VVS montagesystem - Hilti Danmark A/S

hilti.dk

VVS montagesystem - Hilti Danmark A/S

VVS montagesystem


Projekteringshåndbog

Installationssystem Hæfte 4


Hilti’s kvalitet går igen i installationssystemet

Udover kvalitetsprodukter tilbyder Hilti også

følgende service:

• Komplette problemløsninger til El- og VVSbranchen

med specielle løsninger til specielle

opgaver.

• Professionel rådgivning på højt niveau.

• Omfattende kundeservice, inkl.

monteringsforslag og hurtig levering.

• Innovativt og komplet program, som sikrer en

sikker og hurtig montage.

Hilti leverer komplette løsninger:

Hilti’s installationssystem er innovativt og nyskabende

– der er tænkt på brugeren. Det betyder at

der kan opnås økonomiske fordele, samtidig med at

kvalitet og sikkerhed er i orden.

Rørføring i skakt i boligblok i Næstved.

Rørene bæres af fixpunkter.

Hilti Løser problemerne

– på tegnestuen og på byggepladsen

Projekteringshåndbog

Hæfte 4 Installationssystem

Fixpunkter i kælderen under Viborgs ny politigård.

Professionel rådgivning:

Hilti tilbyder rådgivning på højt niveau. Vores

veluddannede konsulenter arbejder tæt sammen

med de udførende på byggepladsen, således at de

rigtige løsninger kan findes med det samme.

Samtidig hjælper vores ingeniører de rådgivende

med specielle løsninger på projektstadiet.

Software:

I forbindelse med Hilti’s installationssystem er der

udviklet forskellige EDB-programer. Programmerne

omfatter fixpunkts beregning, definition af rørophæng

med tilhørende styklister samt beregning af

kondensisolerings tykkelse. Dertil kommer et omfattende

bibliotek med CAD tegninger af vores

produkter, som er lige til at sætte ind på en tegning.


Projekteringshåndbog

Installationssystem Hæfte 4

Lette skinner

System ML

Kølerørs bøjler

MIP

Lette skinner

System ML

Hilti innovation

Hilti’s innovative ophængningssystem har mange anvendelsesmuligheder.

Rørbøjler til plastrør

MPN-GK

Til systemet hører desuden:

brandlukning,

ankerfastgørelser

og diamantbore- og skæreteknik

Almindelige rørbøjler

MPN

Rørbøjler med

1 ⁄2” tilslutningsmøtrik

MPN

Indhold

Sprinklerophæng

MP-SP

Fixpunkt

MFP

Kraftige skinner

System MN

Kraftige konsoller

System MN

Skinnesystem side 2

Lette skinner, system ML side 3

Kraftige skinner, system MN side 4

Rørbøjler side 8

Almindelige rørbøjler, MPN side 9

Rørbøjler til plastrør, MPN-GK side 10

Rørbøjler til sprinkler, MP-SP side 10

Rørbøjler til kølerør, MIP side 11

Fixpunkter, MFP side 16

Se endvidere produktkatalogets grønne afsnit.

1


Projekteringshåndbog

Hæfte 4 Installationssystem

2

Skinnesystemer

Når der skal vælges et skinnesystem til ophængning af rør, er der nogle krav som

systemet bør opfylde:

• Skinnerne skal have en bæreevne som er afpasset til de rør, som skal hænges op. Det

betyder at et system skal bestå af flere størrelser af skinner.

• Systemet bør være udformet så skinnerne kan bygges sammen. På den måde kan der

opnås optimal udnyttelse af plads og bæreevne af skinnerne.

• Endelig bør systemet være ordentligt dokumenteret, så der kan opnås præcis og

pålidelig dimensionering.

Hilti har to skinnesystemer, som opfylder disse krav: ML systemet til lette rør og MN

systemet til tunge rør.

Begge systemerne er opbygget omkring en innovativ gevindplatte. Gevindplatterne

monteres enkelt ved at sætte dem op i skinnen, dreje en kvart omgang og spænde efter.

Det er således meget hurtigt at få hængt rørbøjlerne på plads.

Til MN systemet findes der endvidere en montagebolt, som sammen med de specielle

vinkler gør opbygning af store stativer til en hurtig og let sag. Derfor anvendes MN

systemet også til meget andet end ophængning af rør, f.eks. til:

• Skinner til tunge nedhængte lofter

• Fundament til hævede gulve, f.eks. til midlertidige scener.

• Specielle stilladser og gelændre (med skæve vinkler og afstande).

• Stativer til bæring af maskiner, beholdere, ventilationsanlæg o.lign.

Hilti’s skinnesystemer udmærker sig ved at kombinere styrke og stabilitet med fleksibilitet

og hurtig montage. – Og det betyder fordele både for rådgiveren og entreprenøren.


Projekteringshåndbog

Installationssystem Hæfte 4

ML skinnesystem

Anvendes til:

Ophængning af lette rør, ventilationskanaler, el kabelbakker og fællesbæringer

Materiale:

Galvaniseret til 20 µm

Fordele:

■ Hurtigt og tidsbesparende. ■ Få dele.

