Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

Sundhedsprofil for 9. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune, 2010-2011

Har du prøvet speed, amfetamin, kokain eller ecstasy?

2%

98%

I Sundhedsprofilen er der spurgt ind til erfaringer med hash, andre euforiserende stoffer

samt snifning.

Efter alkohol er hash det hyppigste anvendte rusmiddel blandt de unge. 7 % angav, at de

har prøvet at ryge hash. Sammenholdt med HBSC-undersøgelsen 2010, hvor 14 % af

pigerne og 17 % af drengene angiver at have prøvet at ryge hash, er den procentvise

andel dog lavere i Faaborg-Midtfyn Kommune. Samtidig ses et fald i forhold til andelen af

elever, der havde prøvet at ryge hash i de to foregående år. Da tallene er meget små, skal

man dog være varsom med en tolkning heraf. Ydermere kan der være en bias i

besvarelserne i form af en underrapportering, da elevernes spørgeskema gennemgås med

dem ved sundhedssamtalen, og nogle måske derfor ikke svarer oprigtigt på spørgsmålet

omkring deres hashforbrug

Den sundhedsmæssige risiko ved at bruge euforiserende stoffer varierer meget, da der er

forskellig risici ved de forskellige stoffer. Generelt kan man sige, at de alvorligste risici er

risikoen for udvikling af psykose, risiko for forgiftning og risikoen for at udvikle misbrug og

afhængighed, med de følgevirkninger dette medfører psykisk, fysisk og socialt.

Undersøgelser viser, at unge i vidt omfang er klar over, at det er risikabelt at prøve stoffer.

De fleste begrunder deres prøvning af stofferne med nysgerrighed[16]

Det at prøve stoffer er typisk et ungdomsfænomen, og de fleste, der prøver stoffer,

fortsætter ikke brugen heraf, men har et eksperimentelt forbrug i en kortere periode i

ungdomsårene. Det eksperimentelle brug af stoffer topper i aldersgruppen 16-19 år, og

meget få prøver stoffer for første gang efter 20-års alderen[17].

Ja

Nej

16

More magazines by this user
Similar magazines