er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på ... - Gaderummet

gaderummet.dk

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på ... - Gaderummet

2 Hvilken kanal søges der programtilladelse til?

Angiv sendepositions adresse og

kanalbetegnelse, jf. bilag 1. Isbanevej 4, 2860 Søborg, København

Kanal 23

Det ønskede ugentligetimetal.

3 timer

Ønske om sendetidens placering.

(Angiv dag{e), tidspunkter - bemærk, at ønsker om Onsdag, torsdag eller lørdag: Mellem 12.00 og 15.00 og mellem

sendetid ikke Indgår I Radio- og tv-nævnets vurdering Om 03.00 og 06.00(2 timer)

programlilladelse)

Fredag: Mellem 12.00 og 15.00 og Mellem 24.00 og 02.00 (1 time)


Bilag I

GADERUMM:E,T TV

BUDGET

(for første halvår)

Gaderummet har et ophav af video- og anden medie-materiale, samt udstyr, såsom

computere, kameraer, etc.

Indtægter (forventede):

Tilskud fra gaderummet ca.:

Ukendte tilskud (skønnet)

Indtægter i alt

Omkostninger:

Bånd og andet medie, samt en redigeringscomputer

Produktionsudgifter: sendeafgifter m.v.

Omkostninger i alt:

20.000 kr.

10.000 kr.

30.000 kr.

ca. I5.00a.kr.

max. 15000 kr.

max. 30.000 kr..

n:

More magazines by this user
Similar magazines