Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

Sundhedsprofil for 9. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune, 2010-2011

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

1%

Hvor gammel var du, første gang du var fuld?

2%

7%

18%

44%

26%

10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

2%

2010/2011

63 % af de unge oplyste i sundhedsprofilen, mod 69 % i skoleåret forinden, at de havde

prøvet at være fulde to eller flere gange, mens 23 % angav aldrig at have været fulde. Der

har således i løbet af de sidste 3 år, være et lille fald i andelen af 9. klasses elever, der har

prøvet at være fulde. Til gengæld er andelen af elever, der drikker sig fulde mindst én

gang om måneden steget fra 36 % (2009/10) til 41 % i 2010/2011.

Debuttidspunktet topper ved 14 år, hvor 44 % angiver at have drukket sig fulde for første

gang.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge under 16 år ikke drikker alkohol. Og

alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på under 16,5 må ikke sælges

til unge under 16 år.

Dog ligger danske unges forbrug af alkohol højt sammenlignet med andre europæiske

lande. Danske unges drikkevaner er præget af, at der drikkes meget, og at de drikker

meget på én gang.

Unges hjerner er særligt følsomme overfor alkohol. Ny forskning peger på, at unges

hjerner påvirkes på flere måder med konsekvenser for bl.a. koncentration og hukommelse.

Der er set forandringer i hjernen ved et alkoholforbrugsniveau på 20 genstande om

måneden i 1-2 år. Disse skader bliver større, når der drikkes mere end 4-5 genstande ved

en enkelt lejlighed[18].

Mange unge oplever, som følge af deres alkoholforbrug, problemer, såsom konflikter med

forældrene, slagsmål, uønsket samleje, uvenskaber, nedsat præstation i skolen, og de

kommer hyppigere til skade[11].

De unge, der har størst risiko for senere at udvikle et alkoholmisbrug, er de der har en

tidlig alkoholdebut og de unge, der har et tidligt stort alkoholforbrug.

Disse unge hyppigt også de mest utilpassede og dem, der har dårlig kontakt til voksne,

dårlig skoletrivsel og lavt selvværd.

18

More magazines by this user
Similar magazines