samfundsfagsnyt - FALS

fals.info

samfundsfagsnyt - FALS

Tabel 3: andelen af stabile, engangs- og flergangspartiskiftere 1998-2005,

opdelt efter politisk opmærksomhed. i pct. (n)

Stabil

1998-2005

skende, at de vælgere, der ser sig selv som tilhænger

af et bestemt parti er markant mindre

tilbøjelige til at skifte parti end de, der ikke gør.

Tvivlerne er mindre tilbøjelige til kun at have

skiftet en enkelt gang. Derimod er de markant

mere tilbøjelige til at være flergangsskiftere.

Ikke-tilhængerne er derimod mere tilbøjelige

både til engangs- og flergangsskift. Vender vi

det om vil det altså sige, at flergangsskifterne er

kendetegnet ved i mindre grad at være partitilknyttede

end engangsskifterne og navnlig de

stabile.

Skiftet

1 gang

Skiftet

2 gange

Tema: Valg

Politisk interesse

Meget 67 24 8 100 (172)

Noget 57 27 16 100 (338)

Kun lidt eller slet ikke

Politisk viden

59 27 14 100 (147)

Høj 67* 25 8* 100 (210)

Middel 59 27 14 100 (331)

Lav

Partiidentifikation

50* 28 22* 100 (117)

Identificerer sig med et parti 78* 18* 4* 100 (343)

I tvivl 58 19 23 100 (31)

Identificerer sig ikke

diskuteret politik under

valgkampen

38* 38* 24* 100 (284)

Meget 59 29 12 100 (314)

Noget 58 27 16 100 (154)

Lidt

Beslutningstidspunkt

64 22 14 100 (178)

I de sidste dage før valget 26* 39* 35* 100 (83)

Tidligere i valgkampen 42* 41* 17* 100 (88)

Vidste allerede før valgkampen 78* 15* 6* 100 (487)

Alle vælgere 60 26 14 100 (658)

*Signifikant forskellig fra gennemsnittet på mindst 0,05-niveau.

Anm: Beslutningstidspunktet er her et gennemsnit af vælgerens beslutningstidspunkt i 2001 og 2005. Kategorierne er

således ikke helt dækkende, men er bibeholdt for overskuelighedens skyld.

I alt

Politiske diskussioner med familie, venner

og kolleger ser ikke ud til at have signifikant

betydning for, om man skifter parti henholdsvis

en eller flere gange. Dog er der indikationer

på, at de, der slet ikke diskuterer, og derved

udsættes for politiske budskaber fra omgangskredsen,

er lidt mere stabile end gennemsnittet.

Tilsvarende kunne noget tyde på, at engangsskifterne

er at finde blandt dem, der i størst

omfang har diskuteret politik – hvorimod flergangsskifterne

befinder sig i gruppen af vælgere,

der i mindst grad har diskuteret politik.

samfundsfagsnyt maj 2011

19

More magazines by this user
Similar magazines