samfundsfagsnyt - FALS

fals.info

samfundsfagsnyt - FALS

Tabel 1: frekvensfordeling, partiskift

1998-2005. i pct. (n)

Stabil 1998-2005 60 pct. (394)

Skiftet 1 gang 26 pct. (174)

Skiftet 2 gange 14 pct. (90)

I alt 100 pct. (658)

har stemt på det samme parti i både 1998, 2001

og 2005. 26 pct. har skiftet parti én gang: 11 pct.

har skiftet fra 1998 til 2001 og 15 pct. har skiftet

fra 2001 til 2005. De resterende 14 pct. af

vælgerne har skiftet parti både fra 1998 til 2001

og fra 2001 til 2005:

Som det fremgår af tabellen, er der tale om

relativt lavt antal respondenter. Det skyldes, at

der er færre deltagere i panelundersøgelsen end

i hovedundersøgelserne (772 respondenter).

Dertil kommer, at kun de, der har stemt ved

alle tre valg er medtaget. Det vil eksempelvis

sige, at de paneldeltagere, der ikke var stemmeberettigede

i 1998 eller kan huske hvad de

stemte på, er udeladt. Det lave antal responden-

Tema: Valg

ter vil have betydning for signifikansen af analyseresultaterne,

når der deles op på faktorerne.

Dette til trods vil de dog kunne pege på, om der

er tendens til, at det er forskellige vælgergrupper,

der er tilbøjelige til at skifte parti henholdsvis

en og flere gange.

social baggrund

Nedenstående tabel 2 viser andelen af henholdsvis

stabile vælgere, vælgere der har skiftet parti

én gang og vælgere der har skiftet to gange,

opdelt på køn, alder og skoleuddannelse. Disse

er blandt de vigtigste sociale baggrundsfaktorer,

når det drejer sig om at forklare vælgeradfærd

og det er således interessant at se, om der forekommer

forskel i tilbøjeligheden til at være

engangs- og flergangsskifter på tværs af kategorierne

i disse.

Som det kan aflæses af tabellen, er der i overensstemmelse

med tidligere resultater ikke den

store forskel på mænd og kvinders tilbøjelighed

til at skifte parti. Dog ses der en tendens til, at

Tabel 2: andelen af engangs- og flergangsskiftere samt stabile 1998-2005

opdelt efter social baggrund. i pct. (n)

Stabil 1998-2005 Skiftet 1 gang Skiftet 2 gange I alt

Køn

Mænd 59 28 13 100 (374)

Kvinder

Alder

61 24 15 100 (284)

18-29 42* 45* 13 100 (45)

30-39 57 25 18 100 (118)

40-49 51* 33 16 100 (146)

50-59 65 24 11 100 (152)

60 +

Skoleuddannelse

68* 20 12 100 (197)

Folkeskole 7 år eller kortere 69* 19 12 100 (130)

Folkeskole 8-9 år 59 25 16 100 (110)

10. klasse/realeksamen 59 28 13 100 (209)

Student (inkl. hf, hhx, htx) 55 31 14 100 (209)

Alle vælgere 60 26 14 100 (658)

*Signifikant forskellig fra gennemsnittet på mindst 0,05-niveau.

samfundsfagsnyt maj 2011

17

More magazines by this user
Similar magazines