personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

hospitalsenhedmidt.dk

personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Vær med i konkurrencen om

den flotteste eller sjoveste juleudsmykning

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.

Læs hvordan på side 2.

Uge 49

6. december

2007


En julekonkurrence

Konkurrence om juleudsmykning • Julenedlukning

Julen er over os. Og teknisk afdeling har allerede - til sin store overraskelse - leveret sit konkurrencebud på en flot

juleudsmykning (se forsiden).

Men teknisk afdeling er ikke ene om at jule. Mange af hospitalets afsnit gør en ihærdig og fantasifuld indsats for at

fordrive det sure, humørdræbende decembermørke med lys, farver og duftende gran. På opfordring fra gynækologisk

afsnit Y17 sætter skopet i år gang i en hurtig julekonkurrence. Vi vil efter bedste evne forsøge at “kåre” det

afsnit, der har den flotteste, sjoveste, mest særprægede eller nytænkende juleudstilling - selvfølgelig under forudsætning

af, at et passende antal afsnit byder sig til som deltagere i konkurrencen.

Det eneste, I skal gøre, er at give besked om, at I gerne vil være med. Kontakt Susanne Overgaard i informationsafdelingen

- enten på mail (susanne.m.overgaard@sygehusviborg.dk) eller på lokal 2593 SENEST tirsdag den 11.

december klokken 12. Så kommer redaktionens smagsdommere forbi med blok, kuglepen og kamera. Vinderudsmykningen

offentliggøres i det sidste nummer af skopet inden jul - nr. 51-52 / 2007, som udkommer torsdag

den 20. december.

Julenedlukning

Økonomi- og planafdelingen har samlet oplysninger om ferienedlukning i Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups

afdelinger i tilknytning til julen 2007. Indsamlingen er afsluttet 30. november 2007.

Afdeling Nedlukket fra - til (begge dage inkl.) Nedlukningens omfang

Anæstesiafdelingen

Viborg, Skive 15. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Kjellerup 15. december – 21. december Nedsat aktivitet

22. december – 1. januar 2008 Lukket

Billeddiagnostisk afd. 15. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Viborg, Skive 15. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Kjellerup 15. december – 21. december Nedsat aktivitet

Børneafdelingen

22. december – 1. januar 2008 Lukket

B06 22. december – 3. januar 2008 8 senge lukket (modtager 8 senge fra B16)

B16 22. december – 3. januar 2008 Lukket (8 af sengene flyttet til B06)

B24 27. december – 28. december Nedsat aktivitet

Fertilitetsklinikken 27. december – 28. december Lukket

Klinisk immunol. afd. 15. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

... Fortsættes side 3

2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007


Julenedlukning

Julenedlukning - fortsat fra side 2

Afdeling Nedlukket fra - til (begge dage inkl.) Nedlukningens omfang

Klinisk biokemisk afd. 15. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Klinisk fysiologisk afd. 22. december - 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Kæbekirurgisk afd. 27. december - 1. januar 2008 Lukket

Kvindeafdelingen

Kvindeamb. (inkl. konti-

nensklinikken) 21. december – 28. december Nedsat aktivitet

Y17 17. december – 2. januar 2008 6 senge lukket

Neurologisk afdeling

N09 15. december – 1. januar 2008 6 senge lukket

N2051 15. december – 1. januar 2008 6 senge lukket

Neurologisk amb. 17. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Neurofysiologisk amb. 17. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Hukommelsesklinikken 17. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Reumatologisk afd.

R2021 21. december – 1. januar 2008 Lukket

Reumatologisk amb. 21. december – 1. januar 2008 Lukket

(27. og 28. december) (Vagtberedskab)

Paraplegifunktionen 21. december – 1. januar 2008 13 senge lukket

Ambulatoriet, paraplegi 21. december – 1. januar 2008 Lukket

Organkirurgisk afd.

U08 15. december – 1. januar 2008 4 urologiske senge lukket

Ambulatorier

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007

Får i stedet 6 senge fra K/Ø05

(organkir. uro., mamma) 15. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Ortopædkirurgisk afd.

T08 19. december – 1. januar 2008 Lukket (sengene flyttes til T10-1 og T10-3)

T10-1 og T10-3 19. december – 1. januar 2008 Ingen nedlukning (får senge fra T08)

Ambulatorier 15. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Karkirurgisk afd.

