OM, Automower, 305, 308, 2013 - Husqvarna

husqvarna.com

OM, Automower, 305, 308, 2013 - Husqvarna

3. INSTALLATION

Afgrænsninger af arbejdsområdet

Hvis en høj forhindring, f.eks. en væg eller en mur,

grænser op til arbejdsområdet, skal

afgrænsningskablet lægges 30 cm fra forhindringen.

Dette vil forhindre robotplæneklipperen i at støde ind i

hindringen og dermed reducere slitage på

karosseriet.

Ca. 20 cm omkring den faste hindring bliver ikke

slået.

Hvis arbejdsområdet grænser op mod en lille grøft,

f.eks. en rabat, eller en mindre forhøjning, f.eks. en

lav kantsten (3-5 cm), skal afgrænsningskablet

lægges 20 cm ind i arbejdsområdet. Dette forhindrer,

at hjulene kører ned i grøften eller op på kantstenen.

Ca. 12 cm græs langs grøften/stenkanten bliver ikke

slået.

Hvis arbejdsområdet grænser op til en sti med

belægningssten eller lignende, er det muligt at lade

robotplæneklipperen køre en smule ind over stien.

Afgrænsningskablet skal da lægges 5 cm fra

gangens kant.

Alt græsset langs siden af fortovet bliver slået.

Hvis arbejdsområdet er opdelt af en sti med flade

sten, som er plan i forhold til plænen, kan man lade

robotplæneklipperen køre hen over stien.

Afgrænsningskablet kan med fordel udlægges under

fliser. Det er også muligt at udlægge

afgrænsningskablet mellem fliser.

Bemærk! Robotplæneklipperen må under ingen

omstændigheder køre over grus, barkflis eller

lignende materiale, da det kan beskadige knivene.

VIGTIG INFORMATION

Hvis arbejdsområdet er i umiddelbar nærhed

af vandområder, skråninger, skrænter eller

offentlig vej, skal afgrænsningskablet

suppleres med et hegn eller lignende. Højden

skal være mindst 15 cm. Dermed forhindres

det, at robotplæneklipperen overhovedet kan

komme til at forlade arbejdsområdet.

Min.

15cm

Dansk - 23

More magazines by this user
Similar magazines