Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

Sundhedsprofil for 9. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune, 2010-2011

32 % af eleverne i 9. klasse berettede om, at de boede sammen med nogen, der røg. Til

sammenligning svarede 34 % af eleverne året forinden, at en af deres forældre røg.

Der findes ca. 4.000 forskellige stoffer i tobaksrøg. Mange af dem er yderst giftige, nogle

er kræftfremkaldende, andre virker irriterende på øjne, næse, slimhinder og luftveje, nogle

påvirker reproduktionsevnen, nogle påvirker kroppens normale funktioner, mens andre

øger åreforkalkningen og påvirker blodets størkningsevne. For en del stoffer er der ingen

nedre grænseværdi for skadeligheden, det vil sige, at det er sundhedsskadeligt at indånde

selv ganske små mængder.

Der er lavet mange undersøgelser af, hvordan børn påvirkes af passiv rygning, og ud fra

disse undersøgelser ved man med sikkerhed, at børn, der udsættes for passiv rygning, har

øget risiko for vuggedød, dobbelt så stor risiko for forkølelse, hoste, pibende vejrtrækning,

mellemørebetændelse, åndenød, bronkitis og lungebetændelse sammenlignet med børn,

der ikke udsættes for passiv rygning. Endvidere ved man, at passiv rygning kan være

direkte udløsende årsag til astmasygdom og hos børn menes risikoen at 20-40 % forøget.

Ligeså har astmabørn, der udsættes for passiv rygning flere astmaanfald og et større

forbrug af medicin end tilsvarende astmabørn, der ikke udsættes for tobaksrøg

Undersøgelser har endvidere givet mistanke om, at børn udsat for passiv rygning har en

øget risiko for:

o kolik

o nedsat intelligens

o flere huller i tænderne

o kræft i barndommen, f.eks. leukæmi og kræft i hjernen

o permanent skade på lungefunktionen i voksenlivet

o lungekræft som voksne

o brystkræft som voksne

o langvarig sygdom og uarbejdsdygtighed som voksne[15]

Misbrugsstoffer

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Har du nogensinde røget hash, marihuana, pot eller skunk?

7%

Ja Nej

93%

2008/2009

2009/2010

2010/2011

15

More magazines by this user
Similar magazines