V11 15. december – 1. januar 2008 5 senge lukket

Ambulatorium 15. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Sårcenter, Kjellerup 15. december – 1. januar 2008 Lukket

Sårcenter, Viborg

Øre-, næse-, halsafd.

15. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Ø05 + K05 15. december – 21. december 4 Ø-senge og 3 K-senge lukket

Ø05 22. december – 1. januar 2008 Lukket. (5 Ø-senge og 1 K-seng flyttes til U08)

Ambulatoriet 15. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

Høreklinikken 15. december – 1. januar 2008 Nedsat aktivitet

3


Så langt er vi nået med

det tunge arbejde

Af sikkerhedsleder Birgit Nøhr

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Der arbejdes intenst med at få alle brikkerne omkring

implementeringen af hjælpemidler til bariatriske patienter

på plads, og nu ser det ud til, at puslespillet vil

være samlet lige efter nytår.

Der er indkøbt senge/madrasser, mobilt liftsystem,

transportstole, badebænke, bruselejevogn og blodtryksmanchetter

m.m.

De fleste af hjælpemidlerne er allerede i hus, men vi

mangler i skrivende stund stadig badebækkenstole.

Til hvert hjælpemiddel følger en udførlig beskrivelse

med foto, der bl.a. angiver anvendelse og rengøring.

Hjælpemidlerne er også blevet mærket med farvekoderne

gul og/eller rød. Dette for at gøre det nemmere

at overskue i en travl hverdag, om man har fat i lige

netop det hjælpemiddel, der rent faktisk kan klare

den aktuelle vægt. (Gul = op til 180 kg, rød = mere

end 180 kg)

Så langt er vi nået med det tunge arbejde • Lokale-rokade

Lokale-rokade i kvalitets- og

uddannelsesafdelingen

Herudover er der angivet præcis maks. patientvægt.

Det er af allerstørste vigtighed, at ALLE føler sig sikre på

opgaven og ved, hvordan der skal ageres, så opgaven

kan løses sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Alle A-instruktører og de fleste B-instruktører har væ-

ret på temadag/e om hjælpemidlerne og håndtering

af bariatriske patienter.

... Fortsættes side 5

Følgende medarbejdere i kvalitets- og uddannelsesafdelingen er flyttet fra administrationsbygningens underetage

til stueetagen, hvor de bliver naboer til løn- og personaleafdelingen - nærmere bestemt i de to kontorer til højre

ved indgangen:

• udviklingsansvarlig sygeplejerske Vibeke Larsen og projektleder Else Rumpelthiin deler det inderste kontor, og

• assistent Kirsten Himmelstrup og fuldmægtig Kaja Rosenskjold, som begge er beskæftiget med kursusadministration,

er nu at finde i det yderste kontor.

Skiltningen kommer på plads i den nærmeste fremtid.

4 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007


Så langt er vi nået med det tunge arbejde

Alle A-instruktører og de fleste B-instruktører er blevet undervist i, hvordan man bruger det nye udstyr til svært overvægtige

patienter.

Det tunge arbejde - fortsat fra side 4 optimal læringsproces, som gjorde stort indtryk på

samtlige instruktører.

“Fra seng til stol” fik lige pludselig en helt anden sik-

De nyindkøbte hjælpemidler blev fremvist og gennemkerhedsmæssig indfaldsvinkel, når patienten ikke blot

gået, og der var virkelig tale om “learning by doing”, idet vejede 80 kg - men det tredobbelte!

Knud på 233 kg medvirkede som figurant.

Lige netop denne form for “hands-on” - med kontante Bariatrigruppen forventer, at retningslinjerne for re-

kommentarer fra figuranten - har vist sig at være en kvirering m.m. kan udmeldes først i det nye år - først

til afdelingsledelserne og sikkerhedsgrupperne og

herudover i skopet.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007

NB

Selvom rekvireringen endnu ikke er systematiseret,

skal det ikke afholde nogen fra at låne bariatri-hjælpemidlerne.

Hvis en afdeling får en bariatrisk patient indlagt, og

det vurderes, at der er behov for bariatri-hjælpemidler,

kan afdelingen henvende sig til forflytningsinstruktør

Henny Sølager, lokal 1758.

