Styrelsesvedtægt - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

Styrelsesvedtægt - Faaborg-Midtfyn kommune

Kapitel VI

KOMMUNALBESTYRELSENS STÅENDE UDVALG

§ 16

Der nedsættes følgende syv stående udvalg:

• Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg

• Børne- og undervisningsudvalg

• Erhvervs- og planlægningsudvalget

• Kultur- og fritidsudvalg

• Socialudvalg

• Sundhedsudvalg

• Teknik- og miljøudvalg

BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

§ 17

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2

I henhold til § 14, stk. 2 og 3 i lov om ansvaret for og styrelsen af den aktive beskæftigelsesindsats

(lov nr. 522 af 14. juni 2005) varetager beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den

umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter gældende lovgivning. Lovgivningen på

området inkluderer lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge

ved sygdom eller fødsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser

knyttet hertil.

Stk. 3

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget varetager derudover på kommunalbestyrelsens

vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion indenfor beskæftigelses- og

arbejdsmarkedsområdet.

Stk. 4

Udvalget er ansvarlig for, at der på områderne nævnt i § 17, stk. 3, foretages dialog med borgere,

brugere m.fl. om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem

spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder - blandt andet ved anvendelse

af elektroniske medier.

9

More magazines by this user
Similar magazines