SPILDEVANDSPLAN - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

SPILDEVANDSPLAN - Faaborg-Midtfyn kommune

1.

1.

1. INDLEDNING

NDLEDNING

Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan 2011-2015 er den

første spildevandsplan efter sammenlægningen af daværende

Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev kommuner. Planen

skal sikre fælles rammer og regler for spildevandsrensningen i

Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg Faaborg-Midtfyn Faaborg Midtfyn Kommune Kommune Spildevandsplan 2011 2011- 2011

2015 2015 afløser:

afløser:

Faaborg Kommune Spildevandsplan 2000-2007

Broby Kommune Spildevandsplan 2003-2011

Ringe Kommune Spildevandsplan 2006-2013

Ryslinge Kommune Spildevandsplan 2002-2007

Årslev Kommune Spildevandsplan 2003-2013

Spildevandsplanen skal blandt andet bidrage til opfyldelse af

miljømål for vandmiljøet. Den skal desuden medvirke til at sikre

en god badevandskvalitet ved vores strande.

I planen skal der tages højde for fremtidige klimatiske

ændringer, der stiller nye krav til vores afløbssystemer. Planen

skal således sikre os bedst muligt imod oversvømmelser og

opstuvning af spildevand.

Regnbetinget udløb i Faaborg Fjord. Udløbet tilfører fjorden

spildevand, når kloakken bliver overbelastet. Kommunen har en vision

om at udløb af spildevand til vandmiljøet skal begrænses mest muligt

(Foto Faaborg-Midtfyn Kommune TR).

Spildevandsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune - Forslag

4

Spildevandsplanen handler især om spildevandsrensning i byer,

spildevandsrensning i det åbne land og strukturændringer på

spildevandsområdet.

Planen indeholder desuden en kort redegørelse for fremtidens

klima, der forventes at bringe kraftigere nedbør. Der

introduceres en ny funktionspraksis (Skrift 27) for

nedbørsafhængige afløbssystemer, der blandt andet tager højde

for mere intensiv regn i fremtiden.

Spildevandsplanen fordeler et trecifret millionbeløb til

planperiodens kloakprojekter. Pengene skal fordeles, så de

tilgodeser vores sundhed, vandmiljø, natur og

badevandskvalitet bedst muligt.

1.1 KOMMUNENS MÅL MED PLANEN

Kommunens overordnede mål med spildevandsplanen er at

sikre borgerne et højt spildevandsbehandlingsniveau samt at

medvirke til opfyldelse af nuværende og kommende miljømål.

For at nå målene vil vi fokusere på en række områder indenfor

spildevandsrensningen.

Faaborg Faaborg-Midtfyn Faaborg Midtfyn Kommunes Kommunes mål

Vi vil sikre, at erhvervsudviklingen sker på et

bæredygtigt grundlag baseret på bedst tænkelig

teknologi og praksis og i respekt for vandområdernes

miljømålsætning.

Vi vil fortsat arbejde målrettet på at opfylde

regionplanens målsætninger for vandmiljøet. Herefter

vil vi arbejde målrettet på at opfylde vandplanernes

målsætninger for vandmiljøet.

Vi vil arbejde hen imod en effektiv struktur for

spildevandsrensningen. Her tænkes specielt på

renseanlæggenes geografiske placering i kommunen.

Vi vil sikre borgerne bedst muligt overfor

klimaforandringer.

Vi vil fjerne mest muligt regnvand fra vores

afløbssystemer og renseanlæg. Herunder skal vi aktivt

søge muligheder for lokal afledning af regnvand.

Vi vil i videst muligt omfang anvende alternative

metoder til afledning af regnvand.

More magazines by this user
Similar magazines