6 Juli 2013_program.pdf - Fredericia Kommune

fredericia.dk

6 Juli 2013_program.pdf - Fredericia Kommune

4.–6. juli

PROGRAM 2013

6 . J U L I 1 8 4 9

6. JULI-DAGENE

FREDERICIA

Kultur · Musik · Historie


2 · 6. Juli-Dagene i Fredericia 4.–6. juli 2013


VelkOMMen/welcOMe

Velkommen til 6. Juli-Dagene i Fredericia 2013

– historiske og festlige dage for både børn og voksne.

Side 4 Program for 6. Juli-Dagene

Side 11 Program for Jazz- og Bluesfestival

Side 12-13 Sange: Fem nationalsange samt “Du Stolte

Sten” og “Kongernes Konge”

Side 14 Historisk gennemgang

Side 22-23 Kort over Fredericia by og angivelse

af centrale steder

Welcome to the 6th of July Days in Fredericia 2013

– historic and festive days for children and adults alike.

Page 16 Program for the 6th of July Days

Page 20 Program for the 6th of July Jazz and Blues

Festival

Page 22-23 City map of Fredericia and

indication of important places

www.6juli.dk 6. Juli-Dagene i Fredericia · 3


6. Juli-DAGene i FReDeRiciA

I dagene 4. - 6. juli 2013 er Fredericias gader, stræder

og voldanlæg fyldt med arrangementer og oplevelser for

både store og små. 6. Juli-Dagene har udgangspunkt i det

historiske slag ”Udfaldet fra Fredericia” den 6. juli 1849,

hvor danske soldater besejrede de slesvig-holstenske

styrker, som i månedsvis havde belejret fæstningsbyen

Fredericia.

De danske tab var store, men fjenden blev drevet på

flugt, hvilket var med til at vende krigslykken for Danmark

i Treårskrigen. En del af 6. Juli-Dagenes arrangementer

handler om det historiske slag, f.eks. kan man selv prøve

at affyre et gevær (uden kugler!).

En anden helt særlig oplevelse er kanonsaluteringen

tidligt om morgenen den 6. juli, hvor specialuddannede

hjemmeværnsfolk fra Sønderjylland affyrer 76 mm panserværnskanoner

Fredericia Vold. De 27 skud kan høres

over hele byen – ja så langt som ud til Trelde Næs.

Samtidig er 6. Juli-Dagene andet end historie – det er

også Jazz- og Bluesfestival, skattejagt på volden, koncerter,

fælles morgenkaffebord for alle byens borgere og turister,

byvandringer, tur med Madsby-toget gennem byen og

meget mere. Det samlede program findes herunder og

på www.6juli.dk, hvor man også kan læse mere om alle

aktiviteterne.

MEDMINDRE ANDET ER ANFØRT, ER AKTIVITE-

TERNE GRATIS.

6. Juli JAZZ- OG BlueSFeSTiVAl

For 27. gang løber 6. Juli Jazz- og Bluesfestival af stablen i

teltet ved Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde.

Der er koncerter hver aften fra den 3.-6. juli og den 6.

juli hele dagen fra kl. 10.00. Gratis entré til alle koncerter

med få undtagelser.

Se det samlede program for 6. Juli Jazz- og Bluesfestival

på side 11.

4 · 6. Juli-Dagene i Fredericia 4.–6. juli 2013


TORSDAG 4. Juli

16.30-00.00 6. Juli Jazz- og Bluesfestival

FReDAG 5. Juli

16.00-22.00 6. Juli Jazz- og Bluesfestival

11.00-21.30 Det Hvide Vandtårn er åbent for publikum.

Entré: kr. 15,- for voksne og kr. 5,- for børn

(4-12 år)

08.00-22.00 De Danske Landsoldaters teltlejr på Prinsessens

Bastion.

13.00-15.00 Affyr et gevær! De Danske Landsoldaters

teltlejr på Prinsessens Bastion.

12.00 Soldater fra Fredericia Garnison trækker op

på Landsoldatpladsen i uniformer fra 1848

– 1864.

12.00-18.00 Byens Historie. Bymuseet og Lokalhistorisk

Arkiv opretter en bod og fortæller ved

Rådhuspladsen.

12.00-18.00 Blomsterbod på Prinsessens Bastion. Alle

kan få udleveret gratis blomster til at lægge

på Landsoldatpladsen,på Krigergraven eller

ved egne slægtninge.

13.00 Bustur til skanserne omkring Fredericia.

Afgang fra Bymuseet, Jernbanegade 10.

Tilmelding på tlf.: 72 10 69 80 eller

museerne@fredericia.dk.

13.00 Marinehjemmeværnsfartøjer anløber Gl.

Havn.

14.00 Byvandring med historieguide. Turen starter

fra Byens Historie-boden ved Rådhuspladsen

14.00 Folkedansere danser ud fra J. B. Nielsens

Plads (Gl. Havn) gennem gågaden og til

Landsoldatpladsen.