■ Fleksibelt byggesystem. ■ Lav vægt.

Let at anvende

Sæt ind. Drej en kvart omgang. Hæng op. Færdig!

Skinner

15

4

1

M6,M8,M10

32

25

2 19,5

30

8,5

6,5

11

8,5x15

20

1

25

2 19,5

30

8,5

6,5

11

8,5x15

Skinner

Simpelt understøttet skinne med enkelt last, L/2

L

Spændvidde L (cm) 25 50 75 100

F (N) f (mm) F (N) f (mm) F (N) f (mm) F (N) f (mm)

ML-C-15 624 0,47 312 1,87 186 3,75 104 5,00

ML-C-20 998 0,39 499 1,56 333 3,50 200 5,00

ML-C-30 1919 0,26 960 1,04 640 2,35 480 4,18

Hvis den maksimale last , F (N) ikke overskrides, vil den tilladte spænding Ûmax i skinnestålet og den tilladte bøjning ƒ på

L/200 ikke blive overskredet.

Gevindplatte

Max. anbefalet trækbelastning, Fz, anb (N) = 1000

32

Konsoller

Max. anbefalet belastning F1 (N) F2 (N)

ML-B-30/220 530 1060

ML-B-30/350 330 660

8,5

8,5

8,5

F 1

8,5

220; 350

8,5x12

25

25

F

F 2

30

1

25

2 19,5

30

11x16

11x16

8,5

6,5

11

8,5x15

ML-C-15 ML-C-20 ML-C-30

Gevindplatte Konsoller

ML-S, M6, M8 og M10 ML-B30, 220 mm og 350 mm

25

40

8,5

4

8,5

75 105

8,5

3


Projekteringshåndbog

Installationssystem Hæfte 4

MN skinnesystem

Anvendes til:

Tungere installations- og konstruktionsarbejder indenfor:

■ Rør. ■ El.

■ Ventilation. ■ Industri.

Materiale:

Stål: St-37, i hht. DIN EN 10025.

Korrosionsbehandling: Galvaniseret 20 µm.

Fordele:

■ Takker på indersiden af profilet sikre god kraftoverførsel.

■ Let montage pga. skæremærker.

■ Stor fleksibilitet ved montagen pga. ovale huller.

■ Profildesign som sikre høj stabilitet.

■ Dobbeltskinner med nitteforbindelse – ingen rustangreb.

Skinner

20.6

2.5

22.3

41.3 5

22.3

Konsoller

41.3

100

7.5

63x13.5

41.3

2.5

22.3

41.3

100

7.5 63x13.5

MS 21 MS 41 MS 62

41.3

7.5

82.6

5

22.3

41.3

7.5

62

2.5

22.3

123.9

5

MS 21 D MS 41 D MS 62 D

41.3

22.3

41.3

100

7.5

7.5

63x13.5

300; 450; 600

300, 450 mm MK 41, 300, 450, 600 mm MK 62, 300, 450, 600, 750 mm MK 21 D, 300, 450, 600 mm

Gevindplatte

MSA, M8, M10, M12, M16

Montagebolt

MKN M10

Max. aksialt træk M 8 5,0 kN

Fanb: M10 7,0 kN

M12 9,0 kN

M16 9,0 kN

Max. anbefalet belastning Tilspændingsudtræk

tværlast 1) moment

Zanb (kN) Qranb (kN) MD (Nm)

9 6 40

1 2

3 4

20x14

50

8

40

40

125

5


6

Projekteringshåndbog

Hæfte 4 Installationssystem

Skinneprofiler

Tekniske data MS-21 MS-41 MS-62 MS-21D MS-41D MS-62D

Ståltykkelse t (mm) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Tværsnitsflade A (cm 2 ) 2,01 3,09 4,17 4,70 6,84 9,0

Skinnevægt (kg/m) 1,84 2,69 3,48 3,77 5,34 6,99

Leveret længde (m) 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6

Overflade

galvaniseret ● ● ● ● ● ●

Tværsnitsværdier

y-akse

Tyngdepunktsakse e2 (mm) 9,6 20,0 30,4 20,6 41,3 62,0

Inertimoment ly (cm 4 ) 1,01 6,29 18,21 5,75 37,13 113,3

Modstandsmoment Wy2 (cm 3 ) 1,06 3,15 5,99 2,79 8,99 18,27

Inertiradius ry (cm) 0,71 1,43 2,09 1,10 2,33 3,55

Moment max My (Nm) 142,4 452,8 921,6 446,4 1438,4 2923,2

z-Akse

Inertimoment lz (cm 4 ) 5,44 9,24 13,37 10,97 18,91 26,86

Modstandsmoment Wz (cm 3 ) 2,63 4,51 6,47 5,31 9,16 13,00

Inertiradius rz (cm) 1,64 1,76 1,79 1,53 1,66 1,73

Stad. moment Sz (cm 3 ) 1,61 2,64 3,68 3,33 5,40 7,4

Profilvalg:

● De opgivne data er baseret på et enkelt spænd udsat for en enkel belastning, F (kN), midtmonteret, L/2.

