely<strong>de</strong>. 8000 001 131<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

Walkie<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

XM3200II<br />

Stabo’s mest kompakte radio. Men <strong>de</strong>t er kun<br />

<strong>de</strong> ydre mål <strong>de</strong>r er sparet på, for med <strong>de</strong>t<br />

nyudvikle<strong>de</strong> sen<strong>de</strong>modtager modul levere<br />

XM3200II en fantastisk sen<strong>de</strong>/modtagekvalitet.<br />

Fås bå<strong>de</strong> til påbygning med monteringsbøjle eller<br />

som DIN indbygningsversion. 40 FM kanaler, 4 watt<br />

Ergonomisk mikrofon. Udgang for ekstra højtaler<br />

LCD display med signalstyrke. Hi/Low omskifter<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Bøjlemontering, Mål (BxHxD) 116x36170mm (1) 8000 006 597<br />

DIN montering, Mål (BxHxD) 188x51x170mm (2) 8000 006 598<br />

XM3003<br />

Walkien kan let omstilles til 3 forskellige frekvens-<br />

områ<strong>de</strong>r ved passage af grænser.<br />

Fås bå<strong>de</strong> til indbygning med monteringsbøjle<br />

eller som DIN indbygningsversion. ASC Automatisk Squelch Kontrol<br />

3 indstillige frekvenstabeller. RF-gain (HF forstærkning)<br />

Omskifter til kanal 9 (nødkanal)<br />

Multifunktions-LED display med S-meter<br />

Robust mikrofon med 6 polet mikrofon-tilslutning<br />

Mini jack-stik for ekstra højtaler (3,5mm)<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Bøjlemontering, Mål (BxHxD) 116x36x170mm (1) 9190 030 072<br />

DIN montering, Mål (BxHxD) 188x51x170mm (2) 9190 030 073<br />

Intek H-520 Plus Håndwalkie<br />

Intek H-520 er marke<strong>de</strong>ts bedst <strong>de</strong>signe<strong>de</strong> håndholdte walkie.<br />

Intek H-520 har et 1.8” LCD display som kan vise kanal, frequence,<br />

mo<strong>de</strong>, signal, batteri <strong>og</strong> modulation. H-520 har <strong>og</strong>så <strong>de</strong>n såkaldte<br />

”Compan<strong>de</strong>r” funktion <strong>de</strong>r gør at din stemme altid går klart igennem.<br />

Derudover har <strong>de</strong>n hukommelse nok til at kunne lagre op til 8 af dine mest<br />

brugte frequencer.<br />

H-520 forlænger <strong>og</strong>så batteriernes levetid ved at spare på strømmen på<br />

kort distance opkald.<br />

Leveres incl. antenne, 220v netla<strong>de</strong>r, bilsæt<br />

(OBS. Bilsæt må ikke tilsluttes når batteriet sid<strong>de</strong>r i) -excl batterier!<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Intek H-520 Plus Håndwalkie 8002 133 000<br />

<strong>Tilbehør</strong> Bestillingsnummer<br />

Batterier (6 stk.) LR6 1,5v Alm. 9560 304 006<br />

Batterier (6 stk.) LR6 1,5 genopla<strong>de</strong>lig 9506 101 402<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-5


Walkietilbehør<br />

14-6<br />

Danita 420A Meter SWR<br />

Standbølgemåler for antenne justering.<br />

Frekvensområ<strong>de</strong> 5-30 MHz. max 10 watt.<br />

Mål (BxHxD) 85 x 55 x 75 mm<br />

Husk at medlevere:<br />

+1x 8000 000 657 Kabel 4m<br />

+2x 8000 003 352 FME Stik<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Danita 420A 8000 000 6444<br />

Strømstøjsfilter. 10 Amp.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Strømstøjsfilter 9710 331 955<br />

Mikrofon til Danita 640 - 1240<br />

Beskrivelse<br />

4 polet 8000 001 128<br />

Mikrofon til Danita 440<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

5 polet 8000 000 640<br />

Mikrofon til Danita 3000<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

6 polet 8000 005 574<br />

Hol<strong>de</strong>r for mikrofon<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Hol<strong>de</strong>r incl. 2 skruer 8000 003 647<br />

Walkiehøjtaler<br />

Danita minihøjtaler, 8 Ohm. Max 5 watt.<br />

Leveres med bøjle <strong>og</strong> ledning med JP3 Stik<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål (BxHxD) 75 x 75 x 40 8000 005 752<br />

Walkiehøjtaler KLS-120. 8 Ohm. Max 8 watt<br />

Konstant 6 watt. Støjfilter <strong>og</strong> 8 dB dæmpningsmulighed.<br />

Leveres med bøjle <strong>og</strong> JP3 stik.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål (BxHxD) 112 x 96 x 38 9710 332 102<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

Walkieantenner<br />

Walkie antenne, komplet<br />

T 27, 5/8 F, læng<strong>de</strong> 63 cm med MK-T<br />

standard antennefod<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Walkie incl. 4 mtr. FME kabel 8000 005 740<br />

Walkie antenne pisk for do, 63 cm 8000 000 653<br />

MK-T Antennefod for TS 27 (Standard.) 8000 000 646<br />

Vingbolt for TS 27 til MK-T fod 8000 000 647<br />

Vinkelstik til MK-T fod - FME stik 8000 000 649<br />

Walkie antenne, komplet<br />

TS 27, 5/8 F, læng<strong>de</strong> 63 cm med MK-s antennefod<br />

(God ved pladsmangel, lav indbygningshøj<strong>de</strong>)<br />

incl. 4 mtr. FME kabel<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Walkie, incl. 4 mtr. FME kabel 8000 005 741<br />

MK-S antennefod (lav)<br />

Incl. 4 mtv FME Kabel + stik 8000 006 032<br />

Løs MK-S antennefod til FME Kabel 8000 005 734<br />

Løs vingebolt for MK-S antennefod 8010 710 000<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-7


Walkieantenner + tilbehør<br />

Walkieantenne, magnetantenne, FME stik<br />

14-8<br />

Walkieantenne, komplet<br />

Speciel til Volvo, Scania <strong>og</strong> MAN. Type T27F Bølge 5/8<br />

med SX-antennefod for lav indbygningshøj<strong>de</strong><br />

Kan let vinkles/drejbar 180o Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Walkieantennesæt, incl. 5 meter FME kabel 8001 002 007<br />

Walkieantennesæt, incl. 10 cm FME kabel 8000 012 006<br />

Reserve<strong>de</strong>le:<br />

Antenne, pisk f. do på gevindtap<br />

med 6 mm udvendig/indvendig gevind, 56 cm lang 3690 000 317<br />

Antennefod, drejbar 180°. Til FME kabel 8000 000 656<br />

Magnetantenne<br />

Magnetantenne 27 MHz - CD108 incl. 3,5 mtr. kabel<br />

med UHF/PL stik. Max. 30watt, læng<strong>de</strong> 90 cm,<br />

fod Ø90 mm. Ikke egnet til høj fart.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Magnetantenne 8001 137 340<br />

Stærk magnetantennefod Ø 125 mm<br />

incl. 3,6 mtr. kabel med PL259 stik <strong>og</strong> vingebolt.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Egnet til højere fart 8001 137 320<br />

Antennepisk for ovenståen<strong>de</strong> antennefod 8000 000 653<br />

FME stik for walkie<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

FME stik for walkie 8000 003 352<br />

FME kabel - 1 meter 8000 006 446<br />

FME kabel - 2 meter 8000 006 026<br />

FME kabel - 3 meter 8000 025 953<br />

FME kabel - 4 meter 8000 000 657<br />

FME kabel - 5 meter 8000 025 955<br />

FME kabelsamler 8000 006 585<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

<strong>Tilbehør</strong><br />

Snapstik for RG58 kabel, GLC96<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Snapstik for RG58 kabel, GLC96 8000 005 748<br />

PL - dobbelt hunstik, PL258<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

PL dobbelt hunstik, PL258 9190 015 017<br />

PL - Vinkelstik M359<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

PL vinkelstik M359 8000 005 750<br />

PL - stik for 5 mm kabel (RG58) PL259A<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

PL stik for 5 mm kabel (RGB58) PL259A 8000 005 753<br />

TNC stik for 5 mm kabel (RG58) TNC-RG58<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

TNC stik for 5 mm kabel 8000 005 755<br />

TNC - PL omformerstik<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

TNC PL omformerstik 8000 005 751<br />

DC stik 1,3 mm<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

DC stik 1,3 mm 8000 005 754<br />

PL 0,5 kabel. 0,5 meter RG58 antenne<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

forlængerkabel med PL 259 8000 005 746<br />

PL 3,5 kabel. 3,5 meter RG58 antenne<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Forlængerkabel med PL 259 8000 005 747<br />

Antennekabel 5 mm. RG58 kabel. Koaxialkabel<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

50 Ohm. Minimum: 100 meter 9190 015 020<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-9


Fladskærms TV <strong>og</strong> DVD<br />

19” med DVD-afspiller <strong>og</strong> DVB-T tuner, vægbeslag, DVD<br />

14-10<br />

19” TV med DVD <strong>og</strong> DVB-T tuner<br />

Lækkert 19” LCD TV med TekstTV, anal<strong>og</strong> <strong>og</strong> digital<br />

DVB-T tuner samt indbygget DVD afspiller. 16:9 format <strong>og</strong> stereohøjttalere<br />

i bun<strong>de</strong>n. Betjening sker enten på TV’ets top eller via <strong>de</strong>n medfølgen<strong>de</strong><br />

fjernbetjening. VGA indgang for PC’er <strong>og</strong> SCART stik for andre eksterne<br />

enhe<strong>de</strong>r eksempelvis DVD-afspiller eller PlayStation.<br />

Der medfølger 230 volt netadapter, 12 volt adapter, vægbeslag,<br />

fjernbetjening, DK manual m.m.<br />

INVATEC M19-DVD1<br />

Modtagersystem B/G, D/K, I, L/L’, M (valgfri)<br />

Farvesystem PAL/NTSC/SECAM (valgfri)<br />

Eksterne Ind- <strong>og</strong> Udg. PC <strong>og</strong> SCART Indgang<br />

