Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

Sundhedsprofil for 9. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune, 2010-2011

Motion

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Hvor ofte dyrker du motion som gør dig forpustet og svedig?

8%

4%

Aldrig Ca. 1 gang om

måneden

Ca. 1 gang om

ugen

20%

44%

2-4 gange om ugen Dagligt/næsten

dagligt

24%

2008/2009

2009/2010

2010/2011

68 % af eleverne har i undersøgelsen angivet, at de mindst 2-4 gange om ugen dyrker

motion, der gør dem forpustede eller svedige, hvilket er et lille fald i forhold til årene

forinden. Andelen af elever, der dyrker motion dagligt/næsten dagligt, er stort set på

niveau med året forinden.

Godt en tredjedel af eleverne dyrker for lidt motion, idet de svarer, at de dyrker motion 1

gang om ugen, 1 gang om måneden eller aldrig. Dette stemmer nogenlunde overens med

den Fælleskommunale Udskolingsprofil.

Det er velkendt, at fysisk aktivitet er godt for helbredet på både kortere og længere sigt.

Regelmæssig fysisk aktivitet hjælper med at kontrollere vægten og nedsætter risikoen for

at blive overvægtig. Regelmæssig fysisk aktivitet kan også forebygge livsstilsrelaterede

sygdomme såsom hjertekarsygdom, forhøjet blodtryk, tarmkræft og type 2 diabetes

(gammelmands-sukkersyge) og reducere risikoen for tidlig død (primært pga.

hjertekarsygdomme). Ydermere kan regelmæssig fysisk aktivitet opbygge og vedligeholde

sunde knogler, muskler og led og nedsætte risikoen for ondt i ryggen, forhøjet blodtryk og

knogleskørhed. Regelmæssig fysisk aktivitet bidrager også til at fremme det psykiske

velbefindende og reducerer forekomsten af stress, angst og depressive symptomer[4].

Sundhedsstyrelsens anbefaler[13], at børn og unge under 18 år er fysisk aktive mindst 60

minutter om dagen og at aktiviteterne er af moderat intensitet 4 . Ligeledes anbefales

træning af høj intensitet 5 20-30 minutter 2 gange ugentligt for at fremme og vedligeholde

kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed.

4 Moderat intensitet defineres som aktivitet, hvor pulsen skal op men hvor man fortsat kan samtale.

5 Høj intensitet defineres som træning, hvor pulsen stiger, man føler sig forpustet og har svært ved samtidigt

at samtale.

20

More magazines by this user
Similar magazines