skopet04.pdf (1,1 MB) - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

skopet04.pdf (1,1 MB) - Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Det svenske ambulancefirma Samariten er definitivt ude af Danmark, inden det fik mulighed for at køre en eneste kilometer på dansk

jord. I Region Midtjylland besluttede det politiske forretningsudvalg i den forløbne uge at lade Falck (som næstbilligst i udbuddet) stå

for ambulancekørslen i Viborg-Skive-Silkeborg-Århus-området. Ambulancekørslen på Samsø skal forhandles med Samsø Redningskorps.

Den liggende patienttransport (uden blå blink) skal Falck også stå for i hele Region Midtjylland.

Billedet ovenfor viser ikke en forladt Samariten-ambulance på Skejby mark. Det viser derimod en grønlandsk nødambulance tilhørende

hospitalet i Qaanaaq nogle hundrede kilometer nord for Thule. Den hundetrukne ambulance kommer i brug, når vejret er så

dårligt, at redningshelikopteren ikke kan flyve. Under transporten bliver patienten iført isbjørnepels og kamikker for at holde varmen.

skopet har lånt billedet af ledende overlæge Peter Illum, øre-, næse-, halsafdelingen. I tre uger i september-oktober 2008 var han på

mission som rejsende ørelæge langs Grønlands vestkyst. Se flere billeder fra hans tur på siderne 9-11.

Uge 04

22. januar

2009


Viborg bedst i Region Midtjylland til behandling af hoftebrud

Flotte NIP-karakterer til Viborg for

behandling af hoftenære frakturer

Regionshospitalet Viborg scorer markant flot i den seneste kvalitetsbedømmelse fra NIP (Det Nationale Indikator-

Projekt) af behandlingen af hoftebrud. Statistikken blev offentliggjort den 8. januar 2009 og omfatter perioden fra

16. august 2007 til 15. august 2008.

skopet gengiver i det følgende resultaterne af de 10 indikatorer, NIP måler på. Som det ses, ligger Regionshospitalet

Viborg bedst blandt Region Midtjyllands hospitaler på hele syv indikatorer (heriblandt den vigtige indikator 7

for dødeligheden) - og næstbedst på to. NIP-målene er opfyldt for samtlige 10 indikatorer.

1: Vurdering af ernæringstilstand (NIP-mål: Mindst 90% af patienterne får målt deres ernæringstilstand)

Viborg: Standard opfyldt - resultat: 100% (bedst i Region Midtjylland). Resultat Region Midtjylland: 97%. Landsresultat:

82%.

2: Vurdering af funktionsevne før brud (NIP-mål: Mindst 90% af patienterne får vurderet deres tidligere funktionsevne

før bruddet)

Viborg: Standard opfyldt - resultat: 98% (delt andenplads sammen med ét andet hospital i Region Midtjylland).

Resultat Region Midtjylland: 95%. Landsresultat: 84%.

3: Vurdering af funktionsevne inden udskrivning (NIP-mål: Mindst 90% af patienterne får vurderet funktionsevne

inden udskrivning)

Viborg: Standard opfyldt - resultat: 98% (bedst i Region Midtjylland). Resultat Region Midtjylland: 92%. Landsresultat:

80%.

4: Vurdering af smerteniveauet (NIP-mål: Mindst 90% af patienterne får vurderet deres smerter efter operationen)

Viborg: Standard opfyldt - resultat: 100% (bedst i Region Midtjylland). Resultat Region Midtjylland: 89%. Landsresultat:

81%.

5: Forebyggelse af nye hoftebrud (NIP-mål: Mindst 90% af patienterne får forebygget nye hoftebrud)

Viborg: Standard opfyldt - resultat: 100% (bedst i Region Midtjylland). Resultat Region Midtjylland: 93%. Landsresultat:

89%.

6: Genoptræning (NIP-mål: Mindst 90% af patienterne får udarbejdet plan for deres genoptræning inden udskriv-

ning)

Viborg: Standard opfyldt - resultat: 99% (næstbedst i Region Midtjylland). Resultat Region Midtjylland: 93%. Landsresultat:

93%.

... Fortsættes side 3

2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009


Flotte NIP-karakterer for behandling af hoftebrud • Kantinelukning • Termobægre

... Flotte NIP-karakterer til Viborg for behandling af hoftenære frakturer - fortsat fra side 2

7: Dødelighed (NIP-mål: Højst 10% af patienterne dør inden for 30 dage efter indlæggelse)

Viborg: Standard opfyldt - resultat: 7% (bedst i Region Midtjylland). Resultat Region Midtjylland: 9%. Landsresultat:

10%.

8: Reoperation (NIP-mål: Højst 15% af patienterne, der får sat hoftebrud sammen med skruer og skinner, får behov

for ny operation inden for to år)

Viborg: Standard opfyldt - resultat: 10% (bedst i Region Midtjylland). Resultat Region Midtjylland: 15%. Landsresultat:

16%.

9: Reoperation (NIP-mål: Højst 10% af patienterne, der får indopereret kunstigt hofteled eller kunstig hofte, får

behov for ny operation inden for to år)

Viborg: Standard opfyldt - resultat: 13% (delt fjerdeplads sammen med ét andet hospital i Region Midtjylland). Resultat

Region Midtjylland: 12%. Landsresultat: 13%.

10: Reoperation (NIP-mål: Højst 2% af patienterne får behov for ny operation på grund af sårinfektion)

Viborg: Standard opfyldt - resultat: 0% (delt førsteplads sammen med tre andre hospitaler i Region Midtjylland).

Resultat Region Midtjylland: 0%. Landsresultat: 1%.

NIP-statistikken kan ses på “www.sundhed.dk” > Sundhed nationalt > Behandling > Kvalitet i behandlingen > Det Nationale

Indikatorprojekt (NIP) > Kvalitet i behandlingen af hoftebrud > Resultater for regioner og afdelinger (16./8. 2007

- 15./8. 2008 > Region Midtjylland.

Kjellerup-kantinen

lukket

Kantinen på Regionshospitalet Kjellerup er lukket pr.

