Microsoft PowerPoint - Projektpr\346sentation ved event 4. marts 2012

faaborgmidtfyn.dk

Microsoft PowerPoint - Projektpr\346sentation ved event 4. marts 2012

En præsentation af

Breddeidrætskommunesatsningen

• Baggrund

• Resultater

• Erfaringer

• Muligheder

• Forhindringer

Bredde IDRÆTSkommune


Baggrund

20 breddeidrætsprojekter

• Breddeidrætskommissionen

• Bedre rammer og indhold

for en mere aktiv og sund

befolkning.

• Kommunens strategier lå til

grund for ansøgningen til

Kulturministeriet i 2009

Bredde IDRÆTSkommune


Børn i bevægelse

• Udendørs og indendørs

motorikbaner, mm

• Videreuddannelse af

personale

• Implementering af idræt i

hverdagen

Bredde IDRÆTSkommune


Biblioteker i bevægelse

• Sprog- og motorikbane på

biblioteket

• Fortællefestival med

bevægelse

Bredde IDRÆTSkommune


Aktiv ungdomskultur

UngiFMK.dk og kurser

• Idrætsaktiviteter og events

• Socialt og inkluderende

• Kommunikation med unge

• Kultur og idræt

• Tilskudsmodel

• Foreningsudvikling og nye

aktiviteter – f.eks. Parkour

• DIF idrætsmiljø for unge

Bredde IDRÆTSkommune


UngiFMK events

• Showtime med Spektaklet

• Streethockey og streetbasket i Ringe

• Streetsoccer i Årslev

• Faaborg O-klub (MTB-cup)

• Korinth Sportscafe

• Parkour, Freerunning og Breakdance

• Bold og håndboldsjov i Årslev

• Vand og volley i MFC

• Stunt’n’stagefight i Faaborg og Ringe

• Ice & Ild for Kids

• Speedtennis og speedsoccer

• Parkour i Ryslinge, Ringe og Faaborg

• Kinball

• Fodbold og teatersport

• DJ workshop

Bredde IDRÆTSkommune


Skoler i bevægelse

”Bevægelse på

Nordagerskolen”

• Idrætskoordinator

• Mini-, fælles og

maxiidræt

• Idræt på andre måder

Bredde IDRÆTSkommune


Skoler i bevægelse

”Udeliv i Sundskolen”

• Specialklassebørn har

fået mere idræt.

• Kropslig, sanselig og

social udvikling.

• Større selvværd og

respekt for hinanden

Bredde IDRÆTSkommune


Skoler i bevægelse

”Skoleforeningssamarbejde”

• Over 1000 børn

• Kendskab til

foreningernes

idrætstilbud

• 7 steder samarbejde ml.

SFO/skole/forening

• Instruktører

Bredde IDRÆTSkommune


Sund og klog i Tarup-

Davinde området

• Motionskoncept i

naturen

• Overvægtige børn,

type-2-diabetes kvinder

og seniorer (+60)

• Foreninger inddraget

• Succesoplevelser!

Bredde IDRÆTSkommune


Frivillighedsprojekt

• Samarbejde og netværk på

tværs af foreninger

• Frivillig-sociale, kulturelle

og folkeoplysende

• Dialogmøder

• Samarbejdsbørs

• Fritidsportal er fælles

• Frivilligfredag 28. sept. 2012

Bredde IDRÆTSkommune


Bredde IDRÆTSkommune

Idrætshaller i bevægelse

• Flere målgrupper i hallerne

• Skoleferier med aktivitet

• Udviklingsplaner i hallerne

• ”Fra halinspektør til

aktivitetsiværksætter”


Sund kost i idrætshaller

• 3 pilot-haller

• Nøglehulsmærkede

fødevare

• Frituremad tillades ikke

• Få usunde varer tillades

• Gratis koldt vand

• Ingen markedsføring af

usunde produkter

Bredde IDRÆTSkommune


Motion i landskab og

den bynære natur

• Riderute Sydfyn

• 16 km ride-/vandresti

omkring Ringe

• Lokale bynære stier i

flere lokalsamfund

• Udendørs

motionsmødesteder

Bredde IDRÆTSkommune


Fra strategi til handling

• Masterplan Ringe

• Grønne helhedsplaner

for kommunens arealer

– Kværndrup

– Nr. Broby/Brobyværk

Bredde IDRÆTSkommune


Fra strategi til handling

• Masterplan Ringe

• Grønne helhedsplaner

for kommunens arealer

– Kværndrup

– Nr. Broby/Brobyværk

Bredde IDRÆTSkommune


Bredde IDRÆTSkommune

Refleksion

• 20 projekter er mange, men er godt fordelt

• Foreninger/frivillige skal inddrages mere direkte

• Samarbejde på tværs af foreninger, kommunen, institutioner

• Nye måde at give tilskud på – skal undersøges nærmere…

• 2 år er kort tid til større projekter

• Projektlederskifte har betydning

• Kulturændringer flere steder

• Politiske og handlingsorienterede strategier er vigtige!


Breddeidræt.nu

• Alle 7 kommuner og 67

breddeidrætsprojekter

• Læs om alle beskrivelser,

resultater og udfordringer

i projekterne

• Debat og info om

konferencer

Bredde IDRÆTSkommune


Afrunding

Bredde IDRÆTSkommune

• Tak til alle aktører i Breddeidrætssatsningen

• Breddeidrætskonference i Gentofte 11. juni

2012 arrangeret af Kulturministeriet

More magazines by this user
Similar magazines