14.30-16.00 Åbent skib på Marinehjemmeværnsskib,

der ligger i Gl. Havn.

16.00 6. juli slaget 1849 – guidet vandretur på

Fredericia Vold. Mødested: Oven på Nørre

Port(Nørre Voldgade/Dalegade)

16.00 Byvandring med historieguide, starter fra

Byens Historie-boden ved Rådhuspladsen.

16.00 Vagter i gamle uniformer opstilles ved

Krigergraven.

16.00 Time Machine. Rockkoncert for børn og

forældre i festivalteltet i Kirkestræde.

16.30 Borgmester Kenny Bruun Olsen lægger

krans på den slesvig-holstenske grav på Sct.

Michaelis Kirkegård

17.00 Koncert med Fredericia Concertband på

Landsoldatpladsen.

18.00 De nordiske flag hejses på Landsoldatpladsen

af personel fra

Hjemmeværnet.

www.6juli.dk 6. Juli-Dagene i Fredericia · 5


18.05 Kranselægning på Landsoldatpladsen i rækkefølgen:

Hæren, 6. Juli Komiteen, Fredericia

Kommune, Hærhjemmeværnet og

Marinehjemmeværnet.

18.30 Mindehøjtidelighed ved General Rye’s

Mindehøj på Nordre Kobbelvej

19.00 Minde- og festkoncert i Trinitatis Kirke med

musikere fra Slesvigske Musikkorps og Trinitatis

Kirkes Pigekor. Niels Erik Aggesen,

dirigent og orgel.

19.00 6. Juli Garden giver koncert på Landsoldatpladsen.

20.00 Koncert ved Krigergraven i Kongensgade

med Fredericia Postorkester.

20.15 Kranselægning på Krigergraven i samme

rækkefølge som ved Landsoldaten. I forlængelse

af kranselægningen Tappenstreg til

Landsoldatpladsen med Fredericia Postorkester.

20.45 Koncert på Landsoldatpladsen med Fredericia

Postorkester.

21.00 Mindegudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke

ved sogne- og garnisonspræst Peter Østergaard

Jacobsen.

22.00 Fakkeltog fra Landsoldatpladsen til Bülows

Plads.

22.45 Fra balkonen på Meldahls Rådhus taler

byens æresgæst, politikommissær Kim Høxbro,

Københavns Politi.

løRDAG 6. Juli

10.00-00.30 6. Juli Jazz- og Bluesfestival

06.30 Kanonsalutering fra Prins Georgs Bastion

(ved Det Hvide Vandtårn). 27 skud med et

minuts mellemrum.

07.00 Reveille fra Landsoldatpladsen med Slesvigske

Musikkorps gennem byen tilbage til

Landsoldatpladsen.

Fra 7.00 Gratis kaffe og morgenbrød til de første

1.000 gæster i teltet i Kirkestræde. Kom

tidligt – det går som varmt brød!

08.00 Flaget hejses over Prinsens Port under

militær honnør.

08.00-14.00 De Danske Landsoldaters teltlejr på Prinsessens

Bastion.

08.00-11.00 Blomsterbod på Prinsessens Bastion. Alle

kan få udleveret gratis blomster til at lægge

på Landsoldatpladsen, på Krigergraven eller

ved egne slægtninge.

09.30 Morgensang i Trinitatis Kirke. Sognepræst

Bent Andreasen, Trinitatis Kirkes Pigekor

og Niels Erik Aggesen på orgel.

10.30 Overdragelse af ny kanon på Prinsessens

Bastion.

10.30 Bymusikanter fra Den Kreative Skole spiller

folkemusik på gaden, udklædte i tidssvarende

kostumer. Sted: Gothersgade v. Danske

Bank.

11.00-16.30 Det Hvide Vandtårn er åbent for publikum.

Entré: kr. 15,- for voksne og kr. 5,- for børn

(4-12 år).

6 · 6. Juli-Dagene i Fredericia 4.–6. juli 2013


11.00-13.00 Procession med flag og orkestre begynder

fra Bülows Plads (Vendersgade) og går i

sørgemarch ad Sjællandsgade-Gothersgade-

Jyllandsgade-Kongensgade-Krigergraven.

Derefter i sejrsmarch ad Danmarksgade-

Landsoldatpladsen-Danmarksgade-Norgesgade-Mehldahls

Rådhus/Bülows Plads.

Talere: Sognepræst Bent Andreasen,

Trinitatis Kirke, taler ved Krigergraven,

medlem af Folketinget, Benny Engelbrecht,

taler ved Landsoldaten, regimentschef og

garnisonskommandant oberst, Susanne

Bach Bager, taler for general Bülow fra

Meldahls Rådhus og fungerende direktør

for Statsforvaltningen Syddanmark, Helle

Haxgart, taler for Hendes Majestæt Dronningen,

også fra Meldahls Rådhus.