Højtaler 2 x 16 ohm<br />

Udgangseffekt 3 watt<br />

Ydre Mål B 466 x D 68 x H389 mm<br />

Nettovægt 7,6 kg<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

19” TV med DVD <strong>og</strong> DVB-T tuner 8000 191 056<br />

Vægbeslag - superfladt<br />

Simpelt <strong>og</strong> sikert vægbeslag. illigst <strong>og</strong> mest brugt<br />

Afstand fra væg 10 mm<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Vægbeslag 8000 006 005<br />

DVD afspiller<br />

Denne DVD-afspiller leverer et bille<strong>de</strong> i høj opløsning <strong>og</strong> lyd i høj kvalitet,<br />

samt surround effekt.<br />

Foru<strong>de</strong>n DVD film kan afspilleren <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n afspille mange<br />

forskellige CD <strong>og</strong> DVD formater. Afspilleren in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r<br />

en elektronisk anti-shock funktion på 64 MB SDRAM.<br />

Andre features: Dolby AC-3 <strong>og</strong> DTS audio <strong>de</strong>ko<strong>de</strong>re.<br />

Multiregion.<br />

Forsynings-spænding 12 volt DC<br />

Strømforbrug standby/drift 4mA/0,8A<br />

Antishock 4 - 10 sekun<strong>de</strong>r<br />

System PAL/NTSC<br />

Formater Audio CD/CD-R/RW/HCCD/DTS-CD/MP3 /CD/WMA CD/JPEG<br />

CD/Vi<strong>de</strong>o CD/Super/VCD/KODAK PICTURE CD/DVD-5/DVD-9/DVD-R/+R/<br />

DVD-RW/+RW.<br />

Tilslutning RCA-AV/S-VIDEO/12VDC Ind<br />

Vægt 1.025 g<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Dimensioner (BxHxD) 155 x 52 x 147mm 8000 006 422<br />

Digital modtager<br />

DVB-T modtager, <strong>de</strong>r er fuldt kompatibel med <strong>de</strong>t danskedigitale<br />

system. SCART stik modtagern er nem at gemme bag ved TV-apparatet,<br />

da <strong>de</strong>n kun måler 10x8 cm. (Multi in/out SCART stik)<br />

Dansk menu. Kan bruge vores TV antenner.<br />

Leveres med: Fjernbetjening, IR-øje, 230v adpter, 0,2m SCART-forlænger<br />

<strong>og</strong> dansk manual.<br />

Forsynings-spænding 12 volt DC (220 volt via adapter)<br />

Strømforbrug > 12 watt<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Frekvensområ<strong>de</strong> VHF, UHF, FM 8010 010 000<br />

<strong>Tilbehør</strong>: 1,5 meter antenne-kabel. 8000 010 004<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

Antenne<br />

TV-Antenner <strong>og</strong> tilbehør<br />

BLAUPUNKT<br />

7 691 280 014 Tagantenne - TV<br />

TV-flex Top (Bosch/Blaupunkt)<br />

I<strong>de</strong>el til bil, campingv<strong>og</strong>n, båd <strong>og</strong> truck<br />

Meget fleksibel <strong>og</strong> vedligehol<strong>de</strong>lses fri.<br />

Passe til alle gængse fjernsyn.<br />

L=430 mm<br />

Marke<strong>de</strong>ts bedste!<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

7 691 280 014 Tagantenne - TV 3600 026 769<br />

UFO TV-antenne<br />

Til montering på mast eller tag.<br />

Til perfekt modtagelse af FM,VHF,UHF <strong>og</strong> DVB-T signaler.<br />

Skal strømforsynes med 12-24 volt.<br />

Forsynings-spænding 12-24 volt DC<br />

Strømforbrug >50 mA<br />

Gain 28 dB<br />

Noise figure 2,5 dB<br />

Frekvensområ<strong>de</strong> 45-860 MHz<br />

Dimensioner Ø260mm<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

UFO-Center 8000 010 001<br />

UFO-TV 8000 010 006<br />

TV-antenne for lastv<strong>og</strong>n, båd <strong>og</strong> campingv<strong>og</strong>n<br />

UHF/VHF antenne med indbygget forstærker<br />

for 12V/230V<br />

Monteringsbeslag <strong>og</strong> 6 m kabel medfølger.<br />

(Pris billig udgave)<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

TV-antenne 8000 003 351<br />

<strong>Tilbehør</strong> til antenner<br />

Færdigt antenne forlængerkabel på 1,5 meter<br />

Løse antennestik til monteringpå f.eks. koaxial kabel (KAB-TV).<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Koaxial antennekabel Ø5.6 per meter 8000 010 005<br />

Antennemellemkabel med TV-Koaxstik 1,5 meter 8000 010 004<br />

Antennestik, han 8000 010 002<br />

Antennestik, hun 8000 010 003<br />

Antennestik til F-con 8000 010 007<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-11


Antenne<br />

Blaupunkt kombinationsantenne<br />

14-12<br />

BLAUPUNKT<br />

BLAUPUNKT<br />

BLAUPUNKT<br />

7 691 210 031<br />

Profi S15 EH - Universal<br />

Universal si<strong>de</strong>antenne.<br />

Teleskoplæng<strong>de</strong> –450-1500 mm.<br />

Velegnet til varebiler<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

AM/FM radio 3669 121 003<br />

7 691 270 014<br />

Universal Top - 24 V<br />

Autoflex Top.<br />

Aktiv kortbølgeantenne.<br />

L= -450 mm<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

AM/FM radio. 3600 003 329<br />

7 617 495 000 Gummiantenne<br />

Club Uni-flex - Universal 0° - 30°<br />

Passiv kortbølgeantenne.<br />

Anbefales til FM modtagelse.<br />

L= -450 mm<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

AM/FM radio. 3690 000 010<br />

Scania antenne<br />

1 mtr. lang med spiralfje<strong>de</strong>r.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

6 mm indvendig gevind 8000 012 056<br />

FM vinkelstik<br />

for autoradio<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

FM vinkelstik 1100 028 220<br />

Antenneadapter AP1<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Fra gammel til ny 1100 028 215<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

Køleskab<br />

12/24 Volt<br />

Køleskab til DAF 95XF<br />

Univarsalboxen. Placering un<strong>de</strong>r køjen.<br />

Med skuffesektion <strong>og</strong> si<strong>de</strong>monteret<br />

kompressor.<br />

Køleskab, 28 liter<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål: (HxBxD) 25 x 46,5 x 78 cm VUK 28SM 8000 005 721<br />

Køleskab til MAN<br />

Køleskab, 32 liter<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål: (HxBxD) 35,7 x 74 x 37,5 cm VMK 9710 001 400<br />

Mål: (HxBxD) 37,5 x 74 x 35,7 cm VMK 9710 001 410<br />

Køleskab til<br />

Merce<strong>de</strong>s Benz Actros -> 2003<br />

Til placering un<strong>de</strong>r køjen.<br />

Udtræksbakke er standard.<br />

Køleskab, 45 liter<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål: (HxBxD) 54 x 35 x 54,5 cm VAK 45 9710 001 420<br />

Merce<strong>de</strong>s Benz Actros 2003 -><br />

Køleboks Dometic<br />

Til placering i øverste skuffe AC 260<br />

Sælges kun OE<br />

Køleskab til IVECO Starlis Activ Space<br />

Til placering un<strong>de</strong>r køjen.<br />

Køleskab, 32 liter<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål: (HxBxD) 40,2 x 60 x 50,5 cm<br />

(Billed, se un<strong>de</strong>r afsnit Scania)<br />

VSK 33 9710 001 300<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-13


Køleskab<br />

12/24 Volt<br />

14-14<br />

Køleskab til Renault AE/Premium<br />

Universelboxen. Placering un<strong>de</strong>r køjen.<br />

Med skuffesektion. Køleskab, 28 Liter<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål (HxBxD) 25 x 46,5 x 78 cm VUK 28 8000 005 341<br />

Køleskab til Scania<br />

Til invendig placering un<strong>de</strong>r passagersæ<strong>de</strong>t.<br />

Kan placeres i udtræknings skuffen.<br />

Top betjent låge. Køleskab, 23 Liter<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål (HxBxD) 40,2 x 60 x 50,5 cm VSK 23 9710 001 310<br />

Køleskab til Scania 4 Serie<br />

Til indvendig placering un<strong>de</strong>r køjen i førersi<strong>de</strong>n. Topbetjent låge.<br />

Køleskab, 32 Liter<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål (HxBxD) 40,2 x 60 x 50,5 cm VSK 33 9710 001 300<br />

Køleskab til Scania R serie<br />

Køleskab, 28 Liter<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål (HxBxD) 25 x 46,5 x 78 cm VUK 28 8000 005 341<br />

Køleskab til Volvo FH<br />

Til udvendig placering. Med kurv.<br />

Køleskab, 47 Liter<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål (HxBxD) 39,6 x 43 x 72,5 KV 50 9710 001 020<br />

Køleskab til Volvo FH<br />

Til placering un<strong>de</strong>r køjen.<br />

Placeres ved brug af <strong>de</strong> beståen<strong>de</strong> rulle skinner. Integreret kophol<strong>de</strong>r i låget.<br />

Køleskab, 26 Liter<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål (HxBxD) 22,5 x 62,3 x 62 cm WK 26 8000 122 426<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

Køleskab<br />

12/24 Volt<br />

Køleskab<br />

med kompressor.<br />

Med vendbar dør, slingrelås.<br />

Kompressor kan flyttes op til 1,5 meter fra skabet.<br />

Køleskab, 42 Ltr., Køl 38 Ltr., Frys 4 Ltr.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål: (H x B x D) 53,5 x 38,0 x 50,5 cm K 42 9710 001 010<br />

