Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

Sundhedsprofil for 9. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune, 2010-2011

Forældrenes eget alkoholforbrug og deres normer omkring de unges alkoholforbrug har

vist sig at have stor betydning for hvor meget de unge drikker, og hvor tidligt de begynder

at drikke[4].

.

Fritidsarbejde

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

43%

Har du fritidsarbejde?

28%

25%

Nej 0-4,9 t/uge 5-11,9 t/uge > 12 t/uge

4%

2008/2009

2009/2010

2010/2011

57 % af eleverne havde fritidsjob. Det er flere end de godt 46 %, der på landsplan[1] har

fritidsarbejde af eleverne i 9. klasse, men er et fald i forhold til de 2 forgangne år. I 2008-

2009 havde 68 % af eleverne fritidsarbejde. I Faaborg-Midtfyn kommune angiver 25 % af

eleverne i 9. klasse at arbejde mellem 5-11,9 timer om ugen sammenlignet med ca. 17 % i

den Fælleskommunale Udskolingsprofil. De fleste unge arbejder mellem 0 og 12 timer om

ugen.

Ifølge Arbejdsmiljøloven må unge, der er fyldt 15 år, men som stadig er omfattet af

undervisningspligten, ikke have en ugentlig arbejdstid, der overstiger mere end 12 timer i

uger med skoledage. Den daglige arbejdstid for unge under 15 år eller unge som er

omfattet af undervisningspligten må ikke overstige 2 timer på skoledage og 7 timer på

andre dage end skoledage.

19

More magazines by this user
Similar magazines