● Hvis flere belastninger påvirker et enkelt spænd, kan disse summeres og betragtes som en enkelt last midt på spændet. Denne beregning er på den sikre side. (→ Hurtigt valg).

● Ovenstående dimensioneringsmetode er forenklet og giver en hurtig arbejdsgang.

● Ved de tilladte spændvidder L (cm) bliver det tilladte træk i stål σ max = 160 N/mm 2 og den masimale bøjning L/200 ikke overskredet.

Maximale spændvidde, Spænd- Bøjning Spænd- Bøjning Spænd- Bøjning Spænd- Bøjning Spænd- Bøjning Spænd- Bøjning

L (cm) vidde vidde vidde vidde vidde vidde

F (kN) L (cm) f (mm) L (cm) f (mm) L (cm) f (mm) L (cm) f (mm) L (cm) f (mm) L (cm) f (mm)

0,25 142 7,1 353 17,6 600 30,0 334 16,7 600 14,4 600 4,7

0,50 101 5,0 251 12,5 427 21,4 238 11,8 600 29,0 600 9,4

0,75 82 4,1 205 10,2 349 17,4 195 8,7 494 24,7 600 14,2

1,00 61 2,2 178 8,9 303 15,1 169 8,4 428 21,4 600 18,9

1,25 49 1,4 151 6,8 271 13,5 143 6,4 383 19,1 600 23,6

1,50 41 1,0 126 4,7 245 12,2 119 4,4 350 17,5 600 28,3

1,75 35 0,7 108 3,5 211 8,9 102 3,3 324 16,2 565 28,3

2,00 30 0,5 94 2,6 184 6,8 89 2,5 287 12,9 529 26,5

2,25 27 0,5 84 2,1 164 5,4 79 2,0 256 10,3 499 25,0

2,50 24 0,5 45 1,7 147 4,3 71 1,6 230 8,3 467 22,8

3,00 20


Projekteringshåndbog

Installationssystem Hæfte 4

Diagram for skinnevalg ved enkelt spænd

med enkeltbelastning og midterbelastning L/2

Alle værdier er kalkuleret ved den tilladte spænding på σmax = 160 N/mm 2

og en max. bøjning L/200.

Last, F (kN)

Tabel til profilvalg

Enkeltspænd med enkeltbelastning

og midterbelastning L/2

Tekniske data: konsoller

Konsoltype

F[kN]

L/2 L/2

L[cm]

7,5

2,5

22,3

41,3

20,6

7,5

2,5

22,3

41,3

F[kN]

L/2 L/2

L[cm]

Spændvidde Max. belastning F (N) F (N) f (mm) F (N) f (mm) F (N) f (mm) F (N) f (mm) F (N) f (mm) F (N) f (mm)

L (cm) Bøjning, f (mm) max. L/200 max. L/200 max. L/200 max. L/200 max. L/200 max. L/200

25 2460 0,4 7550 0,2 14750 0,1 5250 0,1 10800 0,0 16070 0,0

50 1230 1,5 3780 0,7 7370 0,5 3570 0,8 10800 0,4 16070 0,2

75 820 3,4 2520 1,7 4920 1,1 2380 1,8 7670 0,9 15590 0,6

100 510 5,0 1890 3,0 3690 2,0 1790 3,1 5750 1,6 11690 1,0

125 330 6,3 1510 4,7 2950 3,1 1430 4,9 4600 2,6 9350 1,6

150 230 7,5 1260 6,7 2460 4,5 1190 7,1 3840 3,5 7800 2,3

175 170 8,8 1040 8,8 2110 6,2 930 8,8 3290 4,8 6680 3,2

200 130 10,0 790 10,0 1840 8,0 710 10,0 2880 6,3 5850 4,2

225 100 11,3 630 11,3 1640 10,2 560 11,3 2560 7,9 5200 5,3

250 80 12,5 510 12,5 1470 12,5 450 12,5 2300 9,8 4680 6,5

275 70 13,8 420 13,8 1210 13,8 380 18,8 2090 11,9 4250 7,9

300 60 15,0 350 15,0 1020 15,0 320 15,0 1920 14,1 3900 9,4

F1 = q.i

F1

1 /2 1 /2

41,3

L (mm) F1 (N) F1 (N) F2 (N) F3 (N)

F1(N)

F1(N)

