Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

faaborgmidtfyn.dk

Rapport, 2010-2011 - Faaborg-Midtfyn kommune

Sundhedsprofil for 9. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune, 2010-2011

landsdækkende undersøgelser, hvor 84 % af eleverne i Udskolingsundersøgelsen[3]

rapporterer om et virkelig godt eller godt helbred. I HBSC-undersøgelsen 2010[4] angiver

77 % af de 15-årige piger og 84 % af de 15-årige drenge at have et meget godt eller godt

helbred.

På nuværende tidspunkt er det ikke undersøgt, om selvvurderet helbred hos børn og unge

er en prædiktor for senere dødelighed, men studier viser, at hos voksne er det

selvvurderede helbred en vigtig uafhængig prædiktor for senere udvikling af sygdom og

død[6].

Endvidere er der er fundet en tydelig sammenhæng mellem selvvurderet helbred og brug

af smertestillende medicin mod hoved- og mavepine, således at elever med dårligt

selvrapporteret helbred har et større forbrug af medicinen[7].

Derudover er der fundet sammenhæng mellem et selvvurderet dårligt helbred og stress.

Således lavede Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed i

2007 en analyse af udbredelsen af stress blandt unge i folkeskolens ældste klasser (8. og

9.). I denne finder man et tydeligt mønster i forekomsten af stress i forhold til selvvurderet

helbred, idet der er en langt større andel af højt stressede i gruppen af drenge og piger,

som vurderer deres helbred som dårligt eller meget dårligt, end i gruppen, der oplever

deres helbred som godt eller virkeligt godt[8].

Endvidere tyder det, i en undersøgelse af unges livsstil og dagligdag[11], på at et lavt

fysisk aktivitetsniveau er forbundet med et dårligt selvvurderet helbred og dårlig trivsel i

hverdagen.

Symptomer indenfor 14 dage

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

46%

Symptomer inden for de sidste 14 dage

29%

36%

28%

23%

Hovedpine Mavesmerter Rygsmerter Andre smerter Søvnproblemer Humørsvingninger

27%

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Et stort antal af eleverne angav at have haft et eller flere symptomer indenfor de sidste par

uger forud for undersøgelsen. Procentsatserne ses i figuren ovenfor og svarer nogenlunde

7

More magazines by this user
Similar magazines