samfundsfagsnyt - FALS

fals.info

samfundsfagsnyt - FALS

Tema: Valg

politisk tale, som var noget mere politiserende

og offensiv end den normale standard. Nytårstalen

var en forlængelse af annoncerne og her

argumenterede Statsministeren igen for at økonomiske

reformer var nødvendige og ikke

mindst en afskaffelse af efterlønnen. Det er

interessant læsning at se på meningsmålingerne

i kølvandet på Statsministerens offensiv om -

kring nytår. Få dage efter nytår tegnede der sig

da også et noget anderledes billede af det

politiske landskab. Det væsentligste og vigtigste

emne i de følgende dage var økonomi og

efterløn. Borte var debatten om sundhedsvæsnet

og øvrige velfærdsemner. I forlængelse

af dette viste en Gallup måling fra d.3. januar,

at 51% vælgerne foretrak Lars Løkke

Rasmussen og regerings økonomiske plan mod

kun 40%, som fortrak Helle Thorning og

Socialdemokraternes økonomiske plan. I denne

situation er det valget mellem regeringens efterlønsreform

eller oppositionens plan om ”12

minutter”. Man begyndte derfor at se konturerne

til en mulig valgsejr for regeringen.

Samtidig med denne offensiv var der i foråret

løbende en række begivenheder, som kontinuerligt

skulle holde fokus på den økonomiske

dagsorden. Blot få uger efter nytår skulle regeringens

vækstforum komme med sit udspil til

hvordan Danmark skal sikre sig økonomisk i

fremtiden. Ligeledes ville regeringen senere på

foråret fremlægge sin 2020 planen som er et

overordnet budget for Danmark økonomi de

næste 10 år. Det hele virkede derfor meget gennemtænkt,

således at man med offensiven

omkring nytår kunne få sat fokus på økonomi

og fastholde dette fokus frem til og under et

kommende valg. Strategien for regeringen syntes

herefter klar. Man skal fokusere på at fastholde

en dagsorden, hvor det centrale er valget

mellem regeringens efterlønsreform eller oppositionens

økonomiske plan med navnet ”12

minutter”.

26 samfundsfagsnyt maj 2011

Helle Thorning var tavs

En politisk dagsorden med sit primære fokus på

økonomi var ikke til fordel for Socialdemokraterne.

Derfor handlede det for Socialdemokraterne

om at afmontere denne politiske dagsorden,

således at et folketingsvalg handler om

andet og mere end økonomisk politik. Socialdemokraterne

var ikke specielt interesserede i at

indgå i dialog om økonomiske politik, men

holdt sig primært i baggrunden. Det skal ikke

forstås således at Socialdemokraterne ikke svarede

på spørgsmål eller ikke deltog i debatter

vedrørende emnet, men snarer at de ikke selv

tog initiativet for at bringe det på dagsordenen.

Man ville ikke være med til at italesætte emnet

mere end højest nødvendigt. Ser man på Helle

Thornings medieadfærd i januar og februar

2011 var det overraskende så lidt man så til

hende. Hun var ikke ude at forsvare oppositions

økonomiske plan i tv debatprogrammer eller

andre landsdækkende medier. Der foreligger

ikke nogle større videnskabelig eller anden statistisk

undersøgelser, som har undersøgt dette.

Men hvis man følger sin sunde kritiske sans og

generelt følger man i den politisk udvikling ville

man opdage at Helle Thorning har holdt sig i

baggrunden i denne periode.

Ser man på politikernes adfærd i de konkrete

debatter vil man også opdage at Socialdemokraterne

forsøger at snakke om mere og andet end

økonomisk politik. I februar 2011 blev der

afholdt et debatmøde på Aarhus Universitet,

hvor alle partierne var repræsenterede. Her fik

hver kandidat vanen tro et par minutter til at

præsentere sig selv og sin politik, inden de startede

selve debatten mellem hinanden. Her var

det tydeligt, at Venstre og de Konservatives kandidater

næsten udelukkende brugte taletiden til

at snakke om økonomi, hvorimod Socialdemokraterne

og SF i langt højere grad prioriterede

deres introduktion til emner som velfærd. Dette

falder fint i tråd med de opfølgende analyser af

issueownership, der er fortaget. I Simon Adams

More magazines by this user
Similar magazines