Hellere spørge én gang for meget end at pådrage

sig en arbejdsskade!

5


Medicinklummen –

Behandling af mundhulesvamp

Mundhulesvamp skyldes i de fleste tilfælde en gærsvamp,

der er almindeligt forekommende i mundhulen.

Svampen giver problemer, hvis den får vækstbetingelser,

som favoriserer den på bekostning af andre

mikroorganismer i mundhulen.

Årsagen til svampens vækst kan f.eks. være mundtørhed,

tandprotese, rygning, jern-zink-mangel, sukkersyge,

immundefekt eller behandling med visse

lægemidler.

Svampen behandles oftest med lokalt virkende læge-

midler, men systemisk behandling med f.eks. fluconazol

kan også benyttes.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup er der

to rekommanderede lægemidler til lokalbehandling

af svamp i mundhulen - Mycostatin oral suspension

100.000 IE/ml og Brentan mundhulegel 2 %.

Dosering af Brentan® mundhulegel og Mycostatin® oral suspension:

Voksne og

børn over 2 år

Nyt fra hospitalsapoteket

Brentan er førstevalgs-præparatet. Mycostatin indeholder

ca. 50 % sukker, hvilket kræver ekstra omhu med

mundhygiejnen for at undgå huller i tænderne.

De fleste svampeinfektioner er følsomme overfor de

nævnte lægemidler, men hvis behandlingen ikke virker,

skal det undersøges, hvilken svampetype patienten er

inficeret med.

Dosering af Brentan® mundhulegel og Mycostatin® oral

suspension fremgår af nedenstående skema.

Begge præparater bør gives efter et måltid.

Mycostatin skal omrystes inden brug, da præparatet er

en suspension, dvs. en opslemning af fast stof i vand.

Brentan mundhule gel 2% Mycostatinoral suspension 100.000 IE/ml

½ måleske (= 2,5 ml) 4 gange daglig.

Gelen fordeles i mundhulen, og holdes der

så længe som muligt, før den synkes.

Børn < 2 år ¼ måleske (= 1,25 ml) 4 gange daglig.

Dosis bør fordeles i flere små portioner, så

gelen ikke tilstopper halsen.

1 ml 4 gange daglig.

Opløsningen holdes i munden så længe som

muligt, før den synkes.

1 ml 4 gange daglig.

Væsken gives dråbevis eller fortyndes med

vand, inden den smøres på det angrebne

område.

... Fortsættes side 7

6 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007


Nyt fra hospitalsapoteket • Program for lederudvikling i Region Midtjylland

Behandling af mundhulesvamp - fortsat fra side 6

Behandlingsvarigheden er mindst 14 dage, og behandling

i op til 4 uger kan være påkrævet med Brentan og i

4-6 uger med Mycostatin. Behandlingen kan eventuelt

gentages efter en pause.

Brentan er en gel og er derfor det mest velegnede præ-

parat, når en protesebruger har mundhulesvamp.

Efter rengøring af protesen anbringes ½ måleske gel

på protesens slimhindeside. Protesen sættes straks på

plads, og overskydende mundhulegel holdes i munden

så længe som muligt, før den synkes.

Optimal protesehygiejne er nødvendig, og det skal

undersøges, om protesen skal tilpasses, da irritation

fra protesen kan give svampen gode muligheder for

vækst.

Program for lederudvikling

i Region Midtjylland

Ledelse har afgørende betydning for, at opgaveløsningen

i den enkelte afdeling og i hele organisationen kan

foregå på et højt fagligt niveau med respekt for borgeren

og den enkelte medarbejder, skriver regionsdirektør

Bo Johansen i forordet til Region Midtjyllands netop

udsendte program for lederudvikling 2008. Direktionen

i Region Midtjylland ønsker med lederudviklingsprogrammet

at understøtte udvikling af professionel ledelse

overalt i regionen.

Lederudviklingsprogrammet tager udgangspunkt i

fremtidens krav og forventninger til en professionelt

ledet offentlig sektor, hvor et højt fagligt niveau skal

kombineres med effektivitet og respekt for den enkelte

borger, således at der skabes grundlag for god ydelse

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007

Trøske, der forårsages af gærsvampen candida albicans,

optræder hyppigt hos spædbørn. Problemet er oftest

forbigående, men omfattende eller gentagne infektioner

skal behandles.

