Præsentation af linjer i Fredericia - Fredericia Kommune

fredericia.dk

Præsentation af linjer i Fredericia - Fredericia Kommune

Præsentation af

linjer i udskolingen

på de fire nye folkeskoler

Foråret 2013


Fælles for alle skolerne:

• Linjerne er et tilbud til alle elever.

• Linjerne har ingen faglige optagelseskrav.

• Linjernes undervisning følger de almindelige

fagkrav og trinmål i folkeskolen.

• Eleverne undervises i alle almindelige skolefag.

• Udskolingsforløbet afsluttes med folkeskolens

afgangsprøve i 9.klasse


Erritsø Fællesskole

Valglinjer i 7. klasse

Vælg din linje

iSkolen - Erritsø Centralskole 2011

Erritsø Centralskole 2009


Valg af linjer

• International linje

• Innovativ/Science linje

• Idræts- og Naturlinjen

• Design/Art

Erritsø Fællesskole 2012


Den Internationale linje

• Linjen er etableret som et led i Fredericia Kommunes ønske om at

etablere internationale undervisningstilbud i alle distrikter.

• Linjens klasser modtager undervisning af engelskuddannede lærere i

matematik, biologi, geografi, fysik/kemi og engelsk m.v. i alt 12 – 13

lektioner pr. ugen.

• Linjens elever binder sig til to ekstra timer ugentlig med kommunikation.

• I elevernes undervisning indgår lejrskoler til udlandet f. eks. England.

• Eleverne skal på sigt have mulighed for at gå til den engelske GCSE

eksamen (dog ikke på skolen)

Erritsø Fællesskole 2012


Innovativ/Science linjen

• Linjen etableres i samarbejde med Lego Education.

• Linjens elever binder sig for 4 lektioners ugentligt i det nye

fag: innovation.

• Linjens elever binder sig til at indgå i kreative arrangementer

• De 4 lektioner foregår i skolens science-lokale, hvor eleverne

arbejder innovativt med udgangspunkt i et Legoeksperimentarium.

• Undervisningsforløbet bliver fra næste skoleår fulgt af

forskere fra Aalborg Universitet og LEGO.

iSkolen - Erritsø Centralskole 2E

Erritsø Fællesskole 2012


Idræts- og Natur linjen

Vi ønsker, at eleverne opnår:

• Kendskab til en bred vifte af små og store idrætsgrene

• Kendskab til kroppens anatomi og fysiologi

• Kendskab til praktisk anvendelse af træningslære

• Kendskab til forskellige biotoper i den omgivende natur og brugen heraf.

• Kendskab til kostens kemiske sammensætning og dens betydning for kroppen

iSkolen - Erritsø Centralskole

Erritsø Fællesskole 2012


Design/Art linjen

iSkolen - Erritsø Centralskole 2012


Linjer på

Fjordbakkeskolen


Vi fortsætter med de samme linjer

• Den internationale linje

• Den innovative linje - problemløsning og

formidling

• Den naturfaglige linje

Fjordbakkeskolen 2012


Den internationale LINJE

• øge elevernes lyst til at interessere

sig for andre kulturer.

• give dem øget mod til at indgå i

dialog med fremmede kulturer.

• udvikle elevernes sproglige og

kommunikative færdigheder.

• give eleverne et sprogligt løft. Bl.a.

undervises i matematik, biologi og

fysik/kemi af en engelsksproget

lærer.

• øge elevernes innovativ tænkning.


Linjen iNNOvation – problemløsning og

formidling

• Eleverne motiveres til at udfolde og

pleje egne kreative potentialer.

• Eleverne lærer at bruge den

innovative tankegang.

• Eleverne får redskaber og metoder

til at få idéer og ”opfinde”.

• Eleverne lære at omsætte en idé til

et produkt.

• Eleverne får kendskab til

markedsføring, distribution m.m..


Den naturfaglige linje

• Forsøg, cooperative learning

og innovative arbejdsformer

• Ekstra ”naturfag” (valgfag)

• Tid til fordybelse

• Tværfaglige projekter såvel i

laboratoriet som ude i

naturen

• Skolerejse med vægt på

naturvidenskab

Fjordbakkeskolen 2012


ULLERUP BÆK SKOLEN

VALG AF LINJER i udskolingen


LINJER PÅ NØRRE ALLÈ

•IDRÆTSAKADAMIET: indeholder talentlinjen såvel som

idrætstilbuddet til ikke idrætstalenter. Det er linjen hvor idrætsmiljøet

udvikler sig. Indhold: idræt i alle afskygninger,

junioridrætslederuddannelse, sundhedsfremme, et liv i bevægelse,

bevægelse i livet.

•ART OG KOMMUNIKATION: udtryksformer i alle afskygninger,

kunst, digitale udtryk, kropslig udtryk, at udtrykke sig gennem andre og en

selv.

•GLOBAL LIFE: Internationalisering, kultur, verdenen set gennem egne

øjne, globale udfordringer, andre sprog.

•SHANES VERDEN: Linjen hvor teori bliver til praksis, bæredygtighed,

fra jord til bord, fra ide til produkt, design. Eleverne er konstant i

handlingsrummet.


LINJER udskolingen NØRRE ALLÉ

Hver linje har omdrejningspunkt omkring et

bestemt område og udvikler en særlig linjedidaktik.

Linjerne skal stimulere elevernes indre motivation.

Linjerne skal alle være båret af høj faglighed.

Ullerup Bæk Skolen 2012


Pædagogisk grundlag

UDSKOLINGEN på NØRRE ALLÈ

•Eleverne er medskabere i læringsprocessen. Elev involvering skal

medtænkes på alle niveauer. Eleverne skal ud i handlingsrummet.

•Vi vil i høj grad arbejde med elevernes indre motivation.

•Eleverne skal være medskabere af Nørre Alles nye ungdomsunivers.

•Undervisningen tager udgangspunkt i elevens læringsprofil.

•Elevernes faglige niveau skal højnes.

•Ledelsen deltager aktivt i videreudviklingen af skolens pædagogiske

grundlag.

•Vi skal konstant udfordre rammen og søge nye løsninger på fremtidens

udfordringer.

•Det er vigtigt at holde fokus på, at det væsentlige er læring, og at

strukturen skal være et middel til at kvalificere undervisning og læring.

•Vi ønsker at inddrage nyeste forskning som en naturlig del af skolens

hverdag.

•Bevægelse skal være en central del af undervisningen.

Ullerup Bæk Skolen 2012


Kirstinebjergskolens linjetilbud

på Havepladsvej

11/26/12


Linjerne på

Kirstinebjergskolen

• Alle linjer er båret af høj grad af faglighed

• Fagdidaktikken tilpasses de enkelte linjer

• Det samlede linjetilbud favner bredt

• Linjerne motivere til læring – og lyst til læring for den

enkelte elev

Kirstinebjergskolen 2012


Seks linjer på Havepladsvej

• Idræt - Sport/Krop/Bevægelse/Adventure

• Samfund - Demokratilinjen

• Science - Naturfaglig

• Art - Drama/Design/Billedk/Medie/Musik

• Design - Teknisk/Praktisk/Medie

• International - Globalisering/Kulturforståelse

Kirstinebjergskolen 2012


Nyt fælles fokus:

Talentudvikling og talentpleje

Vi starter i udskolingen……

Vi skal skabe forskellige læringsmiljøer, som også giver

næring til elever med et særligt talent

– alle elever skal opleve at blive udfordret,

der hvor de er særligt talentfulde


Elevmotivation og elevengagement er en

vigtig drivkraft for at dygtiggøre sig…

More magazines by this user
Similar magazines