Køleskab<br />

med kompressor.<br />

Med vendbar dør, slingrelås<br />

Køleskab 65 Ltr., Køl 61 Ltr., Frys 4 Ltr.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål: (H x B x D) 53,5 x 45,0 x 52,0 cm K 65 9710 001 000<br />

Køleskab<br />

med kompressor.<br />

Med vendbar dør, slingrelås<br />

Køleskab 80 Ltr., Køl 76 Ltr., Frys 4 Ltr.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål: (H x B x D) 63,4 x 47,5 x 52,6 cm K 75 9710 001 100<br />

Køleskab<br />

med kompressor.<br />

Med vendbar dør, slingrelås<br />

Køleskab 85 Ltr., Køl 77 Ltr., Frys 8 Ltr.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål: (H x B x D) 49,0 x 57,0 x 60,0 cm K 90 9710 001 200<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-15


Kølebokse, microbølgeovn, kaffemaskine<br />

14-16<br />

Kølebokse, ”Cooly Family”<br />

Fåes i 18 eller 28 liter 12/24 V.<br />

God plads til 1,5 liter flasker. Køleboksen<br />

kan køle eller varme. Kabel i låget.<br />

Automatisk omskifter 12-24 V.<br />

Fastpunkttermostat +5 o C<br />

Varmkapacitet 65 o C.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

CR-18 - 12/24 - 18 Liter 9711 812 240<br />

CR-28 - 12/24 - 28 Liter 9712 812 240<br />

Microbølgeovn MM 20 -24<br />

Microbølgeovn 24V<br />

Nytteeffekt 550W<br />

Roteren<strong>de</strong> glaspla<strong>de</strong><br />

Rustfrit Kabinet<br />

20 liter (49 x 29 x37)<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

MM20-24 9710 002 002<br />

Kirk Vibocold Kaffemaskine<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

12 V - 6 Kopper (forbrug 350W) KM6-2-12V 9199 040 005<br />

24 V - 6 Kopper (forbrug 500W) KM6-2-24V 9199 040 006<br />

samme, men med 2 Mtr. lang 4# kabel<br />

Leveres med 2 meter 4# kabel 0800 006 242<br />

Reserve<strong>de</strong>le til KM 6 kaffemaskine:<br />

Afbry<strong>de</strong>rkontakt m/print ny type 8000 005 472<br />

Afbry<strong>de</strong>rkontakt m/print gl. type (6 ben) 8000 003 687<br />

Vandbehol<strong>de</strong>r 8000 003 686<br />

K<strong>og</strong>eelement 8000 003 688<br />

Thermostat (Dobbelt ledning) 8000 003 180<br />

Smeltesikring 8000 003 689<br />

Kan<strong>de</strong> 8000 003 690<br />

Håndtag 8000 003 691<br />

Filtertragt 9199 040 116<br />

Slange 330 mm 8000 005 079<br />

Ventil 80 mm 8000 503 010<br />

Vandk<strong>og</strong>er, 750 ml<br />

Mobil vandk<strong>og</strong>er. Leveres i 12 eller 24V<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

12V 9710 075 012<br />

24V 9710 075 024<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

Ferskvandspumper m.m. til busser<br />

Ferskvandspumpe, WC-tabletter, Tegeral Forte<br />

Ferskvandspumpe<br />

til WC <strong>og</strong> køkken, 24 Volt, 3,8 A.<br />

Anven<strong>de</strong>s bl.a. til kaffemaskiner i busser.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Shurflo 5522 800 095<br />

Jabsco Flojet R2100-740 5492 100 740<br />

Cirkulationspumpe til busser<br />

Vandpumpe, 38 mm tilslutning<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

5.200 Ltr. pr. time U4814 4301 028 055<br />

Vandpumpe, 6000 Ltr. pr. time U4852 9197 290 397<br />

Pakningssæt f/U4814 9197 009 700<br />

WC-tabletter (Toi-Blets) til busser<br />

pakket enkeltvis, biol<strong>og</strong>isk nedbry<strong>de</strong>lig,<br />

blå, 1 tablet virker i ca. 5 dage.<br />

Indhold: 125 tabletter<br />

Anven<strong>de</strong>lse: 1 tablet i affaldstank,<br />

1 tablet i reservoir (toilet) fin<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r ikke<br />

reservoir, benyt da venligst 2 tabletter i<br />

affaldstank.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

WC-tabletter 7016 000 005<br />

Tegeral Forte<br />

Universal rensevæske til<br />

udvendig/indvendig rengøring af bl.a busser <strong>og</strong> lastbiler.<br />

Dosering: 0,2 - 3 %.<br />

Biol<strong>og</strong>isk nedbry<strong>de</strong>lig<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

alkalisk koncentrat, 30 Ltr. 9230 050 010<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-17


Omformer<br />

14-18<br />

Mobitronic<br />

Næsten tabsfri omforming. Op til 90%<br />

Minimal varmeudvikling.<br />

Switch mo<strong>de</strong> konstruktion.<br />

Spa<strong>de</strong>stik 6,3 mm tilslutning<br />

Volt Amp Mål mm Bestillingsnummer<br />

24V - 12V 3/6 Amp 47 x 105 x 108 mm 9710 800 324<br />

24V - 12V 6/10 Amp 47 x 105 x 118 mm 9718 102 412<br />

24V - 12V 12/18 Amp 47 x 105 x 128 mm 9718 202 412<br />

24V - 12V 24/30 Amp 47 x 105 x 168 mm 9718 352 412<br />

Omformer for lysskilt<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Omformer 8000 003 643<br />

Omformer 150 W<br />

12 V - 230V<br />

Omformer 150 W. Med USB Stik/port med læselampe.<br />

Til cigarstik. Passer til kophol<strong>de</strong>r. Perfekt til laptop, kamera,<br />

Ipod, telefon, osv.<br />

Beskrivelse Amp Mål mm Bestillingsnummer<br />

150 watt


18.11.2011<br />

Sinus-Inverter<br />

1<br />

3<br />

2<br />

Invatec Sinus-Inverter<br />

Her er virkelig tale om „inverter i <strong>de</strong>n tunge klasse“.<br />

Et solidt kraftværk som driver næsten hvad som helst <strong>og</strong> til meget<br />

attraktive priser. Med <strong>de</strong>nne nye lav-frekvens inverter serie har Invatec<br />

endnu engang brudt med gamle fordomme om at en<br />

ringkernetrafo inverter er meget dyr.<br />

Med brugen af store tunge ringkerne transformatorer får man en robust<br />

inverter, <strong>de</strong>r kan håndtere tunge <strong>og</strong> svære belastninger såsom pumper,<br />

rotationsmotorer <strong>og</strong> andre induktive belastninger samtidig med fint<br />

<strong>udstyr</strong> som computere <strong>og</strong> monitorskærme.<br />

Egenskaber/funktioner:<br />

Ren sinus kurve, Overbelastnings-sikret,<br />

Meget effektivt standby-kredsløb, Lav frekvens switch-mo<strong>de</strong> konstruktion,<br />

Stor startkapacitet/soft-start, Sleep kredsløb, Akustisk batteri alarm,<br />

Kompakt <strong>de</strong>sign, Korsslutningssikret, Høj virkningsgrad, AVR regulering<br />

for præcis 230 volt, LED indikator for batterispænding <strong>og</strong> forbrug (%),<br />

Lavt støjniveau.<br />

Type: Effekt: Mål mm (LxBxH) Bestillingsnummer<br />

12V - 230V 200W 320 x 165 x 100 8105 630 012<br />

24V - 230V 300W 320 x 165 x 100 8105 630 024<br />

12V - 230V 600W 300 x 179 x 82 8105 660 012<br />

24V - 230V 600W 300 x 179 x 82 8105 660 024<br />

12V - 230V 1200W 450 x 280 x 115 8056 120 012<br />

24V - 230V 1200W 450 x 280 x 115 8056 120 024<br />

<strong>Tilbehør</strong><br />

Landstrømsrelæ<br />

Med Hager’s relæ kan omskiftningen ske automatisk mellem land<br />

<strong>og</strong> inverter.<br />

Koblings relæ, La<strong>de</strong>r, Inverter, 220 volt. Strøm, Kobler<br />

automatisk.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Koblingsrelæ (1) 8522 011 961<br />

Fjernbetjening ON/OFF, 3 meter kabel. Til inverter. (2) 8522 011 962<br />

Schuko stikprop (3) 9534 873 840<br />

Hella Universal omformer relæ<br />

Gør <strong>de</strong>t muligt at påmontere 12V trailers på busser<br />

med tilslutning, u<strong>de</strong>n at skulle bruge seperate<br />

belastningskompensator.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

24 - 12 volt 5DS 008 125-001 0008 125 001<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-19


Sinus-Inverter<br />

<strong>Tilbehør</strong> <strong>og</strong> specifikationer<br />

14-20<br />

24 Volt<br />

12 Volt<br />

12/24 Volt<br />

Batterila<strong>de</strong>r Invatec<br />

Invatec batterila<strong>de</strong>r med tre-trins la<strong>de</strong>kurve. Den nye<br />

Switch-mo<strong>de</strong> teknik med køling gør at batterila<strong>de</strong>ren<br />

levere fuld la<strong>de</strong>strøm ned fra 100/200 volt i op til 50 o C.<br />

Tre-trins la<strong>de</strong>kurven la<strong>de</strong>r ved højere spænding<br />