Institut for Rationel Farmakoterapi refererer til en undersøgelse,

hvor effekten af miconazol (Brentan) mundhulegel

er sammenlignet med effekten af nystatin

(Mycostatin) oral opløsning hos spædbørn med trøske.

Resultaterne viste, at signifikant flest var kureret efter

12 dages behandling med miconazol.

Brentan mundhulegel 2 % bør derfor også være det

foretrukne lægemiddel ved behandlingskrævende

trøske hos spædbørn.

Farmaceut Inger Burskov, Hospitalsapoteket Viborg

og et godt omdømme, fortsætter regionsdirektøren.

I forbindelse med tilblivelsen af lederudviklingsprogrammet

har der været etableret en tænketank, hvor

ledere fra forskellige områder og niveauer har bidraget

med erfaringer og givet deres bud på fremtidige uddannelsesbehov

for ledere i Region Midtjylland. Den

løbende udvikling af lederudviklingsprogrammet vil

fortsat ske i tæt samarbejde med interessenterne i Region

Midtjylland, understreger Bo Johansen.

Se hele lederudviklingsprogrammet for 2008 på Region

Midtjyllands hjemmeside “www.rm.dk” - Om regionen -

Organisation - HR - Udvikling og arbejdsmiljø - Organisation

og ledelse - Lederudviklingsprogram.

7


Kanyleuheld

Du udsætter vel ikke din kollega for kanylestik?

Af sikkerhedsleder Birgit Nøhr

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Dette er et nærbillede af en kanyleboks - læg lige mær-

ke til den spidse genstand, der stikker op af boksen!

Ja, det er rigtigt set - “dimsen” er en metalspids, som

åbenbart ikke helt kunne være i kanyleboksen.

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvad denne

kanyleboks med et strittende metalstykke kunne

have medført af stikskader under sin lange transport

til forbrænding. Denne gang skete der ingenting, idet

miseren heldigvis blev opdaget af en transportmedarbejder

FØR, det gik galt.

En kanyleboks skal håndteres af mange - fra den bliver

afhentet på afsnittet, til den når sit mål i forbrændingssystemet

i Vejen ved Elsam/Vejen Kraftvarmeværk. Dermed

er der stor risiko for arbejdsulykker.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup følger en

kanyleboks denne vej gennem systemet:

• 1. medarbejder tager kanyleboksen på afdelingen,

lægger den i en trådvogn og kører den i kælderen

på etage 0.

• 2. medarbejder kører den videre gennem tunellen

og læsser de mange spande, kasser og kanylebokse

sammen i vogne, så de er klare til transport.

• 3. medarbejder afhenter de pågældende vogne ved

udgangen af tunellen og transporterer dem videre til

transportafdelingens garage på Erik Glippings Vej.

• 4. og 5. medarbejder begynder pakningen i større

lukkede og kraftigere papkasser, som hver især indeholder

i gennemsnit 60 kg risikoaffald.

• Til sidst læsser en chauffør - altså 6. medarbejder -

alle de pakkede paller i en lastbil, som er godkendt

til at køre med farligt gods.

Det vil altså sige, at en kanyleboks betjenes af cirka

seks medarbejdere, inden den kommer til forbrænding

i Vejen.

Derfor:

Vis (også) omtanke ved affaldshåndteringen af stikkende

og skærende genstande:

• Brug den rette størrelse kanyleboks

• Overfyld aldrig kanyleboksen - kun op til markeringen

• Luk emballagen forsvarligt

• Skriv afsender på emballagen

Husk: Vi er hinandens arbejdsmiljø.

8 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007


Kanyleuheld • Afskedsreception

Han stak sig på en kanyle

- Pludselig sad der en stor kanyle i armen på mig. Jeg

smed alt, hvad jeg havde i hænderne. Pis og lort, råbte

jeg og mærkede for første gang i mit liv en voldelig

følelse brede sig i mig. Jeg var fuldstændig rundt på

gulvet. For hvad nu, hvis jeg fik AIDS?

Martin Langgaard, som frem til i fredags arbejdede

som vikar i ekstern transport, oplevede for en lille måneds

tid siden det, der ikke burde kunne ske. Han var

ved at læsse affaldssække. En af dem viste sig at indeholde

tre kanyler. Den ene borede sig dybt ind i Martin

Langgaards arm.

