Hent som pdf

lederne.dk

Hent som pdf

Der er enkelte forskelle i besvarelserne afhængigt af, om man er aktivt jobsøgende

eller blot overvejer at skifte job. De aktivt jobsøgende er ikke så overraskende mindre

afvisende over for at tage et ikke-lederjob, et job i en anden branche eller et job i en

anden del af landet. De er generelt mere fleksible i deres ønsker til det næste job.

Mandlige og kvindelige respondenter afviger lidt fra hinanden på et enkelt spørgsmål.

Det drejer om lysten til at påtage sig mere ansvar. Her svarer 58% af mændene ”Ja”

mod 51% af kvinderne. Og modsat giver 25% af kvinderne udtryk for, at de ikke ønsker

et mere ansvarsfuldt job. Det samme gør ”kun” 16% af mændene.

Tilhørsforholdet til sektor spiller en rolle på to spørgsmål. For det første spørgsmålet

om, hvorvidt det kunne være et ønske at fortsætte karrieren i et andet tilsvarende job.

Her svarer 51% af de privatansatte respondenter ”Ja” og 18% ”Nej”. De tilsvarende tal

for de offentligt ansatte 7 er 30% for ”Ja” og 28% for ”Nej”.

Svarene betyder også, at de offentligt ansatte respondenter som gruppe er væsentligt

mere i tvivl om, hvorvidt et tilsvarende lederjob er det rigtige karriereønske.

Det andet spørgsmål, der skiller svarene mellem offentlig og privat sektor, handler om

et eventuelt sektorskift. Her giver 10% af de privatansatte udtryk for, at et job kunne

indebære et skift fra privat til offentlig sektor. Holdningen til et eventuelt sektorskifte er

derimod væsentlig mere positiv blandt de offentligt ansatte respondenter. Her mener

38%, at et sektorskift kunne være en mulighed.

Uddannelsesniveau spiller i al væsentlighed ikke en rolle for respondenternes

besvarelse af spørgsmålene i tabel 28. Et par forskelle skal imidlertid nævnes.

Hvis man sammenligner gruppen af respondenter med en faglært/erhvervsfaglig

baggrund med respondenter med en kort, mellemlang eller lang videregående

uddannelse afviger denne gruppe på to områder. De faglærte ledere er dels mere

tilbøjelige til at afvise at fortsætte i et mere ansvarsfuldt lederjob, og for det andet er de

mindre tilbøjelige til at afvise at fortsætte karrieren i et ikke-leder job.

Brugen af netværk

Som beskrevet tidligere har mere end hver femte respondenter tilkendegivet, at det var

gennem deres private/arbejdsrelaterede netværk de blev opmærksom på muligheden

for ansættelse i deres nuværende job.

Der er således grund til at antage, at netværk spiller en vigtig rolle i

jobsøgningsprocessen.

De respondenter, som er aktivt jobsøgende eller blot overvejer at søge nyt job, har

supplerende tilkendegivet, hvorvidt de aktivt benytter netværk i denne proces.

7 N=94

36

More magazines by this user
Similar magazines