MK21/300 300 980 490 490 330

MK21/450 450 650 330 330 220

MK41/300 300 3150 1570 1570 1050 6000 6000 – – –

MK41/450 450 2100 1050 1050 700 6000 6000 – – –

MK41/600 600 1570 790 790 520 5500 3500 2000

MK62/300 300 6140 3070 3070 2050 6000 6000 – – –

MK62/450 450 4100 2050 2050 1370 6000 6000 – – –

MK62/600 600 3070 1540 1540 1020 5500 3500 2000

MK62/750 750 2460 1230 1230 820 5500 3500 2000

MK21D/300 300 2630 1480 1310 880 6000 6000 – – –

MK21D/450 450 1980 990 990 660 6000 6000 – – –

MK21D/600 600 1490 740 740 500 5500 3500 2000

7,5

2,5

22,3

41,3

62

7,5

2,5

41,3

22,3

41,3

7,5

2,5

22,3

41,3

F1 F2 F2 F3 F3 F3

Kort støtte

F1

Kort støtte

F1

Lang støtte

F1

Lang støtte

F1

1 /3 1 /3 1 /3

1 /4 1 /4 1 /4 1 /4

82,6

Spændvidde, L (cm)

7,5

2,5

22,3

41,3

123,9

Lang støtte

F1

7


8

Projekteringshåndbog

Hæfte 4 Installationssystem

Rørbøjler

Ved valg af rørbøjler skal der tages hensyn til forskellige forhold:

• Sortimentet af rørbøjler skal være alsidigt med hensyn til dimensioner og typer. Idet

rørbøjler vælges efter de rør de skal bruges til at hænge op.

• Rørbøjlerne skal kunne fås med gummiindlæg, som sikrer mod lydtransmission og

galvanisk korrosion.

• Rørbøjlerne bør være kompakte, så det er let at isolere omkring dem.

• Det bør være nemt og hurtigt at montere rørbøjlerne, da arbejdstiden i Danmark er

forholdsvis dyr. Endvidere bør rørbøjlerne have en indbygget sikkerhed, som sikrer at de

ikke går op under montagen. Ellers kan røret falde ned, og forårsage arbejdsulykker.

• Endelig bør rørbøjlerne være ordentligt dokumenterede, så det er let at få sikkerhed for

kvaliteten.

Hilti har flere typer rørbøjler:

• MP-HI er en økonomisk rørbøjle med snaplås, som gør montagen hurtig. Den er velegnet

til projekter med rør under 4”, hvor prisen på rørbøjlen er en afgørende faktor.

• MPN-LI og MPN-SI er rørbøjlen med den nyskabende og innovative udformning.

Kliklåsen gør montagen meget hurtig, idet der kun er én skrue som skal spændes.

Rørbøjlerne er velegnede til alle projekter hvor der skal bruges rør op til 6”. MPN-SI kan

endvidere fås uden gummi og med 1 ⁄2” tilslutningsmøtrik.

• MP-MI er den traditionelle rørbøjle med to skruer. Den kan fås i store dimensioner og er

derfor primært til projekter med store rør.

• MP-MRI er en rustfri version af MP-MI.

• MPN-GK er en rørbøjle specielt til plastrør. Rørbøjlen har to funktioner i én, idet den kan

holde røret fast eller tillade det at glide. Den fås med den innovative kliklås.

• MP-SP er rørbøjlen til sprinklerrør. Den har kliklås som gør at alle rørbøjlerne kan hænges

op før rørene monteres.

• MIP er en rørbøjle til kølerør. Den er udviklet specielt til Armaflex isolerede rør. Den

udmærker sig ved at forene diffusionstæthed og god isoleringsevne med hurtig

montagetid og styrke. Dvs at rørbøjlen er god både på kort og langt sigt.

Monter rørbøjlen.

Sving den nederste

halvdel til side.

Montage af MPN- rørbøjler med kliklås

“Klik” – sikkerhedslåsen

med én hånd.

Røret kan nu justeres.

Spænd skruen for

at låse røret.


Projekteringshåndbog

Installationssystem Hæfte 4

Rørbøjler

Anvendes til:

■ Ophængning af stål-, kobber- og plastrør

Materiale:

Gummimateriale: EPDM

Temperaturbestandighed: –40 °C til +110 °C

Lydreduktion: L A = 18 dB (A)

Hårdhed: 40° ± 5° Shore A

Korrosionsbeskyttelse: elforzinket 5 µ

Fordele:

■ Hurtig og økonomisk montage.

■ Pålidelige låse.

■ Ingen løse dele, som kan blive væk.

■ EPDM gummidæmpning medfører lydreduktion og eliminerer

galvanisk korrosion.

■ Enhåndsmontage (undtagen MP-MI).

