branchekoderne for svin - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

branchekoderne for svin - Fødevarestyrelsen

Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis for dyrevelfærd

i svinebesætninger.

Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen og opfylder minimumkravet til et egenkontrolprogram.

Branchekoden dækker gældende lovgivning samt svinebranchens egne krav og anbefalinger. Der vil være

henvisning til relevant lovgivning efter teksten, hvor der er tale om lovmæssige krav. Hvor der ikke er andet

anført, er det branchens egen anbefalinger.

Anvendes branchekoden som besætningens egenkontrolprogram, bør du følge anbefalingerne og som minimum

leve op til de forpligtelser om registrering, der står beskrevet under punktet ”Dokumentationskrav” på

hvert bilag.

Der er udarbejdet 18 bilag under branchekoden. I egenkontrolprogrammet skal det markeres, hvilke bilag

der anvendes i besætningen.

Branchekodens bilag kan suppleres, såfremt de ikke understøtter forhold og arbejdsgange i besætningen.

Tilpasning og opdatering af besætningens egenkontrol kan ske ved at downloade materiale fra Videncenter for

Svineproduktions hjemmeside www.vsp.lf.dk. Her finder du blandt andet skemaer til praktisk gennemførelse

af dokumentationskrav og audit samt supplerende procedurebeskrivelser på dansk, engelsk og russisk.

More magazines by this user
Similar magazines