15. januar som led i besparelserne. Kantinelukningen

sker samtidig med lukningen af røntgenafsnittet,

hvorefter hospitalets lejemål i hovedbygningen kan

opsiges.

Tilbage i Kjellerup er den store dagkirurgiske aktivitet i

tilbygningen. Der er aftalt en forplejningsordning, der

tilgodeser personalet i dagkirurgisk funktion - med

centralkøkkenet på Regionshospitalet Viborg som leverandør.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009

Termo-drikkebæger

fra centraldepotet

Centraldepotet lagerfører nu termobægre 20 cl. Disse

kan bestilles på materialenummer 10890974.

En pakke indeholder 50 stk. og en kasse 1000 stk.

Ønsker afdelingen termobægre i sortimentet, så send

en meddelelse til centraldepotet (Notes: “jan.olesen@

viborg.rm.dk”) med oplysning om rekvirentnummer /

omkostningssted og antal, der ønskes pr. scanning.

Centraldepotet

3


Screening for brystkræft i Region Midtjylland

Næsten 70.000 midtjyske kvinder fik tilbud

om screening for brystkræft i 2008

I 2008 tog Region Midtjylland et stort skridt fremad i kampen mod brystkræft. Næsten 70.000 kvinder mellem

50 og 69 år fik tilbud om at komme til screeningsundersøgelse. 80 % af de inviterede mødte op til undersøgelse

på en af screeningsklinikkerne i Holstebro, Viborg, Randers, Århus eller Horsens. Over 1700 blev

sendt til nærmere undersøgelse og eventuel behandling.

Regionen har kunnet gennemføre de mange undersø-

gelser, blandt andet fordi man lod 20 social- og sundhedsassistenter

specialuddanne til screeningsassistent.

Erfaringerne med screeningsassistenterne er rigtig

gode, både hvad angår det rent faglige, men også med

deres måde at modtage kvinderne.

Screeningsassistenterne kom i gang i foråret, og sideløbende

havde regionen det svenske firma Capio til

hjælpe med at screene 25.000 kvinder i Kjellerup. I en

overgangsperiode, indtil systemet internt var helt på

plads, hjalp Capio også med at vurdere screeningsbillederne.

Alle screeningsbilleder gennemgås nemlig af

to radiologer uafhængigt af hinanden for at sikre, at

mulige problemer i brysterne ikke overses.

• Alle kvinder mellem 50 og 69 år er omfattet af

tilbud om screening for brystkræft

• Undersøgelsen varer få minutter

• Undersøgelsen bliver automatisk fulgt op af en

ny invitation hvert andet år

• Kvinder, der ikke ønsker at blive undersøgt, kan

framelde sig hele programmet - eller blot en

enkelt undersøgelse

• I 2008 blev 70.000 kvinder fra Region Midtjylland

i alderen 50-69 år tilbudt en undersøgelse

for brystkræft

Kamp mod flaskehalse

Det store antal kvinder er blevet undersøgt på trods

af overenskomst-konflikt, it-problemer og apparaturnedbrud.

Men nu er screeningerne i god gænge, så

hver screeningsenhed kan tilbyde undersøgelse til

12 kvinder i timen. Telefonbookingen har været en

flaskehals. Her er den gennemsnitlige ventetid på det

seneste kommet ned på 1,2 minut mod fem minutter

i sommer. Og når kvinderne er screenet, går der nu i

gennemsnit kun få dage, inden radiologerne har vurderet

undersøgelserne, så kvinderne kan få et svar. Her

er der ellers fastlagt en to-ugers-frist.

Derimod er Region Midtjylland først nu blevet i stand til

at tilbyde opfølgende undersøgelse inden for fem dage

i de tilfælde, hvor der er mistanke om kræft. Den store

aktivitet med screeninger har nemlig betydet, at den opfølgende

kliniske mammografi med blandt andet ultralyd

har presset de radiologiske afdelinger voldsomt. Når det

gælder operationer, er der blevet opereret som aldrig før,

og efter planen vil operationskapaciteten blive større de

kommende år. Også hvad angår mulighederne for strålebehandling

mod kræft, bliver regionens kapacitet forøget

i løbet af året med nye strålekanoner i Herning.

Fælles indsats

I forbindelse med årsskiftet har den koordinerende

overlæge Lisbeth Kallestrup, Brystkræftscreening i

... Fortsættes side 5

4 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009


Screening for brystkræft i Region Midtjylland • Personalia

... Screening for brystkræft i Region

Midtjylland - fortsat fra side 4

Region Midtjylland, sendt de involverede

samarbejdspartnere en stor

tak for indsatsen:

– Vi var ikke nået hertil, hvis der ikke

eksisterede en fantastisk vilje til at

hjælpe på tværs i Region Midtjylland.

Tak for jeres kæmpe-indsats.

Kun sammen har vi kunnet løfte

denne opgave, siger Lisbeth Kallestrup,

der regner med, at alle kvinder

i aldersgruppen 50-69 år vil have fået

et tilbud om screening for brystkræft

inden udgangen af 2009.

Herefter følger automatisk en invitation

hvert andet år. Selvfølgelig kan

kvinder, der ikke ønsker screening,

melde sig ud af programmet eller

melde fra en enkelt undersøgelse.

25-års-jubilæum

Social- og sundhedsassistent

Birte Hald

neurorehabiliteringen, Skive

fejrer 25-års-jubilæum

fredag den 30. januar 2009.

Afdelingssygeplejerske

Jytte Kjær Krarup

N2041

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009

Foto: Henrik Brøns, Region Midtjylland.

Kilde: Artikel i Region Midtjyllands nyhedsavis midt•nyt nr. 1, 14. januar 2009,

samt pressemeddelelse fra Region Midtjylland.