MP-HI med snaplås

■ Økonomisk rørbøjle

■ Dimensioner fra 1/4” til 4”

■ Tilslutningsmøtrik: M8, for 4” dog M10

Tekniske data:

Anbefalet max. belastning ved loftsmontage:

op til 2″: max. F = 800 N

2 1 /2″: max. F = 1200 N

4″: max. F = 1500 N

MPN-LI med klik-lås

■ Hurtig rørbøjle til mindre rør

■ Dimensioner fra 1/4” til 2”

■ Tilslutningsmøtrik: M8

Tekniske data:

Anbefalet max. belastning ved loftsmontage

alle størrelser: max. F = 1000 N

MPN-SI med klik-lås

■ Hurtig rørbøjle til standard rør

■ Dimensioner fra 1 ⁄2” til 6”

■ Tilslutningsmøtrik: Kombinationsmøtrik M8/M10 eller 1 ⁄2”

Tekniske data:

Anbefalet max. belastning ved loftsmontage:

op til 3″: max. F = 2000 N

fra dimension 101,6: max. F = 2500 N

MP-MI med 2 skruer

■ Kraftig rørbøjle til store rør

■ Dimensioner fra 3” til 267 mm

■ Tilslutningsmøtrik: Kombinationsmøtrik M10/M12 op til 6” og M16

fra 177 mm og op

Tekniske data:

Anbefalet max. belastning ved loftsmontage:

op til 2″: max. F = 800 N

2 1 /2″: max. F = 1200 N

4″: max. F = 1500 N

9


10

Projekteringshåndbog

Hæfte 4 Installationssystem

Rørbøjle MPN-GK til plastrør

Tillader røret at glide eller holder det fast

Fordele:

■ Let at skifte fra glidefunktion til fast

montage ved hjælp af clips.

■ Glider let takket være filtbelægning på

gummidæmpning.

■ Glidefunktionen kan kontrolleres visuelt via den røde clips.

Rørbøjle MPN-G til afløbs- og plastrør

Fordele:

■ Glider let takket være filtbelægning på hele

overfladen.

■ Let at anvende.

■ Optimale glideegenskaber selv ved store diametre.

MPN-GK

MPN-G

Sprinklerbøjle MP-SP

Anvendes til:

■ Installation af vandrette sprinklerrør med diameter 33–168 mm.

Fordele:

■ Hurtig og sikker montage takket være det unikke låsesystem.

■ Enhåndsmontage: let at installere røret i den formonterede bøjle.

Skrue-rørbøjle MP-MS

Anvendes til:

■ Installation af lodrette sprinklerrør med diameter 33–168 mm.

Fordele:

■ Til installation af lodrette sprinklerrør.

■ Også til tunge vandrette rør eller hvor fiksering af rørene er nødvendig

■ Samleskruerne er sikrede mod at falde ud, sekskanthoved med

kombineret krydskærv.

Læg røret i – klik – færdig!

Belastningsværdier i hht:

VDS, FM og UL forskrifterne

VdS FM

R

Factory Manual

MP-SP

Tilslutningsmøtrik: M10 op til 4” og M12 for 5” og 6”

Funktionsbeskrivelse MPN-GK

Glidning Fast montage

Med clips =

Sikrer glidefunktion

Uden clips =

Sikrer fastholdelse

MPN-GK tilslutningsmøtrik: M8

MPN-G tilslutningsmøtrik: Kombinationsmøtrik M8/M10

Tekniske data:

Max. anbefalet statisk belastning ved loftsmontage:

Op til ∅ 63 mm: max. Fanb = 1000 N

∅ 75 og 85 mm: max. Fanb = 2000 N

Fra ∅ 90 mm: max. Fanb = 2500 N

Lydreduktion: i hht. DIN 4109

Belastningsværdier

i hht:

VdS

MP-MS

Tilslutningsmøtrik: Kombinationsmøtrik M8/M10 op

til 2”,

M10 fra 2 1 ⁄2” til 4” og M12 for 6”


Projekteringshåndbog

Installationssystem Hæfte 4

Kølerørsbøjle MIP

Anvendes til:

■ Ophængning af isolerede kølerør.

■ Specielt velegnet til rør isoleret med Armaflex.

Tekniske data:

Medietemperatur: max. 105°C/min. -40°

Varmeledningsevne λ0°C: 0,036 W/mK

Diff. Modstandsfaktorr µ: ≥ 7000

Brandegenskaber MIP: enligt DIN 4102-B2

Lyddæmpning: enligt DIN 4109

Fmax.: = max.trækbelastning

af kølerørsbøjlen

Sanb.: anbefalet bøjleafstand

Fordele

■ Tilpasset standard isoleringsateriale: Armaflex.

■ Perfekt forbindelse mellem kølerørsbøjle og isolering.

■ Komplet isoleret kølerørsbøjle – ingen kuldebroer.

■ Lav diffusionsmodstand i kølerørsbøjlen.

■ Lyd- og vibrationsdæmpet kølerørsbøjle.