Han for over i skadestuen, hvor han blev behandlet af

rolige og kompetente læger og sygeplejersker, som

forklarede, at risikoen for smitte er minimal. De første

prøver har da heller ikke vist noget unormalt.

- Men en risiko er der trods alt, og jeg må leve med

uvisheden i et halvt år, siger Martin Langgaard. Inden

han bliver “frikendt” skal han til flere kontrolprøver, som

han finder uhyggeligt belastende.

Afskedsreception

Ekspeditionssekretær Inge Nielsen

har ønsket at gå på efterløn 1. januar 2008.

Fredag den 14. december er sidste dag for hendes

virke på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.

I den anledning vil løn- og personaleafdelingen gerne

indbyde til afskedsreception samme dag klokken

13 - 15 i mødelokale 22.

Med venlig hilsen

på løn- og personaleafdelingens vegne

Carsten Pedersen

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007

Chokket er nu ved at lægge sig. Men det har også været

hårdt for hans kone. Ikke alene på grund af den

helbredsrisiko, hendes mand har været udsat for, men

også fordi de gerne ville have et barn nu. Det ønske er

de nu nødt til at udsætte det næste års tid. Ubeskyttet

sex må de vente med i et halvt år.

Ud af vagten

- Jeg synes, det burde være fyringsgrund at være så

skødesløs, når det gælder andres sikkerhed. Hvad

hjælper det, at man redder patienterne, hvis man

samtidig sætter sine kollegers liv på spil? Når der ligger

hele tre kanyler i samme sæk, er det jo ikke en

“smutter” - så er det fordi, man er ligeglad, mener

Martin Langgaard.

En lille trøst er det, at affaldssækken med de tre kanyler

var korrekt mærket med afsender. Derfor har det også

været muligt at følge sagen helt til dørs i det afsnit, der

leverede uheldssækken.

9


Dagsorden til næste møde i HMU

Ordinært møde i hovedMED-udvalget

tirsdag den 11. december

HovedMED-udvalget (HMU) på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup holder ordinært møde 11. december

med følgende dagsorden:

1. Referater

Godkendelse af referat fra

• HMU-mødet 11. september 2007 samt

• referat fra det ekstraordinære HMU-møde 25. september

2007.

2. Sikkerhedsorganisationen

Punkter til drøftelse i HMU:

• Arbejdsmiljøaftale

Der udleveres to hæfter på mødet.

Link: http://www.rm.dk/Om+regionen/Organisation/HR/Udvikling+og+Arbejdsmilj%c3%b8/HR+Fysisk+Arbejdsmilj%c3%b8/Sikkerhedsorganisationen/Arbejdsmilj%c3%b8aftalen

• Uddannelse af B-instruktører

• Opgaveaftale med “HR, udvikling og arbejdsmiljø”

• Forslag til fortsættelse af kurser i stresshåndtering

for sikkerhedsgrupperne

• Afrapportering APV 2007

• Forslag til sammenlægning af introkurserne i lejring

og forflytning

3. Opfølgning på udmeldinger om kommende hospitalsplan

4. Opfølgning på besparelser

5. Årlig status over sygefraværet på Regionshospi-

talet Viborg, Skive, Kjellerup

Carsten Pedersen orienterer om sygefraværet.

6. Orientering om sommerbeklædning

Fritz Skytte orienterer om sommerbeklædning.

7. Høringssvar til Region Midtjylland om fremtidig

organisering af løn- og personaleområdet

8. Høringssvar til Region Midtjylland om rygepolitik

9. Høringssvar til Region Midtjylland om retnings-

linjer ved omplacering og afskedigelse af medarbejdere

10. Høringssvar til Region Midtjylland om regionens

lønpolitik

11. Orientering

Hospitalsledelsen:


Medarbejderne:


Sikkerhedslederen:

• Anmeldte arbejdsulykker

Udvalg:

• Ledelesesgruppen har valgt to nye medlemmer af

efteruddannelsesudvalget. Man foreslår overfor

HMU, at chefjordemoder Karen Marie Nielsen og

ledende overlæge Jørgen Prag bliver nye repræsentanter

i udvalget for A-siden.