5


Samtykke til journalindsigt • Fælles EPJ for Region Midtjylland afprøves i Randers

Samtykke til journalindsigt

For at imødekomme situationer, hvor andre sundhedspersoner end læger og hospitalsansatte tandlæger dels indhenter

historiske oplysninger i patientjournaler, dels indhenter oplysninger fra andre afdelingers journaler, før en

patient har givet sit samtykke hertil (f.eks. ved planlagte indlagte og ambulante kontroller), har hospitalsledelsen

besluttet, at følgende tekst skal indføjes i alle indkaldelsesbreve (masterskabelon M1) til patienter:

Samtykke til journalindsigt

Hospitalet skal i henhold til sundhedslovens § 42a have din godkendelse til at indsamle journaloplysninger til brug ved

din kommende indlæggelse eller ambulante undersøgelse. Hospitalet samler kun de oplysninger, der er nødvendige for,

at vi kan betjene dig fagligt bedst muligt. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger indhentes, skal vi bede dig ringe til

afdelingen inden 1 uge.

På denne måde vil andre sundhedspersoner, på baggrund af et stiltiende samtykke, kunne se i patientjournalen,

førend patienten ses i hospitalet.

Når patienten senere kommer ind på hospitalet til en behandling/kontrol, er det sundhedspersonalets eller sekretærernes

ansvar, at der indhentes et udtrykkeligt samtykke fra patienten. Samtykket indføres i EPJ under “stamdata”.

Standardteksten i indkaldelsesbrevene fritager således ikke sundhedspersonalet/sekretærerne for at indhente et

udtrykkeligt samtykke fra patienten. I de tilfælde, hvor patienterne ikke modtager indkaldelsesbreve, herunder

ved akutte indlæggelser, og når patienten får en tid telefonisk, er det den pågældende sundhedsperson eller sekretær,

som har den første kontakt med patienten, som skal sørge for, at der indhentes et udtrykkeligt samtykke

fra patienten. Dette samtykke skal indføres i EPJ under “stamdata”.

Ledelsessekretariatet

Randers skal teste Århus-EPJ i fuld skala

Konsulentfirmaet Deloitte undersøgte i 2008 de forskellige EPJ’er, der er i drift på Region Midtjyllands hospitaler.

Konsulenterne konkluderede, at Region Midtjylland enten kunne satse på at udbrede Århus-EPJ’en som fælles Midt-

EPJ for regionens hospitaler - eller at gennemføre et udbud for en helt ny EPJ.

Regionsrådets forretningsudvalg har netop besluttet, at Århus-EPJ’en forsøgsvis skal udrulles i fuld skala på ét hospital

- Regionshospitalet Randers. Beslutningen er truffet, efter at regionens EPJ-strategigruppe har konkluderet i en

rapport, at Århus EPJ’en indeholder den nødvendige funktionalitet, og at den centrale drift er blevet styrket. Under

udrulningen i Randers skal systemet modnes, og sideløbende bliver it-miljøet på de øvrige hospitaler tilpasset.

Der vurderes ikke at være et solidt grundlag for at gennemføre et EPJ-udbud på nuværende tidspunkt.

Regionsrådet vender tommelfingeren op eller ned for Århus-EPJ i begyndelsen af 2010 på baggrund af de erfaringer,

der høstes i Randers.

6 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009


EPJørnet - Tip til elektronisk patientjournal • Affaldssortering

Operatørskift i EPJ

Obs.: Brugte infusionsposer med

medicinglas er deponiaffald

Affald, hvor der er glas involveret,

må ALDRIG sorteres som dagrenovation.

• Husholdningsglas lægges i affaldsspand

mærket ”Flasker og glas”.

• Medicinglas lægges i affaldsspand

mærket “Deponiaffald”.

EPJ

Er du i tvivl om noget med affaldssortering, er du velkommen til at ringe til souschef i transportafdelingen Poul-

Erik Hebsgaard, lokal 2422 / mobil 2462 2291.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009

Hvis du klikker på kassen med

initialer i nederste højre hjørne,

har du mulighed for hurtigt operatørskift

i EPJ.

Du kan benytte denne funktion

på alle fanerne i EPJ. Dog ikke fra

startsiden.

7


Hospitaler undersøger for

bivirkninger af kontraststof

Kulegraver bivirkninger af kontraststof

I Region Midtjylland bliver samtlige journaler for nyrepatienter, som er MR-skannet med kontraststof, nu

vurderet. Patienterne kan have fået alvorlige bivirkninger af kontraststoffet.

Region Midtjylland sætter nu en undersøgelse i gang

for at vurdere alle nyrepatienter, der er blevet MR-skannet

med kontraststof. Det sker, fordi et forskningsprojekt

på Århus Universitetshospital har sandsynliggjort,

at gadolinium-holdigt kontraststof i flere tilfælde har

givet alvorlige bivirkninger.

- Det er en ulykkelig situation for patienterne. Nyresyge

har i forvejen nok at slås med. Men alting tyder nu på,

at nogle patienter har fået skader som følge af de MRundersøgelser,

vi har lavet, siger regionsrådsformand

Bent Hansen (S).

Brugen af det problematiske stof er stoppet i Region

Midtjylland.

Journaler for alle nyrepatienter, som er MR-skannet

med stoffet, vil nu blive gennemgået. Det sker, for at hospitalerne

kan sikre sig, at alle, hvor der er mistanke om

bivirkning, får en grundig undersøgelse. Er grundlaget

til stede, vil Region Midtjylland også tilbyde at hjælpe

med at anmelde sagen til Patientforsikringen.

- Vi kan desværre ikke fjerne patienternes bivirkninger.

Men som det mindste kan vi sørge for at være særlig

opmærksomme på de patienter, der er blevet ramt af

det her. Og så kan vi sørge for, at de ramte får erstatning,

slutter Bent Hansen.

Hospitalerne vil selv henvende sig til patienten, hvis en

gennemgang af journalen giver anledning til mistanke

om bivirkninger. Men er man som MR-skannet nyrepatient

urolig eller usikker, er man velkommen til at hen-

vende sig til sin egen læge eller det hospital, hvor man

er blevet MR-skannet, for mere information.

Kilde: Pressemeddelelse fra Region Midtjylland 13. januar

2009.

Samme dag oplyste Århus Universitetshospital, Skejby,

i en pressemeddelelse, at man i Skejby har MR-skannet

438 nyrepatienter med gadolinium-holdige kontraststoffer

i perioden 1996 - 2006. Gennemgang af journalerne

giver mistanke om, at 20 kan have fået nefrogen

systemisk fibrose (NSF) af kontraststoffet. Foreløbig

har 10 af disse fået diagnosen NSF. Tre er frikendt. To

er der tvivl om, mens fem patienter endnu ikke er undersøgt.