13.00 Running Fredericia. 5 km. løb med start

ved Michaelisgården.

13.00 Roser, tobak og grønsager i Museumshaven.

Foredrag og rundvisning. Bymuseet,

Jernbanegade 10.

13.00 Skattejagt for børn på Volden. Mødested

Fredericia Turistbureau, Meldahls Rådhus,

Bülows Plads.

13.30-14.30 Guidet rundvisning på Meldahls Rådhus.

Gratis. Ingen tilmelding og efter først-tilmølle

princip. Max. 50 personer.

14.00 Ruinvandring ved Bymuseet. Vandring til de

kvarterer i byen, der blev hårdest ramt af

slesvig-holstenernes bombardement i 1849.

Mødested: Bülows Plads, Vendersgade.

www.6juli.dk 6. Juli-Dagene i Fredericia · 7


14.30-15.30 Madsby-toget kører ture i centrum, 20 kr.

pr. person. Start og stop: Jyllandsgade ved

rådhuset. Sidste tur begynder kl. 15.30.

16.00 Koncert ved Det Hvide Vandtårn med

Peter Langberg på klokkespil.

21.30 Aftenkoncert i Trinitatis Kirke med Peter

Langberg på klokkespil, Trinitatis Kirkes

Pigekor og Niels Erik Aggesen på orgel.

programmet står der dansk musik fra

1800-tallet.

23.00 Festfyrværkeri fra Fredericia Vold ved Prinsessegade

overfor politistationen.

AnDRe AkTiViTeTeR

Smag på Fredericia: En række af Fredericias restauranter

byder på den traditionelle 6. julimenu; stegt kylling

med kartofler og jordbær med fløde til dessert, eller en

fortolkning af den.

Se mere på www.6juli.dk og skiltning i restauranternes

vinduer.

Mød os på Facebook.com/6.juli, eller kig ind på

www.6juli.dk

Se også Turistbureauets app med inspiration til overnatning,

spisesteder og begivenheder.

Android iPhone

8 · 6. Juli-Dagene i Fredericia 4.–6. juli 2013


www.6juli.dk 6. Juli-Dagene i Fredericia · 9


10 · 6. Juli-Dagene i Fredericia 4.–6. juli 2013


6. Juli JAZZ- OG

BlueSFeSTiVAl

Foregår i 6. juli-teltet i Kirkestræde ved Det Bruunske Pakhus.

Alle koncerter er gratis, hvis ikke andet er anført.

30. juni

14.00 Jazz under kastanjen med Tuxedo Jazzband.

(NB: foregår på Bymuseet, Jernbanegade

10)

3. juli

19.00 Lars Verdich in good company

21.00 H.P. Lange, Hugo Rasmussen og Troels

Jensen

4. juli

16.30 Bruuns Blues Band

18.30 Boogie Boys

20.30 Mojoes

22.30 Billy Cross Band

5. juli

16.00 Børnerock - Time Machine (entre)

19.00 Ragstretch (Aus/S)

22.00 Pakhusorkestret

6. juli

10.00 Streetparade med Spicy Advice Ragtime

Band

12.30 Katja og Fjeldsøes Katjazzer

15.00 The Rascal Swing Band

17.30 Spicy Advice Ragtime Jazzband (S)

20.00 Brassflavours

22.30 Paul Harrison Band

00.30 Jenners Swingservice (afterjazz i Pakhuscaféen)

www.6juli.dk 6. Juli-Dagene i Fredericia · 11


nORDiSke nATiOnAlSAnGe

Sangene synges 5. juli.

O, gud vort lands og livets gud

Mel.: Sveinbjørn Sveinbjørnsson

O gud vort lands og livets gud!

Vort folk har du skærmet i vækst og forfald.

Af himlenes solkloder binder dig krans

dine hærskarer, seklernes tal.

Som en dag kun for dig er et tusind år,

et tidsrum, der nu rinder ud,

en evigheds småblomst, som skælvende står

og priser i døden sin gud.

Islands tusind år, Islands tusind år.

En evigheds småblomst, som skælvende står

og priser i døden sin gud.

Matthias Jochumsson

(oversat af Gudmundur Kamban)

Vårt land, vårt land

Mel.: F- Pacius

Vårt land, vårt land, vårt fosterland

Ljud högt, og dyra ord!

Ej lyfts en höjd mot himlens rand,

ej sänks en dal, ej skjölds en strand,

mer älskad än vår bygd i nord,

än våra fäders jord.

J. I. Runeberg

Ja, vi elsker dette landet

Mel.: R. Nordraak

Ja, vi elsker dette landet,

som det stiger frem

furet, vejrbidt over vandet

med de tusind hjem.