12. Eventuelt

10 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007


EPJørnet • Lucia-optog i Viborg

Nyt i EPJ - december 2007

EPJ

• Nyt ikon på patientoversigten ved udestående KBA-rekvisitioner

• Nyt ved udskrift af brev til patienten om kontaktpersonordningen

• Ændringer i GOP-udskriften

• Øvrige ændringer i GOP

• Fjernelse af “gamle” USB’er fra rapportnotatet

• Mulighed for at bladre mellem patienterne på alle faner / menupunkter

• BDA-rekvisition i test

• Visning af billeder i EPJ

• Audit, kontaktpersonordningen

• Oprettelse af flere GOP på samme kontakt (kommer senere i december)

Detaljeret beskrivelse af nyhederne kan ses på “www.vasgh.dk” - Info. fra afd. - Info fra it-afd. - Nyhedsbrev fra EPJgruppen.

Med venlig hilsen

EPJ-sygeplejerske Bitten Kjærsgård, it-afdelingen

Lucia-optog

Sygeplejestuderende fra Viborg Sygeplejeskole vil

glæde patienterne med Lucia-optog på Regionshospitalet

Viborg

torsdag den 13. december 2007

med start i forhallen klokken 18.30.

Derefter deles i to hold, der fortsætter fra 13. og 5.

etage.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007

Hilsen på oversygeplejerskernes vegne

Anna Petersen

11


Vinder diætisternes tippe-konkurrence • Tagselv-julebuffet i kantinen

Vandt diætisternes “suveræne salat-bog”

Tagselv-julebuffet i kantinen

TORSDAg DEN 13. DEcEMBER 2007

Tagselv-julebuffet fra kl. 11.30 til 13.30

og 17.30 til 18.15 (aften kun i Viborg)

Tag lidt af hvert fra buffet-bordet til din tallerken:

• Sild med karrysalat

• Lun rødspættefilet med remoulade og citron

• Laksetærte

• Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler

• Tarteletter med høns i asparges

• Ribbensteg med rødkål og asier

• Risalamande med kirsebærsovs

• Julefrugt

• Brød og smør

Pris pr. tallerken: 30 kr.

Jette Hansen fra fagbiblioteket var

den dygtigste blandt 160 deltagere

i tippe-konkurrencen, som diætisterne

holdt i deres KOST-KRAM-bod på

“Store Uddannelsesdag” forleden.

- Ingen havde 13 rigtige, men Jette

Hansens tipskupon var den mest

rigtige, fortæller diætisterne Mai

Fjeldstad og Esther Hvass.

Præmien var bogen “Suveræne salater”

- til alt held et emne, som den

vindende biblioteksassistent ikke kan

finde noget om på sin arbejdsplads.

Se de 13 rigtige svar på side 13.

Bemærk: Der er ikke mulighed for at forudbestille mad

til afhentning i kantinen. Og der serveres ikke andre

anretninger og middagsmad.

Med forbehold for udsolgte retter!

12 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007


De 13 rigtige • Nyt fra servicemedarbejderne

13 rigtige tippe-svar!

skopet bringer facitlisten med de 13 rigtige svar i diætisternes tippe-konkurrence i KOST-KRAM-boden på “Store

Uddannelsesdag” 23. november. Billede og omtale af vinderen på side 12!

1. Hvor meget frugt og grønt anbefales børn over 10 år og voksne at spise hver dag?

C. 600 gram

2. Tæller frugt og grønt på dåse eller frossen frugt og grønt med i "6 om dagen"?

A. Ja

3. Hvor meget fisk skal børn og voksne spise hver uge?

B. Ca. 300 gram

4. Tæller kartofler med i "6 om dagen"- regnskabet?

B. Nej

5. Hvad indeholder den største mængde kostfibre

- 1 sk. rug-, 1½ sk. grov- eller 2 sk. franskbrød?