Hertil kommer 15 afdøde patienter, som også

kan have haft NSF.

Århus Universitetshospital, Skejby, skriver, at nefrogen

systemisk fibrose er en bindevævssygdom, der oftest

først viser sig som en hudsygdom og med hævelser på

arme og ben, men sygdommen kan også angribe andre

organer. Symptomer og sværhedsgrad kan variere fra patient

til patient. Diagnosen er forholdsvis ny, sjælden og

vanskelig at stille. En stor del af patienternes symptomer

har kunnet forklares med symptomer og komplikationer,

der stammede fra deres nyresygdom, dialyse og andre

sygdomme som diabetes og forhøjet blodtryk.

MR-skanning af nyrepatienter med gadolinium-holdige

kontraststoffer er blevet brugt til at undersøge patienternes

blodkar, og det har været en vigtig undersøgelse

for at kunne afgøre, om en nyretransplantation vil

kunne hjælpe patienten.

8 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009


Rejsende ørelæge langs Grønlands vestkyst

Rejsende ørelæge langs Grønlands vestkyst

Hospitalet i verdens nordligst beliggende kommune,

Qaanaaq i Grønland, betjenes til daglig af en distriktslæge

og fungerer nærmest som en slags poliklinik. Fra

tid til anden arrangerer det grønlandske sundhedsvæsen

besøg på hospitalet af omrejsende specialister,

som bliver en tid og behandler de patienter, som distriktslægen

ikke selv har kunnet gøre raske, og som

derfor er kommet på venteliste til næste relevante

specialistbesøg.

Således kommer der en ørelæge til Qaanaaq hvert andet

år. Den ørelæge, der kom på besøg i septemberoktober

2008, var Peter Illum, som under normale

omstændigheder arbejder som ledende overlæge på

øre-, næse-, halsafdelingen i Viborg. På en tre-ugers-tur

gjorde han foruden Qaanaaq stop i Upernavik.

Qaanaaq opstod i 1953. Befolkningen kom fra bopladsen

Uummannaq nogle hundrede kilometer sydpå -

den blev tvangsforflyttet, da Thule Air Base blev opført

under den kolde krig. I dag bor der cirka 600 mennesker

i Qaanaaq, som ligger i centrum af fangststeder

for narhval, hvalros og rensdyr. Også sæl og isbjørn

jages i området.

Trods sin lidenhed har Qaanaaq et lille, beskedent hotel,

om hvilket man på internettet kan læse, at det “ikke har

ansat fransk kok”. Peter Illum blev indlogeret på hotellet

i et meget lille værelse. Der er ikke indlagt vand og

kloakafløb nogen steder i Qaanaaq. Drikke- og brugsvandet

hugges ud af isbjerge / store isklumper i fjorden,

og husenes vandbeholdere bliver fyldt op en gang om

ugen. I lukket stand ligner toilettet et almindeligt wc.

Men når man letter låget, kommer en gul plastpose

til syne - og den skiftes et par gange om ugen, når en

til formålet særlig renovationsbil kommer forbi. På sin

rejse fik Peter Illum derfor et helt nyt perspektiv på den

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009

kendte, gamle sang om Petersen og Pallesen og Poulsen

og Piil, som kørte ud i “posemandens” bil ...

Qaanaaq beflyves en gang om ugen af en helikopter

- og er vejret dårligt, er der ikke anden mulighed end

at væbne sig med tålmod og bede om godt vejr næste

uge.

Med mindre man er fisker eller jæger, er der ikke meget

at tage sig til i den lille by højt mod nordvest. Men udsigten

over fjorden er bjergtagende i dobbelt forstand.

Peter Illums besøg fandt sted hen over efterårsjævndøgnet,

hvor solen gled hen over horisonten i en flad

bane og ofte efterlod beskueren med et indtryk af, at

den satte de evigt forbidrivende isbjerge i brand. Det

blev hurtigt mørkere, mens han var der - dagene aftog

en halv time i døgnet.

Den rejsende ørelæge udfører ganske almindeligt

øre-, næse- og halsarbejde på sin tur. Han får følgeskab

af en sygeplejerske - og når patienterne er undersøgt,

kommer der en narkoselæge til de patienter,

der skal opereres. Ifølge Peter Illum har rigtig mange

grønlændere “dårlige ører” i bred forstand, bl.a. huller

i trommehinderne; flydende ører og høreskader efter

skud. Mulighed for opfølgning på behandling eksisterer

i realiteten ikke, når der går to år, inden samfundet

igen får besøg af en ørelæge. Mange har stået på venteliste

i årevis. Og derfor undrer det Peter Illum, at de

ikke prioriterer fremmøde højt, når ørelægen endelig

er der. Men det er hans indtryk, at de kun kommer, hvis

de ikke skal noget andet.

En enkelt patientoplevelse gjorde stort indtryk på Peter

Illum. Det var en fire-årig dreng, som havde fået tid

til at få dræn i ørerne. Men drengen dukkede ikke op,

og derfor blev hospitalets portør sendt ud for at hente

... Fortsættes side 10-11

9


... Rejsende ørelæge langs Grønlands vestkyst

- fortsat fra side 9

ham. Ingen var hjemme på bopælen, men portøren

havde en idé om, hvor han kunne finde familien. Missionen

lykkedes delvist, for han fandt familien - men

ikke syv vilde heste kunne få drengen med ind på ho-

Rejsende ørelæge langs Grønlands vestkyst

spitalet. For han ville ikke have dræn i ørerne, og han

havde altid været vant til at bestemme alting selv, og

så var den historie afgjort.

skopet har fået lov at låne nogle billeder fra Peter Illums

Grønlands-album. Se også nødambulancen på

forsiden!.

Øverst eksteriør-billede af Qaanaaq Hospital.

Til venstre fra undersøgelses- og operationsstue.

