personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

hospitalsenhedmidt.dk

personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Nyhedsbrev fra registreringskoordinator Birtha Thorsager

Fællesindhold

2008

Afslutning af

kontakter

2007

Temadag

11. december 2007

Ny skaderegistrering

pr. 1. januar 2008

Afslutning af

ambulante kontakter

Økonomi- og planafdelingen

Nyheder December - 2007

Følgende kontakter skal være afsluttede pr. 31. januar 2008:

Stationære kontakter

Skadestuekonkontakter

Sidst udsendte nyhedsbrev: Oktober 2007

Fællesindhold for basisregistrering af sygheuspatienter 2008 er

udkommet.

Hver registrerede afdeling (6-karakters niveau) modtager direkte fra

trykkeriet et enkelt eksemplar af bogen, ligesom sygehusenes

administration m.fl. bliver forsynet med et eksemplar.

Publikationen kan hentes gratis på “www.sst.dk”.

Hvis der ønskes flere eksemplarer af publikationen kan de bestilles

hos Schultz Information, tlf. 4363 2300, e-mail: “schultz@schultz.dk”.

Endvidere er det vigtigt at rette samtlige DOSA-fejl for 2007.

De registreringsansvarlige for PAS-systemerne i Region Midtjylland

samt superbrugere, lægesekretærer og it- og kvalitetsmedarbejdere

med opgaver omkring patientregistrering indbydes hermed til

temadag

tirsdag, den 11. december 2007 i Regionshuset Viborg,

Skottenborg 26, kl. 11.45 – ca. 15.00.

Invitationen med dagsorden og tilmeldingsfrist er sendt til de ledende

lægesekretærer.

En ny skaderegistrering træder i kraft pr. 1. januar 2008. Indholdet

bliver præsenteret på ovennævnte møde i Regionshuset.

Vejledningen bliver udsendt så snart, den foreligger.

Det er meget vigtigt at afslutte den ambulante udredningskontakt

før oprettelsen af indlæggelseskontakt for samme sygdom - også

selv om patienten efterfølgende skal fortsætte i ambulatoriet.

Dette for at

- koble kontakter til ét samlet venteforløb

- forbedre diagnoseregistreringen

- sikre korrekt cancer-anmeldelse.

Eventuelle henvendelser kan ske på e-mail:

“birtha.thorsager@sygehusviborg.dk”

eller telefon: 8927 3718.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

15

More magazines by this user
Similar magazines