Sundhedsledelse – mere end gulerødder og gratis frugt - Lederne

lederne.dk

Sundhedsledelse – mere end gulerødder og gratis frugt - Lederne

Invitation fra Vinsa Fyn

3

Sundhedsledelse mere end gulerødder

og gratis frugt

Sundhedsledelse, strategisk arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen og sammenkobling

mellem arbejdsmiljø og sundhedsfremme er alle temaer, som vinder frem i disse år. Kom og hør

eksperternes og praktikernes eksempler på, hvordan det lykkedes at fremme sundheden på

arbejdspladsen.

Tid: Torsdag den 22. september kl. 13.00 16.00

Sted: Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S

Tilmelding: Sidste frist fredag er den 16. september 2011 til Signe Bloch, sb@vinsa.dk

Netværkskoordinator for Vinsa

Arrangementet er gratis

Dette arrangement sætter fokus på sundhedsledelse og dets værdi for organisationen.

Oplægsholderne til arrangementet er:

SundUddannelse arbejder med sundhedsledelse, strategisk sundhedsfremme og forankring af

sundhedsfremme på såvel ledelses- som medarbejderniveau. Krista Blaabjerg og Mads Andreasen vil

med praktiske eksempler og øvelser fortælle og give værktøjer til, hvordan virksomheder kan starte på

at arbejde med sundhedsledelse.

Kold College er en selvejende institution som udbyder Erhvervsuddannelser, Naturvidenskabeligt

Gymnasium, Akademiuddannelser samt Voksen- og efteruddannelser inden for hele spektret fra jord til

bord. Udviklingschef Lone Nauerby vil fortælle om skolens oplevelser med sundhedsledelse, herunder

praktiske eksempler på, hvordan organisationen har arbejdet med sundhedsfremme.

Mødet giver også mulighed for at deltagerne deler egne erfaringer med sundhedsledelse, og får

inspiration til eget arbejde med samme.

Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (Vinsa) er virksomhedernes eget netværk. Det består af syv regionale netværk, og det har til

formål at inspirere og understøtte virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med at fremme det sociale ansvar og rummeligheden på

de danske arbejdspladser.

Et medlemskab af Vinsa er gratis. Som medlem har du mulighed for at deltage i videndeling og erfaringsudveksling med andre

virksomheder omkring social ansvarlighed.

Læs mere på www.vinsa.dk


Program

33

Sundhedsledelse mere end gulerødder

og gratis frugt

13.00 Velkomst og baggrund

v/ Vinsa

13.15 Sundhedsledelse den strategiske og praktiske tilgang

v/ SundUddannelse

14.00 Pause + sunde snacks

14.15 Case: Sundhedsfremme på Kold College

v/ Udviklingschef Lone Nauerby

14.50 Kan jeg arbejde med sundhedsledelse? Vi tager første spadestik!

v/ SundUddannelse

16.00 Afrunding på dagens tema

Medarrangør:

More magazines by this user
Similar magazines