Nederst: Tupilakker af narhvaltand. Tupilakker er åndemanere

fra inuit-mytologien. En indbringende indtægtsmulighed

gik tabt for grønlænderne, da der blev indført

stop for eksport af tupilakker af narhvaltand

10 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009


Rejsende ørelæge langs Grønlands vestkyst

Øverst: “Forhenværende” hvalros.

Til højre: Narhvalhoved, der hænger til tørre.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009

Qaanaaq

Upernavik

Nuuk

11


Væksthus for udvikling og forskning - Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Væksthus

for

udvikling og forskning

Center for Sygeplejeforskning – Viborg

Væksthuset henvender sig først og fremmest til sygeplejersker ansat ved

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup og Sygeplejerskeuddannelsen

Viborg/Thisted, der allerede har en kandidat- eller masteruddannelse, og som

har fremtidige planer eller ønsker om at udvikle og udforske sygepleje

Formålet er at kvalificere udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker

til at beskrive og tilrettelægge udviklings- og forskningsprojekter. Der fokuseres

herunder på:

• egne projekter

• deltagelse i projekter

• projektstøtte fra lokale, regionale og nationale forskningspuljer

• indskrivning på ph.d.-studier

Væksthuset tilrettelægges som seminarer i Center for Sygeplejeforskning –

Viborg med de sygeplejefaglige forskningslektorer som seminaransvarlige.

Deltagerne må være indstillede på at fremlægge forskningsrelevante

overvejelser, problematikker, artikler samt egne projektbeskrivelser og indgå

aktivt i diskussioner vedrørende forskningsdesign herunder forskningsmetodik

og etiske problemstillinger knyttet til forskning.

Planlagte seancer forår 2009:

Torsdag den 5. februar kl. 14.00-17.00

Torsdag den 12. marts kl. 14.00-17.00

Torsdag den 30. april kl. 14.00-17.00

Torsdag den 28. maj kl. 14.00-17.00

Sted: Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Yderligere oplysninger: Forskningslektor Birte Hedegaard Larsen, tlf.: 8927 3357

eller 2960 0597, birte.hedegaard.larsen@Viborg.RM.dk eller bhla@viauc.dk

Tilmelding: Senest 1. februar 2009 hos Birgit Flarup Nielsen, tlf.: 8755 2211

Forskningslektorerne Birte Hedegaard Larsen

og Vibeke Lorentzen

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

12 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009


Ledige forskningsmidler • Så velfærdskæden ikke hopper af

Forskningsstipendier

Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond udbyder i foråret 2009 en række korterevarende

forskningsstipendier og seniorstipendier.

Stipendie-opslagene inkl. ansøgningsskemaer kan ses på:

“www.RM.dk” > Sundhed > Forskning > Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond > Ledige

midler

De nærmere betingelser for stipendierne fremgår af opslagene. Ansøgningsfristen er 1. april 2009 klokken 12.00.

Ansøgning skal sendes direkte til Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond.

National handlingsplan for de

videregående velfærdsuddannelser

Hvordan får vi uddannet tilstrækkelig mange unge til at opretholde og udvikle den standard, vi kender fra dagens

velfærdsydelser? Det spørgsmål presser sig på, og for samfundet tegner der sig et billede, hvor færre hænder, hjerter

og hoveder skal løse flere velfærdsopgaver. Samfundet står med andre ord over for store udfordringer for at sikre

den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til velfærdsprofessionerne og udvikling af ny viden, der bevarer og

udvikler kvaliteten i uddannelserne og velfærdsydelserne.

Derfor vil KL, Danske Regioner, Professionshøjskolernes rektorkollegium og FTF i fællesskab udarbejde en national

handlingsplan for de videregående velfærdsuddannelser. Det er blandt andet uddannelserne til sygeplejerske,

socialrådgiver, lærer og pædagog, der er i fokus. Initiativtagerne har brug for viden og idéudveksling om, hvilke

tiltag der skal indgå i handleplanen, og holder derfor tre temamøder med hovedoverskriften “Så velfærdskæden

ikke hopper af” og følgende deloverskrifter for de enkelte møder:

• Øget rekruttering til uddannelserne

• Hvordan mindsker vi frafald på uddannelserne?

• Hvordan kan udviklingsbasering understøtte uddannelserne?

På baggrund af debatten ved temamøderne opsamles forslag og ideer, som oplægsholderne og deltagerne har

bidraget med. De tre temamøder ventes dermed at give et væsentligt bidrag til indholdet af den nationale handlingsplan.

Hver region har fået tildelt to pladser til møderne - den ene af Region Midtjyllands pladser er gået til uddannelseskoordinator

for sygeplejerskeuddannelsen Lone Kolbæk i kvalitets- og uddannelsesafdelingen på Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerup. Vi følger op med et interview i skopet, når møderækken er slut.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009

13


Ny forskning i neurogene smerter

Folk kom fra nær og fjern ... til en spændende aften om smerter på paraplegifunktionen.

Foredrag på paraplegifunktionen

Læge Nanna Finnerup har netop forsvaret sin doktordisputats om neurogene smerter hos mennesker med rygmarvsskade.

I den anledning havde vi den fornøjelse at have Nanna Finnerup i huset torsdag den 15. januar for at

give et oplæg omkring smerter.

Nanna Finnerup har siden 1998, i samarbejde med bl.a. paraplegifunktionen, forsket i neurogene smerter specielt

hos mennesker med rygmarvsskade. Hun har desuden været tilknyttet paraplegifunktionen det sidste år.

RYK, som er patientforeningen for rygmarvsskader, havde arrangeret aftenen med praktisk hjælp at personale.

Nanna Finnerup gav vigtig og nyttig information om neurogene smerter. Dette emne kunne trække 50-60 mennesker

med rygmarvsskade til huse, hvilket også viser, at det er et meget stort problem hos rigtig mange med en

rygmarvsskade.

Cirka tre ud af fire med rygmarvsskade oplever at have neurogene smerter, og ud af dem er der 93 %, der synes,

det påvirker deres hverdag. Desværre er behandlingsmulighederne stadig små, men der forskes ivrigt, og vi håber

alle, at der ligger nyt “lige om hjørnet”.

