Bilag til pkt. 5

fredericia.dk

Bilag til pkt. 5

35 timers forsøg i

KastanjeGården

Fra 1. april til 30. september 2010


Begrundelse for forsøget:

•Forældrebehov

•Debatteret i bestyrelsen


En 35 timers uge vil i praksis betyde at:

•Man f.eks. kan bruge 6 timer den ene dag og 8 timer den næste.

•Man kan minimum bruge 4 timer pr. dag og maksimum bruge 9½ time pr. dag.

• Alle 5 dage i ugen skal indgå i de 35 timer

•Man kan ikke ”spare” timer op, hvis barnet er sygt.

•Der skal afleveres en ”plan” for brug af ugens timer senest mandag morgen, til

personalet på barnets stue.


Betænkeligheder fra personalet:

Kommer vi til at skulle kontrollere

forældrene?

Kommer det til at betyde en øget

arbejdsbyrde for os?

Kommer til det at betyde en forvirret

hverdag for børnene?

Ingen af disse betænkeligheder kom dog

til at betyde noget i forsøgsperioden.


Ugeskema.


Selve forsøget:

I KastanjeGården har vi 71 børn. 45

børnehavebørn og 26 vuggestuebørn.

Forældrene til 28 børn, valgte at benytte

sig af tilbuddet i forsøgsperioden.

Ud af dem var 6 vuggestuebørn.

De 23 havde 7 timers plads i forvejen.

5 ændrede deres 9½ timers plads til en 7

timers plads.


Evaluering:

Efter forsøgsperioden evaluerede vi forsøget, ved at udsende

spørgeskemaer til alle forældre, hvor 39 forældre svarede.

• 20 forældre ville gerne ændre deres 7 timers plads til en permanent

35 timers fleksplads

• 5 forældre ville gerne ændre deres 9½ timers plads til en 35 timers

fleksplads.

• 14 forældre ville gerne beholde deres 9½ timers plads.


Forældrene:

”Hvordan har forældrene oplevet forsøgsperioden?”

Rigtig god. 35 timers ugen giver større fleksibilitet i

hverdagen, dermed mindre stress og ingen problemer med at

få de enkelte dage til at hænge sammen.

Den har været super god. Muligheden for at flekse gør os

mindre afhængige af bedsteforældre til at hente.

Det har været meget fint for os. Vi flekser kun med en ½

time en gang imellem men det har stor betydning for

hvordan vi får hverdagen til at hænge sammen. Vi håber

ordningen fortsætter.

Positivt – Den i forvejen hektiske hverdag hænger sammen

fordi man ikke skal stresse de travle dage, der har vi pludselig

lidt ekstra tid, og er dermed gladere forældre.


Personalet:

Der er også sendt spørgeskemaer til alle

medarbejdere i institutionen.

Til spørgsmålet om ”ordningen har givet anledning til

større arbejdspres for den enkelte”, svarede alle på

nær 1 nej. Den ene der svarede ja, gav som

begrundelse, at hun havde, skulle huske nogle

forældre på at aflevere skemaerne.

Til spørgsmålet om ”fleksordningen har haft den

ønskede effekt – at forældrene skal gøre arbejdet,

ikke den ansatte”, svarede de stort set alle ja. Den

enkelte der svarede nej, gav ikke begrundelse.

Til spørgsmålet, ” vil du have noget imod ordningen

bliver permanent”, svarede alle medarbejdere nej.

More magazines by this user
Similar magazines