samfundsfagsnyt - FALS

fals.info

samfundsfagsnyt - FALS

naturvidenskabelig indsigt og samfundsmæssigt ansvar

det internationale råd for havundersøgelse” (iCes) tilbyder i samarbejde med fals

og matematiklæreforeningen et kursus med titlen ”naturvidenskabelig indsigt og

samfundsmæssigt ansvar – om eu’s forvaltning af det marine miljø og de fornybare

naturressourcer.

Det er formålet at tilbyde samfundsfagslærere mf et kursus om EU’s forvaltning af det marine

miljø og herunder arbejde med prognoser og beslutningsprocessen ud fra en kritisk tilgang.

Hovedfokus er mødet mellem det forskningsbaserede rådgivningssystem og det politiske beslutningssystem.

Kurset vil indeholde hands-on beregninger af trends af miljøforhold og af fiskekvoter

som baggrund for den videnskabelige rådgivning. Der ses på processen fra de videnskabeligt

funderede anbefalinger af regulering af den menneskelige påvirkning af havet til det politiske

(EU) system, der træffer reguleringsbeslutninger. Der stilles skarpt på interessekonflikter.

Arbejdsform vil være forelæsning/foredrag, hands-on workshops samt plenum diskussioner.

Kurset giver mulighed for at man kan komme sammen med sin matematik/biologi/kemi lærekollega

og i fællesskab komme nærmere ind på et tværfagligt felt der rummer store samarbejdspotentialer

og perspektiver indenfor såvel EU, miljø, magt- og indflydelse samt ”udkantsdanmark”.

undervisere: Mette Bertelsen, Poul Degnbol Claus Hagebro (alle fra ICES), (flere vil blive meddelt

senere).

Tid og sted: Mandag den 21 november 2011 kl.10.00 til tirsdag den 22.november kl.16.00

ICES: H.C.Andersens Boulevard 44-46, 1553 København V

Pris: 2500,00 kr (kusus incl. en overnatning på Cab Inn, frokost samt et aftensmåltid.)

Tilmelding: Senest mandag den 1.november 2011 til Jørgen Lassen joergen.lassen1@skolekom.

dk (Husk at skrive dit navn, din skole og ean nummeret på skolen).

kontakt: Jørgen Lassen joergen.lassen1@skolekom.dk, eller Olav Lyndrup olav.lyndrup@nykatgym.dk

atlantsammenslutningen – forum for sikkerhedspolitik

formål

Formålet med seminaret er, at du som gymnasielærer får en unik mulighed for at diskutere højaktuelle

internationale problemstillinger med forskere, embedsmænd og politikere. Arbejdet vil

foregå dels i plenum, dels i workshops hvor der vil være mulighed for at gå i dybden med udvalgte

emner. Vi vil på den måde sikre, at du som gymnasielærer får et aktuelt samfundsfagligt

input af høj kvalitet, som efterfølgende kan bruges i undervisningen.

indhold

Introduktion til dansk forsvarspolitik ved forsvarsminister Gitte Lillelund Bech

Fire workshops om aktuelle problemstillinger med de fremmeste eksperter inden for de pågældende

områder:

58 samfundsfagsnyt maj 2011

More magazines by this user
Similar magazines