Kølerørsbøjle MIP-H

Isoleringstykkelse 13-16 mm

Tilslutningsmøtrik: Kombinationsmøtrik M8/M10 op til 115 mm bøjle

møtrik M16 for 133 mm bøjle og større

Kølerørsbøjle MIP-M

Isoleringstykkelse 19-26 mm

Tilslutningsmøtrik: Kombinationsmøtrik M8/M10 op til 115 mm bøjle

møtrik M16 for 133 mm bøjle og større

Kølerørsbøjle MIP-T

Isoleringstykkelse 32-45 mm

Tilslutningsmøtrik: Kombinationsmøtrik M8/M10 op til 80 mm bøjle

møtrik M16 for 88 mm bøjle og større

Vejledende værdier for isoleringstykkelse

Temperatur forskel i °C

mellem rør og omgivelser

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

37,5

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

55,0

60,0

Tekniske data

Rørdiameter Fmax Sanb [mm] [kN] [m]

10-13,5 40 2,00

15-18 50 2,00

21-25 75 2,75

27-30 75 2,75

33-38 150 3,5

41-43 200 3,75

44-46 200 3,75

48-50 275 4,25

54-57 300 4,25

60-64 475 4,75

76-80 750 5,50

88-90 1100 6,00

101-104 1300 6,00

107-110 1300 6,00

113-115 1700 6,00

133-140 2000 6,00

159-160 2200 6,00

165-169 2600 6,00

216-219 5000 6,00

267-273 6000 6,00

321-328 80000 6,00

352-358 9800 6,00

403-410 11400 5,40

454-461 12800 4,80

Omgivelsernes relativ fugtighed i %

45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

MIP-H

MIP-M

MIP-T

11


12

MP-HI

MPN-LI

MPN-SI

MP-MI

ML-C15

ML-C20

ML-C30

Projekteringshåndbog

Hæfte 4 Installationssystem

Skema til hurtigt valg af rør og skinner

Rørdiameter Rørbøjler Skinner

MP-HI MPN-LI MPN-SI MP-MI System ML System MN

1 ⁄4”h

3 ⁄8”h

1 ⁄2”

3 ⁄4”

1”

35-41

1 1 ⁄4”

1 1 ⁄2”

52-58

2”

67-72

2 1 ⁄2”

78-84

3”

97-112

4”

5”

6”

177

193

212

8”

267

Det er forudsat at der sidder 3 rør af samme størrelse i en fællesbæring, at rørene sidder per 3 m (op til 1 1 ⁄2” er der dog regnet med max.

montageafstand fra side 13) og at skinnerne er fastgjort per 50 cm (spændvidde).

Ved mere komplicerede fællesbæringer er fremgangsmåden som beskrevet nedenfor:

• Vægten af rørerne findes fra skemaerne på side 13. Vægten ganges op med montageafstanden.

• Herefter lægges alle vægte sammen og omregnes til en last i N (100 kg = 1000 N). Lasten placeres midt på skinnen, som vil være

den værst tænkelige situation, og dermed på den sikre side.

• Udfra lasten findes den skinne, som kan klare lasten med det valgte spænd, ved brug af skemaerne på side 6 og 7.

Det ses, at det er det mindste rør i fællesbæringen som bestemmer montageafstanden, mens det er rørenes samlede vægt som

bestemmer skinnetype og spændvidde.

Spændvidde 500 mm

1 1 ⁄2”

3” 2”

Montageafstand 2,5 m

14,3 kg 14,3 kg 771 N 771 N

41,3 41,3 21,5 21,5

kg kg kg kg

MS-21

MS-41

MS-62

1542 N

MS-41D


Projekteringshåndbog

Installationssystem Hæfte 4

Rør: Dimensioner, vægt og montageafstande

Nom. Str. Rør Rør vægt Rør vægt Rør vægt Max.

str. udv. dia. Tomt Vand- Isoleret montage-

∅ fyldt afstand

NW Tomme mm kg/m kg/m kg/m m

Gevindrør i hht. DIN 2440 (middel vægt)

10 3 /8 17,2 0,89 1,01 1,3 1,35

15 1 /2 21,3 1,27 1,47 1,8 1,50

20 3 /4 26,9 1,40 1,70 2,4 1,80

25 1 33,7 1,99 2,63 3,6 2,10

32 1 1 /4 42,4 2,57 3,66 4,7 2,40

40 1 1 /2 48,3 2,95 4,41 5,7 2,60

50 2 60,3 4,14 6,48 8,6 3,00

65 2 1 /2 76,1 5,28 9,16 13,9 3,20

80 3 88,9 6,81 12,60 16,5 3,50

100 4 114,3 9,90 18,93 25,3 4,20

125 5 139,7 13,50 27,10 40,3 4,60

150 6 165,1 18,10 38,00 50,7 5,30

Plastrør

16 0,11 0,20 0,50

20 0,17 0,31 0,60

25 0,23 0,44 0,75

32 0,43 0,79 0,90

40 0,67 1,23 1,00

50 1,05 1,92 1,20

63 1,65 3,04 1,40

75 2,34 4,30 1,50

90 3,36 6,19 1,60

PVC Afløbsrør

50 50 0,24 1,28 0,7

70 75 0,49 3,93 1,0

90 90 1,2

100 110 1,02 8,00 1,5

150 160 2,15 18,03 2,0

Tilladelig last for gevindstænger ved vægmontager

Gevindstang kval. 4.6 Afstand L til centrum af rør (mm)