A. 1 skive rugbrød

6. Indeholder smør (fx Lurpak) og blandingsprodukt (fx Kærgården 80%) lige meget fedt?

A. Ja

7. Hvad indeholder mest fedt - olivenolie eller vindruekerneolie?

C. Olierne har samme fedtindhold

8. Hvor meget mælk og mælkeprodukter anbefales om dagen?

B. Ca. 1/2 liter

9. Hvor meget fedt er der i minimælk sammenlignet med letmælk?

A. Ca. 1/3 af letmælk

10. Hvor mange sukkerknalder er der i 1/2 liter sodavand?

B. 24 stykker

11. Hvad betyder "light" i sukkerholdige drikkevarer?

B. 30% mindre sukker end det oprindelige produkt

12. Indeholder 1 øl (33 cl) mindre energi (kJ) end 1 glas rødvin (125 ml)?

B. Nej, øl indeholder mest energi

13. Hvor mange voksne danskere er overvægtige?

C. Ca. 40%

Nyt fra servicemedarbejderne i forhallen

Fra 1. december kører vi på halv kraft mellem klokken 12 og 13, så vi kan skiftes til at holde middagspause. Vi håber,

sengeafsnittene og ambulatorierne vil have forståelse for det.

Vi kan også informere om, at vi holder juleferie fra 21. december 2007 til 2. januar 2008.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen servicemedarbejderne i forhallen

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007

13


Ledige job

Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Oversigten omfatter de jobannoncer, der er opslået i uge 48 med ansøgningsfrist efter 6. december 2007. Opslage-

nes fulde ordlyd kan ses på “www.sygehusviborg.dk/sw476.asp”. Har du ikke mulighed for at se opslaget på hjemmesiden,

kan du bestille et print i informationsafdelingen på lokal 2593 eller 2594.

Sygeplejerske

Organkirurgisk afdeling

Urologisk ambulatorium / sengeafsnit søger sygeplejerske

30 timer pr. uge (kan evt. forhandles) fra 1. januar

2008 eller snarest derefter.

Ansøgning 485 senest 17. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Sygeplejerske

Anæstesi- og operationsafdelingen

Dagkirurgisk funktion i Kjellerup søger sygeplejerske

fra 1. januar til 31. december 2008.

Ansøgning 486 senest 12. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Reservelæger

Medicinsk afdeling

Medicinsk afdeling i Viborg søger to reservelæger

til introduktionsstillingerne 7601-04-01-i-2 og

7601-04-01-i-3. Stillingerne er ledige i perioden 1. februar

2008 til 31. januar 2009.

Ansøgning 487 senest 14. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Fysioterapeut

Terapiafdelingen

Fysioterapien i Skive søger fysioterapeut 37 timer pr.

uge fra 1. februar 2008 eller snarest derefter. Ansøger

vil primært komme til at arbejde inden for lungemedicin,

som formentlig bliver et af hospitalets spidkompetence-områder.

Ansøger må derfor være indstillet

på at medvirke til stor kompetenceudvikling på dette

område.

Ansøgning 488 senest 18. januar 2008 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Ernæringsassistent

centralkøkkenet

Centralkøkkenet søger ernæringsassistent 37 timer pr.

uge fra 1. marts 2008. Arbejdsfunktioner i alle centralkøkkenets

områder samt kantinefunktion.

Ansøgning 489 senest 21. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

... Fortsættes side 15

14 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • skopets juleferie

Ledige job - fortsat fra side 14

Lægesekretær

Klinisk fysiologisk afdeling

Klinisk fysiologisk afdeling søger lægesekretær 37 timer

pr. uge fra 1. februar 2008 eller snarest derefter.

Ansøgning 490 senest 18. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Jordemoder

Kvindeafdelingen

Svangre-barselsafsnittet og fødegangen søger jordemoder

til kombinationsstilling 30 timer pr. uge fra

1. januar 2008 til 31. januar 2009. Stillingen er uden

konsultation.

Ansøgning 491 senest 3. januar 2008 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Socialrådgiver

Arbejdsmedicinsk klinik

Arbejdsmedicinsk klinik søger socialrådgiver fra 1. januar

2008. Ansøger skal videreføre og udvikle et samarbejdsprojekt

om udvikling af en bedre og mere effektiv

samarbejdspraksis mellem virksomheder, læger

skopet holder juleferie

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 49, 2007

og kommuner samt bedre tværfaglig koordinering af

indsatsen for arbejdsfastholdelse m.m. for personer

med psykosociale belastninger.