(14,4/28,8V) hvorefter <strong>de</strong>n skifter over til 13,7 27,2V for<br />

at undgå k<strong>og</strong>ning af batteriet. Leveres med netledninger<br />

<strong>og</strong> batterikabel med dillenæb.<br />

La<strong>de</strong>r 12 eller 24 volt batterier fra 230 volt<br />

3-trins la<strong>de</strong>r karakteristik (UIoU)<br />

Kan la<strong>de</strong> fra 0 volt (Fladt batteri)<br />

Høj effektivitet<br />

Kan bruges som strømforsyning<br />

Overbelastningsbeskyttet<br />

Overladnings sikret<br />

Switch-mo<strong>de</strong> konstruktion<br />

Korsslutningbeskyttet<br />

Temperatur styret blæser<br />

Optimal, effektiv ladning<br />

Volt: Amp: Mål(LxBxH): Indgangspænging Bestillingsnummer<br />

12 V 2 amp 120 x 62 x 38 100-255 VAL 8105 602 120<br />

12 V 5 amp 180 x 90 x 50 100-255 VAL 8105 695 120<br />

12 V 10 amp 180 x 90 x 50 100-255 VAL 8105 561 120<br />

12 V 12 amp 270 x 210 x 90 200-255 VAL 8105 612 120<br />

12 V 25 amp 270 x 210 x 90 200-255 VAL 8105 625 120<br />

12 V 50 amp 395 x 210 x 90 200-255 VAL 8105 650 120<br />

24 V 5 amp 180 x 90 x 50 100-255 VAL 8105 605 240<br />

24 V 10 amp 270 x 210 x 90 200-255 VAL 8105 610 240<br />

24 V 25 amp 270 x 210 x 90 200-255 VAL 8105 625 240<br />

Batteri-Seperator<br />

Fællesladning af 2 seperate batteri kredse<br />

Batteri-Seperatoren kan bå<strong>de</strong> sammenkoble <strong>og</strong> adskille<br />

2 batterier u<strong>de</strong>n at skulle ændre i eksisteren<strong>de</strong><br />

installationer. Relæet i Batteri-Seperatoren kobler begge<br />

batterier sammen når et af <strong>de</strong>m la<strong>de</strong>s, resulteren<strong>de</strong> i at<br />

begge la<strong>de</strong>r.<br />

Adskiller to batteri kredse<br />

Skal ikke tilkobles D+ eller tændningen<br />

Virker begge veje<br />

Nem installation<br />

Pos. 3 kan bruges til nødstart<br />

Spænding Indkobl. Udkobl. Generator Batteri Bestillingsnummer<br />

i volt spænding spænding i amp i ah<br />

12 13.2 12.8


18.11.2011<br />

Kamera sæt<br />

MXN<br />

MXN Bak kamera sæt<br />

5” kvalitetsskærm i farver med 2 kameraindgange.<br />

Skærmen forsynes med enten 12 eller 24 Vdc.<br />

Der medfølger solskærm samt tilhøren<strong>de</strong> kabler, beslag <strong>og</strong> skruer.<br />

Kvalitetskamera i solidt metalhus. Billedsensoren er i<br />

farve med Ir-lys som giver <strong>de</strong>n bedste gengivelse i<br />

mørke <strong>og</strong> dårligt lys. Stiksamlingen i kameraen<strong>de</strong>n er<br />

med omløber <strong>og</strong> er vandtæt. Leveres incl. kabler<br />

Består af:<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

5” monitor (1 stk.) 8000 005 991<br />

Bakkamera Farve 120° (1 stk.) 8000 005 995<br />

MXN Si<strong>de</strong> kamera sæt<br />

7” kvalitetsskærm med 2 kameraindgange - viser et<br />

superklart bille<strong>de</strong>, fra et kamera af gangen (prioritetsstyret).<br />

Der medfølger solskærm samt tilhøren<strong>de</strong> kabler, beslag<br />

<strong>og</strong> skruer. 12 eller 24 Vdc spændingsforsyning.<br />

Si<strong>de</strong>kameraet er et kuglekamera, <strong>de</strong>r giver mulighed<br />

for flere placeringer. Billedsensoren er i farve <strong>og</strong> <strong>de</strong>r er<br />

Ir-lys som giver for bedste gengivelse i mørke <strong>og</strong> dårligt lys.<br />

Kameraeret har vandtæt stik med omløber.<br />

Leveres incl. kabler<br />

Består af:<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

7” monitor (1 stk.) 8000 005 990<br />

Si<strong>de</strong>kamera Farve 170° (1 stk.) 8000 220 000<br />

(Alternativ som si<strong>de</strong>kamera er fiskeøjekamera 170 o som er<br />

mindre, men u<strong>de</strong>n Ir-lys, 8000 005 994 + 8000 006 016)<br />

MXN Si<strong>de</strong>-Bak kamera sæt<br />

7” kvalitetsskærm med 2 kameraindgange - viser et<br />

superklart bille<strong>de</strong> fra et kamera af gangen (prioritetsstyret).<br />

Der medfølger solskærm samt tilhøren<strong>de</strong> kabler, beslag<br />

<strong>og</strong> skruer. 12 eller 24 Vdc spændingsforsyning.<br />

Bakkamera i solidt metalhus. Billedsensoren er i farve<br />

<strong>de</strong>r er Ir-lys som giver for bedste gengivelse i mørke <strong>og</strong><br />

dårligt lys. Si<strong>de</strong>kamera er et kuglekamera <strong>de</strong>r giver<br />

mulighed for flere placeringer. Begge kameraer har<br />

vandtætte stik med omløber. Leveres incl. kabler<br />

Består af:<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

7” monitor (1 stk.) 8000 005 990<br />

Bakkamera Farve 120 o (1 stk.) 8000 005 995<br />

Si<strong>de</strong>kamera Farve 170° (1 stk.) 8000 220 000<br />

(Alternativ som si<strong>de</strong>kamera er fiskeøjekamera 170 o som er<br />

mindre, men u<strong>de</strong>n Ir-lys, 8000 005 994 + 8000 006 016)<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-21


Kamera sæt<br />

MXN<br />

14-22<br />

MXN Front-Si<strong>de</strong>-Bak kamera<br />

Monitoren er en 7” monitor med mulighed for tilslutning<br />

af 4 kameraer. Skærmen kan vise bille<strong>de</strong> fra et,to, tre<br />

eller 4 kameraer samtidig eller skifte bille<strong>de</strong> mellem <strong>de</strong><br />

forskellige kameraer.<br />

Bakkamera i solidt metalhus, si<strong>de</strong> <strong>og</strong> frontkamera er et<br />

kugle kamera <strong>de</strong>r giver mulighed for flere placeringer,<br />

bille<strong>de</strong>sensoren er i farve <strong>og</strong> <strong>de</strong>r er Ir-lys som giver <strong>de</strong>n<br />

bedste gengivelse i mørke eller dårligt lys. Alle kameraer<br />

er med vantættestik med omløber. Leveres incl. kabler<br />

Består af:<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

7” monitor med quadsplitter (1 stk.) 8100 007 000<br />

Bakkamera farve 120 o (1 stk.) 8000 005 995<br />

Si<strong>de</strong>- <strong>og</strong> godkendt frontkamera Farve 170° (2 stk.) 8000 220 000<br />

(Alternativ som si<strong>de</strong>kamera er fiskeøjekamera 170 o som er<br />

mindre, men u<strong>de</strong>n Ir-lys, 8000 005 994 + 8000 006 016).<br />

Ekstra bakkamera til trailer/påhængsv<strong>og</strong>n<br />

Kvalitetskamera i solidt metalhus. Billedsensoren er i farve<br />

med Ir-lys som giver <strong>de</strong>n bedste gengivelse i mørke <strong>og</strong> dårligt<br />

lys. Stiksamlingen i kameraen<strong>de</strong>n er med omløber <strong>og</strong> er<br />

vandtæt. Leveres sammen med 10 meter kabel med vandtætte<br />

samlinger.<br />

Trailersæt<br />

Tilkoblingskittet for et enkelt kamera, er et spiralkabel med<br />

professionelle stik <strong>og</strong> tilhøren<strong>de</strong> stikbøsninger, til trailer <strong>og</strong><br />

påhængsv<strong>og</strong>n/køretøj.<br />

Består af:<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Bakkamera Farve 120° (1 stk.) 8000 005 995<br />

Trailersæt for 1 kamera (1 stk.) 8000 008 048<br />

Kameraforlængerkabel 20 meter (1 stk.) 8000 008 034<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

Kamera<br />

Reserve<strong>de</strong>le <strong>og</strong> tilbehør<br />

MXN Farve Kamera<br />

Kompakt kvalitetskamera, monteringsvenlig på grund af<br />

unikt monteringsbeslag. Indbygget infrarødt lys, så man<br />

får bedre bille<strong>de</strong> i mørke.Indbygget mikrofon.<br />

Automatisk varme un<strong>de</strong>r +10 o C Aluminiums hus.<br />

Mål (LxBxH): 73x64x52 mm, 1 meter kabel monteret.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Kameravinkel 130 o . 4 polet stik, IP68 farve 8000 005 993<br />

(bakkamera/si<strong>de</strong>kamera) Incl. 20 meter forlænger kabel.<br />

Kameravinkel 170 o . 4 polet stik, IP68 farve (i<strong>de</strong>elt til 8000 220 000<br />

si<strong>de</strong>kamera <strong>og</strong> front kamera (godkendt)<br />

Incl. 20 forlænger kabel.<br />

Heavy Duty kamera, velejnet til ekstrem kørsel, 8522 011 963<br />

offroad <strong>og</strong> entreprenør kørsel. Kamera vinkel 130o,<br />

4 polet stik IP69. Levers med kraftigt kabel,<br />

bedre billedchip som tåler store G-påvirkninger<br />

u<strong>de</strong>n at bille<strong>de</strong>t flimre.<br />

Incl. 20 meter forlængerkabel. (Bakkamera, si<strong>de</strong>kamera)<br />

MXN kvalitetskamera med 1/3” CCD billed-chip<br />

monteret i et vandtæt kamerahus med solskærm <strong>og</strong><br />

monteringsbøjle. Virker <strong>og</strong>så i mørke med <strong>de</strong>t indbygge<strong>de</strong><br />

infrarø<strong>de</strong> lys. indbygget mikrofon. 4 polet stik IP67.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Mål (LxBxH): 111x85x82mm 8000 005 995<br />

