branchekoderne for svin - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

branchekoderne for svin - Fødevarestyrelsen

Faglig information og lovgivning

Det er muligt at finde uddybende faglig information på hjemmesiden www.vsp.lf.dk

Fødevarestyrelsens hjemmeside findes uddybende information om Obligatorisk sundhedsrådgivning og Egenkontrol i

svinebesætninger. Se siden www.fvst.dk under dyrevelfærd/veterinærforliget.

Relevant lovgivning

Dette egenkontrolprogram bygger på al lovgivning omkring dyrevelfærd, nærmere bestemt:

love

• Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 med senere ændringer: Dyreværnsloven

• Lov nr. 269 af 21. april 2004: Slagtning og aflivning af højdrægtige produktionsdyr

• Lov nr. 173 af 19. marts 2001 med senere ændringer: Udendørs hold af svin

• Lov nr. 104 af 14. februar 2000 med senere ændringer: Indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin

• Lov nr. 404 af 26. juni 1998 med senere ændringer: Indendørs hold af drægtige søer og gylte

Bekendtgørelser

• Bekendtgørelse nr. 583 af 6. juni 2007: om slagtning og aflivning af dyr

• Bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 med senere ændring: Dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders

egenkontrol med restkoncentrationer

• Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november 2004: Sygestier

• Bekendtgørelse nr. 927 af 21. november 2003: Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

• Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 med senere ændringer: Beskyttelse af svin

• Bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 med senere ændring: Halekupering og kastration af dyr

• Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000: Mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr

Forordninger

Transportforordning nr. 1/2005 af 22. december 2004: Beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter mv.

Vejledning

• Notat nr. 0625: Vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer

Al relevant lovgivning findes på hjemmesiden www.retsinfo.dk

landbrug & Fødevarer

Axelborg, Axeltorv 3 T +45 3339 4000 E info@lf.dk

1609 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk

More magazines by this user
Similar magazines