Susanne Døssing, ambulatoriesygeplejerske på paraplegifunktionen

14 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009


Kontaktudvalget - forum af tillidsrepræsentanter på RH Viborg, Skive, Kjellerup

Referat fra kontaktudvalgsmøde 1. december

Pkt. 1. Ordstyrer: Bitten Kristensen.

Pkt. 2. Referent: Gitte Nielsen.

Pkt. 3. Kommentar fra referat:

Frank Lindgaard afventer svar fra driftschefen Fritz

Skytte angående hullet, der skal laves på p-pladsen

ved banegården.

Pkt. 4. Dagsorden, ekstra punkter under pkt. 5:

• Valg til kunstfond.

• Valg til efteruddannelse.

Pkt. 5. Sager til drøftelse:

• Punkter til HMU:

• Procedure omkring ansættelsesudvalg vedr.

ansættelse af leder, hvor også medarbejdere er

repræsenteret.

• Håndtering af flex-job.

• Informationsniveau på Regionshospitalet Viborg,

Skive, Kjellerup.

• Ferieplan 09.

• Besparelser:

Helle gennemgik planerne for lukning/flytning af

medicinske senge i Skive.

• Personalemangel ferie/sygdom:

Problemet omkring personalemangel på afdelingerne

ved ferie og sygdom, når man skal spare på

vikarbureaukontoen. Personalet føler, det er selvmodsigende,

fordi man kan ikke klare sig uden ekstra

personale uden at slide det faste personale op.

• Lokal-løndannelse:

Mange faggrupper er i gang med forhandling omkring

forhåndsaftale. Der er lavet en tidsplan omkring

forhandlingerne.

• Velfærdspakken:

Udsættes til senere

• Kunstfonden:

To medlemmer, som ikke længere er tillidsrepræsentanter,

Kirsten Laursen og Marie Henriksen, vil

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009

gerne fortsætte. Vi drøftede det og blev enige om,

at de kunne fortsætte i kunstfonden.

Pkt. 6. Orientering fra sikkerhedsrepræsentanterne:

• Temadag den 2. december 2008 for sikkerhedsrepræsentanterne

om arbejdsmiljø.

• Brandundervisning.

• Elektronisk APV.

• Status på arbejdsmiljøarbejde i 2008 - det skal være

afleveret 31. december 2008 til HR-afdeling.

Pkt. 7. Gensidig orientering:

• Sygefraværskonference 12. november 2008:

En god konference, hvor der var meget fokus på,

hvordan man kunne forebygge fraværet på arbejdspladsen.

• Birgit Nøhr har et sundhedsfremmende projekt her

i efteråret 2009, hvor afdelinger med hårdt fysisk

arbejde deltager (transport- og rengøringsafdelingerne,

centralkøkkenet samt SOSU-assistenter).

• Klinisk biokemisk afd. Sygehus Thy-Mors har ønsket,

at Viborgs mikrobiologiske afdeling skulle blive ved

at lave prøver for dem i 2009. KMA skal også fra den

1. januar 2009 lave prøver for Regionshospitalet Silkeborg

og Silkeborg kommune. Det har medført, at

de deltidsansatte skal op på fuld tid, hvad alle ikke

har ønsket.

Pkt. 8. Referater:

Intet til referat.

Pkt. 9. Eventuelt:

• Hanne Kjeldsen er blevet faglig sekretær (FOA). Elin

Gundorf er blevet valgt til FTR-suppleant for Anette

Sørensen.

Næste møde er 21. januar 2009.

15


Viborg/Deakin Joint Master of Health Science, Nursing

Kan erfaringer være evidente?

Åben forelæsning

Onsdag den 18. februar 2009 kl. 15 – 17

Ved professor Kari Martinsen, Høyskolen i Harstad og ved

Harladsplass diakonale høyskole & forelæser ved Viborg/Deakin

masteruddannelsen,Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg - Den

Sundhedsfaglige Højskole - VIA University College.

Kari Martinsen har vedholdende og utrætteligt beskæftiget sig med

evidenstænkningens betydning og konsekvenser for sygepleje i en

lang årrække.

Nyt fra Viborg-Deakin masteruddannelse

Hun har bl.a. udgivet ”Samtalen, skønnet og evidensen”, der

søger at skabe diskussion om saglighed, skøn, sprog og evidens (2006, Hans Reitzels Forlag).

I rækken af temaer i evidens-diskussionen er turen nu kommet til

erfaringernes plads. Ifølge Nudansk ordbog er erfaring ”viden, som bygger

på, at man har gjort el. oplevet noget før.”

I forelæsningen vil Kari Martinsen problematisere og reflektere over, om og

hvilken plads erfaringer har i den pågående diskussion om evidens som det

fremherskende paradigme i sundhedsvæsenet.

Kari Martinsen vil gerne i dialog om emnet, hvorfor

arrangementet er opdelt i en oplægsdel og en diskussionsdel med

drøftelser med tilhørerne.

I februar udkommer Kari Martinsen & Katie Erikssons nye bog: ”At se og at

innse” på Akribe Forlag. I bogen diskuteres, hvordan det kan være, at

begrebet evidens i dag er blevet snævret ind til kun at blive benyttet inden

for naturvidenskabernes traditioner og i særlig grad ser ud til at være

begrænset til medicinsk evidens.

Arrangementet er gratis og afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen, Toldbodgade 12, 8800

Viborg.

Tilmelding senest den 16. februar

16 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Ledige job

Oversigten omfatter de jobannoncer, der er opslået i uge 03 / 2009 med ansøgningsfrist efter 22. januar 2009. Op-

slagenes fulde ordlyd kan ses på “www.sygehusviborg.dk/sw476.asp”. Har du ikke mulighed for at se opslaget på

hjemmesiden, kan du bestille et print i informationsafdelingen på lokal 2593 eller 2594.

Neuropsykolog

Neurologisk afdeling

Neuropsykologisk funktion i neurologisk afdeling søger

neuropsykolog 37 timer pr. uge fra 1. april 2009.