Elsker, elsker det og tænker

på vor far og mor

:: og den saganat, som sænker

Drømme på vor jord. ::

Bjørnson

Du gamle, du fria

Folkemelodi

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord!

Du tysta, du glädjerika, sköna!

Jag hälser dig, vänaste land uppå jord,

:: din sol, din himmel, dine ängder gröna. ::

R. Dybeck

Der er et yndigt land

Mel.: H. E. Krøyer

Der er et yndigt land,

Det står med brede bøge

:: nær salten østerstrand, ::

Det bugter sig i bakke, dal,

det hedder gamle Danmark,

:: og det er Frejas sal. ::

A. Oehlenschläger

12 · 6. Juli-Dagene i Fredericia 4.–6. juli 2013


Du STOlTe STen

Synges ved Krigergraven 6. juli.

Melodi: I Danmark er jeg født…

Du stolte sten på gravens grønne tue!

Du tavse røst om fortids heltefærd!

Her står du under bøgens tempelbue

som hjertets tolk i mindets stråleskær.

Du milde alvorssprog,

din vemodsfulde stemme

har klang, som var det moders røst derhjemme

dengang vi som små

i hendes favntag lå,

da hun på skød os tog.

Nej, Nej! – Endnu vor saga er i live,

endnu er Danmarks manddomsdåd ej død.

Men Gud – skal Danmarks fremtidslykke blive

en sommerdag med dejligst morgenrød.

Thi se! En ærens krans

i mindets malm er flettet

som tegn, at Danmark ej skal vorde slettet.

At engang på ny

skal over land og by

tindre solstråleglans.

Chr. Manniche

kOnGeRneS kOnGe

Synges ved Krigergraven 6. juli.

Melodi: E. Horneman

Kongernes Konge! ene du kan

Skærme vort elskede fædreneland.

Herre du ene

kan sejren os forlene.

Værn om vort herlige og ældgamle Dan!

Syng med os alle enigheds bånd,

send fra din himmel begejstringens ånd!

Følg du i fare

den tapre lille skare,

løft over hæren din velsignede hånd.

Kærlige fader, lyt til vor røst!

Freden og friheden smykke vor kyst!

Rigdomme følge

med snekken over bølge,

marken velsigne du med rigeste høst!

Kort ophold:

Der rettes og præsenteres gevær.

Herrernes herre, mægtig og stor!

Nådig du høre vort bedende kor!

Herre! du ene

kan sejren os forlene

værn om vort herlige og ældgamle Nord!

www.6juli.dk 6. Juli-Dagene i Fredericia · 13


6. Juli-DAGene

Udfaldet fra Fredericia og traditionerne

Dagene omkring den 6. juli er i Fredericia noget helt særligt.

Hvert år markerer byen årsdagen for det militære slag

“Udfaldet fra Fredericia”, som fandt sted den 6. juli 1849

som en del af Treårskrigen (1848 – 50). Slaget vendte

krigslykken for Danmark, men sejren var dyrekøbt.

Treårskrigen var begyndt på baggrund af et slesvig-holstensk

ønske om at løsrive sig fra kongedømmet Danmark

og tilslutte sig det tyske forbund. Slesvig-holstenerne

hentede støtte hos kongen af Preussen og i den tyske

forbundshær således, at den beskedne danske hær ved

krigens begyndelse kom til at stå over for en tre gange så

stor hær på ca. 30.000 mand.

I forsommeren 1849 havde slesvig-holstenerne i flere

måneder belejret fæstningen Fredericia, da den danske

overkommando besluttede at samle den størst mulige

styrke bag Fredericias volde for at angribe de fjendtlige

styrker, der lå omkring byen. Tropperne blev i ly af

mørket smuglet ind i byen, bl.a. sejlet over fra Fyn, og det

berettes, at der blev strøet halm i gaderne, så fjenden på

den anden side af voldene ikke kunne høre, hvor mange

soldater og heste, der efterhånden befandt sig inde i

fæstningen.

Udfaldet fra den belejrede fæstning forberedtes om

aftenen den 5. juli, og lidt efter midnat rykkede soldaterne

ud. Kampen blev hård, men fjenden blev overrasket

og måtte flygte. Dette førte til en pause i krigen med

tilbagetrækning af de slesvig-holstenske tropper, der ellers

var rykket højt op i Jylland. Sejren var i hus, men den

var dyrekøbt. De danske tab var på ca. 1.700 faldne og

sårede. Krigergraven i Kongensgade i Fredericia, der er

et af samlingspunkterne under mindefestlighederne, taler

sit tavse sprog med navnene på ca. 500 faldne fra før og

under slaget.

