Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

Sundhedsprofil for 9. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune, 2010-2011

Overvægt

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

67%

72% 77%

BMI

18% 13% 11%

15% 15% 12%

Ikke overvægtige Overvægtige Svært overvægtige/fede

23 % af de elever, der fik registreret højde og vægt i forbindelse med

udskolingsundersøgelsen i 2010/2011 var enten overvægtige eller svært overvægtige

vurderet ud fra deres BMI - mod 28 % i skoleåret forinden. Der ses altså et lille fald i

antallet af overvægtige vurderet ud fra de sidste 3 år. Dog er der fortsat foruroligende

mange overvægtige elever i 9. klasse.

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Man ved, at svær overvægt blandt børn og unge medfører højere risiko for

helbreds-komplikationer senere i livet, men allerede i barneårene kan der

være fedmerelaterede komplikationer fra flere organsystemer. Derudover ses svær

overvægt at være relateret til en række psykosociale komplikationer, herunder isolering,

manglende social tilpasning, psykiske følger af mobning og nederlag samt stigmatisering..

Stigmatisering medfører ofte en følelse af, at man selv er skyld i sin overvægt og denne

skyldfølelse påvirker barnets/den unges selvværd i negativ retning[19].

Konklusion og diskussion

Resultaterne for den aktuelt foreliggende sundhedsprofil for udskolingsårgangen

2010/2011 i Faaborg-Midtfyn Kommune viser, at sundhedstilstanden af eleverne i

kommunen på langt de fleste områder er sammenlignelige med de store, landsdækkende

udskolingsundersøgelser, der er foretaget indenfor de seneste år[3, 4].

21

More magazines by this user
Similar magazines