Du kommer til at arbejde med et bredt udsnit af neurologiske

patienter - primært med neuropsykologisk

undersøgelse; rehabiliteringsplanlægning; samtalebehandling

og supervision af det tværfaglige personale.

Du er specialist i neuropsykologi - eller psykolog under

videreuddannelse til neuropsykolog. Yngre kandidater

med interesse for området opfordres ligeledes til at

søge stillingen.

Ansøgning 17 senest 23. februar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Bioanalytikere

Klinisk mikrobiologisk afdeling

Klinisk mikrobiologisk afdeling søger to bioanalytikere

til vikariater 37 timer pr. uge fra 1. februar 2009 eller

efter aftale og frem til 31. december 2009 med gode

muligheder for senere fastansættelse. Kendskab til klinisk

mikrobiologi er en fordel men ingen betingelse,

da oplæring vil finde sted. Vi lægger stor vægt på, at

vores medarbejdere er engagerede og løbende dygtiggør

sig gennem kurser og selvstudier. Hovedparten

af faglitteraturen er på engelsk.

Ansøgning 18 senest 23. januar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009

Audiologiassistenter

Øre-, næse-, halsafdelingen

Høreklinikken søger to uddannede audiologiassistenter

snarest. Du skal kunne arbejde selvstændigt; have

gå-på-mod - også når der er travlt - og du skal være en

god samarbejdspartner; imødekommende og fleksibel.

Du må gerne have lyst til eller erfaring med børneaudiologi.

Vi tilbyder et spændende og varieret job

i en travl hverdag.

Ansøgning 19 senest 27. januar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Psykolog

Reumatologisk afdeling

Paraplegifunktionen søger psykolog til barselsvikariat

28 timer pr. uge fra 1. marts - 30. september 2009. Paraplegifunktionen

har landsdelsfunktion for Jylland

og Fyn inden for rehabilitering af rygmarvsskadede.

Vi forventer, at du har klinisk erfaring og interesse for

samtaler med patienter og deres pårørende; har lyst til

at samarbejde helhedsorienteret i tværfaglige team; vil

undervise patienter og pårørende i krisehåndtering -

og vil rådgive og vejlede kolleger. Vi tilbyder et udfordrende,

alsidigt og selvstændigt arbejde i et kreativt

arbejdsmiljø med godt arbejdsklima og engagerede;

motiverede og hjælpsomme kolleger.

Ansøgning 20 senest 2. februar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

... Fortsættes side 18

17


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

... Ledige job - fortsat fra side 17 driftsafdelingen, som består af følgende servicefunktioner:

Rengøringsafdelingen; transportafdelingen;

Rengøringsassistenter

serviceafdelingen; centralkøkkenet; centraldepotet;

Rengøringsafdelingen

telefonomstillingen; informationsafdelingen; InterGen

Rengøringsafdelingen søger rengøringsassistenter samt driftsafdelingens sekretariat. Den daglige ledelse

snarest til følgende job:

af driftsafdelingens servicefunktioner varetages med

• 5. etage 35 timer pr. uge

høj grad af selvstændighed af funktionscheferne i disse

• 5. etage 32 timer pr. uge

afdelinger. Vi søger en driftschef, der har solid og re-

• operationsafdelingen 35 timer pr. uge

levant baggrund og erfaring med strategisk ledelse af

• B56 37 timer pr. uge

lignende funktionsområder - og som kendetegnes ved

• paraplegifunktionen 35 timer pr. uge

bl.a. at være visionær, inspirerende og udviklingsorien-

Arbejdet består dels af rengøring på sengeafdeling; teret med en åben og involverende ledelsesstil. Vi til-

færdiganretning af mad til patienter, dels af rengøring byder en overordnet ledelsesfunktion i en veltrimmet

på operationsstuer. Du skal være omstillingsparat; ser- afdeling af servicefunktioner med høj grad af decentral

viceminded; udadvendt og i stand til både at arbejde ledelse i det daglige.

alene og sammen med kolleger. Vi tilbyder varieret ar- Ansøgning 23 senest 9. februar 2009 med morgenbejde;

gode kolleger og årlige medarbejdersamtaler. posten.

Ansøgning 21 senest 2. februar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Ledende overlæge

Medicinsk afdeling

Rengøringsassistenter

Stillingen som ledende overlæge ved medicinsk afde-

Rengøringsafdelingen

ling er ledig til besættelse 1. april 2009 eller efter af-

Rengøringsafdelingen søger rengøringsassistenter tale. Medicinsk afdeling har afsnit på hospitalerne i Vi-

snarest til job på 3. etage (37 timer pr. uge) og på 4. borg og Skive - begge steder med akut modtagelse på

etage (37 timer pr. uge). Arbejdet består dels af ren- døgnbasis. Afdelingen modtager uselekterede intern

gøring på kontorer, behandlingsområder og forhal; medicinske patienter og varetager grenspecialiserede

dels af opvask af laboratorieudstyr. Du skal være om- funktioner, herunder kardiologi, nefrologi, gastroentestillingsparat;

serviceminded; udadvendt og i stand rologi-hepatologi, hæmatologi, medicinsk onkologi,

til både at arbejde alene og sammen med kolleger. Vi endokrinologi, lungemedicin og dermatologi. Der er

tilbyder varieret arbejde; gode kolleger og årlige med- ambulatoriefunktion inden for alle grenspecialer, herarbejdersamtaler.under

relevante endoskopifunktioner samt KAG og

Ansøgning 22 senest 2. februar 2009 med morgen- pacemaker-implantation. Hospitalet ventes udbygget

posten.

med midler fra den statslige pulje til hospitalsbyggeri

------------------------------------------------------------------------ med bl.a. et akutcenter.

Den ledende overlæge skal være speciallæge i intern

Driftschef

medicin samt et af de øvrige medicinske grenspecialer

Driftsafdelingen

Stillingen som driftschef er ledig til besættelse snarest.

eller tilsvarende speciale med relevans for funktionen.