Når fredericianerne under 6. Juli-Dagene mindes “Udfaldet

fra Fredericia”, er det derfor både med en følelse af

sorg over og respekt for de faldne og samtidig en glæde

over sejren. Den 5. juli om aftenen går borgerne i fakkeltog

gennem byen for at mindes de faldne, og det er en

tradition, at man lægger blomster ved enten Krigergraven

eller statuen af Landsoldaten, som er verdens første mindesmærke

over den menige, ukendte soldat. Fredericianerne

giver stadig denne skik videre til deres børn.

Den 6. juli er til gengæld hovedsageligt en glædens dag,

hvor sejren fejres. Dannebrog vajer overalt, og byen vækkes

af kanonsalutering fra volden kl. 6.30. Kl. 11 begynder

processionen, kronjuvelen i 6. Juli-Dagene, hvor soldater

fra garnisonen mindes deres forgængeres mod og offervilje

ved at føre an. Første halvdel af processionens rute

foregår som en sørgemarch for de faldne, mens anden

halvdel er en sejrsmarch med “vajende faner og klingende

spil”. Undervejs er der sange og taler, som ofte holdes af

landspolitikere og ministre. Processionen ender, hvor den

begyndte, nemlig på Bülows Plads, hvor der afsluttes med

afsendelse af en hilsen til Hendes Majestæt Dronningen.

Den historiske del af 6. Juli-Dagene arrangeres hvert år af

6. Juli Komiteen, (De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia

og Omegn), som har eksisteret siden 1859.

14 · 6. Juli-Dagene i Fredericia 4.–6. juli 2013


TAG FReDeRiciAS

hiSTORie MeD i lOMMen

Læs om Fredericia Vold og de historiske bygninger i

byen. Find byens mange mindesmærker og lær om deres

historie.

Få historier om soldater og generaler, borgere og

bønder, købmænd og håndværkere, eller gå på opdagelse

i historiske billeder og kort.

Battle 1849

Tag Fredericias skæbne i dine hænder og se, om du med

kløgt og kondition kan hjælpe med at forsvare byen mod

fjenden. Spillet foregår på Fredericia Vold og er for både

børn og voksne.

Museerne i Fredericia

ønsker alle god fornøjelse

med 6. juli-dagene i

Fredericia.

Google Play Apple AppStore

www.fredericiahistorie.dk

OPDATeReT VeRSiOn!

Nu med seks nye opgaver!

nYheD!

www.6juli.dk 6. Juli-Dagene i Fredericia · 15


The 6Th OF JulY DAYS

in FReDeRiciA

From 4th-7th of July, Fredericia’s streets, lanes and

rampart will be teeming with events and activities for all

ages. The 6th of July Days celebrate the historic raid from

Fredericia on the 6th of July 1849, when Danish soldiers

defeated the Schleswig-Holstein forces that had besieged

the fortress town of Fredericia for months.

The Danes suffered heavy losses, but the enemy was

driven back, and this helped turn the Danish army’s luck

around during the Three-Year War. Several of the events

during the 6th of July Days are about this historic battle.

For example, you can try firing a rifle (without live bullets!).

Another unique experience is the early morning

canon salute on the 6th of July: specially trained home

guard reserves from Southern Jutland will fire 76 mm

anti-tank canons on Fredericia rampart. The 27 salutes

can be heard all over town – even from as far as Trelde

Næs.

But the 6th of July Days offer much more than history

– there’s also the Jazz and Blues Festival, a treasure hunt

on the rampart, concerts, free breakfast for the town’s

residents and visitors, city walks, a trip through the town

on Madsbytrain, and much more.

ALL THE 6th OF JULY DAYS EVENTS ARE FREE

UNLESS OTHERWISE STATED

JAZZ AnD BlueS FeSTiVAl

For the 27th time, the 6th of July Jazz and Blues Festival

kicks off in the tent by Det Bruunske Pakhus on

Kirkestræde. Concerts each evening and on the 6th of

July all day from 10:00. Free entry to all concerts unless

otherwise stated. See the full program for the 6th of July

Jazz and Blues Festival on page 20.

ThuRSDAY 4Th OF JulY

16:30-22:30 6th of July Jazz and Blues Festival

FRiDAY 5Th OF JulY

16:00-00:00 6th of July Jazz and Blues Festival

11:00-21:30 Det Hvide Vandtårn is open to the public.

Admission: Dkk. 15/adults and Dkk. 5/kids

(4-12 year)

08:00-22:00 Landsoldaterne’s (historical enactment

group) encampment on Princessens Bastion.

13:00-15:00 Fire a rifle! Prinsessens Bastion.

12:00 Fredericia Garrison’s changing of the guard

on Home Guard Square (Landsoldatpladsen).

The soldiers will wear uniforms from

1848 to 1864.

16 · 6. Juli-Dagene i Fredericia 4.–6. juli 2013


www.6juli.dk 6. Juli-Dagene i Fredericia · 17


12:00 The history of Fredericia. Meet the museum

and the local historic archives at their

booth on Rådhuspladsen.