Ansøgning senest 18. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Psykologer

Arbejdsmedicinsk klinik

Arbejdsmedicinsk klinik søger to psykologer på henholdsvis

30 eller 32 timer pr. uge. Stillingerne omfatter

udredning, diagnosticering og korttidsbehandling

af henviste patienter med stressrelaterede lidelser

på grund af arbejdsmæssige belastninger. Desuden

forebyggende initiativer på individ- og arbejdspladsniveau.

Ansøgning senest 10. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Lægesekretær / kontorassistent

Arbejdsmedicinsk klinik

Arbejdsmedicinsk klinik søger lægesekretær / kontorassistent

30 timer pr. uge fra 1. januar 2008.

Ansøgning senest 10. december 2007 med morgenposten.

skopet holder juleferie uge 52 / 2007 og uge 1 / 2008. Årets sidste nummer udkommer 20. december - deadline

fredag den 14. december klokken 12. Deadline til årets første nummer er fredag den 4. januar kl. 12. Se i øvrigt kolofonen

på bagsiden.

15


Kantinen serverer 10. - 16. december

skopv0708.pmd

4.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Skinkerulle med æble-karrycreme

og grovbrød.

Tunsalat med æg, bladselleri,

rødløg og flute.

Italiensk flute med kalkun, ananas

og bacon.

Salat med æg, asparges, rejer,

dressing og flute.

Ørredtatar med bredbladet persille

og grovbrød.

Frikadeller med kold kartoffelsalat.

Røget forel med broccoli, gulerodsjulienne,

krydderdressing og flute.

Amerikansk kyllingesalat med

bacon og flute.

Pasta rustica med flute.

Tærte med kylling, champignon og

blandet salat.

Indbagt rødspætte med rejer,

blandet salat og flute.

Bøfburger med tomatdressing.

Pizza med skinke og gulerodsråkost.

Biksemad med rødbeder.

Krydderkylling på porrebund

med løse ris.

Juliennesuppe.

Millionbøf med kartoffelmos

og rødbeder.

Jordbærgrød med mælk.

Kantinemenu i uge 50

Legeret kyllingesuppe.

Frikadeller med varm kartoffelsalat og råkost.

Ymerkoldskål med kammerjunkere.

Kartoffelsuppe.

Kogt kalv med frikassésovs og kartofler.

Risalamande med kirsebærsovs.

Tagselv-julebuffet - se opslag side 12.

Legeret suppe med broccoli og gulerødder.

Bøf med løgsovs, kartofler og rødbeder.

Hyldebærsuppe med tvebakker.

Der serveres ikke andre anretninger eller middagsmad i kantinen.

Svinekam med bådkartofler,

rødkål og asier.

Frikadeller med stegte kartofler

og asier.

Rosenkålsuppe.

Stegt kylling med hvidløg, kartofler, råkost og skysovs.

Blandet frugtgrød med mælk.

Stegt rødspættefilet med persillesovs, kartofler, ærter og

citron.

Frugtsalat med ymercreme.

Bankekød med kartofler, skysovs og haricots verts.

Hindbærkompot med creme fraiche.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken 07.00 - 09.15; klokken 11.45 - 13.15 og klokken 17.30 - 18.15.

I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken 11.45 - 13.00, og der er lukket om aftenen.

Kantinen i Kjellerup er åben på hverdage klokken 11.45 - 13.15.

Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken 11.30 - 13.30.

I Viborg og i Kjellerup er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider.

OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort.

© skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: “www.sygehusviborg.dk”.

skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag.

Deadline for indlæg til skopet: Fredag klokken 12.00 for indlæg til torsdag i næste uge.

Redaktion: Informationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: 8927 2593, kalder 7-2593; e-post: “susanne.m.overgaard@sygehusviborg.dk”). Karl Aage Dissing

(tlf. direkte: 8927 2594; e-post: “karl.aage.dissing@sygehusviborg.dk”).

Layout-skabelon: Nida Nielsen.

Sats: Informationsafdelingen.

Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl. 7.30-14) (tlf. direkte: 8927 2934; e-post: “klinisk.foto@sygehusviborg.dk”). Informationsafdelingen:

Nida Nielsen, (tlf. direkte: 8927 2595; e-post: “nida.nielsen@sygehusviborg.dk”).

Repro og tryk: Born Grafisk Tryk ApS.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade.

Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

More magazines by this user
Similar magazines