samfundsfagsnyt - FALS

fals.info

samfundsfagsnyt - FALS

Tema: Valg

Samme mønster ses i forbindelse med

beslutningstidspunktet. Ligesom at viden, interesse

og partiidentifikation, betyder også en

tidlig beslutning om, hvilket parti man vil

stemme på ikke overraskende et mere stabilt

partivalg. Men igen indikerer tabellen, at der er

forskel på engangs- og flergangsskiftere: At

engangsskiftere er betydeligt overrepræsenteret

blandt dem, der beslutter sig tidligt i valgkampen

og lige før valget – hvorimod flergangsskifterne

kun er det blandt dem, der beslutter sig i

de sidste dage, viser tydeligt, at det er flergangsskifterne

er dem, der senest beslutter sig for,

hvor de vil lægge deres stemme.

involvering

Dette kan relateres til, at der også er en større

andel flergangsskiftere blandt de vælgere der tilkendegiver,

at de stemmer med blandende følelser.

Hvor de, der stemmer med stor begejstring i

højere grad har været stabile i deres partivalg

1998-2005, er der altså sammenfald mellem de

vælgere, der stemte med blandede følelser eller

ligefrem følte, at de måtte vælge det mindst

onde, og så de, der har skiftet parti både i 2001

og 2005. Dette ses af Tabel 4:

20 samfundsfagsnyt maj 2011

Det fremgår, at også engangsskifterne er

overrepræsenterede blandt de der stemte med

blandede følelser eller måtte vælge det mindst

onde. Men ikke i så markant grad som flergangsskifterne.

Ses der på den anden faktor i

tabellen, nemlig vælgernes følelse af forpligtelse

til at stemme, så er det da også karakteristisk, at

skifternes andel er mindst blandt de, der føler

en lille forpligtelse til at stemme Langt de fleste

vælgere (80 pct.) føler en meget stor forpligtelse

til at stemme, men blandt de, der ikke gør,

udgør skifterne en lidt større andel en gennemsnitligt.

rationalitet eller oplevelse

Det sidste der skal undersøges er spørgsmålet

om politik som oplevelse eller rationalitet (jf.

Andersen 2008). I eksisterende litteratur er der

skelnet mellem en vælgertypologi, for hvem det

umiddelbare, det spontane og det følelsesmæssige

vægtes, og så en typologi, hvor viden, holdninger

og strategiske overvejelser vægtes

(Andersen 2008:11; se også Andersen & Kristensen

2006). Her har tidligere resultater indikeret,

at partiskifterne lidt i mindre grad er styret af

rationelle overvejelser, og i lidt større grad af

Tabel 4: andelen af stabile, engangs- og flergangspartiskiftere 1998-2005,

opdelt efter begejstring og ansvarsfølelse. i pct. (n)

Stabil

1998-2005

Skiftet

1 gang

Skiftet

2 gange

Stemte med..

Begejstring eller tilfredshed 71* 21 7* 100 385)

Blandede følelser/ valgte det mindst onde

Forpligtelsen til at stemme

44* 34* 23* 100 (273)

Meget stor forpligtelse 63 25 12 100 (525)

Forholdsvis stor forpligtelse 47* 33* 20* 100 (108)

Ret lille eller ingen særlig forpligtelse 56 36 8 100 (25)

Alle vælgere 60 26 14 100 (658)

*Signifikant forskellig fra gennemsnittet på mindst 0,05-niveau.

Anm: Spørgsmålet om forpligtelse til at stemme indgår ikke i 2001-undersøgelsen og det er således respondenternes

besvarelse i 2005 der vises.

I alt

More magazines by this user
Similar magazines