Kameravinkel 120 o<br />

Leveres incl. 20 meter forlænger kabel<br />

(I<strong>de</strong>elt til bakkamera)<br />

Cames Farve Kamera<br />

”Fiskeøjet” farve kamera.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Kameravinkel 170 o . 6 polet stik, IP67, Ø 32mm. 8000 005 994<br />

1 meter kabel monteret (Ej infrarød lys) leveres incl.<br />

vinkleled hvilket giver mange placerings mulighe<strong>de</strong>r <strong>og</strong><br />

7 meter forlænger kabel. (i<strong>de</strong>elt til si<strong>de</strong>kamera.)<br />

(OBS ved brug sammen med en MXN skærm kræves<br />

adapterkabel fra 6P til 4P, 8000 006 016).<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-23


Monitor<br />

MXN<br />

14-24<br />

MXN 5” monitor<br />

5” TFT farve monitor til bå<strong>de</strong> si<strong>de</strong>- <strong>og</strong> bakkamera.<br />

Tæn<strong>de</strong>r automatisk ved brug af blinklys eller bakgear.<br />

Blink- <strong>og</strong> baklys-styring: 12-24 volt. On Screen Display<br />

(OSD) med indstillinger for normal/spejlvendt.<br />

Når <strong>de</strong>t bliver mørkt, indstiller <strong>de</strong>n indbygge<strong>de</strong> lyssensor,<br />

lysstyrken <strong>og</strong> tæn<strong>de</strong>r lyset i knapperne. Format 4:3<br />

Indgange, PAL/NTSC, Tilslutning 4 polet.<br />

Indbygget højtaler. Mål (LxBxH): 170x115x28mm<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Leveres med kabelsæt, solskærm <strong>og</strong> svirvelfod 8000 005 991<br />

MXN 7” monitor<br />

”Lillebror” version af MXN 7000. 7” TFT farve monitor<br />

med 2 kamera-indgange. Styres af si<strong>de</strong>- <strong>og</strong>/eller baklys.<br />

Y<strong>de</strong>rligere er <strong>de</strong>r AUX indgang. Monitoren har en meget<br />

avanceret OSD menu til indstilling normal/spejlvendt for<br />

begge kameraer samt prioritering, forsinkelse <strong>og</strong> meget<br />

an<strong>de</strong>t. Lyssensor <strong>de</strong>r indstiller lysstyrken <strong>og</strong> tæn<strong>de</strong>r<br />

lyset i knapperne styret via OSD menuen. Format 16:9<br />

PAL/NTSC, tilslutning 4 polet, indbygget højtaler<br />

Mål (LxBxH): 157x138x33mm<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Leveres med kabelsæt, solskærm <strong>og</strong> svirvelfod 8000 005 990<br />

MXN 7” monitor med quad-splitter<br />

Lækker 7” TFT farve-monitor med quad-splitter.<br />

Der er 4 kamera-indgange <strong>og</strong> en AUX. Kan styres af si<strong>de</strong>-<br />

<strong>og</strong>/eller baklys. Op til 5 styresignaler. Skærmen kan <strong>de</strong>les<br />

op i 2, 3 eller 4 bille<strong>de</strong>r. Y<strong>de</strong>rligere er <strong>de</strong>r AUX indgang.<br />

Monitoren har en meget avanceret OSD menu til indstilling<br />

af normal eller spejlvendt for alle kameraer, forsinkelse <strong>og</strong><br />

meget an<strong>de</strong>t. Sensor indstiller automatisk lysstyrken <strong>og</strong><br />

tæn<strong>de</strong>r lyset i knapperne. Format 16:9, PAL/NTSC,<br />

tilslutning 4 polet, indbygget højtaler, 12-24v.<br />

Mål (LxBxH): 197x138x33mm<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Leveres med kabelsæt, solskærm <strong>og</strong> svirvelfod 8100 007 000<br />

MXN Kabel Trailerkit<br />

Til MXN anlæggene har vi trailer-sættet. Unikt stik <strong>og</strong><br />

solidt aftageligt spiral-kabel til kamera forbin<strong>de</strong>lse mellem<br />

forv<strong>og</strong>n <strong>og</strong> trailer. Stikket monteres plant, <strong>og</strong> er unikt da<br />

<strong>de</strong>t ikke kan blan<strong>de</strong>s med andre stik.<br />

Fås til bå<strong>de</strong> et <strong>og</strong> to kameraer eller eventuelt 3 kameraer<br />

med ADP-33.<br />

<strong>Tilbehør</strong>: Ekstra ”parkerings” stik til at hol<strong>de</strong> kablet når<br />

man kører u<strong>de</strong>n trailer<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

ADP-32 for automatisk skift mellem trailer <strong>og</strong> forv<strong>og</strong>n<br />

Trailer H.71 til et kamera 8000 008 048<br />

Trailer H.71 til to kamera 8000 008 049<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

Diagramskiver<br />

Papirrulle, diagramskiver<br />

Papirrulle, digital fartskriver<br />

Pakke m/3 ruller á 8 meter.<br />

Beskrivelse Bestillingsnrummer<br />

Gæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong> for alle typer 9689 030 203<br />

Diagramskive K 125<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Universaltypen 125-24EC4K 9688 161 251<br />

Fartskriver, 125 km/h 125-24EC10<br />

Automatic-standard-Ve<strong>de</strong>rot 125-24K<br />

motormeter<br />

E4. no.: 160<br />

e1. no.: 03, 04, 07, 08, 09,10,<br />

11, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 26<br />

29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40,<br />

41, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54,<br />

55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64<br />

65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73<br />

74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83<br />

e2. no.: 18, 20<br />

e11. no.: 18, 20, 0027<br />

Scannertype 125-24 2EC4B 9688 161 259<br />

Diagramskive K 3300<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Fartskriver m/omdrejningstæller 125-3300-24EC4K 9688 161 250<br />

max. 3300 rpm, 125 km/h 125-3300-24K<br />

e4. no.: 159<br />

e1. no.: 13, 14, 16, 17, 24, 25, 27, 28<br />

33, 34, 38, 39, 42, 43, 49, 50, 51,<br />

52, 61, 62, 71, 76, 77, 85<br />

e2. no.: 19, 21<br />

Scannertype 125-3300-24/2EC4B 9688 161 258<br />

e4. no.: 144<br />

e1. no.: 24, 25, 38, 39, 51, 52, 61, 62<br />

71, 76, 77, 85<br />

e2. no.: 19, 21<br />

Diagramskive, Ve<strong>de</strong>rot<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

”3-huller”. Anven<strong>de</strong>s i Scania med Ve<strong>de</strong>rot skriver 9680 000 005<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-25


Diagramskiver<br />

Kinzle m.m.<br />

14-26<br />

Diagramskive K 100<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Merce<strong>de</strong>s-Benz Actros 100-24-EC4K 9688 161 255<br />

100-24-EC4S<br />

Fartskriver, 100 km/h 100-24 K<br />

e1. no.: 03, 04, 09, 10, 11, 12<br />

15, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 30<br />

31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 44<br />

45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56,<br />

57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66<br />

67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75<br />

82, 83<br />

e2. no.: 18, 20<br />

e4. no.: 156<br />

Diagramskive K 3300<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Scannertype, Merce<strong>de</strong>s-Benz 100-24/2EC4B 9688 161 260<br />

Actros <strong>og</strong> MAN 100-24B<br />

U<strong>de</strong>n motoromdrejning<br />

e1. no.: 23, 26, 31, 37, 40, 45<br />

46, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 69<br />

70, 72, 73, 74, 75, 82, 83<br />

Diagramskive E 100 D<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Scannertype<br />

Merce<strong>de</strong>s-Benz, MAN 100-3300-24/2EC4b 9688 161 257<br />

Fartskriver m/omdrejning 100-3300-24-4B<br />

tæller max 3300 rpm<br />

100 km/h.<br />

e4. no.: 158<br />

e1. no.: 24, 25, 38, 39, 51, 52<br />

61, 62, 71, 76, 77, 85<br />

e2. no.: 19, 21<br />

Diagramskive 140<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

140-24 EC4K 9688 161 253<br />

Fartskriver, 140 km/h<br />

e2. no.: 18-20<br />

e1. no.: 37, 40, 41, 44, 45, 46, 58, 59<br />

47, 48, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 68, 69,<br />

57, 60, 63, 64, 70, 72, 73, 74, 75<br />

e11. no.: 19, 21<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

Diagramskive-behol<strong>de</strong>r<br />

PVC behol<strong>de</strong>r, taske <strong>og</strong> mappe<br />

Diagramskive K180<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

180-24EC4B 9688 161 256<br />

Fartskriver, 180 km/h 180-24 MG4B<br />

Bl.a MB-sprinter<br />

e1. no.: 57, 60, 72, 73, 82, 83<br />

e4. no.: 147<br />

e11. no.: 24, 0025<br />

Diagramskive-behol<strong>de</strong>r<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

i PVC 9688 161 262<br />

Diagamskive-taske i PVC<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

for 31 skiver overskueligt sorteret 9192 321 810<br />

Diagramskive-samlemappe<br />

Beskrivelse Bestillingsnumer<br />

Special-DIN-A4-ringbind med <strong>de</strong>t 9680 212 106<br />

geniale klic-lukkesystem til<br />

arkivering af 4 x 200 diagramskiver<br />

med metalskinne<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-27


Bakalarm<br />

14-28<br />

ECCO 500 Serie (Standard)<br />

Lille kompakt størrelse, universal monteringsbeslag.<br />

Forsejlet i epoxy til beskyttelse mod støv, fugt <strong>og</strong> vibrationer.<br />