Driftschefen varetager den overordnede ledelse af

... Fortsættes side 19

18 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

... Ledige job - fortsat fra side 18

Den ledende overlæge skal desuden have kendskab

til og erfaring med ledelse i sundhedsvæsenet og skal

bl.a. være dristig og handlekraftig med forståelse og

respekt for ledere og medarbejdere. Den ledende overlæge

skal have en involverende og åben ledelsesstil og

skal kunne sætte mål og løse problemer i et dynamisk

samspil med andre.

Ansøgning 24 senest 9. februar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Rengøringsassistent

Rengøringsafdelingen

Rengøringsafdelingen søger rengøringsassistent 35

timer pr. uge til 5. etage med arbejdstider mellem

klokken 12.00 og 24.00. Jobbet består af rengøring på

sengeafdeling, færdiganretning af mad til patienter

og rengøring på operationsstuer. Du skal være omstillingsparat;

serviceminded; udadvendt og i stand

til både at arbejde alene og sammen med kolleger. Vi

tilbyder varieret arbejde; gode kolleger og årlige medarbejdersamtaler.

Ansøgning 25 senest 31. januar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Lægesekretær / assistent

Klinisk fysiologisk afdeling

Klinisk fysiologisk afdeling søger uddannet lægesekretær

/ assistent 37 timer pr. uge fra 1. marts 2009 eller

snarest derefter. Afdelingen varetager et bredt udsnit

af undersøgelsestyper inden for klinisk fysiologi og

nuklearmedicin. Sekretæropgaverne er forskellige og

mangeartede, bl.a. booking; koordinering af kræftpakkeforløb;

telefonpasning; håndtering af prøvesvar

og post; skrivning af diverse undersøgelser og akutopgaver;

korrespondancer; varebestilling; referent-opgaver

og diverse ad hoc-opgaver. Vi sørger for grundig

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 04, 2009

Er du interesseret i et stillingsopslag, som du

ikke har mulighed for at se elektronisk på vores

hjemmeside, kan du bestille et print af det i

informationsafdelingen,

lokal 2593 eller 2594.

oplæring og introduktion til specialet og afdelingen.

Du kan arbejde selvstændigt; målrettet, struktureret

og ansvarsbevidst - og er fleksibel; har højt humør og

stor faglighed.

Ansøgning 26 senest 2. februar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Overlæge

Øre-, næse-, halsafdelingen

Øre-, næse-, halsafdelingen søger overlæge til overenskomstansættelse

snarest. Afdelingen dækker alle

ekspertområder på hovedfunktionsniveau inden for

specialet inkl. høreklinik. Afdelingen har i mange år

haft interesse for foniatri og laryngologi, og det regionale

specialeudvalg indstiller oprettelse af en foniatrisk

klinik i Viborg. En ansøger med interesse for foniatri og

laryngologi vil blive foretrukket, da vedkommende ventes

at deltage i indretningen af den foniatriske klinik

og bestride ledelsen af denne.

Ansøgning 27 senest 2. februar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Reservelæge

Anæstesi- og operationsafdelingen

Anæstesiafsnittet i Viborg søger reservelæge til uklassificeret

stilling fra 1. marts 2009 til 28. februar 2010.

Normaltjeneste / vagt på tjenestestedet.

Ansøgning 28 senest 6. februar 2009 med morgenposten.------------------------------------------------------------------------

19


Kantinemenu i uge 5

Kantinen serverer 26. januar - 1. februar

skopv0809.pmd

1.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Ris-rejesalat med æbler og flute.

Chilistykker med kalkun, ananas og

bacon.

Maskeret blomkål med skinke.

Isingfilet med laks, rejer, citron,

bredbladet persille og flute.

Tunroulade på salatbund.

Roastbeefsalat med champignon,

haricots verts og grovbrød.

Ørredmoussé med dilddressing og

flute.

Pasta rustica med grovbrød.

Tærte med rejer, chili og blandet

salat.

Kyllingefilet med agurk-peberrodscreme

og flute.

Forårsruller med gulerodsråkost.

Ribbensteg med rugbrød,

rødkål og syltede agurker.

Brændende kærlighed

med rødbeder.

Pizza med pepperoni og blandet

salat.

Broccoli-gratin med kryddersmør,

råkost og flute.

Tarteletter med høns i asparges.

Chili con carne med løse ris og

salat.

Italiensk suppe.

Medisterpølse med kartofler, skysovs og rødkål.

Solbærgrød med mælk.

Gulerodssuppe.

Stegt sejfilet med kartofler, persillesovs,

gulerødder og citron.

Hindbærmousse.

Oksekødsuppe med kød- og melboller.

Kogt oksekød med kartofler, peberrodssovs og haricots verts.

Aspargessuppe med kødboller.

Ungarsk gullasch med løse ris, råkost og asier.

Ferskner med flødeskum.

Legeret kyllingesuppe.

Frikadeller med stuvet hvidkål og rødbeder.

Jordbærshake.

Koteletter med skysovs, råkost og kartofler.

Pæretærte med creme fraiche.

Hamburgerryg med gratinerede kartofler og broccoli.

Kirsebærgrød.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken 07.00 - 09.15; klokken 11.45 - 13.15 og klokken 17.30 - 18.15.

I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken 11.45 - 13.00, og der er lukket om aftenen.

Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken 11.30 - 13.30.

I Viborg og i Kjellerup er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider.

OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort.

© skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: “www.regionshospitaletviborg.dk”.

skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag.

Deadline for indlæg til skopet: Fredag klokken 12.00 for indlæg til torsdag i næste uge.

Redaktion: Informationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: 8927 2593, kalder 7-2593; e-post: “susanne.m.overgaard@Viborg.RM.dk”). Karl Aage Dissing (tlf.

direkte: 8927 2594; e-post: “karl.aage.dissing@Viborg.RM.dk”).

Layout-skabelon: Nida Nielsen.

Sats: Informationsafdelingen.

Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl. 7.30-14) (tlf. direkte: 8927 2934; e-post: “klinisk.foto@Viborg.RM.dk”). Informationsafdelingen: Nida

Nielsen, (tlf. direkte: 8927 2595; e-post: “nida.nielsen@Viborg.RM.dk”).

Digitaltryk: Born Grafisk Tryk ApS.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade.

Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

More magazines by this user
Similar magazines