12:00-18:00 Flower stall on Prinsessens Bastion. Free

flowers for anyone who would like to

leave them at Landsoldatpladsen (the

Home Guard Square), Krigergraven (the

Soldier’s Grave) or their own relatives’

graves.

13:00 Ships from the Marine Home Guard and

training ships from the Navy arrive in Gl.

Havn (Old Harbour).

14:00 Folk dancers dancing from J. B. Nielsens

Plads (Gl. Havn), through the pedestrian

street to the Home Guard square and the

Home Guard encampment on Prinsessens

Bastion.

14:30-16:00 Open ship on the Marine Home Guard

ship in Gl. Havn harbour.

16:30 The mayor lays a wreath at the Schleswig-

Holstein burial site in St. Michaelis cemetery.

17:00 Concert by Fredericia Concertband on

Landsoldatpladsen.

18:00 The Nordic flags raised on Home Guard

Square, Landsoldatpladsen, by members of

the Home Guard.

18:15 Wreath-laying on Square Landsoldatpladsen

by: the Army, the 6th of July Committee,

Fredericia Municipality, Home Guard

and the Marine Home Guard.

19:00 Memorial and celebration concert in

Trinitatis Church by musicians from the

Schleswig Military Band, singers from the

Trinitatis Church girls choir. Conducted by

and with Niels Erik Aggesen at the organ.

19:00 Concert by 6th of July Guard on Landsoldatpladsen.

20:00 Concert by the Fredericia Post Orchestra

at the Soldier’s Grave (Krigergraven) on

Kongensgade.

20:15 Wreath-laying at the Soldier’s Grave

(Krigergraven) in the same order as at

Landsoldatpladsen. Followed by a tattoo

to the Landsoldatpladsen by the Fredericia

Post Orchestra.

20:45 Concert by Fredericia Post Orchestra on

Landsoldatpladsen.

21:00 Remembrance service in St. Michaelis

Church with priest Peter Østergaard

Jacobsen

22:00 Torchlight procession

from Landsoldatpladsen

to Bülows Plads.

23:00 The city’s guest of

honour Kim Høxbro,

Copenhagen

Policedepartment,

speaks from the balcony

of Meldahls City

Hall.

18 · 6. Juli-Dagene i Fredericia 4.–6. juli 2013


SATuRDAY 6Th OF JulY

10:00-00:30 6th of July Jazz and Blues Festival

06:30 Canon salutes from Prins Georgs Bastion

(Det Hvide Vandtårn). 27 salutes, one

every minute.

07:00 Reveille by the Schleswig Military Band

from Home Guard Square (Landsoldatspladsen),

through town and back to the

Square.

From 07:00 Free coffee, rolls and pastry for everyone

in the tent in Kirkestræde. Come early!

08:00 The flag is raised over Prinsens Port gate

with a military salute.

08:00-14:00 Landsoldaterne’s (historical enactment

group) encampment on Princessens Bastion.

8:00-11:00 Flower stall on Prinsessens Bastion. Free

flowers for anyone who would like to

leave them at Landsoldatpladsen (the

Home Guard square), Krigergraven (the

Soldier’s Grave) or their own relatives’

graves.

09:30 Morning singing in Trinitatis Church. Priest

Bent Andreasen, singers from the Trinitatis

Church girls choir and with Niels Erik Aggesen

at the organ.

10:00 Transfer of new Canon on Prinsessens

Bastion.

10:30 Musicians playing folk music in the street,

dressed in contemporary costumes at

Danske Bank in Gothersgade.

11:00-16:30 Det Hvide Vandtårn is open to the public.

Admission: Dkk. 15/adults and Dkk. 5/kids

(4-12 year)

11:00-13:00 Procession with flags and orchestras

begins from Bülows Plads (Vendersgade)

and continues down Sjællandsgade-Gothersgade-Jyllandsgade-Kongensgade-Krigergraven-Danmarksgade-Landsoldatpladsen-

Danmarksgade-Norgesgade-Mehldahls City

Hall/Bülows plads.

13:00 Running Fredericia. A 5 km. run with start

at Michaelis Gård.

13:00 Treasure hunt for kids on the Rampart

(Volden). Meeting place: Fredericia Tourist

Office, Bülows Plads, Vendersgade.

14:00-16:30 Tours of the city centre on a mini-train,

20 Dkk./person. Start and stop points:

Jyllandsgade at City Hall. Last trip starts at

16:30.

16:00 Concert at Det Hvide Vandtårn with Peter

Langberg and his glockenspiel.

21:30 Evening concert in Trinitatis Church with

Peter Langberg on glockenspiel, the Trinitatis

Church girls choir and organist Niels

Erik Aggesen. The programme comprises

Danish music from the 19th century.