Temperatur: -40 o C til +85 o C, 12-24VDC, db(A) 97, 0,2 amp<br />

Leveres incl 1 mtr kabel mont.<br />

L:102mm B:41mm H:71mm<br />

2 års garanti<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

ECCO 500 Serie (Standard) 8000 520 001<br />

ECCO 600 Serie (Heavy Duty)<br />

Lille kompakt størrelse, universal monteringsbeslag.<br />

Forsejlet i epoxy til beskyttelse mod støv, fugt <strong>og</strong> vibrationer.<br />

Ekstra indpakket højtaler som tilla<strong>de</strong>r højtryksspulling,<br />

hvorpå <strong>de</strong>r y<strong>de</strong>s livslanggaranti, så længe køretøjet lever.<br />

Temperatur: -40 o C til +85 o C, 12-36VDC, db(A) 107, 0,4 amp<br />

Leveres incl. 4,5 mtr kabel mont.<br />

L:127mm B:69mm H:76mm<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

ECCO 600 Serie (Heavy Duty) 8000 630 001<br />

ECCO 600 Serie (Smart Alarm)<br />

Lille kompakt størrelse, universal monteringsbeslag.<br />

Forsejlet i epoxy til beskyttelse mod støv, fugt <strong>og</strong> vibrationer.<br />

Ekstra indpakket højtaler som tilla<strong>de</strong>r højtryksspulling,<br />

hvorpå <strong>de</strong>r y<strong>de</strong>s livslanggaranti, så længe køretøjet lever.<br />

”Smart Alarm”, som justere alarmstyrken (DB’en) i forhold til<br />

støjen i omgivelserne.<br />

Temperatur: -40 o C til +85 o C, 12-24VC, db(A) 82-107, 0,3 amp<br />

Leveres incl. 4,5 mtr kabel monteret<br />

L:127mm B:69mm H:76mm<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

ECCO 600 Serie (Smart Alarm) 8000 901 001<br />

Bakalarm - Hella<br />

tilslutning via eksisteren<strong>de</strong> baklys<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

24V 0000 500 011<br />

12V 0000 500 001<br />

Bakalarm pære<br />

Sokkel er lig med 21 w (BA15s)<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

24V, 20W pære med alarm. Monteres i baklyslygten. 8000 160 410<br />

12V, 20W pære med alarm. Monteres i baklyslygten. 6900 160 346<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

Horn, Bakalarm<br />

Bosch, Hella, standard <strong>og</strong> trykluft<br />

1 2 3<br />

Standardhorn - Bosch<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

24V 0320 146 101 3600 023 536<br />

Stærktonehorn, HD udførelse 0320 226 002 3600 051 460<br />

Standardhorn - Hella<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Standardhorn 3BA 002 768-382 0002 768 382<br />

Tryklufthorn - Hella<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

24V, 350 HZ 3PA 004 206-031 0004 206 031<br />

Tryklufthorn - Hella<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Tryklufthorn 3PA 004 206-011 0004 206 011<br />

Til biler med trykluftbremser<br />

passer til Ø 10 mm trykluftrør<br />

24V, 400 Hz<br />

Læng<strong>de</strong>: 331 mm<br />

Pneumatisk dobbelthornsæt<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Komplet med 2 horn. ulig læng<strong>de</strong><br />

af tragterne. Forskellige læng<strong>de</strong>r giver<br />

forskellige toner. Forkromet.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Horn af 471/536 mm 9195 624 000<br />

Horn af 640/720 mm 9195 625 000<br />

Betjeningsventil til lufthorn<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Electronisk ventil (1) 3633 812 213<br />

Håndbetjeningsventil (2) 3632 701 104<br />

Fodbetjeningsventil (3) 3632 701 103<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-29


<strong>Tilbehør</strong><br />

Navkapsler<br />

14-30<br />

Husk, at bestille<br />

midter plastkappe.<br />

Husk, at bestille<br />

midter plastkappe.<br />

Navkapsel type 1 - Ruspa Chroma<br />

Til alle fælge med Ø 22,5”, 19,5” eller Ø 17,5” <strong>og</strong><br />

kraftigt svunget fælgkant. Hurtig montering, ingen <strong>de</strong>montering af hjul<br />

bolte eller møtrikker <strong>og</strong> hjulet kan følgen<strong>de</strong> afmonteres u<strong>de</strong>n at fjerne<br />

kapslen.<br />

Til fælg Overfla<strong>de</strong> Bestillingsnummer<br />

17,5” for Specialstål, poleret 8610 704 700<br />

17,5” bag Specialstål, poleret 8610 704 800<br />

19,5” for Specialstål, poleret 8607 047 000<br />

19,5” bag Specialstål, poleret 8607 046 000<br />

22,5” for Specialstål, poleret 8610 704 100<br />

22,5” bag Specialstål, poleret 8610 704 200<br />

Midter plastkappe<br />

Husk at bestille midter plastkappe<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Midter Plastkappe 8604 501 505<br />

Klemstykke/hol<strong>de</strong>r 70 x 40 x 50 mm 8600 704 120<br />

Navkapsel type 2 - Ruspa Chroma<br />

Til alle fælge med Ø 22,5”, 19,5” eller Ø 17,5” <strong>og</strong> kraftigt svunget fælg<br />

kant. Hurtig montering <strong>og</strong> ingen <strong>de</strong>montering af hjulbolte eller møtrikker.<br />

Til fælge Overfla<strong>de</strong> Høj<strong>de</strong> mm Ø mm Bestillingsnummer<br />

17,5” for poleret 80 461 8610 704 720<br />

17,5” for* poleret 63 461 8610 704 740<br />

19,5” for poleret 76 512 8610 704 760<br />

22,5” for poleret 92 588 8610 704 780<br />

22,5” for poleret 65 588 8610 704 820<br />

17,5” bag poleret 22 461 8610 704 840<br />

17,5” bag* poleret 22 461 8610 704 860<br />

19,5” bag poleret 22 512 8610 704 880<br />

22,5” bag poleret 24 588<br />

*Udførelse med små ventilationsåbninger<br />

Midter plastkappe<br />

Husk, at bestille bestil midter plastkappe<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Midter Plastkappe ”Skal altid bestilles med” 8604 501 505<br />

Klemstykke/hol<strong>de</strong>r 8600 704 120<br />

Navkapsel for bøjlemontering<br />

med monteringsbøjle, til alle fælge med Ø 19,5”<br />

Til fælg Overfla<strong>de</strong> Bestillingsnummer<br />

Forhjul ”Leveres u<strong>de</strong>n bøjle Poleret 8607 005 000<br />

Baghjul ”Leveres u<strong>de</strong>n bøjle Poleret 8607 010 000<br />

Forhjul Monteringsbøjle 8607 015 100<br />

Baghjul Monteringsbøjle 8607 012 000<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

<strong>Tilbehør</strong><br />

Hjulkapsel, specialkapsel, møtrikbeskytter<br />

1 2<br />

Fælgindsats 22.5”<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Fælgindsats 22,5” x 9” Baghjul 1491 747 000<br />

Fælgindsats 22,5” x 8,25” Baghjul 1491 558 110<br />

Fælgring 22,5”<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Fælgring 22,5” 1491 748 000<br />

Hjulkapsel, 22,5”<br />

Til busser<br />

Lagerføres <strong>og</strong>så i 17,5” <strong>og</strong> med glat overfla<strong>de</strong> for maling<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

ABS kunststof, hvid med spæn<strong>de</strong>ring, Foran (1) 8600 020 020<br />

ABS kunststof, hvid med spæn<strong>de</strong>ring, Bag (1) 8600 020 021<br />

ABS kunststof, hvid med klemmer, Foran (2) 8601 800 002<br />

ABS kunststof, hvid med klemmer, Bag (2) 8601 800 001<br />

Møtrikbeskytter „TIR“, 22,5” hjul<br />

diameter målt fra midt til midt af hjulbolt<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Åben type, grundmalet, 10 huls, 335 mm 8601 720 200<br />

Åben type, blank rustfri, 10 huls, 335 mm 8600 702 500<br />

Blank rustfri, lukket type 8600 700 200<br />

Blank rustfri med SCANIA l<strong>og</strong>o, lukket type 8612 702 900<br />

Møtrikbeskytter ”TIR”, 19,5” hjul<br />

8 huls, 275 mm<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Åben type, grundmalet, 8 huls, 275 mm 9080 000 020<br />

Åben type, blank rustfri, 8 huls, 275 mm 8600 702 400<br />

Åben type, grundmalet, 6 huls, 205 mm 9080 000 010<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-31


Fælge til forv<strong>og</strong>ne <strong>og</strong> trailer<br />

17,5” - 19,5” - 22,5”<br />

Fælge til forv<strong>og</strong>ne <strong>og</strong> trailer 17,5” - 19,5” - 22,5”<br />

Fælgene er pulverlakeret incl. formonteret ventil<br />

MZ: Midtercentrering. Fælgen centreres af navet <strong>og</strong> bolthullerne er cylindriske<br />