50 100 150 200 250 300

Tilladelig last Ftill. (N)

M 8 100 50 33 25 13 –

M 10 200 100 66 50 32 19

M 12 350 175 116 87 68 40

M 16 888 444 296 222 177 137

Max. nedbøjning: fmax. = 3 mm

Tilladelig spænding: til = 160 N/mm 2

L

Rustfri stålrør DIN

15 17,0 0,40 0,58

20 20,0 0,90 1,10

25 25,0 1,15 1,50

30 30,0 1,40 1,93

40 44,5 2,13 3,42

50 54,0 2,60 4,56

65 69,0 3,39 6,71

80 84,0 4,11 9,14

100 104,0 5,11 12,96

125 129,0 6,42 18,69

150 154,0 7,68 25,35

200 204,0 10,20 41,62

250 254,0 12,70 61,79

Blanke kobberrør i hht. DIN 1786 og DIN 1754

10 10,0 0,30 0,4 ≤ 0,50

12 12,0 0,38 0,5 ≤ 0,50

15 15,0 0,52 0,8 ≤ 1,00

18 18,0 0,67 1,0 ≤ 1,00

22 22,0 0,90 1,3 ≤ 1,50

28 28,0 1,60 2,4 ≤ 1,50

35 35,0 2,21 3,1 ≤ 1,50

42 42,0 2,89 4,4 ≤ 1,50

54 54,0 4,87 7,3 ≤ 1,50

64 64,0 6,29 9,8 ≤ 2,00

70 70,0 7,21 12,9 ≤ 2,00

74 74,0 7,87 13,5 ≤ 2,00

80 80,0 8,89 14,7 ≤ 2,00

104 104,0 13,55 25,5 ≤ 2,00–3,00

125 125,0 21,31 33,5 ≤ 2,00–3,00

131 131,0 22,96 35,5 ≤ 2,00–3,00

F

13


14

Projekteringshåndbog

Hæfte 4 Installationssystem

Valg af rørbøjle med bærevne for loftinstallation

Stålrør og kedelrør i hht. DIN 2440 og 2448

vandfyldt og isoleret; isoleringsmateriale 150 kg/m 3 .

Nominel diameter

Tomme mm

8" (242-250)

6" (164-170)

5" (138-144)

4" (114-118)

3" (87-93)

2 1 /2" (72-77)

267 (267-273)

219.1 (217-224)

212 (210-219)

193.7 (190-200)

177.8 (175-180)

160 (157-163)

133 (131-137)

125 (123-128)

110 (108-112)

101.6 (99-104)

78/84 (78-84)

67/71 (67-71)

2" (57-61) 2" (60-66)

52/56 (52-56)

11 /2" (47-51)

11 /4" (42-46)

37/41 (37-41)

(33-37)

29/32 (29-32)

3 /4" (25-28)

1 /2" (21-24)

3 /8" (17-20)

1 /4" (12-16)

8/11 (8-11)

2.6

2.3

Massiv

3.1

Standard

Let

3.7

500

Eksempel på læsning af diagram:

Kendt: 4" rør, afstand, L = 3 m

Ukendt: Belastning, F; type rørbøjle

Resultat: Belastning = 800 N; Standard eller Massiv

Rørproducentens instrukser skal overholdes.

L-1m L-2m L-3m L-4m L-5m

4.1

4.5

1000

800

1500

Anbefalet område for væginstallation

5.2

2000

6.0

2500

3000

F F

D

L

3500

4000

Grænsekurve

4500

S (mm)

Isoleringstykkelse

5000

L-6m

5500

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

60

40

20

Belastning pr. ophængning, F (N)


Projekteringshåndbog

Installationssystem Hæfte 4

Valg af rørbøjle med bærevne for vægmontage

Stålrør og kedelrør i hht. DIN 2440 og 2448

vandfyldt og isoleret; isoleringsmateriale 150 kg/m 3 .

Nominel diameter

Tomme mm

8" (242-250)

6" (164-170)

5" (138-144)

267 (267-273)

219.1 (217-224)

212 (210-219)

193.7 (190-200)

177.8 (175-180)

160 (157-163)

133 (131-137)

125 (123-128)

4" (114-118)

110 (108-112)

101.6 (99-104)

3" (87-93)

78/84 (78-84)

21/2" (72-77)

67/71 (67-71)

2" (57-61) 2" (60-66)

52/56 (52-56)

11/2" (47-51)

11/4" (42-46)

37/41 (37-41)

29/32 (29-32)

3/4" (25-28)

1/2" (21-24)

3/8" (17-20)

1/4" (12-16)

8/11 (8-11)

Afstand til væg (mm)

Materiale:

Gevindstang: 4.6

Gevindrør: St 37-2

50

100

150

200

250

300

350

Massiv

Standard

2.6

2.3

Let

100

3.1

200

3.3

M8 M10

Eksempel på læsning af diagram:

Kendt: 4" rør, afstand, L = 3 m

Ukendt: Belastning, F; type rørbøjle med forbindelsesgevind

Resultat: Belastning = 900 N, Standard eller Massiv

Afstand til væg: 1 /2" gevindrør: 100 mm

3 /4" gevindrør: 175 mm

Rørproducentens instrukser skal overholdes.