23:00 Fireworks from Fredericia Rampart by

Prinsessegade street, opposite the police

station.

www.6juli.dk 6. Juli-Dagene i Fredericia · 19


OTheR AcTiViTieS

Taste of Fredericia: A number of Fredericia’s restaurants

offer the traditional 6th of July menu (or a variation of it):

fried chicken with potatoes and strawberries and cream

for dessert.

See more on the signs in the restaurants’ windows.

Scan the qr code and find inspiration for accommodation,

restaurants, events and special offers at the Fredericia

App.

Meet us at Facebook.com/6.juli

Android iPhone

6Th OF JulY JAZZ AnD BlueS

FeSTiVAl PROGRAMMe

In the tent in Kirkestræde. All concerts are free unless otherwise

stated.

Sunday 30th of June

14:00 Jazz under the chestnut tree with Tuxedo

Jazzband. (At Bymuseet, Jernbanegade 10)

Wednesday 3th of July

19:00 Lars Verdich in good company

21:00 H.P. Lange, Hugo Rasmussen and Troels

Jensen

Thursday 4th of July

16:30 Bruuns Blues Band

18:30 Boogie Boys

20:30 Mojoes

22:30 Billy Cross Band

Friday 5th of July

16:00 Rock for kids - Time Machine (admission)

19:00 Ragstretch (Aus/S)

22:00 Pakhus Orchestra

Saturday 6th of July

10:00 Street parade with Spicy Advice Ragtime

Band

12:30 Katja og Fjeldsøes Katjazzer

15:00 The Rascal Swing Band

17:30 Spicy Advice Ragtime Jazzband (S)

20:00 Brassflavours

22:30 Paul Harrison Band

00:30 Jenners Swingservice (afterjazz in the

Pakhus Café)

20 · 6. Juli-Dagene i Fredericia 4.–6. juli 2013


www.6juli.dk 6. Juli-Dagene i Fredericia · 21


100B

-

e

l

o

k

S

t

e

g

n

æ

v

Pakhus-

stræde

Bülows

Plads

Torvegade

Frederik 3.s

Plads

Æble-

vej

Kvæ-

devej

Kirse-

bær-

vej

Blom-

mevej

Solsorte-

vej

Dros-

sel-

vej

Solsikkevej

-

e

t

s

æ

r

P

t

e

g

n

æ

v

Kirke-

vænget

Resedavej

Rosenvej

Humle-

vænget

j

e

v

s

s

o

V

Moltkes-

vej

Thrigesvej

Christians-

berg

Jasminvej

Georginvej

Krokusvej

Bregnevej

Anemonevej

de

Mezas-

vej

Måge-

vej

Cohrs-

vej

Hyben-

vej

Bajonetten

-

e

n

r

Ø j

e

v

Bornholms-

gade

Strandstien

Strandstien

Kær-

vangen

e

l

l

A

s

n

e

s

n

a

H

s

n

a

r

F

Havepladsvej

s

n

e

s

n

e

J

.