BMZ: Bolt / Midtcentrering. Fælgen er fremstillet som til midtercentrering, men <strong>de</strong>n har <strong>og</strong>så<br />

kugle eller kegleforme<strong>de</strong> bolthuller.<br />

Hjul ET Navbolte Bolte antal Ventil Centrering Bestillingnr.<br />

størrelse Offset boring Hjul kreds montering<br />

Fælg boring<br />

14-32<br />

17.5 x 6.00 113 26 mm 10 x 225 x 176 indvendig MZ 8600 688 237<br />

17.5 x 6.75 0 26 mm 6 x 205 x 161 udvendig BMZ 8600 228 692<br />

17.5 x 6.75 0 26 mm 10 x 225 x 176 udvendig MZ 8600 688 239<br />

17.5 x 6.75 129 26 mm 10 x 225 x 176 indvendig BMZ 8600 858 500<br />

19.5 x 7.50 142 24 mm 8 x 275 x 221 indvendig MZ 8600 688 240<br />

19.5 x 14.00 120 26 mm 10 x 335 x 281 udvendig MZ 8600 190 901<br />

22.5 x 8.25 152 26 mm 10 x 335 x 281 indvendig MZ 8600 220 402<br />

22.5 x 9.00 161 26 mm 10 x 335 x 281 udvendig BMZ 8600 292 350<br />

22.5 x 11.75 0 27 mm 8 x 275 x 221 udvendig BMZ 8600 674 410<br />

22.5 x 11.75 0 27 mm 10 x 335 x 281 udvendig BMZ 8600 220 701<br />

22.5 x 11.75 120 26 mm 10 x 335 x 281 udvendig MZ 8600 292 399<br />

22.5 x 13.00 0 26 mm 10 x 335 x 281 udvendig MZ 8602 920 392<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

<strong>Tilbehør</strong><br />

Hjulmøtrikindikator<br />

Sparer dig tid <strong>og</strong> massevis<br />

af penge på hjulskift <strong>og</strong><br />

reparationer!<br />

Hjulmøtrikindikator ”Checkpoint/Checktorque”<br />

Checkpoint/Checktorque sparer dig tid <strong>og</strong> massevis af penge på hjulskift<br />

<strong>og</strong> reparationer.<br />

Checktorque rø<strong>de</strong> farve indikere hjulskift eller andre specielle konditioner<br />

som chaufføren skal være opmærksom på.<br />

Indikator for løse hjulmøtrikker fastgøres ved påsætning på hjulmøtrik-<br />

kerne <strong>og</strong> tilla<strong>de</strong>r en nem visuel kontrol.<br />

En ty<strong>de</strong>lig synlig ændring i placeringen ty<strong>de</strong>r på en løsnet hjulmøtrik.<br />

På checkpointets udvendige fla<strong>de</strong> er nøglevid<strong>de</strong>n indpræget for lettere<br />

lokalisering.<br />

Beskrivelse Nøglevid<strong>de</strong> mm Bestillingsnummer<br />

Checkpoint 24 9245 660 101<br />

Checkpoint 27 9245 660 102<br />

Checkpoint 30 9245 660 103<br />

Checkpoint 32 9245 660 100<br />

Checkpoint 33 9245 660 104<br />

Andre størrelser på forespørgsel!<br />

Hjulmøtrikindikator ”Dustite”<br />

Anven<strong>de</strong>lsesområ<strong>de</strong>: Til fælge u<strong>de</strong>n møtrikkappe.<br />

Indikator for løse hjulmøtrikker fastgøres ved påsætning på<br />

hjulmøtrikkerne <strong>og</strong> tilla<strong>de</strong>r en nem visuel kontrol.<br />

En ty<strong>de</strong>ligt synlig ændring i placeringen ty<strong>de</strong>r på en løsnet hjulmøtrik,<br />

kombineret med en hjulmøtrik-støvbeskyttelseskappe.<br />

Beskrivelse Nøglevid<strong>de</strong> mm Bestillingsnummer<br />

Dustite 32 9245 660 113<br />

Dustite 33 9245 660 114<br />

Andre størrelser på forespørgsel!<br />

Hjulmøtrikindikator ”Dustite LR”<br />

Dustite/Dustite LR er en luxus udgave af Checkpoint med hætte som<br />

beskytter bolten y<strong>de</strong>rligere.<br />

Anven<strong>de</strong>lsesområ<strong>de</strong>: Fælge med hjulkapsler/møtrikbeskytter.<br />

Indikator for løse hjulmøtrikker fastgøres ved påsætning<br />

på hjulmøtrikkerne <strong>og</strong> tilla<strong>de</strong>r en nem visuel kontrol.<br />

En ty<strong>de</strong>ligt synlig ændirng i placeringen ty<strong>de</strong>r på en løsnet hjulmøtrik.<br />

Viseren anbringes øverst ved støvbeskyttelseskappen.<br />

Beskrivelse Nøglevid<strong>de</strong> mm Bestillingsnr.<br />

Dustite LR 32 9245 660 118<br />

Dustite LR 33 9245 660 119<br />

Andre størrelser på forespørgsel!<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-33


<strong>Tilbehør</strong><br />

Beskyttelseskappe<br />

14-34<br />

Beskyttelseskappe til hjulmøtrik<br />

af special kunststof, med glasfiberindhold<br />

Udførelse:<br />

2 N = 26 mm bolthul, normal boltlæng<strong>de</strong><br />

(38 mm indvendig høj<strong>de</strong>)<br />

2 H = 26 mm bolthul, forlænget bolt<br />

(56 mm indvendig høj<strong>de</strong>)<br />

3 = 32 mm bolthul, kravemøtrik<br />

Andre udførelser på forespørgsel!<br />

L<strong>og</strong>o Type Bestillingsnummer<br />

BPW 2 N, Chrom 8600 000 373<br />

BPW 2 H, Chrom 8600 000 453<br />

BPW 3, Chrom 8600 000 533<br />

Merce<strong>de</strong>s Benz 2 N, Chrom 8600 000 375<br />

Merce<strong>de</strong>s Benz 2 H, Chrom 8600 000 455<br />

Merce<strong>de</strong>s Benz 3, Chrom 8600 000 535<br />

<strong>EUROPART</strong> 2 N, Chrom 8600 000 610<br />

<strong>EUROPART</strong> 2 H, Chrom 8600 000 630<br />

<strong>EUROPART</strong> 3, Chrom 8600 000 650<br />

Volvo 2 N, Chrom 8600 000 379<br />

Volvo 2 H, Chrom 8600 000 459<br />

Volvo 3, Chrom 8600 000 539<br />

Beskyttelseskappe<br />

for hjulmøtrikker, forkromet, plast<br />

Beskrivelse Reference Bestillingsnummer<br />

Nøglevid<strong>de</strong> (møtrik) 32 mm 404.810.3 8600 000 060<br />

Nøglevid<strong>de</strong> (møtrik) 33 mm 404.800.3 8600 000 080<br />

Nøglevid<strong>de</strong> (møtrik) 30 mm 404.820.3 8600 000 040<br />

Nøglevid<strong>de</strong> (møtrik) 27 mm 404.830.3 8600 000 020<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

<strong>Tilbehør</strong><br />

Vindafviser, trykluftblæsepistol, ventilator<br />

24 V<br />

Vindafviser for si<strong>de</strong>ru<strong>de</strong><br />

I røgfarvet acrylglas, ingen træk,<br />

mindre tilsmudsning af si<strong>de</strong>ru<strong>de</strong>n med<br />

speciel klemmemontering såle<strong>de</strong>s at vinduerne kan<br />

åbnes problemløst.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

DAF 95 XF 105 9199 046 068<br />

DAF 95 XF 9199 046 015<br />

Iveco Stralis 9199 046 053<br />

Iveco EuroTech/EuroStar, Førerhus MPC/LDL 9192 400 140<br />

MAN F90, Førerhus F90 9199 220 000<br />

MAN L2000, Førerhus F20 9192 400 210<br />

MAN F2000, Førerhus F92 9199 210 020<br />

MAN TGA 9192 046 040<br />

MAN TGX 9190 460 800<br />

Merce<strong>de</strong>x Benz Axor 9199 046 017<br />

Merce<strong>de</strong>x Benz Atego 9199 046 017<br />

Merce<strong>de</strong>s Benz Actros II 9199 046 051<br />

Merce<strong>de</strong>x Benz Actros 9192 400 170<br />

Renault Premium 9199 046 009<br />

Renault AE-serie, Førerhus AR 9192 400 240<br />

Scania Type 82 - Type 143, Førerhus G/P/R/T 9199 220 020<br />

Scania 4-serie, Førerhus P/R/T 9192 400 180<br />

Scania 4 + R-serie, Førerhus P/R/T (magen til OE) 8000 001 070<br />

Scania R-serie 9192 046 062<br />

Volvo F10 - F12 9199 229 000<br />

Volvo FH12 - FH16 version 1 <strong>og</strong> 2 9192 400 220<br />

Trykluft Blæsepistol - soft - komplet<br />

Førerhus - Blæser støvet bort. 1/4 kobling - Incl. forskruening<br />

Leveres med „gummipistol“ med dyse. 3 meter lang.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Blæsepistol 9500 740 035<br />

Ventilator, 24 V<br />

Drejbar ventilator.<br />

Kan bruges til biler, bå<strong>de</strong> <strong>og</strong> lastbiler m.m.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Ventilator, 24 V 3561 802 503<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-35


