Hilti HIT-HY 150 MAX - Hilti Danmark A/S

hilti.dk

Hilti HIT-HY 150 MAX - Hilti Danmark A/S

Hilti HIT-HY 150 MAX

Produktinformation

– Opbevar altid denne brugsanvisning sammen med produktet. Hvis produktet videregives til andre personer, skal

brugsanvisningen følge med.

– Sikkerhedsdatablad: Læs sikkerhedsdatabladet igennem før arbejdets begyndelse.

– Holdbarhedsdato: Kontrollér holdbarhedsdatoen (måned/år) på beholderens forbindelsesdel. Når holdbarhedsdatoen er

overskredet, må produktet ikke længere anvendes.

– Beholdertemperatur under brugen: mellem 0 °C og 40 °C/32 °F og 104 °F.

– Underlagets temperatur under installationen: mellem –10 °C og 40 °C/14 °F og 104 °F.

– Transport- og opbevaringsbetingelser: Køligt, tørt og mørkt ved +5 °C til 25 °C/41 °F til 77 °F.

– Ved anvendelsesformål, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning eller ligger uden for specifi kationerne, skal du

kontakte Hilti.

– Overskydende masse skal anvendes inden for 4 uger. Lad blanderen sidde på beholderen, og opbevar beholderen i

henhold til forskrifterne. Ved genanvendelse skal der skrues en ny mikser på, og den første mørtel skal kasseres.

ADVARSEL

! Ved forkert håndtering kan mørtlen sprøjte.

– Bær tætsluttende beskyttelsesbriller, handsker og arbejdstøj under arbejdet!

– Påbegynd aldrig udpresning, før der er skruet en blander på!

– Skru en ny blander på før udpresning af en ny beholder. Kontrollér, at den sidder korrekt.

– Anvend kun den blandertype, som leveres med mørtlen. Blanderen må aldrig ændres.

– Brug aldrig ødelagte beholdere og/eller ødelagte eller snavsede kassetter.

! Dårlig bindeevne/utilstrækkelig fastgørelse som følge af utilstrækkelig rengøring af borehullet. Borehuller skal før

injektion være fri for støv, boresmuld, vand, is, olie, fedt eller andre urenheder.

– Gennemblæsning af borehullet – blæs borehullet igennem med oliefri luft, indtil den tilbagestrømmende luft er fri for

støv.

– Skylning af borehullet – skyl hullet med en vandslange ved normalt vandtryk, indtil der strømmer rent vand ud.

! Sørg for, at opfyldningen af borehullet påbegyndes ved bunden af hullet, så der ikke dannes luftbobler.

– Anvend om nødvendigt forlængerne for at nå helt ned til bunden af hullet.

– Anvend ved opgaver over hovedhøjde tilbehøret HIT-SZ, pas især på ved indføring af befæstelseselementet.

Overskydende mørtel kan presses ud af borehullet. Sørg for, at der ikke drypper mørtel på brugeren.

35

en

de

pl

cs

sk

sv

da

ru

fi

no

bg

ro

hu

hr

sl

et

lv

lt

More magazines by this user
Similar magazines