s

h

o

J

é

l

l

A

Spurvevej

Lærkevej

Høgevej

Glentevej

Falkevej

Fasanvej

Luthersvej

Calvinsvej

Hans Tausens Vej

Ansgarsvej

Valmuevej

Primulavej

Nellikevej

Irisvej

Lathyrusvej

6. Julivej

Violvej

j

e

v

s

r

o

h

T

j

e

v

s

r

i

g

Æ

Tulipan-

vej

j

e

v

s

r

o

h

T

Liljevej

Havepladsvej

j

e

v

s

l

a

d

m

i

e

H

j

e

v

s

r

e

d

l

a

B

Odinsvej

Odinsvej

j

e

v

s

r

e

d

l

a

B

Huslodsvej

Huslodsvej

Ydunsvej

Gef ionsvej

-

s

a

j

e

r

F

j

e

v

Friggsvej

Bragesvej

Fenrisvej

Midgårdsvej

Vølundsvej

Ydunsvej

Fæstnings-

alléen

Hugo Mathiesens Vej

-

s

n

e

r

a

K

j

e

v

j

e

v

e

n

n

a

h

o

J

Idasvej

Herthavej

j

e

v

e

h

t

e

r

G

j

e

v

e

i

l

i

m

E

j

e

v

s

e

s

l

E

j

e

v

a

e

h

t

r

o

D

j

e

v

e

s

n

a

k

S

Vild-

gåsevej

Alkevej

Hejrevej

Storkevej

Vibevej

Ternevej

Svanevej

Tranevej

j

e

v

s

l

i

d

o

B

j

e

v

a

n

n

A

Olgasvej

Ernavej

Agnete-

vej

Ryes-

vej

ø

r

G

g

E

s

n

a

H

Sønder Voldgade

Sundegade

Kastelsvej

Falsters-

gade

Lollands-

gade

Fynsgade

e

d

a

g

s

n

e

g

n

i

n

n

o

r

D

e

d

a

g

e

g

r

e

j

B

e

d

a

g

e

s

s

e

s

n

i

r

P

e

d

a

g

s

r

e

h

t

o

G

Prinsensgade

e

d

a

g

r

e

d

d

i

R

-

s

k

r

a

m

n

a

D

e

d

æ

r

t

s

e

d

æ

r

t

s

e

k

r

i

K

-

s

g

i

v

s

e

l

S

e

d

a

g

dvej

Centerhavnsvej

Olie-

Slippe

2

Slippe

3

Vesthavnsvej

Oldenborggade

Vesterdalsvej

Vesterdalsvej

Bertel Bruuns

Vej

j

e

V

s

e

l

l

i

B

s

r

e

d

n

A

j

e

V

s

n

a

m

f

f

o

H

e

d

s

n

a

H

Frederik 3.s Vej

Svovlsyrekaj

e

d

a

g

e

l

a

D

-

s

p

o

r

y

N

j

e

v

n

Prinsens

Port

Asgårds-

vænget

Indre

Ringvej

d

e

V

n

e

t

a

d

l

o

s

d

n

a

L

j

e

v

e

i

l

O

vej

Lundingsvej

Bülowsvej

VestkajVærftsvej

Vesthavnsvej

Hyby-

Lund

Herfordparken

Balders n

e

k

r

a

p

0

2

j

a

K

Kongens

Port

e

d

a

g

r

e

g

a

m

b

ø

K

Sjællandsgade

Oldenborggade

Sjællandsgade

e

d

a

g

d

l

o

V

r

e

t

s

Ø

Nørre Voldgade

Egeskovvej

Julivej

6.

Nørre Port

Vester Voldgade

Danmarks

Port

Fælledvej

Jyllandsgade

Jernbanegade

j

Prangervej

Vesterbrogade

j

e

v

s

k

r

a

m

y

N

Treldevej

Indre Ringvej Indre Ringvej

e

d

a

g

o

r

b

e

r

r

ø

N

Indre Ringvej

6.Julivej

Fælledvej

Holstensvej

j

e

v

v

o

k

s

e

g

E

6.Juli-

skolen

Hyby-

hus

Fredericia

Sygehus

Sct.

Knuds

Kirke

Sct.

Michaelis

Kirke

Trinitatis

Kirke

Reformert

Kirke

Bülows

Kaserne

Rådhus

r

Krudttårn

Krudt-

magasin

Brand

væsen

Assistens

Kirkegård

Ryes

Plads

J.B.Nielsens

Plads

Kastellet

Oliehavn

Vesthavn

Skanseodde Havn

Kastelshavn

Madsby

egepark

Banegård

Fiskerihavn

Værftshavn

Gl.havn

Ved Trekanten

Herfordparken

ken

Østerstrand

Hyby Lund

Skanseodde

MØLLEBUGT

FREDERICIA

Egumvejens

skole

Treldevejens Skole

Gymnasium

Købmagergades

Skole

Holstens

Bastion

Slesvigs

Bastion

Prins Georgs

Bastion

Prins

Christians

Bastion

Dronningens

Bastion

Kongens

Bastion

Danmarks

Bastion

Prinsessens

Bastion

Norges

Bastion

Målestok

0m 500m 1 km

Landsoldat

Pladsen

e

d

a

g

s

e

g

r

o

N

Axeltorv

e

d

æ

r

t

s

s

n

e

g

n

o

K

e

d

a

g

s

n

e

g

n

o

K

Danmarksgade

e

d

e

d

n

e

V a

g

s

r22 · 6. Juli-Dagene i Fredericia 4.–6. juli 2013


hVOR FOReGåR

ARRAnGeMenTeRne?

➊ Landsoldatpladsen

➋ Trinitatis Kirke

➌ Krigergraven

➍ Bülows Plads

➎ Prinsessens Bastion

➏ Det Bruunske Pakhus

➐ Rådhuspladsen

➑ Det Hvide Vandtårn

➒ Sct. Michaelis Kirke

➓ Statue af den danske søhelt Peter Buhl

6. juli-processionens rute er indtegnet på kortet:

wheRe DO The eVenTS

TAke PlAce?

➊ Landsoldatpladsen

➋ Trinitatis Church

➌ Soldier’s Grave

➍ Bülows Square

➎ Princess’s Bastion

➏ Cultural Centre

➐ City Hall Square

➑ Det Hvide Vandtårn

➒ Sct. Michaelis Church

➓ Statue of the Danish naval hero Peter Buhl

The route of the 6th of July procession is marked on the

city map:

www.6juli.dk 6. Juli-Dagene i Fredericia · 23


6 . J U L I 1 8 4 9

6. JULI-DAGENE

FREDERICIA

Kultur · Musik · Historie

K O M M U N E

6. Juli-Dagene

Tel 7665 2000 — 55286, 06/13

More magazines by this user
Similar magazines