Batterier<br />

GP, Energizer, Genopla<strong>de</strong>lige, Knapceller<br />

14-36<br />

1 2 3 4<br />

5 6 7<br />

1 2 3 4<br />

1 2<br />

1 2<br />

Batterier GP<br />

Beskrivelse Type Bestillingsnr.<br />

910 A/Alkaline (1) LR01 Electron 1,5 V 9534 901 762<br />

AAA/Alkaline (2) LR03 Micro 1,5 V 9563 792 054<br />

AA/Alkaline (3) LR6 Mignon 1,5 V 9560 304 006<br />

C/Alkaline (4) LR14 Baby 1,5 V 9560 304 014<br />

D/Alkaline (5) LR20 Mono 1,5 V 9560 304 020<br />

E-blok/Alkaline (6) 6LR61 9,0 V 8000 001 003<br />

Brunstenbatteri (7) R20 Mono 1,5 V 8000 001 002<br />

ENERGIZER Batterier<br />

Beskrivelse Type Bestillingsnr.<br />

AAA/Alkaline (1) LR03 Micro 1.5 V 9005 342 133<br />

AA/Alkaline (2) LR6 Mignon 1.5 V 9005 342 134<br />

C/Alkaline (3) LR14 Baby 1.5 V 9005 342 141<br />

D/Alkaline (4) LR20 Mono 1.5 V 9005 342 140<br />

E-blok/Alkaline 6LR61 9.0 V 9005 342 139<br />

Genopla<strong>de</strong>lige batterier<br />

Beskrivelse Type Bestillingsnr.<br />

AAA (1) LR03 Micro 9510 101 402<br />

AA (2) LR06 Mignon 9506 101 402<br />

Knapceller<br />

Beskrivelse Type Bestillingsnr.<br />

V13GA Ø11,6 x 5,4 mm 1.5 V 125mAh 2300 019 128<br />

V76PX Ø11,6 x 5,4 mm 1.5 V 145 mAh 9534 851 055<br />

V6254 Ø15,5 x 6,2 mm 1.5 V 200 mAh 9534 901 749<br />

CR2016 Ø20,0 x 1.6 mm 3.0 V 85 mAh 9534 901 751<br />

CR2025 Ø20,0 x 2,5 mm 3.0 V 170 mAh 9534 901 753<br />

CR2032 Ø20,0 x 3,2 mm 3.0 V 180 mAh 2300 019 164<br />

Batteri blok<br />

Beskrivelse Type Bestillingsnr.<br />

4R25 (1) med fje<strong>de</strong>r 6 V 9910 000 132<br />

4R25 (2) med skive 6 V 9910 000 133<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

HI-plast støttebenspla<strong>de</strong>r<br />

til lastbiler, betonkanoner <strong>og</strong> mobilkraner<br />

Optimal udnyttelse<br />

af materialets for<strong>de</strong>le!<br />

Stor styrke, lav egenvægt,<br />

vendbar, lang levetid,<br />

splintre ikke.<br />

Støttebenspla<strong>de</strong>r til lastbilkraner<br />

Læng<strong>de</strong> Bred<strong>de</strong> Høj<strong>de</strong> Kranens kap. Vægt Bestillingsnr.<br />

40 cm 40 cm 4 cm 10,0 tons 6,0 kg 8000 005 533<br />

40 cm 40 cm 6 cm 20,0 tons 9,1 kg 8000 005 539<br />

50 cm 50 cm 4 cm 15,0 tons 9,4 kg 8000 005 534<br />

50 cm 50 cm 6 cm 25,0 tons 14,1 kg 8000 005 540<br />

60 cm 60 cm 4 cm 15,0 tons 13,6 kg 8000 005 535<br />

60 cm 60 cm 6 cm 30,0 tons 20,3 kg 8000 005 541<br />

Støttebenspla<strong>de</strong>r til betonkanoner<br />

Læng<strong>de</strong> Bred<strong>de</strong> Høj<strong>de</strong> Kranens kap. Vægt Bestillingsnr.<br />

65 cm 65 cm 6 cm 30,0 tons 24,0 kg 8000 005 542<br />

Støttebenspla<strong>de</strong>r til mobilkraner<br />

Læng<strong>de</strong> Bred<strong>de</strong> Høj<strong>de</strong> Kranens kap. Vægt Bestillingsnr.<br />

80 cm 80 cm 4 cm 25,0 tons 24,3 kg 8000 005 536<br />

80 cm 80 cm 6 cm 30,0 tons 36,4 kg 8000 005 543<br />

90 cm 90 cm 4 cm 30,0 tons 30,7 kg 8000 005 537<br />

90 cm 90 cm 6 cm 40,0 tons 46,1 kg 8000 005 544<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-37


Bundmåtter<br />

DAF, MAN, Merce<strong>de</strong>s Benz, Renault, Scania, Volvo<br />

14-38<br />

Alle måtter er skræd<strong>de</strong>rsye<strong>de</strong><br />

<strong>og</strong> har <strong>de</strong>rfor en sær<strong>de</strong>les god<br />

pasform.<br />

Hvis din bil ikke er med på<br />

vores oversigt, så kontakt os<br />

på +45 70 10 00 80.<br />

Bundmåtter til DAF<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Passer til DAF XF95, XF105 8000 335 700<br />

Bundmåtter til MAN<br />

Passer til MAN TGA, TGX<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

TGA, TGX 8000 335 600<br />

Bundmåtter til Merce<strong>de</strong>s Benz<br />

Passer til Merce<strong>de</strong>s Benz<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Actros 8000 335 500<br />

Bundmåtter til Renault<br />

Brug Actros<br />

Bundmåtter til Scania<br />

Passer til Scania<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Scania 4 Serie G/P/R 8000 335 400<br />

Bundmåtter til Volvo<br />

Passer til Volvo<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Volvo FH, FM, ny mo<strong>de</strong>l 8000 335 300<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011


18.11.2011<br />

<strong>Tilbehør</strong><br />

Michelin Figur, bundmåtter, sæ<strong>de</strong>betræk, sæ<strong>de</strong>overtræk, snekæ<strong>de</strong>r<br />

Michelin Figur ”Den rigtige”<br />

Monteringsbeslag med leveres. Indvendig lys kan monteres,<br />

brug dio<strong>de</strong>pære.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Michelin figuren er 0,5m høj 1589 006 048<br />

Bundmåtter til person- <strong>og</strong> lastv<strong>og</strong>ne<br />

Universalmåtte med høj kant <strong>og</strong> patenteret gli<strong>de</strong>fri bagsi<strong>de</strong>.<br />

Beskrivelse Mål mm Bestillingsnummer<br />

Bundmåtte 455 x 505 9080 000 002<br />

Bundmåtte 485 x 570 9080 000 003<br />

Sæ<strong>de</strong>betræk - skåner ”Skånebetræk ”<br />

Passen<strong>de</strong> til alle gængse ind- <strong>og</strong> u<strong>de</strong>nlandske lastbiler.<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Sæ<strong>de</strong>betræk, sort 2300 009 558<br />

Sæ<strong>de</strong>betræk, blå 2300 063 433<br />

Kunstlæ<strong>de</strong>r - vaskbar indtil 40 0 C.<br />

Engangs sæ<strong>de</strong>overtræk<br />

Plast sæ<strong>de</strong>overtræk i rulle<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Plast i rulle á 500 stk. 2300 009 562<br />

Sæ<strong>de</strong>overtræk<br />

Beskrivelse Bestillingsnummer<br />

Universal, høj ryg, brun naturpels 9192 220 666<br />

Universal, høj ryg, antrazit naturpels 9192 220 777<br />

MB Actros, Førersæ<strong>de</strong>, anthrazit 9190 019 004<br />

MB Actros, Passagersæ<strong>de</strong>, anthrazit 9190 019 005<br />

MAN TGA, Førersæ<strong>de</strong>, anthrazit 9192 220 333<br />

MAN TGA, Passagersæ<strong>de</strong>, anthrazit 9192 220 334<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk 14-39


Snekæ<strong>de</strong>r<br />

Blåmann-, Canesel snekæ<strong>de</strong>r<br />

14-40<br />

Nyhed<br />

Nyhed<br />

Blåmann snekæ<strong>de</strong>r “Tætlænket med pigge”<br />

Norges mest kendte snekæ<strong>de</strong>r..<br />

Markedsle<strong>de</strong>ren in<strong>de</strong>nfor snekæ<strong>de</strong>r. Semi-forseglet snekæ<strong>de</strong> med 7 mm krydsbinding<br />

i højeste kvalitet, 6 mm hær<strong>de</strong>t si<strong>de</strong>kæ<strong>de</strong> <strong>og</strong> hær<strong>de</strong>t 8 mm kr<strong>og</strong>.<br />

2 kæ<strong>de</strong>r pr. pose = til 2 hjul.<br />

Beskrivelse Hjul Dimension Bestillingsnummer<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 19,5” 305/70 8000 588 014<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 19,5” 385/55 8000 588 016<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 275/70 8000 588 010<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 295/80 8000 588 018<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 295/60 8000 588 014<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 315/80, 315/75, 295/80 Bred 8000 588 013<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 315/70, 305/70, 295/75, 295/70 8000 588 012<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 315/60, 305/60, 285/70, 275/80 8000 588 011<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 385/65, 350/75 8000 588 015<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 385/55, 365/60 8000 588 016<br />

Blåmann “Zic-Zac” styrekæ<strong>de</strong>r med pigge<br />

Zic-Zac styrekæ<strong>de</strong>r er specielt udviklet til jævn afvikling, minimal vibration kombineret<br />

med gribeevne (trækkraft). Bygget med 6 mm si<strong>de</strong>kæ<strong>de</strong> <strong>og</strong> 7 mm lænker.<br />

1 kæ<strong>de</strong> pr. pose = 1 hjul.<br />

Beskrivelse Hjul Dimension Bestillingsnummer<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 388/55 8000 588 026<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 305/60, 295/60, 275/70 8000 588 027<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 315/60, 305/70, 295/70, 275/80 8000 588 028<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 385/65 8000 588 029<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 315/80, 315/75, 315/70, 295/80 8000 588 030<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 315/80 8000 588 031<br />

<strong>EUROPART</strong> snekæ<strong>de</strong>sæt<br />

Godkendt til brug i Østrig.<br />

Et sæt in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r kæ<strong>de</strong>r til to hjul. Passer til bå<strong>de</strong> enkelt- <strong>og</strong> tvillingemontering.<br />

Beskrivelse Hjul Dimension Bestillingsnummer<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 17,5” 225/75, 235/75, 245/70 9350 000 141<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 19,5” 245/70, 265/75 9350 000 143<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 19,5” 285/70 9350 000 144<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 275/70, 285/70, 295/70, 305/60, 315/60 9350 001 461<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 275/80, 305/70, 315/70 9350 000 147<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 295/80, 315/70, 315/80 9350 000 148<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 385/65 9350 000 149<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 295/60 9350 001 460<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 295/80 9350 001 481<br />

Snekæ<strong>de</strong>r 22,5” 385/55 9350 001 490<br />

www.<strong>europart</strong>.net/dk<br />

18.11.2011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!