Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

Sundhedsprofil for 9. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune, 2010-2011

I alt 95 % af eleverne synes enten vældig godt, ganske godt eller nogenlunde om at gå i

skole. 5 % af eleverne synes ikke særlig godt om eller synes slet ikke om at gå i skole.

Resultatet er lidt bedre end de sidste års resultater. Dog har der været en fremgang i

procentdelen af elever, der synes ganske godt om eller synes nogenlunde om at gå i skole

i forhold til sidste år og et fald i andelen af elever, der synes, at det er vældig godt, at gå i

skole.

Resultatet stemmer godt overens med resultaterne fra de to landsdækkende

undersøgelser[3, 4] som tidligere er foretaget blandt udskolingselever. I Statens

Institut for Folkesundheds udskolingsundersøgelse[3] angav 91 % af eleverne at synes

vældig godt, ganske godt eller nogenlunde om at gå i skole. I Health Behaviour in Schoolaged

Children (HBSC)-undersøgelsen(4) fra 2010 svarede 21 % af de 15-årige elever, at

de virkelig godt kan lide at gå i skole. Eleverne i denne undersøgelse havde dog kun 4

svarkategorier at vælge imellem og ikke som her 5, hvilket vanskeliggør sammenligningen.

Elevers skoletrivsel har betydning for deres indlæring, velvære og sundhedsadfærd.

De der mistrives i skolen, klarer sig dårligt fagligt og er i øget risiko for senere lavt

uddannelsesniveau eller for helt at fravælge uddannelse[4]. Ydermere er der fundet

sammenhæng mellem dårlig skoletrivsel og usunde vaner såsom rygning, usund kost og

storforbrug af alkohol[5].

Selvvurderet helbred

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

22%

Hvordan er dit helbred?

58%

19%

1% 0%

Virkelig godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt

2008/2009

2009/2010

2010/2011

I skoleåret 2010/2011 rapporterede 1 % af eleverne, at de havde et dårligt helbred.

80 % af eleverne rapporterede om et virkeligt godt eller godt helbred, hvilket ikke har

ændret sig meget fra skoleåret før. Lignende tal kan genfindes i begge de store

6

More magazines by this user
Similar magazines