personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

hospitalsenhedmidt.dk

personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

“Operation Life” på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Leif og Vita fra “Operation Life” indtager

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup ...

Af projektleder Henriette A. Eriksen, kvalitets- og uddannelsesafdelingen, og udviklingsmedarbejder Marianne Toppenberg,

medicinsk afdeling

Ja, umiddelbart tænker man nok ikke lige på noget så

alvorligt som at redde liv, når man ser de to minihelte

Leif og Vita. Men de er maskotter i kampagnen “Operation

Life”. Leif og Vita har et væsentligt budskab: At vi

kan redde liv, hvis vi også bruger af de erfaringer, man

har høstet andre steder i verden.

Hvad er “Operation Life”?

“Operation Life” er en landsdækkende kampagne, som

TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed

står bag. Kampagnens formål er at øge kvalitet og patientsikkerhed

på danske hospitaler. Målet er at redde

3.000 patientliv i de 18 måneder, kampagnen løber.

“Operation Life” i Danmark har fået inspiration fra en

tilsvarende kampagne i USA, hvor målet var at redde

100.000 liv på 18 måneder. Resultatet blev ifølge kam-

AMI-pakken:

Formålet er at nedsætte dødeligheden efter

blodprop i hjertet

Mobilt akut-team:

Formålet er at yde specialist-assistance til akut

syge patienter i alle hospitalets afdelinger

Medicinafstemning:

Formålet er at forebygge fejl i patienternes medicinering

pagnens egne opgørelser godt 122.000 liv. Den danske

kampagne er tilpasset danske forhold og standarder

af danske eksperter.

“Operation Life” består overordnet af seks kliniske tiltag

/ pakker, hvor kampagnens danske ekspertpanel

mener, der er noget at hente. Hver pakke består af en

række elementer. Erfaringen viser, at det er afgørende

for effekten, at patienterne systematisk får tilbudt samtlige

elementer i en pakke - hver gang.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup har to afdelinger

taget imod tilbuddet om at indgå i “Operation

Life” - se omtale side 5. Kampagnens elementer implementeres

efter “gennembrudsmetoden” fra oktober

2007 til oktober 2008, hvorefter erfaringerne spredes

til resten af hospitalet.

CVK-pakken:

Formålet er at forebygge infektion i blodet hos

patienter med centralt venekateter (CVK)

Sepsis-pakken

Formålet er at mindske dødeligheden ved blodforgiftning

Respirator-pakken:

Formålet er at yde optimal pleje og behandling

af patienter i respirator

4 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

More magazines by this user
Similar magazines