personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

hospitalsenhedmidt.dk

personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Nyhedsbrev fra administrationen • Nyt fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Nyhedsbrev

Administrationen

har lukket mellem

jul og nytår

Personaleoversigt:

Lønudbetaling i december

2007:

Løn- og personaleafdelingen, ledelsessekretariatet, økonomi- og

planafdelingen samt kvalitets- og uddannelsesafdelingen har lukket

den 27. og 28. december 2007.

Løn- og personaleafdelingen

Afdelingerne modtager hver måned en personaleoversigt, hvor

samtlige personer, der har præsteret timer i afdelingen, vises.

For at sikre, at der ikke udbetales løn til medarbejdere, der ikke er

ansat, bedes oversigten gennemgået.

Findes der personer, afdelingerne ikke vil kendes ved, skal Inge Jakobsen

informeres på lokal 2584.

Skattekort og anciennitetskort m.v., der skal benyttes ved lønudbetalingen

i december 2007, skal være løn- og personaleafdelingen i

hænde senest tirsdag den 11. december 2007.

Månedslønnen er til disposition fredag den 28. december 2007.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

Administrationen

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

November 2007

Nyhedsbrev fra patientklagenævnet

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har udsendt nyhedsbrev nr. 6 / 2007.

Det handler denne gang om en konkret sag, hvor nævnet har forholdt sig til to sygeplejerskers telefoniske rådgivning

af en patient. Sagen illustrerer, at en sygeplejerskes pligt til at udvise omhu og være samvittighedsfuld også

omfatter en pligt til at videregive patientens henvendelse til en ansvarlig speciallæge med henblik på vurdering

af, om der er behov for en lægelig klinisk vurdering. Nævnet vurderer også, at en sygeplejerske har pligt til at journalføre

en kontakt med en patient, når hun giver råd og vejledning, og patienten oplyser om symptomer, der efterfølgende

kan have betydning for den videre behandling og lægelige kontrol.

Se nyhedsbrevet på “www.pkn.dk/nyheder/3014.html”.

17

More magazines by this user
Similar magazines