300

3.7

M12

Grænsekurve

400

M16

500

Anbefalet område for væginstallation

4.1

600

700

D

800

L

4.5

S (mm)

Isoleringstykkelse

L-1m

L-2m

L-3m

L-4m

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

60

40

20

900 1000 1100 1200

Belastning pr. ophængning, F (N)

1/2"

3/4"

1"

a

F

15


16

Projekteringshåndbog

Hæfte 4 Installationssystem

Fixpunktmontage MFP

Anvendes til:

■ Fastgørelse af rør ∅ 21–273 mm.

■ Beregnet til belastninger op til 20 kN.

Materiale:

El-forzinket, tilslutningsmøtrik M20

Til dimensionering af fixpunktsmontage har vi software m.m.

Kontakt vor tekniske rådgivningsservice for råd og vejledning.

Fordele:

■ Modulsystem medfører fleksible montageløsninger.

■ Let at foretage eftermontage.

■ Enmandsmontage.

■ Afstand til loft kan reguleres trinløst op til 1200 mm.

Fixpunkt pakke MFP 1

til F anb ≤ 3 kN

H

Skråstiversko

M 16

HST M16

Kraftretning

Fanb

AM16

M16

(80 Nm)

HST M12

Fixpunkt pakke MFP 2

til F anb ≤ 10 kN

HST M16

M16

AM16

Kraftretning

Fanb

H

1 1 4 "

M20

M20

M16

(80 Nm)

Hmin = 170 mm

Hmax = 1200 mm

HST M12

1 1 4 "

Hmin = 140 mm

Hmax = 1200 mm

H

Fanb

HST M12

1 1 4 "

90 mm

Fanb kN

4

2

0

140

200

M20

D

S

300

400

M16

Fixpunkt pakke MFP 1a

til F anb ≤ 3 kN uden skråstiver

HST M20

HST M12

Kraftretning

Fanb

AM16

Tilslutningshylse

til højdejustering

1 1 4 "

M16

(80 Nm)

B

500

600

700

Afstand til loft H mm

Fixpunkt pakke MFP 3

til F anb ≤ 20 kN

H

800

Hmin = 150 mm

Hmax = 1200 mm


Projekteringshåndbog

Installationssystem Hæfte 4

Let fixpunkt MFP-L

Anvendes til:

■ Fastholdelse af rør ∅ 21–140 mm.

■ Kan klare belastninger til 2000 N.

Materiale:

El-forzinket 13 µm.

Bolte i elforzinket 8.8 stål.

Fordele:

■ Afprøvede lastværdier.

■ Hurtig montage med kun 2 bolte.

■ Let isolering af røret pga de korte flanger.

Fixbøjle MFP-L

Glidekonsol

Anvendes til:

Ophængning af rør, hvor røret udsættes for længdeændring på grund af

temperaturforskel.

Materiale:

St. 37, elforzinket 13 µm

Fordele:

■ Kan anvendes til hængende eller stående montage.

■ Stor evne til at optage bevægelser.

■ Dobbeltmøtrik letter montagen.

■ Hurtig og let installation.

Glidekonsol MSG 1.0

Fanb 1,0 kN, max. bevægelse 80 mm.

Glidekonsol MRG 2

Fanb 2 kN, max. bevægelse 80 mm.

Tekniske data:

Rørdimension Aksial last F(N)

Fra 21 mm til 35 mm 1000

Fra 42 mm til 61 mm 1500

Fra 68 til 140 mm 2000

Den angivne lastværdi gælder kun når grundplatterne

nedenfor anvendes sammen med gennemstiksanker

HST M12/20 (vare-nr. 70755).

Glidekonsol MSG 1.75

dobelttilslutning

Fanb 1,75 kN, max. bevægelse 90 mm.

Glidekonsol MRG 4

Fanb 4 kN, max. bevægelse 120 mm.


Kun de informationer og data, der er opgivet i den seneste udgave af brochuren, er gyldige.

De individuelle data gælder kun ved anvendelse af Hilti produkter. Alle rettigheder forbeholdes.

Der må ikke offentliggøres uddrag af brochuren eller kopieres dele deraf uden Hilti Danmarks A/S’s tilladelse.

Udgave 1/99

Hilti Danmark

Islevdalvej 100

DK-2610 Rødovre

Tlf. 44 88 80 00

Fax. 44 88 80 84

http//www.hilti.com

Vare-nr. 95710/0

Dok 570 01/99

Hilti ® = Registered Trade Mark of Hilti AG, Schaan Frederiksberg Bogtrykkeri 990178

More magazines by this user
Similar magazines